Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE
AUTORKA PRACY: ANETA DUSZNIK ROK 2007/2008

2 Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej

3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz z poz. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650)

4 Okresy noszenia ubiorów przez strażaka:
Letni od dnia 1 maja do dnia 30 września Zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w tym okresie nosi się zimowy lub letni zestaw umundurowania.

5 Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów:
Wyjściowego Codziennego, zwanego dalej "służbowym" Odzieży specjalnej.

6 Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego są:
Mundur w kolorze ciemnogranatowym Czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym z ciemnoniebieskim otokiem Płaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym Płaszcz letni w kolorze ciemnogranatowym Koszula w kolorze białym Obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

7 Ubiór wyjściowy nosi się:
Ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami: a) w dniach świąt państwowych i w Dniu Strażaka, b) w czasie uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń oraz w czasie ślubowania strażaków, c) podczas innych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;

8 2. Ze sznurem galowym i baretkami podczas:
a) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych, b) ważniejszych uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wieczorowy, c) wręczenia aktów nadania stopnia;

9 3. Z baretkami podczas: a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach, b) meldowania się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe; 4. Z baretkami można nosić w czasie: a) pełnienia służby w pomieszczeniach biurowych, b) wolnym od służby.

10 Ubiór wyjściowy oficera w płaszczu sukiennym

11 Ubiór wyjściowy oficera
w płaszczu letnim

12 Ubiór wyjściowy oficera
w płaszczu letnim

13 Ubiór wyjściowy oficera w koszuli z krótkim rękawem

14 Ubiór wyjściowy aspiranta w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym

15 Ubiór wyjściowy podoficera ze sznurem galowym

16 Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego są:
Mundur w kolorze ciemnogranatowym Sweter w kolorze czarnym Koszula w kolorze niebieskim Kurtka 3/4 w kolorze czarnym Czapka w kolorze ciemnogranatowym Beret w kolorze czarnym Obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

17 Ubiór służbowy nosi się podczas :
Wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pełnienia służby, niewymagających występowania w umundurowaniu wyjściowym lub w odzieży specjalnej Krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej Raportu służbowego Na polecenie przełożonego.

18 Ubiór służbowy oficera w mundurze służbowym

19 Ubiór służbowy oficera w swetrze

20 Ubiór służbowy podoficera w koszuli z krótkim rękawem

21 Ubiór służbowy oficera w kurtce 3/4

22 Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej są:
Ubranie specjalne dwuczęściowe Ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon) Ubranie koszarowe Rękawice i kominiarka Buty specjalne.

23 Odzież specjalną nosi się podczas:
Akcji ratowniczo-gaśniczych Pełnienia służby w podziale bojowym w miejscach zakwaterowania Manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego Pełnienia służby wartowniczej Składania raportu służbowego w warunkach polowych.

24 Ubranie specjalne dwuczęściowe
Ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon)

25 Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

26 Na umundurowaniu i odzieży specjalnej strażak nosi:
wizerunek orła dystynkcje znaki identyfikacyjne.

27 Wizerunek orła nosi się na:
Czapkach wyjściowych - z metalu w kolorze złota pokrytego patyną Kapeluszach, czapkach służbowych i beretach - haftowany nitką w kolorze złotym Kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza sukiennego nadbrygadiera i generała brygadiera - haftowany bajorkiem w kolorze złotym Na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych i płaszczy sukiennych - w kolorze guzika.

28 Dystynkcje w kolorze złotym nosi się na:
Czapkach wyjściowych - haftowane bajorkiem Kapeluszach, czapkach służbowych i beretach, a także na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, na ubraniach specjalnych i koszarowych - haftowane nitką Naramiennikach mundurów, koszul i płaszczy: starszego strażaka i podoficera - z taśmy dystynkcyjnej aspiranta - haftowane bajorkiem, a naramienniki obszyte taśmą dystynkcyjną oficera - haftowane bajorkiem.

29 Znaki identyfikacyjne nosi się:
Emblemat Państwowej Straży Pożarnej - na czapkach kadry dowódczo-sztabowej i czapkach koszarowych oraz na lewych rękawach ubrań specjalnych i koszarowych Identyfikator kadry dowódczo-sztabowej - na wysokości lewej górnej kieszeni ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej Identyfikator miejscowości - na rękawach ubrań specjalnych i koszarowych pod emblematem Państwowej Straży Pożarnej

30 Znaki identyfikacyjne nosi się:
Identyfikator osobisty - na wysokości lewej górnej kieszeni munduru służbowego, kurtki 3/4 oraz ubrania koszarowego Znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym - na kołnierzu munduru wyjściowego oraz płaszcza sukiennego Znak absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej - pośrodku prawej górnej kieszeni munduru wyjściowego i służbowego, pomiędzy dolnymi krawędziami klapy i kieszeni; znak umieszcza się na podkładce skórzanej w kolorze czarnym.

31

32

33

34

35

36

37 Wizerunek strażaka w służbie pożarniczej
Strażak pełni służbę w umundurowaniu albo odzieży specjalnej i ekwipunku osobistym Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być czyste, należycie dopasowane i odprasowane. .

38 Strażakowi zabrania się:
Noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność służby Dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania umundurowania Noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami odzieży specjalnej lub cywilnej Wykonywania prac gospodarczych w ubraniu specjalnym.

39 Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania nie będące przedmiotami osobistego użytku.

40 Strażak jest obowiązany zwrócić przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego nie będące przedmiotami osobistego użytku: 1) w przypadku ich zużycia 2) w przypadku zwolnienia ze służby 3) po upływie okresu ich używalności.

41 W przypadku wydalenia ze służby strażak jest obowiązany uiścić równowartość przedmiotów umundurowania za czas do końca okresu ich używalności według aktualnych tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MIĘDZYWYDZAIŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google