Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Mucharzu 20 lat wspólnie Gmina Mucharz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Mucharzu 20 lat wspólnie Gmina Mucharz."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Mucharzu 20 lat wspólnie Gmina Mucharz

2 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 11 maj 2010 Wacław Wądolny Wójt Gminy Mucharz

3 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 10 maj 2010 Anna Fila – Przewodnicząca Rady Gminy

4 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 11 maj 2010 Jan Marcisz Proboszcz Parafii Świętego Wojciecha w Mucharzu

5 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 10 maj 2010 Lucyna Sitarz – Sołtys Jaszczurowej

6 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Rozalia Makówka – Sołtys Skawiec

7 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 10 maj 2010 Andrzej Rolka – Sołtys Mucharza

8 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Stanisław Adamczyk – Sołtys Kozińca

9 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Kazimierz Siwek Sołtys Świnnej Poręby

10 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 10 maj 2010 Jolanta Siemieniec – radna Gminy Mucharz

11 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Katarzyna Targosz – Radna Gminy Mucharz

12 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Ewa Ryczko Radna Gminy Mucharz

13 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Janusz Pławny Radny Gminy Mucharz

14 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 10 maj 2010 Teresa Szczurek radna Gminy Mucharz

15 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: 8 maj 2010 Janusz Bednarczyk Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

16 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: Janina Kunowska – Dyrektor Gimnazjum w Mucharzu

17 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: Mieszkańcami wsi Mucharz: Stanisława Potoczna Gabriela Niemczyk Maria Wodniak Danuta Prorok Katarzyna Pająk Andrzej Markuś

18 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: Mieszkańcami wsi Skawce: Anna Ćwiertnia Mirosława Frączek Mieczysław Prorok Barbara Fortuna

19 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: Mieszkańcami wsi Świnna Poręba: Tadeusz Bednarczyk Eligiusz Klauzner Dariusz Prorok

20 Grupa reporterska przeprowadziła wywiady z: Mieszkańcami wsi Jaszczurowej: Leszek Paździora Małgorzata Chlebek

21 …27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do Samorządów i wybrano Radnych Gminy. Od tego czasu Gmina jako zupełnie samodzielny organ zaczęła bardzo mocno inwestować. Główną inwestycją, która się ciągnie do dnia dzisiejszego jest budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie… (W. Wądolny) …Powstało bardzo dużo nowych domów, piękne szkoły, Urząd Gminy, remiza strażacka, GOKiC, ośrodek zdrowia, poczta, apteka, dwa bloki mieszkalne, przyspieszenie budowy zapory, … (S. Potoczna) Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan/Pani w naszej gminie?

22 Zapora w Świnnej Porębie

23 Nowe osiedla i drogi

24 Powstały 3 nowe szkoły z zapleczem sportowym, kompleks sportowy Orlik…, (A. Fila) …Powstał Dom Kultury w Mucharzu, w Jaszczurowej jest modernizowany, a Świnnej Porębie i Kozińcu przygotowywana dokumentacja, ….( W. Wądolny) W budynku komunalnym w Skawcach powstała świetlica wiejska… (R. Makówka) …. Nasza gmina zyskała wiele dzięki powstaniu nowych szkół, budynków użyteczności publicznej, nowemu gmachowi gminy. Wiele rzeczy mamy na miejscu: aptekę, pocztę, ośrodek zdrowia, bibliotekę ….( J. Marcisz) Czy powstały nowe instytucje, np. domy kultury?

25 Urząd Gminy

26 Orlik

27 Sieć szkół na terenie naszej gminy jest jedną z najlepszych w Małopolsce…(W. Wądolny) …Szkoły są nowe, duże i dobrze wyposażone, dają młodzieży możliwość rozwoju swoich zainteresowań…. (T. Bednarczyk) …Szkoły mają dostęp do Internetu, działają w nich koła zainteresowań: teatralne, fotograficzne, działa harcerstwo…. (M. Chlebek) Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy Pana/Pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne?

