Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice

2 Edytor tekstu To program komputerowy służący do edycji tekstu. W odróżnieniu od procesora tekstu nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX napisany w jawie –> działa na wszystkich platformach wspierających Javę jEdit –

3 Procesor tekstu To program komputerowy służący do edycji, formatowania, edytowania i drukowania dokumentów. Oprogramowanie typu - Desktop publishing Najbardziej złożone oprogramowanie służące do skomplikowanego składania tekstu. Używane w wydawnictwach.

4 Procesor tekstu Współczesne procesory tekstu są oparte o graficzny interfejs użytkownika i o tzw. mechanizm WYSWYG WYSWYG – What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz Wyjątek: TeX

5 Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories

6 Procesory tekstu (przykłady) Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

7 Pakiet biurowy Pakiet biurowy – zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny To być musi zawsze Adobe Works Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office

8 Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach Windows Apple Macintosh Linux – przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE Office 2003 (Word 2003, itd.) Office 2004 (Word 2004, itd.) Windows Apple Najnowsze wersje

9 Microsoft Office 2003 Word 2003 – edytorem/procesorem tekstów pakietu Microsoft Office Excel 2003 - do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Outlook 2003 - do komunikacji i zarządzania informacjami osobistymi PowerPoint 2003 - do tworzenia prezentacji w formie graficznej Access 2003 - do zarządzania bazami danych FrontPage 2003 - do tworzenia witryn sieci Web i zarządzania nimi OneNote 2003 - do sporządzania notatek i zarządzania nimi Publisher 2003 - do tworzenia publikacji biznesowych i materiałów marketingowych Project 2003 - do zaawansowanego zarządzania projektami w organizacji Visio 2003 - do tworzenia diagramów biznesowych i technicznych InfoPath - do gromadzenia informacji i zarządzania nimi

10 Jak zdobyć pakiet Microsoft Office ? Kupić w sklepie Skorzystać z Licencji Akademickiej Cena pakietu Office – ponad 2000 zł !!! Cena ok. 200 zł

11 Licencja Akademicka Microsoft Akademicka licencja Select License 6.0 Zakup licencji jest dostępny dla studentów poprzez program Student Select Jest to licencja subskrypcyjna, to znaczy taka, w której użytkowane oprogramowanie nie jest wieczyste, tzn. klient oprogramowanie wynajmuje na czas trwania umowy. Licencja wygasa pod koniec 2006 r. Licencja na UJ Pracownik, lecz nie student może uruchomić dodatkową kopię programu na komputerze domowym

12 Przykładowe ceny Microsoft Office 2003 Professional – $50,40 Microsoft Windows XP Professional– $52,92 Microsoft Visual Studio.NET – $47,04 Jak załatwić ? Ośrodek Informatyki Administracji UJ p. Iwony Gajdy, Collegium Novum, p. 10a, tel. 1219

13 Microsoft Word 2003 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

14 Piszemy pracę magisterską Ustawić/sformatować tekst/paragrafy Wymyślić, co chce się napisać Zacząć wprowadzać tekst Wprowadzić: - odnośniki (referencje ) - rysunki, podpisy pod rysunkami Podzielić pracę na sekcje - wzory i ich automatyczną numerację - tabele wraz z podpisami - numerację stron Utworzyć automatyczny spis treści Przygotować rysunki i wykresy

15 Strona tytułowa Kursor na koniec tekstu i dzielimy stronę

16 Podziękowania Broń Boże zapomnieć o jakimś tytule ! Ale nie wygląda to za ładnie. Może przesunąć akapit w prawo A co to za sztuczka?

17 Formatowanie akapitów Ciąg zdań zakończony ENTERem Akapit Pasek formatowania akapitu suwak do przesuwania początku pierwszej linijki akapitu w prawo suwak do przesuwania początku pozostałych linijek akapitu w prawo (za wyjątkiem pierwszej linijki akapitu) suwak do przesuwania początku wszystkich linijek akapitu w prawo

18 Nagłówki Najechać na Nagłówek 1 i nacisnąć prawy przycisk myszy

19 Dlaczego używać predefiniowane style ? później jednocześnie będziemy mogli zmieniać wygląd nagłówków w całym dokumencie później będziemy mogli utworzyć automatyczny spis treści. Ponieważ:

20 Rozdziały i podrozdziały

21 Numerowanie i wypunktowywanie A tu jest błąd ortograficzny !

22 Przypis / referencja Wpisać odnośnik/referencję W zależności od czasopisma przypisy/referencje oznacza się w różny sposób. Najczęściej: Ala ma kota [1]. Ala ma kota 1. Informacja o tym, gdzie możemy znaleźć pierwsze opracowanie traktujące o danym problemie

23 A co zrobić, gdy numeracja przypisu ma być inna? Skorzystać i możliwości zmiany stylu i formatowania poprzez opcję Style i formatowanie A jak wykorzystać już wprowadzony przypis ?

