Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Gimnazjum nr 1 im A. Mickiewicza w Rybniku Prezentacja mgr A.Sorychta dla nowych użytkowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Gimnazjum nr 1 im A. Mickiewicza w Rybniku Prezentacja mgr A.Sorychta dla nowych użytkowników."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Gimnazjum nr 1 im A. Mickiewicza w Rybniku Prezentacja mgr A.Sorychta dla nowych użytkowników

2 Udost ę pniamy nasze zbiory zgodnie z regulaminem, który obowi ą zuje ka ż dego czytelnika: Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub czasopisma na dwa tygodnie Osoby przygotowujące się do konkursów przedmiotowych mogą wypożyczyć więcej pozycji Termin zwrotu może zostać przedłużony Wypożyczamy wyłącznie na swoje konto Istnieje możliwość wypożyczenia pozycji z księgozbioru podręcznegona okres weekendu Jeśli zgubisz lub zniszczysz książki powinieneś zwrócić ten sam tytuł lub inny zgodnie z ustaleniami Wszystkie materiały muszą zostać zwrócone w wyznaczonym terminie przed końcem roku szkolnego

3 Pracujemy codziennie od 7:50 do 16:00 w obsadzie dwóch etatów. Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami: Wypożyczalnią i Czytelnią na 28 miejsc wyposażoną w telewizor i odtwarzacz video oraz księgozbiór podręczny z najnowszymi wydaniami słowników, encyklopedii renomowanych wydawnictw. Od kwietnia 2004 biblioteka posiada dostęp do internetu. jest miejscem organizacji imprez okolicznościowych związanych z obchodzonymi przez szkołę uroczystościami. Obchodów stulecia Szkoły Wizyt gości odwiedzających szkołę Wystaw okolicznościowych Konkursów czytelniczych Zajęć Edukacji Czytelniczo Medialnej Świąt Związanych z książką czytelnictwem i życiem szkoły

4 Dysponujemy liczącym ok. 8000 pozycji księgozbiorem, materiałami audiowizualnymi i multimedialnymi Oferujemy między innymi: lektury obowiązkowe ( w ilości wystarczającej co najmniej na jedną klasę) nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, kryminalnych i sensacyjnych klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcej poezję literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy najnowsze słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia najnowszą literaturę dotyczącą Śląska i regionu słowniki językowe literaturę nt Unii Europejskiej Czasopisma dla uczniów m.in.: National Geographic PC WORLD CHIP Młody technik Wiedza i życie Victor gimnazjalista Materiały dotyczące patrona szkoły Przykłady testów gimnazjalnych Zbiory audiowizualne: ekranizacje lektur Edukację prozdrowotną Filmy przyrodnicze Religię Problematykę wychowawczą Przeciwdziałanie narkomanii Zestawy podręczników do wszystkich klas Encyklopedie i słowniki multimedialne multimedialne

5 W czytelni równie ż obowi ą zuj ą zasady, których nale ż y przestrzega ć : 1.Uczniowie przebywają tu tylko w obecności nauczyciela. 2.Podczas zajęć nie spożywamy posiłków 3.Przy stoliku nie może siedzieć więcej niż cztery osoby 4.Teczki ustawiamy tak by umożliwić swobodny dostęp do zbiorów 5.Nie używamy telefonów komórkowych 6.Unikamy hałasu, by nie przeszkadzać pracującym 7.Dbamy o stan sprzętu i zbiorów 8.Po zajęciach usuwamy ślady swojej obecności

6 Zorganizowa ł y ś my obchody nadania szkole imienia Mickiewicza w 2002 r 1.Zorganizowałyśmy wystawę poświęconą osobie wieszcza i różnym wydaniom jego utworów 2.Przeprowadziłyśmy konkurs Pod gwiazdą wieszcza Adama 3. Ogłosiłyśmy konkurs na ekslibris biblioteki, który jako pieczęć pojawia się na każdym nowym nabytku. 4. Zmieniłyśmy wystrój pomieszczeń w związku ze 100 leciem szkoły

