Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasadnicze zmiany w aktach prawnych regulujących realizację należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych SZ RP w 2012-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasadnicze zmiany w aktach prawnych regulujących realizację należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych SZ RP w 2012-2013."— Zapis prezentacji:

1 Zasadnicze zmiany w aktach prawnych regulujących realizację należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych SZ RP w r. Starszy Specjalista ONiZwS ppłk Witold FEDEJKO

2 Zasadnicze akty prawne: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z r. poz. 606) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302) NIE OBOWIĄZUJĄ OD r.

3 Zasadnicze akty prawne: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z r. poz. 1502) Określenie norm należności (asortyment/ilość/okres używalności) poszczególnych przedmiotów oraz zasady ich wydawania OBOWIĄZUJE OD r.

4 Normy należności umundurowania i wyekwipowania Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Wprowadzenie odrębnych zestawów określających normy należności PUiW wyjściowych i galowych dla żołnierzy zawodowych-mężczyzn, żołnierzy zawodowych-kobiet oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych-mężczyzn i kobiet. wprowadzenie przedmiotów typowo damskich Mundury galowe, wyjściowe, letnie, płaszcze Koszule wyjściowe, galowe, koszulo- bluzy wyjściowe Obuwie wyjściowe i galowe letnie i zimowe

5 Normy należności umundurowania i wyekwipowania Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Skrócenie okresów używalności przedmiotów umundurowania oraz wyekwipowania starego wzoru wydawanych jako zamienniki. Pozostawienie na własność odchodzącemu do rezerwy wszystkich przedmiotów przechodzących na własność, nawet przed upływem okresu używalności. zapisy dotyczą również przedmiotów wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia – do 1 czerwca 2012 r.

6 Normy należności umundurowania i wyekwipowania Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Wykreślenie przepisu zezwalającego na odpłatne przyjęcie od żołnierza zawodowego zwalnianego z zawodowej służby wojskowej nieużywanych PUiW, które przeszły na jego własność. w celu poprawy wyglądu zewnętrznego żołnierzy zawodowych oraz ich bezpieczeństwa w realizacji zadań służbowych

7 Normy należności umundurowania i wyekwipowania Zmiana rodzaju umundurowania dla marynarzy zawodowych powyżej 18 miesiąca zawodowej służby wojskowej. Dostosowanie ilości i okresów używalności przedmiotów do faktycznych potrzeb w realizacji zadań służbowych. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: zastąpienie umundurowania wyjściowego oficerskiego umundurowaniem marynarskim

8 Normy należności umundurowania i wyekwipowania Wprowadzenie do należności umundurowania i wyekwipowania polowego przedmiotów nowych wzorów, wykonanych w najnowszych technologiach w tym w technologii materiałów trudnopalnych. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: poprawa komfortu użytkowania PUiW oraz bezpieczeństwa w realizacji zadań służbowych, szczególnie operacyjnych

9 MUNDUR POLOWY, POLOWY LETNI, ĆWICZEBNY TROPIKALNY WZ. 2010

10 KOMBINEZON CZOŁGISTY wz. 2010, KURTKA ZIMOWA CZOŁGISTY

11 KOMBINEZON PILOTA WZÓR 2010

12 OCIEPLACZ POD KOMBINEZON (bluza i spodnie)

13 MUNDUR ĆWICZEBNY LETNI MW WZÓR 2010 I MUNDUR ĆWICZEBNY MW WZÓR 2010

14 OBUWIE Trzewiki pilota letnie wz Trzewiki pilota zimowe wz Trzewiki ćwiczebne tropikalne wz. 2010

15 ŚPIWÓR Śpiwór letni Śpiwór jesienny - 35 st.C.

16 Nadanie dowódcom JW. uprawnienia do zwolnienia z obowiązku przemundurowania żołnierzom, którzy zostali wyznaczeni na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju SZ, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania aniżeli dotychczas użytkowany. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania na wniosek żołnierza

17 Wykreślenie z norm należności rajstop w kolorze cielistym dla szeregowych zawodowych-kobiet do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania w związku z brakiem w należności PUiW wyjściowych i galowych

18 Wprowadzenie zapisu umożliwiającego wydanie dodatkowego kompletu umundurowania polowego (ubranie ochronne+mundur polowy) lub w przypadku możliwości dopasowania tych przedmiotów, dokonanie poprawek krawieckich lub uszycie na miarę. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania dotyczy żołnierzy zawodowych-kobiet w ciąży Wydane umundurowanie przechodzi na własność z chwilą wydania

19 Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania Wprowadzenie zapisu umożliwiającego, w przypadku braku możliwości dopasowania munduru polowego, jego rozkompletowanie lub dokonanie stosownych poprawek krawieckich w celu zabezpieczenia należności. dotyczy wszystkich żołnierzy zawodowych-kobiet i kandydatek na żołnierzy zawodowych

