Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE AUTORKA PRACY: ANETA DUSZNIK ROK 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE AUTORKA PRACY: ANETA DUSZNIK ROK 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE AUTORKA PRACY: ANETA DUSZNIK ROK 2007/2008

2 Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej

3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1230 z poz. z m. ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650)

4 1.Letni od dnia 1 maja do dnia 30 września 2.Zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w tym okresie nosi się zimowy lub letni zestaw umundurowania. Okresy noszenia ubiorów przez strażaka:

5 Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów: 1.Wyjściowego 2.Codziennego, zwanego dalej "służbowym" 3.Odzieży specjalnej.

6 Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego są: 1.Mundur w kolorze ciemnogranatowym 2.Czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym z ciemnoniebieskim otokiem 3.Płaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym 4.Płaszcz letni w kolorze ciemnogranatowym 5.Koszula w kolorze białym 6.Obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

7 Ubiór wyjściowy nosi się: 1.Z e sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami: a) w dniach świąt państwowych i w Dniu Strażaka, b) w czasie uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń oraz w czasie ślubowania strażaków, c) podczas innych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;

8 2. Ze sznurem galowym i baretkami podczas: a) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych, b) ważniejszych uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wieczorowy, c) wręczenia aktów nadania stopnia;

9 3. Z baretkami podczas: a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach, b) meldowania się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe; 4. Z baretkami można nosić w czasie : a) pełnienia służby w pomieszczeniach biurowych, b) wolnym od służby.

10 Ubiór wyjściowy oficera w płaszczu sukiennym

11 Ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim

12 Ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim

13 Ubiór wyjściowy oficera w koszuli z krótkim rękawem

14 Ubiór wyjściowy aspiranta w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym

15 Ubiór wyjściowy podoficera ze sznurem galowym

16 Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego są: 1.Mundur w kolorze ciemnogranatowym 2.Sweter w kolorze czarnym 3.Koszula w kolorze niebieskim 4.Kurtka 3/4 w kolorze czarnym 5.Czapka w kolorze ciemnogranatowym 6.Beret w kolorze czarnym 7.Obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

17 Ubiór służbowy nosi się podczas : 1.Wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pełnienia służby, niewymagających występowania w umundurowaniu wyjściowym lub w odzieży specjalnej 2.Krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej 3.Raportu służbowego 4.Na polecenie przełożonego.

18 Ubiór służbowy oficera w mundurze służbowym

19 Ubiór służbowy oficera w swetrze

20 Ubiór służbowy podoficera w koszuli z krótkim rękawem

21 Ubiór służbowy oficera w kurtce 3/4

22 Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej są: 1.Ubranie specjalne dwuczęściowe 2.Ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon) 3.Ubranie koszarowe 4.Rękawice i kominiarka 5.Buty specjalne.

23 Odzież specjalną nosi się podczas: 1.Akcji ratowniczo-gaśniczych 2.Pełnienia służby w podziale bojowym w miejscach zakwaterowania 3.Manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego 4.Pełnienia służby wartowniczej 5.Składania raportu służbowego w warunkach polowych.

24 Ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon) Ubranie specjalne dwuczęściowe

25 Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

26 Na umundurowaniu i odzieży specjalnej strażak nosi: 1.wizerunek orła 2.dystynkcje 3.znaki identyfikacyjne.

27 Wizerunek orła nosi się na: 1.Czapkach wyjściowych - z metalu w kolorze złota pokrytego patyną 2.Kapeluszach, czapkach służbowych i beretach - haftowany nitką w kolorze złotym 3.Kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza sukiennego nadbrygadiera i generała brygadiera - haftowany bajorkiem w kolorze złotym 4.Na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych i płaszczy sukiennych - w kolorze guzika.

28 Dystynkcje w kolorze złotym nosi się na: 1.C zapkach wyjściowych - haftowane bajorkiem 2.K apeluszach, czapkach służbowych i beretach, a także na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, na ubraniach specjalnych i koszarowych - haftowane nitką 3.N aramiennikach mundurów, koszul i płaszczy: s tarszego strażaka i podoficera - z taśmy dystynkcyjnej a spiranta - haftowane bajorkiem, a naramienniki obszyte taśmą dystynkcyjną oficera - haftowane bajorkiem.

29 1.Emblemat Państwowej Straży Pożarnej - na czapkach kadry dowódczo-sztabowej i czapkach koszarowych oraz na lewych rękawach ubrań specjalnych i koszarowych 2.Identyfikator kadry dowódczo-sztabowej - na wysokości lewej górnej kieszeni ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej 3.Identyfikator miejscowości - na rękawach ubrań specjalnych i koszarowych pod emblematem Państwowej Straży Pożarnej Znaki identyfikacyjne nosi się:

30 4.Identyfikator osobisty - na wysokości lewej górnej kieszeni munduru służbowego, kurtki 3/4 oraz ubrania koszarowego 5.Znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym - na kołnierzu munduru wyjściowego oraz płaszcza sukiennego 6.Znak absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej - pośrodku prawej górnej kieszeni munduru wyjściowego i służbowego, pomiędzy dolnymi krawędziami klapy i kieszeni; znak umieszcza się na podkładce skórzanej w kolorze czarnym. Znaki identyfikacyjne nosi się:

31

32

33

34

35

36

37 Strażak pełni służbę w umundurowaniu albo odzieży specjalnej i ekwipunku osobistym Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być czyste, należycie dopasowane i odprasowane.. Wizerunek strażaka w służbie pożarniczej

38 Strażakowi zabrania się: N oszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność służby D okonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania umundurowania N oszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami odzieży specjalnej lub cywilnej W ykonywania prac gospodarczych w ubraniu specjalnym.

39 Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania nie będące przedmiotami osobistego użytku.

40 Strażak jest obowiązany zwrócić przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego nie będące przedmiotami osobistego użytku : 1) w przypadku ich zużycia 2) w przypadku zwolnienia ze służby 3) po upływie okresu ich używalności.

41 W przypadku wydalenia ze służby strażak jest obowiązany uiścić równowartość przedmiotów umundurowania za czas do końca okresu ich używalności według aktualnych tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE AUTORKA PRACY: ANETA DUSZNIK ROK 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google