Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorki: Paulina Żebrowska Justyna Rutkowska kl. II LO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorki: Paulina Żebrowska Justyna Rutkowska kl. II LO."— Zapis prezentacji:

1 Autorki: Paulina Żebrowska Justyna Rutkowska kl. II LO

2 1) Gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie telewizora, radia i komputera, gdy już nikt z nich nie korzysta. 2) Dbanie o czystość środowiska, nie wyrzucanie śmieci na ulicę, a także segregowanie odpadów. 3) Korzystanie z ekologicznych środków transportu (np. rower) 4) Zabieranie na zakupy własnej torby, aby nie pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepu. 5) Zwracanie większej uwagi na kupowane produkty. Jeśli są oznakowane symbolami, które świadczą o ich pozytywnym wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu; nie testowane na zwierzętach, itp.) są to wówczas produkty ekologiczne. 6) Zakręcanie wody, gdy nie jest już potrzebna, dokręcanie kranów. 7) Nie rozpalanie ognisk w lasach lub na polach w czasie podwyższonego zagrożenia pożarowego. 8) Używanie antyperspirantów w kulkach, nie dezodorantów w sprayu zawierających freony.

3

4 Recykling, recyklizacja (ang. recycling ) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.ang.środowiska naturalnegosurowcówodpadów Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Symbol recyklingu

5

6 Biodegradacja (gr. bios - życie, łac. degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.gr.biochemiczny związków organicznychorganizmybakteriepierwotniaki promieniowcegrzybyglonyrobaki Zdolność do ulegania materiałów wytworzonych przez człowieka procesowi biodegradacji nazywana jest biodegradowalnością. Na ogół zdolność do biodegradacji jest pożądaną cechą materiałów, gdyż dzięki temu materiały te w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko.materiałów Sztućce wykonane z materiału podlegającego biodegradacji

7

8 http://www.sciaga.pl/tekst/28274-29-sposoby_ochrony_srodowiska_w_polsce http://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling http://pl.wikipedia.org/wiki/Biodegradacja


Pobierz ppt "Autorki: Paulina Żebrowska Justyna Rutkowska kl. II LO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google