7 Uczestniczyli ś my w uroczysto ś ci ku czci zamordowanych nauczycieli naszej szko ł y 1.Nawiazałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska 2. Prenumerujemy czasopismo Sybirak 3.Gościliśmy władze miasta i przedstawicieli organizacji kombatanckich na wystawie okolicznościowej

8 Pracowali ś my przy uzyskaniu certyfikatu Szko ł y z klas ą W listopadzie 2005 zorganizowaliśmy debatę Świat bez uzależnień byłby lepszy W imprezie wzięli udział przedstawiciele miejskiej komendy policji, poradni psychologiczno pedagogicznej, pedagodzy szkolni oraz klasy IIe i II h. Wcześniej udekorowaliśmy salę hasłami i plakatami na temat uzależnień. Zdefiniowaliśmy pojęcie uzależnienia, wskazaliśmy na najczęstsze przyczyny ich powstawania ilustrując wypowiedzi autentycznymi wspomnieniami narkomanów, alkoholików i terapeutów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podpisali deklarację o przeciwdziałaniu uzaleznieniom. W efekcie tych i innych działań uzyskaliśmy certyfikat " Szkoły z klasą".

9 Ka ż dego roku organizujemy konkursy dla naszych czytelników. Do tej pory odby ł y si ę : Konkurs poetycki Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź – 2 edycje Konkurs Czy znasz twórczość M. Musierowicz? Konkurs Pod Gwiazdą wieszcza Adama z okazji Jubileuszu szkoły Ekslibris- znak właściciela książki – także z okazji Jubileuszu. Konkurs na plakat reklamujący wybraną książkę Piszę książkę- konkurs twórczości własnej uczniów - 2 edycje Czy znasz twórczość Paolo Coelho? Międzyszkolny konkurs na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej Moja ulubiona książka, Mój ulubiony bohater – konkurs na plakat we współpracy z nauczycielem plastyki

10 25 października 2005 po raz pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych Zamieściliśmy na tablicy ogłoszeń informację o pochodzeniu i celu święta jego logo, oraz fragmenty wypowiedzi sławnych ludzi o roli książek i czytania. Uczniowie przygotowali wiszącą nad korytarzem zapowiedź tego, co miało się wydarzyć, aby wzbudzić ciekawość młodzieży i zachęcić do odwiedzin biblioteki. Kolejne cztery slajdy prezentują co zdarzyło się w dniu święta

11 Wspólnie z nauczycielem plastyki zorganizowali ś my konkurs na plakat Moja ulubiona ksi ąż ka, Mój ulubiony bohater Prace ujawniły plastyczne talenty uczestniczek Zaprezentowały szeroki wachlarz literackich fascynacji od bohaterów z dzieciństwa i popularnych powieści Fantazy przez klasyczny dramat Romeo i Julia, aż po dzieło Prousta W obecności pani Dyrektor ogłosiłyśmy wyniki konkursu na plakat, wręczyłyśmy dyplomy i nagrody książkowe. Pierwsze miejce zajęły ex aequo Magdalena Drewniok z II d i Agnieszka Kuśka z IIIe, drugie- Anna Kałuża z IIIe

12 Obejrzeli ś my wystaw ę nowo ś ci oraz zapomnianych ksi ąż ek naszych rodziców, zaplanowali ś my lektur ę na najbli ż sze miesi ą ce.

13 G ł osowali ś my na Ksi ąż kow ą List ę Przebojów. Oto laureaci czterech pierwszych miejsc:

14 Na dalszych pozycjach znalaz ł y si ę : Pamiętnik Narkomanki Dziewczyna Mistrza Gry Krystyny Siesickiej W pustyni i w puszczy 11 minut Paolo Coelho Eragon Christofera Paoliniego Stowarzyszenie wędrujących Dżinsów Ann Brashers. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się między innymi: Kamienie na szaniec, Ten obcy, Nigdy w życiu, Tam gdzie spadają anioły, Straszne Historie.