28 Szkoły

29

30 ….Urzędy są bliżej obywateli, gdyż wszystko można załatwić szybko i bez kolejek lub niektóre sprawy telefonicznie…. (A. Ćwiertnia) …Urzędy są bardziej dostępne, a komputery ułatwiają dostęp do wszelkich informacji…(K. Pająk) Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli, czy też nie?

31 Zdecydowanie łatwiej jest uzyskać informacje od urzędników jak również prowadzić korespondencje drogą elektroniczną. Na stronach internetowych gminy można znaleźć wiele przydatnych informacji… ( K. Targosz) Kontakt mieszkańców z urzędem prowadzony jest przez radnych, sołtysów i indywidualnie z mieszkańcami przez zebrania, spotkania i sesje. Mieszkańcy kontaktują się z urzędem również drogą elektroniczną…(A. Fila) Czy łatwiej jest otrzymać informacje, Czy urzędnicy wykorzystują Internet,aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych?

32

33 W ciągu ostatnich 20 lat zamknięto największe zakłady produkcyjne np. filia AZPB w Świnnej Porębie. W ostatnich latach nastąpił rozwój małych przedsiębiorstw prywatnych, warsztatów, agroturystyki. Nadal jednak mieszkańcy muszą szukać pracy w okolicznych miastach, Wadowicach czy Suchej Beskidzkiej i zagranicą…( K. Targosz) Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej gminie. Jakie poczyniono inwestycje? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy?

34

35 … Estetyka zdecydowanie się poprawiła. Postawiono nowe przystanki, wybudowano chodniki, utworzono przestrzeń zieleni wokół budynków użyteczności publicznych. Częściowo wymieniono nawierzchnię na drogach. Przeprowadzono remonty elewacji i wnętrz budynków użyteczności publicznej. Zmiany nastąpiły także w mentalności samych mieszkańców, którzy dbają o swoje posesje… (K. Targosz) Jak zmieniła się estetyka naszej gminy. Czy przeprowadzono remonty ulic, budynków publicznych, stworzono ciągi komunikacyjne, skwery?

36

37 ... Powstały prywatne firmy komunikacyjne, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Niestety komunikacja nie jest tak dogodna, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni. Połączenie z Urzędem Gminy nie jest wystarczające, ale połączenia na drogach głównych pomiędzy Wadowicami a Sucha Beskidzką jest dobre, a częstotliwość kursów jest w miarę wystarczająca… (W. Wądolny )...Przewoźnik prywatny zapewnia punktualny dojazd. W busach panuje porządek… (G. Niemczyk) Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza, czy dojazd do urzędu jest dostępny ze wszystkich wsi należących do gminy?

38

39 …Dawniej w naszej Gminie były tylko cztery asfaltowe drogi. Zmiany są z pewnością widoczne. Dróg asfaltowych jest coraz więcej. Są one budowane w nowoczesny sposób i są przyjazne dla środowiska, a koło nich są chodniki. Droga krajowa jest poszerzana, będą na niej ładne skrzyżowania i rozjazdy… (W. Wądolny) Czy powstały nowe drogi?

40

41 Należy być dumnym, że nasza Gmina jest gminą rozwijającą się i widać przed nią przyszłość. Będzie ona całkowicie otwarta, przyjazną dla turystyki, gdy ukończy się budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Nasi mieszkańcy ułatwią sobie życie, będą mieli większe możliwości rozwoju i poprawy swojego bytu. Nasza Gmina jest bardzo aktywna: bierze udział w wielu konkursach i imprezach, które są organizowane. W różnych konkursach zajmujemy pierwsze miejsce, np. "Mądra Gmina", gdzie już dwukrotnie jesteśmy laureatami. Gmina Mucharz jest również jedną z najlepszych pod względem edukacyjnym, która dużo własnych środków przeznacza na edukację nie tylko młodzieży, ale całego społeczeństwa. Nie jest to zasługa wyłącznie wójta i samorządu, ale wszystkich mieszkańców, którzy widzą potrzebę realizowania wielu korzystnych dla Gminy inicjatyw…(W. Wądolny) …Największym osiągnięciem ostatnich 20 lat jest wciąż rozwijająca się młodzież… ( J.Siemieniec) Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat z których jest Pan/Pani dumna?

