Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Australia jako kontynent. Flora i Fauna Australii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Australia jako kontynent. Flora i Fauna Australii."— Zapis prezentacji:

1 Australia jako kontynent

2 Flora i Fauna Australii

3 Formacje roślinne Australii Większa część obszaru należy do strefy klimatów zwrotnikowych, jedynie na południowych krańcach występuje klimat umiarkowany. Głównymi formacjami roślinnymi są: stepy i pustynie (w centralnej części Australii), zarośla wiecznie zielone (w południowej), sawanna i las równikowy (w północnej). Wschodni skraj Australii i Nowa Zelandia są pokryte lasami liściastymi. klimatów zwrotnikowychklimat umiarkowanyformacjami roślinnymistepy pustyniesawannalas równikowylasami liściastymiklimatów zwrotnikowychklimat umiarkowanyformacjami roślinnymistepy pustyniesawannalas równikowylasami liściastymi

4 Las eukaliptusowy

5 Eukaliptus

6 Akacja

7 Nasiona akacji - strąki

8 Figowiec sprężysty z lasu równikowego Australii

9 Las równikowy Półwyspu York

10 Australijska półpustynia

11 Pora deszczowa na półpustyni

12 Fauna Australii Fauna Australii – różni się zasadniczo od fauny z innych rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie występuje nigdzie indziej. 83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami. Tak duża liczba endemicznych gatunków jest wynikiem długiej geologicznej izolacji kontynentu. Unikalną cechą fauny Australii jest całkowity brak rodzimych ssaków łożyskowych. W konsekwencji, torbacze wypełniły ekologiczne nisze, które w innych częściach świata zajmują ssaki łożyskowe. W Australii żyją dwa gatunki stekowców będących ogniwem pośrednim pomiędzy gadami i ssakami. Fauna Australii – różni się zasadniczo od fauny z innych rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie występuje nigdzie indziej. 83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami. Tak duża liczba endemicznych gatunków jest wynikiem długiej geologicznej izolacji kontynentu. Unikalną cechą fauny Australii jest całkowity brak rodzimych ssaków łożyskowych. W konsekwencji, torbacze wypełniły ekologiczne nisze, które w innych częściach świata zajmują ssaki łożyskowe. W Australii żyją dwa gatunki stekowców będących ogniwem pośrednim pomiędzy gadami i ssakami.faunyaustralijskichssakówgadówrybpłazów endemitamikontynentu torbaczeekologicznessaki łożyskowestekowcówfaunyaustralijskichssakówgadówrybpłazów endemitamikontynentu torbaczeekologicznessaki łożyskowestekowców

13 Torbacze Torbacze (Marsupialia) charakteryzują się obecnością torby, w której wychowują młode. Za najbardziej prymitywne uważa się drapieżne niełazowate (Dasyuridae), u których torba jest najsłabiej rozwinięta. Torbacze (Marsupialia) charakteryzują się obecnością torby, w której wychowują młode. Za najbardziej prymitywne uważa się drapieżne niełazowate (Dasyuridae), u których torba jest najsłabiej rozwinięta.niełazowate

14 Największy drapieżny torbacz, Diabeł tasmański

15 Smakosz eukaliptusów Koala

16 Duży Kangur rudy

17 Specyficzne ssaki- stekowce Stekowce (Monotremata) stanowią rząd najbardziej prymitywnych ssaków, których cechą charakterystyczną jest składanie jaj zamiast rodzenia żywych młodych jak robią to torbacze i ssaki łożyskowe. Tym przede wszystkim różnią się od innych ssaków, a jajorodność jako sposób rozmnażania upodobnia je do gadów. Inne gadzie cechy to posiadanie steku i kości kruczej, czego konsekwencją jest umieszczenie kończyn z boków ciała i gadzi sposób chodzenia. Cechy te u pozostałych ssaków nie występują. Natomiast cechy upodobniające je do innych ssaków to posiadanie gruczołów mlecznych, stałocieplność i obecność 3 kostek słuchowych. Dwa z czterech żyjących gatunków stekowców występują w Australii. Są to dziobak i kolczatka. Stekowce (Monotremata) stanowią rząd najbardziej prymitywnych ssaków, których cechą charakterystyczną jest składanie jaj zamiast rodzenia żywych młodych jak robią to torbacze i ssaki łożyskowe. Tym przede wszystkim różnią się od innych ssaków, a jajorodność jako sposób rozmnażania upodobnia je do gadów. Inne gadzie cechy to posiadanie steku i kości kruczej, czego konsekwencją jest umieszczenie kończyn z boków ciała i gadzi sposób chodzenia. Cechy te u pozostałych ssaków nie występują. Natomiast cechy upodobniające je do innych ssaków to posiadanie gruczołów mlecznych, stałocieplność i obecność 3 kostek słuchowych. Dwa z czterech żyjących gatunków stekowców występują w Australii. Są to dziobak i kolczatka. Stekowcejajjajorodnośćstekugruczołów mlecznychstałocieplność3 kostek słuchowychdziobakkolczatka Stekowcejajjajorodnośćstekugruczołów mlecznychstałocieplność3 kostek słuchowychdziobakkolczatka