15 Wzi ę li ś my udzia ł w mi ę dzyszkolnym konkursie Ja Samostrzelnik, czyli jak wygl ą da ł aby kartka z twojej ulubionej ksi ąż ki 500 lat temu Na konkurs wpłynęło 145 prac z Rybnika i najbliższych okolic. Wykonano je przeróżnymi technikami (nawet na deseczkach). Większość z nich nawiązywała do twórczości renesansowego kopisty Stanisława Samostrzelnika. Prace wystawiono w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej która organizowała konkurs. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane w prasie i telewizji lokalnej. Uczennica naszego gimnazjum Agnieszka Mikułka otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. Jej pracę prezentujemy u dołu ekranu

16 Tutaj prezentujemy laureatów trzech pierwszych miejsc oraz dostrze ż on ą przez jury prac ę naszej uczennicy

17 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej W sierpniu 2006 otrzymaliśmy sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji cztery stanowiska z dostępem do internetu oraz urządzenie drukujące, skanujące i kopiujące do użytku uczniów i nauczycieli. Od tej pory każdy może w godzinach pracy biblioteki wykorzystywać internet i programy multimedialne do pracy i nauki. W ten sposób rozpoczęliśmy przekształcanie tradycyjnej biblioteki w nowoczesne Centrum informacji.

18 Użytkownik loguje się w Centrum w następujący sposób: Jako Czytelnik z hasłem biblioteka Jako czytelnik a z hasłem poziom a czytelnik b z hasłem poziom b itd. Czytelnik nie ma możliwości zapisywać na dysku swoich dokumentów. Może to robić na dyskietce lub płycie dostępnej w ICIM. Istnieje możliwość drukowania i kopiowania materiałów za opłatą W rejestrze odwiedzin oprócz nazwiska i stron odwiedzanych podajemy identyfikator ( czytelnik a, b, c itp.)

19 U ż ytkownicy ICIM przestrzegaj ą regulaminu. Oto jego najwa ż niejsze punkty: ICIM działa przez cały czas pracy biblioteki z wyjątkiem przerw i lekcji w czytelni. Przed przystąpieniem do pracy należy zarejestrować swoją wizytę podając tematykę stron Przy stanowisku może pracować jedna osoba Użytkownik powinien znać podstawy obsługi komputera Należy zgłaszać nieprawidłowości działania sprzętu Pierwszeństwo w korzystaniu mają osoby realizujące temat dydaktyczny Jednorazowo można pracować przez 1 godzinę lekcyjną. Jeśli nikt nie czeka w kolejce czas można wydłużyć Istnieje możliwość zarezerwowania stanowiska Jeśli przerwa w pracy wyniesie 10 min, opiekun centrum może udostępnić stanowisko innej osobie Istnieje możliwość odpłatnego drukowania i skanowania materiałów

20 Regulamin mówi te ż czego u ż ytkownik robi ć nie powinien: Nie wolno dokonywać zmian w ustawieniach sieci Korzystamy tylko z programów dostępnych w Centrum Nie wolno przynosić i wgrywać programów z prywatnych dyskietek i CD Nie używamy w Centrum komunikatorów, czatów, stron do blogowania oraz zawierających treści niezgodne z prawem Nie pozostawiamy na pulpicie i w pamięci utworzonych przez siebie plików Nie używamy komórek Nie spożywamy posiłków przy stanowiskach

21 Zapraszamy wszystkich do częstych odwiedzin w bibliotece. Możesz tu rozwijać swoje zainteresowania Uczyć się Pochwalić się talentami przez udział w konkursach Pokazać swoją kreatywność pomagając w organizacji imprez Promować własną twórczość Nigdy nie zostaniesz odprawiony z kwitkiem Twoje sugestie zostaną wzięte pod uwagę Możesz tu przychodzić po prostu porozmawiać i rozejrzeć się nawet nie wypożyczając książek


Pobierz ppt "Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Gimnazjum nr 1 im A. Mickiewicza w Rybniku Prezentacja mgr A.Sorychta dla nowych użytkowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google