42

43

44 Co roku odwiedza nas wielu turystów. Buduje się domki letniskowe, restauracje. W przyszłości planujemy budowę wyciągu narciarskiego, ścieżek rowerowych na Leskowiec. Jest to zasługa urzędników oraz mieszkańców. Gmina organizuje dla mieszkańców różne szkolenia, aby ułatwić korzystanie z programów unijnych. Gmina jest członkiem stowarzyszenia,, Czterech żywiołów, Gmin Babiogórskich, grupy,,Beskidek, gdzie promuje się naszą gminę...(A. Fila) Powstały już dwa gospodarstwa agroturystyczne, powstała również restauracja przy drodze głównej Sonata. Gmina czyni starania do dalszego rozwoju turystyki. W planach jest otwarcie: nowych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, stoku narciarskiego oraz w tym roku rozpocznie się budowa stadionu sportowego na terenie Skawiec. Organizowane są również różne imprezy przyciągające do nas turystów. Jedną z większych imprez są coroczne Dni Ziemi Mucharskiej…(W. Wądolny ) Czy nasza gmina stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna?

45

46 Na terenie gminy powstało wiele nowych sklepów, nie ma żadnych problemów z zakupem rzeczy potrzebnych do życia. Powstała również stacja paliw SHELL. Jakość życia z pewnością jest pod tym względem dużo wyższa niż 20 lat temu…( M. Chlebek) Wszystkie rzecz potrzebne do życia codziennego można kupić na miejscu, sklepy są dobrze zaopatrzone, można płacić kartą, rachunki można płacić w sklepie, poczcie, banku. Jakość życia jest dużo wyższa niż 20 lat temu. Każde gospodarstwo posiada telefon, Internet…(S. Potoczny) Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy? Czy jakość życia jest obecnie wyższa czy niższa niż 20 lat temu?

47 Wprowadzono wywózkę i segregację śmieci. Częściej niż w innych gminach bo raz w tygodniu są one zbierane i wywożone. Każdy może pobrać worki do segregacji śmieci u sołtysa. Śmieci nie zalegają tak często jak kiedyś w potokach i strumykach…(S. Adamczyk…) Środowisko naturalne uległo znacznej poprawie w związku z budową oczyszczalnie ścieków oraz z segregacją śmieci. W gminie obowiązuje system workowy…(A. Fila) Sama jakość środowiska znacznie się poprawiła. W tej kwestii wiele zależy od ludzi, jak oni będą dbać o środowisko.,,Nie tam jest czysto, gdzie się sprząta, ale tam gdzie się nie śmieci….( J. Marcisz) Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się ? Czy wprowadzono segregację śmieci?

48

49 …W naszej Gminie było zawsze bezpiecznie, nigdy nie miały tu miejsca jakieś większe wybryki chuligańskie. Mamy własny posterunek lokalny z dzielnicowymi, którzy gdy jest jakaś potrzeba to zawsze przyjadą na nasze wezwanie… (W. Wądolny) Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu?

50

51 Gabriela Pająk 1995, klasa IIa Magdalena Błachut 1995, klasa IIa Sabina Markuś 1995, klasa IIa Kamil Frączek 1995, klasa IIa Jakub Potoczny 1995, klasa IIa Krzysztof Niemczyk 1995, klasa IIa Gimnazjum w Mucharzu im. Janiny Barbary Górkiewiczowej Jolanta Paździora – opiekun zespołu W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Mucharzu 20 lat wspólnie Gmina Mucharz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google