24 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ? Użyć opcji: odsyłacz (cross-reference)

25 Co się dzieje jak dodamy nowy przypis ? Te się zmieniły Ten się nie zmienił !!

26 Przypisy/referencje a odsyłacze Odsyłacz jest przypisem do już wprowadzonego przypisu. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji pozostałe przypisy zmieniają się automatycznie. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji odsyłacze się nie uaktualniają. Aby je uaktualnić należy zaznaczyć cały tekst i nacisnąć F9

27 Uaktualnianie zmian – F9 Nacisnąć F9 F9 – uaktualnia wszelkie zmiany dokonane w dokumencie

28 Wprowadzanie rysunku ze schowka i przygotowanie podpisu Rysunek możemy wprowadzić bądź ze zbioru, bądź poprzez operację kopiowania i wklejania. Przesuń kursor na linię, w której ma być rysunek i wklej rysunek ze schowka Przesuń kursor na następna linię wewnątrz pola tekstowego Należy teraz ustawić styl podpisu. W tym celu zaznaczamy tekst podpisu, wybieramy opcję Styl i formatowanie, przesuwamy kursor myszy na okienko z tekstem Legenda i naciskamy prawy przycisk myszy.

29 Dlaczego używać ramek ? Bo dzięki temu mamy łatwą kontrolę na położeniem rysunku, jak również możemy powiązać podpis z rysunkiem w jedną całość

30 Formatowanie położenia rysunku Usuwanie linii ramki. Przesuń kursor na linię ramki i naciśnij prawy przycisk myszy Formatowanie położenia rysunku Nacisnąć prawy przycisk na linii

31 Wstawienie odsyłacza do rysunku

32 Wstawienie rysunku z pliku

33 Wstaw – wstawia rysunek do dokumentu Połącz – wstawia połączenie (link) do zbioru. Rysunek jest w zbiorze na dysku: Mniejszy zbiór wynikowy. Rysunek jest automatycznie uaktualniany Musimy pamiętać, aby przekopiować wszystkie zbiory

34 Wpisywanie wzorów Do wpisywania wzorów służy, tzw. edytor równań Teraz należy wprowadzić podpis do równania Musimy ręcznie dokończyć podpis równania - ) Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu

35 Ustawienie podpisu Znaki tabulatora

36 Wstawienie tabeli Chcemy wstawić tabelę o 2 kolumnach i 3 wierszach

37 Wstawienie tabeli Tak jak i poprzednio powinniśmy wprowadzić pole tekstowe, aby móc utworzyć jedną całość z podpisem

38 Tabela Pole tekstowe

39 Podział na sekcje Chcemy np., aby po każdym rozdziale był umieszczony spis publikacji Chcemy, aby po spisie publikacji był umieszczony spis rysunków i spis tabel Chcemy, aby każda sekcja była inaczej formatowana

40 Podział na sekcje

41 Wstawienie numeru stron

42 A co, gdy nie chcemy mieć numeru stron na spisie rysunków ? Tu już nie ma łącza. Można usunąć pole numeracji stron Nacisnąć klawisz DEL Jest numer strony Nie ma numeru strony

43 Automatyczne przygotowanie spisu treści Można wykonać jedynie, gdy nagłówki podrozdziałów i rozdziałów były zdeklarowane przez użycie predefiniowanych stylów.

44 Spis treści

45 Spis możemy uaktualnić przez zaznaczenie całego tekstu i naciśniecie przycisku F9

46 Praca grupowa wprowadzanie komentarzy zaznaczanie tekstu wprowadzanie poprawek praca on-line. Word umożliwia grupowa pracę nad tekstem. W tamach tej usługi możliwe jest:

47 Wprowadzanie komentarzy

48 Wprowadzanie poprawek 1) Uruchomić mechanizm śledzenia zmian 2) Zmiany są od razu widoczne na dokumencie

49 Wprowadzanie zmian 3) Inny członek grupy może zmiany: zaakceptować lub odrzucić

50 Wyróżnienie tekstu

51 Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy oddalonymi użytkownikami

52 Co za tydzień ? Pakiet Office – Excel i Access Arkusz kalkulacyjny Baza danych


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google