18 Wodny ssak - dziobak

19 Ssak pełen kolców- kolczatka

20 Australijskie ptaki, nielot Emu

21 Prehistoryczny relikt - kazuar

22 Krokodyl australijski

23 Ciekawostki fauny australijskiej Ropucha aga (Bufo marinus) została wprowadzona jako broń biologiczna przeciwko szkodnikom upraw trzciny cukrowej. Jak się szybko okazało tutejsze szkodniki były dla niej niedostępne gdyż przebywają na górnych częściach trzciny, do której ropucha nie mogła dosięgnąć. Szybko opuściła suche i niegościnne pola trzcinowe i sama stała się plagą. Nie mając wrogów naturalnych poza jednym wężem odpornym na jad znajdujący się w jej skórze zaczęła wypierać rodzime żaby, zjadać pszczoły miodne wychodzące z uli. Stała się tak liczna, że stała się częstym gościem podwórek gospodarstw domowych gdzie nawet psy wolą oddać jej swoją karmę niż narazić się na kontakt z jej jadowitą skórą. Ropucha aga (Bufo marinus) została wprowadzona jako broń biologiczna przeciwko szkodnikom upraw trzciny cukrowej. Jak się szybko okazało tutejsze szkodniki były dla niej niedostępne gdyż przebywają na górnych częściach trzciny, do której ropucha nie mogła dosięgnąć. Szybko opuściła suche i niegościnne pola trzcinowe i sama stała się plagą. Nie mając wrogów naturalnych poza jednym wężem odpornym na jad znajdujący się w jej skórze zaczęła wypierać rodzime żaby, zjadać pszczoły miodne wychodzące z uli. Stała się tak liczna, że stała się częstym gościem podwórek gospodarstw domowych gdzie nawet psy wolą oddać jej swoją karmę niż narazić się na kontakt z jej jadowitą skórą. Ropucha agatrzciny cukrowej Ropucha agatrzciny cukrowej

24 Ryba żyjąca w błocie - rogoząb Rogoząb (Neoceratodus forsteri) uważany jest za najbardziej pierwotny gatunek z podgromady dwudysznych (Dipnoi), pochodzący z czasów zanim Australia oddzieliła się od Gondwany. Lepidogalaxias salamandroides żyje w południowo-zachodniej Australii Zachodniej i jest jedną z najmniejszych ryb słodkowodnych mierzący około 7 cm długości. W porze suchej, kiedy jego zbiornik wysycha przeczekuje w wykopanej norze w błocie. Rogoząb (Neoceratodus forsteri) uważany jest za najbardziej pierwotny gatunek z podgromady dwudysznych (Dipnoi), pochodzący z czasów zanim Australia oddzieliła się od Gondwany. Lepidogalaxias salamandroides żyje w południowo-zachodniej Australii Zachodniej i jest jedną z najmniejszych ryb słodkowodnych mierzący około 7 cm długości. W porze suchej, kiedy jego zbiornik wysycha przeczekuje w wykopanej norze w błocie. RogoząbdwudysznychLepidogalaxias salamandroides RogoząbdwudysznychLepidogalaxias salamandroides

25 Dziki pies dingo, który wyparł wilka workowatego

26 Ważne pojęcia, pomocne w zrozumieniu omawianych zjawisk. Epifit (porośle, aerofit) - roślina rosnąca na innej roślinie, ale nie prowadząca pasożytniczego trybu życia. Korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się samodzielnie Epifit (porośle, aerofit) - roślina rosnąca na innej roślinie, ale nie prowadząca pasożytniczego trybu życia. Korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się samodzielnie Endemit - takson (najczęściej gatunek) unikalny dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie. Endemit - takson (najczęściej gatunek) unikalny dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.taksongatunektaksongatunek Introdukcja (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – w biologii termin oznaczający zamierzone wprowadzanie nierodzimych gatunków roślin i zwierząt pochodzących z innych geograficznie regionów, jako nowego elementu danej biocenozy w celu ich hodowli i uprawy. Introdukcja (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – w biologii termin oznaczający zamierzone wprowadzanie nierodzimych gatunków roślin i zwierząt pochodzących z innych geograficznie regionów, jako nowego elementu danej biocenozy w celu ich hodowli i uprawy.łac.biologiibiocenozyłac.biologiibiocenozy

27 Aborygeni rdzenna ludność Australii


Pobierz ppt "Australia jako kontynent. Flora i Fauna Australii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google