Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach."— Zapis prezentacji:

1 1 Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Robert Sekret Profesor

2 2 I.projektowania, eksploatacji i modernizacji systemów: ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj- nych pracujących w oparciu o konwencjonalne, odnawialne i odpadowe źródła energii; I.racjonalnego gospodarowania energią, oceny energetycznej i audytingu energetycznego dla po- trzeb eksploatacji budynków i systemów zaopatrzenia w ciepło, chłód i elektryczność. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

3 3 Dwa oblicza energii

4 4 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię 1850 - 2050 189019301970201020502090 Lata Konwencjonalne źródła energii Efektywność wykorzystania energii oraz nisko-egzergetyczne źródła energii Odnawialne źródła energii

5 5 Zużycie węgla kamiennego Nowe technologie węglowe. Energetyka jądrowa? Indywidualne kierunki oszczędzania energii

6 6 Każdej jednostce zaoszczędzonej przez użytkownika energii użytecznej (przetworzonej z energii elektrycznej) odpowiada pięć jednostek zaoszczędzonej energii chemicznej paliwa, a każdej jednostce zaoszczędzonej u użytkownika energii elektrycznej - ponad trzy jednostki zaoszczędzonej energii chemicznej paliwa. Wykres rozpływu energii wyrażonej w procentach energii pierwotnej w polskim systemie elektroenergetycznym

7 7 Dyrektywy UE Celem tej dyrektywy jest zwiększenie udziału odnawialnych źr. energii w produkcji energii elektrycznej. Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycz- nego poprzez promocję i rozwój kogeneracji. Celem tej dyrektywy jest wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie. Najważniejszym celem tej dyrektywy jest doprowadzenie do bardziej efektywnego zużycia energii przez użytkowników końcowych, poprzez wspieranie rozwoju sprawnie działającego, uzasadnionego ekonomicznie i konkurencyjnego rynku opłacalnych kosztowo sposobów podnoszenia efektywności energetycznej.

8 8 Struktura wykorzystania energii w Europie według sektorów

9 9 Struktura wykorzystania energii

10 10 Struktura wykorzystania energii budynek: TYP - typowy, LOW - niskoenergetyczny, PAS – pasywny; normy: NIE – niemieckie, SWE - szwedzkie Zmiany wymagań oraz strukturas zużycia energii końcowej w budynkach według norm szwedzkich i niemieckich [kWh/m 2 a], www.cepheus.de

11 11 Struktura wykorzystania energii Porównanie struktury strat (-) i zysków (+) ciepła budynku tradycyjnego i pasywnego na przykładzie budynku Hannover Kronsberg, Passivhaus Institut www.passiv.de

12 12 Zarządzanie energią w zespołach budowlano-instalacyjnych Aby zarządzać zużyciem energii potrzebne jest połączenie działań na czterech płaszczyznach: technicznej, organizacyjnej, intelektualnej, ludzkiej-behawioralnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane przy zarządzaniu energią: monitoring rozszerzony, analiza i wnioskowanie statystyczne, LCC (Life Cycle Cost) LCA (Life Cycle Assessment) analiza wrażliwości.

13 13 Łańcuch konwersji energii

14 14 SYSTEMY BUDOWLANO - INSTALACYJNE O NISKIM ZUŻYCIU EGZERGII

15 15 Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Termomodernizacja wybranych budynków Politechniki. Modernizacja lokalnej kotłowni. Modernizacja lokalnej sieci cieplnej. Instalacja kolektorów słonecznych. budynek Politechniki przy ulicy J. H. Dąbrowskiego dom studencki DS-5 dom studencki DS-7 dom studencki DS-2 budynek kotłowni 11 22 33 44 55 11 22 33 44 55

16 16 Efekt energetyczny Modernizacja lokalnej kotłowni zasilającej w ciepło budynki Politechniki Modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. Termomodernizacja budynków Politechniki Instalacja kolektorów słonecznych skojarzona z systemem zaopatrzenia w ciepło Moc kotłów 2,2 MW Długość sieci 1450 m Kubatura budynków 18777 m 3 Powierzchnia kolektorów 336 m 2 WariantOpis SPBT, lat Planowane koszty całkowite, N, zł Efekt energetyczny, % Efekt ekonomiczny, zł/rok 1Kotłownia na biomasę14,7713600075485399 2Kotłownia węglowa12,1643000058533033 3Kotłownia gazowa43,9695950085158420 Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej

17 17 Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efekt energetyczny

18 18 Efekt ekonomiczny 30 % Efekt ekonomiczny 30 % 70%100%30% Oszczędność w kosztach eksploatacyjnych obiektów Politechniki Częstochowskiej po realizacji projektu Koszty eksploatacyjne obiektów Politechniki Częstochowskiej po realizacji działań wchodzących w skład projektu Koszty eksploatacyjne obiektów Politechniki Częstochowskiej przed realizacją działań wchodzących w skład projektu Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej

19 19 Lokalna poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zmniejszeniu zapotrzebowa- nia na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Poli- techniki poddanych termomodernizacji i dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Efekt ekologiczny Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej

20 20 PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

21 21 Układ wykorzystuje odnawialne źródła energii w postaci biomasy i energii słonecznej, zaopatruje w ciepło (rozdysponowane na ciepłą wodę użytkową oraz centralne ogrzewanie) zespół obiektów należących do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, składający się z: - budynku głównego ( pow. 4558 m 2 ), - budynku laboratorium ( pow. 707 m 2 ). Zapotrzebowanie na moc cieplną stanowi łącznie 350 kW ( głównie w okresie zimowym ): - instalacja c.o. budynek główny 260 kW - instalacja c.o. budynek laboratorium 81 kW - przygotowanie c.w.u. 9 kW W skład układu wchodzą: - zestaw próżniowych kolektorów słonecznych, - kotły opalane biomasą, - zespół zbiorników buforowych, - komputerowy monitoring parametrów pracy układu, - czujnik promieniowania słonecznego z rejestratorem, - ciepłomierze, armatura oraz system automatyki i kontroli pracy. SKOJARZONY UKŁAD WYTWARZANIA CIEPŁA Z BIOMASY I SŁOŃCA

22 22 NFOŚiGW WFOŚiGW EkoFundusz Szkic budynku laboratorium oraz elementów układu skojarzonego

23 23 PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu, dzięki racjonalizacji gospodarki ciepłem, osiągnięto następujące efekty: uzyskanie 1724 GJ/rok ciepła do przygotowaia c.w.u. z instalacji kole- ktorów słonecznych, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dla odbiorców i zapotrze- bowania własnego źródła ciepła o 20 % oraz zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła o 28 %; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 49 %; zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Uczelnię o około 30%; zmniejszenie rocznej emisji do atmosfery substancji szkodliwych tj. SO 2, CO, CO 2, NO x przeciętnie o 53% i pyłu o 67%.


Pobierz ppt "1 Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google