20 Zmiana ram czasowych roku zaopatrzeniowego – zrównanie roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania uproszczenie obowiązujących przepisów i zasad wyposażania PUiW ze względu na ciągłą realizację zaopatrywania

21 Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania Rozszerzenie uprawnień centralnego organu logistycznego polegające na dodaniu możliwości zwiększenia należności PUiW dla żołnierzy wykonujących zadania w polskich kontyngentach wojskowych. ze względu na warunki sanitarne, higieniczne, klimatyczne i warunki bezpieczeństwa

22 Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania Wprowadzenie do należności koszulo-bluzy pod kamizelkę ochronną oraz koszulo-bluzy pod kamizelkę ochronną w kamuflażu pustynnym dla żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. poprawa komfortu użytkowania PUiW wraz z kamizelką ochronną

23 Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Normy należności umundurowania i wyekwipowania Zrównanie norm należności mydła, szamponu do włosów oraz proszku do prania dla kobiet i mężczyzn będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby PKW. po uwagach Rządowego Centrum Legislacji na etapie uzgodnień międzyresortowych

24 Zasadnicze akty prawne: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 50, poz. 303) Określenie stawek równoważników pieniężnych oraz zasad ich wypłaty, wstrzymywania wypłaty, pomniejszania oraz organy właściwe w sprawach wypłaty Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z r. poz. 607)

25 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zmiana stawek równoważników w związku ze zmianami w normach należności umundurowania i wyekwipowania oraz cen. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: wydłużenie/skrócenie okresów używalności zmiana cen PUiW oraz usług wynikająca z monitoringu cen

26 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Określenie cen za piżamę, spodenki letnie koloru khaki, spodenki specjalne i spodenki tropikalne koloru granatowego do obliczenia równoważnika wypłacanego żołnierzom-kobietom. Wcześniej stosowano ceny z ewidencji ilościowo- wartościowej jednostki budżetowej. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: wypłata równoważnika w jednakowej wysokości wszystkim żołnierzom-kobietom różne wysokości wypłacanego równoważnika

27 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Doprecyzowanie zasad wypłaty równoważników za niewydane w naturze ubiory cywilne w wysokości należności całkowitej. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: wypłata równoważnika tylko raz z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do należności ubiorów cywilnych

28 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zniesienie uprawnienia do równoważnika za ubiory cywilne dla żołnierzy – aplikantów radcowskich w grupie osobowej obsługi prawnej. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: konsekwencja zmian w normach należności PUiW

29 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zniesienie przepisu umożliwiającego żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej wypłatę równoważnika za przyjęte do jednostki budżetowej nieużywane przedmioty umundurowania i wyekwipowania. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: konsekwencja zmian w rozporządzeniu w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

30 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zrezygnowanie z równoważnika na szycie umundurowania wyjściowego i galowego dla żołnierzy-kobiet powołanych do zawodowej służby wojskowej. Realizacja pierwszej należności PUiW w naturze przez jednostkę budżetową. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: Zgodnie z przepisami Metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług wprowadzonej do użytku służbowego decyzją 167/MON z dnia 31 maja 2012 r.

31 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Doprecyzowanie zasad wypłaty równoważników żołnierzom korzystającym z urlopu wychowawczego. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: r. Początek urlopu r r. Koniec urlopu r. okres urlopu okres za który równoważniki nie przysługują wypłata równoważników (do końca okresu na jaki przysługują) r. Wypłata za 10 m.

32 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Doprecyzowanie zasad wypłaty równoważników żołnierzom korzystającym z urlopu wychowawczego. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: w przypadku wypłaty równoważników przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, równoważniki wypłacane po urlopie są proporcjonalnie pomniejszane za okresy przebywania na urlopie

33 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Regulacja sposobu wypłaty równoważników dla żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: wypłata równoważnika w wysokości obowiązującej dla rodzaju umundurowania, na którego noszenie żołnierz uzyskał zgodę

34 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Odrębne stawki równoważnika przysługującego w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze oraz równoważnika wypłacanego w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy dla żołnierzy zawodowych jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej. Zasadnicze zmiany wprowadzone z dniem r.: w związku z różnicami w rodzaju oznak stopni wojskowych wynikającymi w przepisów ubiorczych

35 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Wkalkulowanie do równoważnika pieniężnego rocznych wartości: Munduru wyjściowego oficerskiego Munduru letniego oficerskiego Płaszcza sukiennego oficerskiego Półpłaszcza marynarskiego rezygnacja z wydawania tych przedmiotów w naturze, za wyjątkiem pierwszej należności przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej

36 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Wkalkulowanie do równoważnika pieniężnego rocznych wartości: Munduru wyjściowego oficerskiego Munduru letniego oficerskiego Płaszcza sukiennego oficerskiego Półpłaszcza marynarskiego równoważnika pieniężnego wypłacanego żołnierzom zawodowym za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania ww. przedmiotów, w wysokości ich rocznych wartości pieniężnych

37 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Wkalkulowanie do równoważnika pieniężnego rocznych wartości: Munduru wyjściowego oficerskiego Munduru letniego oficerskiego Płaszcza sukiennego oficerskiego Półpłaszcza marynarskiego równoważnika pieniężnego wypłacanego żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej za ww. przedmioty, do których żołnierze nabyli uprawnienie, lecz ich nie pobrali, w wysokości całkowitych wartości pieniężnych niepobranych ww. przedmiotów

38 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. równoważnika pieniężnego wypłacanego żołnierzom zawodowym na uszycie i poprawki krawieckie ww. przedmiotów w przypadku braku możliwości ich dopasowania Wkalkulowanie do równoważnika pieniężnego rocznych wartości: Munduru wyjściowego oficerskiego Munduru letniego oficerskiego Płaszcza sukiennego oficerskiego Półpłaszcza marynarskiego do równoważnika pieniężnego wkalkulowano kwoty na dokonanie poprawek krawieckich

39 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. realizacja należności ww. przedmiotów wszystkim żołnierzom zawodowym, którzy do dnia wejścia w życie procedowanego rozporządzenia nabędą uprawnienie do tych przedmiotów Wkalkulowanie do równoważnika pieniężnego rocznych wartości: Munduru wyjściowego oficerskiego Munduru letniego oficerskiego Płaszcza sukiennego oficerskiego Półpłaszcza marynarskiego jednorazowe wydanie w naturze wypłata równoważnika w wysokości całkowitej wartości przedmiotu lub w przypadku braku możliwości wydania w naturze do r.

40 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Zrównanie roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym wypłata równoważników pieniężnych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego nabycie uprawnienia do równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie oraz do rocznej wartości równoważnika za ubiory cywilne 1 stycznia roku kalendarzowego

41 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Zrównanie roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym konieczność zmniejszenia należnych w 2013 r. kwot równoważnika o ich wartości miesięczne liczone za miesiące styczeń-marzec 2013 r. zmniejszenie równoważnika o 25% wysokości obowiązującej w dniu 1 kwietnia 2012 r.

42 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r r. uprawnienie/wypłata równoważnika r r r. uprawnienie/wypłata równoważnika dotychczasowy rok zaopatrzeniowy nowy rok zaopatrzeniowy okres, za który pomniejszony będzie równoważnik

43 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Jaka wysokość równoważnika do wypłaty w 2013 r.? oficer starszy-kobieta Marynarki Wojennej wysokość równoważnika obowiązująca 1 kwietnia 2012 r.1 stycznia 2013 r. 2536,003174,00 wysokość równoważnika do wypłaty w 2013 r. 3174,002536,00 X 25% = 2540,00

44 Równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Terminy wypłat za PUiW niewydane w naturze do końca drugiego kwartału pozostałe równoważniki do 30 dni od dnia powstania uprawnienia

45 Wykorzystanie równoważnika pieniężnego Zakup umundurowania i wyekwipowania wyjściowego oraz galowego. Magazyn mundurowy jednostki budżetowej Placówki handlowe, WPH, internet Pomniejszenie wypłacanego równoważnika o wartość zakupionego przedmiotu, przyjętą do kalkulacji równoważników Opłata za przedmiot w cenach ustalonych przez sprzedających

46 Nowelizacje: rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53 z późn. zm.). Zasadnicze zmiany proponowane w 2013 r. Metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług wprowadzonej do użytku służbowego decyzją 167/MON z dnia 31 maja 2012 r.

47 Podstawa wprowadzonych (proponowanych) zmian Koncepcja zmian funkcjonowania służby mundurowej w SZ RP Określenie kierunków działań w służbie mundurowej, min.: w zakresie realizacji norm należności umundurowania i wyekwipowania w warunkach ograniczonych środków finansowych na zakupy Założenia Koncepcji… zaakceptowane przez Ministra ON Koncepcja… zatwierdzona przez Szefa SG WP w dniu r.

48 Ponadto: Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje rozkaz Nr 1088/Log/P-4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 5 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych RP Instrukcji o gospodarce mundurowej wojska określenie zasad prowadzenia gospodarki mundurowej wojska w czasie pokoju i wojny, w tym zasad zaopatrywania w PUiW

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zasadnicze zmiany w aktach prawnych regulujących realizację należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych SZ RP w 2012-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google