Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych Dr Grażyna Maciak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych Dr Grażyna Maciak."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych Dr Grażyna Maciak

2 Literatura: Literatura: Brzezińska A.I. Psychologiczne portrety człowieka, 2006. Brzezińska A.I. Psychologiczne portrety człowieka, 2006. Campbell J., Gardner L., Hall C. Teorie osobowości, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. Campbell J., Gardner L., Hall C. Teorie osobowości, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. Erikson E. Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, 2004. Erikson E. Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, 2004. Gruszczyk-Kolczyńska E. Dzieci za specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP 1997. Gruszczyk-Kolczyńska E. Dzieci za specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP 1997. Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, Siedmioróg, 1997 Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, Siedmioróg, 1997 Wadsworth B. J. Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP 1998. Wadsworth B. J. Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP 1998.

3 Koncepcje rozwoju poznawczego są różne – spośród wielu wybrano: Koncepcje rozwoju poznawczego są różne – spośród wielu wybrano: J. Piageta J. Piageta E. Eriksona E. Eriksona J Piaget: J Piaget: - jego koncepcja rozwoju, korzystając ze swego umysłu, aktywnie konstruuje własne zasoby wiedzy - jego koncepcja rozwoju, korzystając ze swego umysłu, aktywnie konstruuje własne zasoby wiedzy

4 Czynniki warunkujące proces poznawczy: Czynniki warunkujące proces poznawczy: - dziedziczenie i dojrzewanie - dziedziczenie i dojrzewanie - zakłócenia równowagi poznawczej - zakłócenia równowagi poznawczej - aktywne doświadczanie - aktywne doświadczanie - interakcje społeczne - interakcje społeczne

5 Praca umysłu......... Praca umysłu......... - porządek w głowie - porządek w głowie - reprezentacje umysłowe i skojarzenia - reprezentacje umysłowe i skojarzenia

6 Etapy rozwoju myślenia: Etapy rozwoju myślenia: 0-2 stadium 0-2 stadium 2-7 stadium myślenia przedoperacyjnego 2-7 stadium myślenia przedoperacyjnego 7-11 stadium operacji konkretnych 7-11 stadium operacji konkretnych 11-17 stadium operacji formalnych 11-17 stadium operacji formalnych

7 E. Erikson i jego koncepcja rozwoju E. Erikson i jego koncepcja rozwoju Rozwiązując kryzysy w kolejnych etapach życia, budujemy swą osobowość: Rozwiązując kryzysy w kolejnych etapach życia, budujemy swą osobowość: - pierwszy r.ż.: ufność/nieufność - pierwszy r.ż.: ufność/nieufność 2-3 r.ż.: autonomia/wstyd 2-3 r.ż.: autonomia/wstyd 4-6 r.ż.: inicjatywa/poczucie winy 4-6 r.ż.: inicjatywa/poczucie winy 7-11 r.ż. :przedsiębiorczość/ poczucie niższości 7-11 r.ż. :przedsiębiorczość/ poczucie niższości Dorastanie: tożsamość lub zagubienie tożsamości Dorastanie: tożsamość lub zagubienie tożsamości

8 Dziecko w wieku przedszkolnym - charakterystyka

9 Myślenie Myśli egocentryczne Myśli egocentryczne Nie umie szeregować Nie umie szeregować Operuje wyobrażeniami ale nie rozumie przekształceń Operuje wyobrażeniami ale nie rozumie przekształceń Klasyfikuje wg jednego wymiaru i nie dostrzega zależności między klasami Klasyfikuje wg jednego wymiaru i nie dostrzega zależności między klasami Zdobywa wiedzę dzięki zmysłowej manipulacji Zdobywa wiedzę dzięki zmysłowej manipulacji Brak niezmienników – pojęć stałości Brak niezmienników – pojęć stałości

10 Sfera emocjonalno -społeczna Ma trudności z kontrolowaniem zachowań- przewaga spontaniczności, impulsywności Ma trudności z kontrolowaniem zachowań- przewaga spontaniczności, impulsywności Prezentuje zmienność reakcji z sytuacji na sytuację Prezentuje zmienność reakcji z sytuacji na sytuację Jest nastawiony na inicjowanie działań i czerpanie przyjemności z ich realizacji Jest nastawiony na inicjowanie działań i czerpanie przyjemności z ich realizacji Ma niską tolerancję na stres, napięcia Ma niską tolerancję na stres, napięcia Łączy je silne więzi z rodzicami, dlatego robi wiele by uzyskać ich akceptację Łączy je silne więzi z rodzicami, dlatego robi wiele by uzyskać ich akceptację

11 Źródła trudności Zabawa Zabawa Potrzeba zmysłowej manipulacji Potrzeba zmysłowej manipulacji Percepcja ważniejsza od wiedzy Percepcja ważniejsza od wiedzy Trudność z uogólnianiem doświadczeń Trudność z uogólnianiem doświadczeń Nieokiełznana ciekawość Nieokiełznana ciekawość Egocentryzm Egocentryzm Niska tolerancja na stres Niska tolerancja na stres Niekończona inicjatywa Niekończona inicjatywa

12 Cele pracy z umysłem przedszkolaka Utrzymanie ciekawości Utrzymanie ciekawości Inicjatywa – różnorodne działania i błędy Inicjatywa – różnorodne działania i błędy Praca pod kierunkiem dorosłego i w grupie Praca pod kierunkiem dorosłego i w grupie Warunki do doświadczania zmian w świecie Warunki do doświadczania zmian w świecie

13 Myślenie przedszkolaków – możliwości jego rozwoju Zmysłowa manipulacja i eksperymentowanie Zmysłowa manipulacja i eksperymentowanie Zabawy orientacyjne (ciało i przestrzeń) Zabawy orientacyjne (ciało i przestrzeń) Szukanie rytmów Szukanie rytmów Szukanie przyczyn i przewidywanie skutków Szukanie przyczyn i przewidywanie skutków Liczenie (prawidłowości i numerowanie) Liczenie (prawidłowości i numerowanie) Szeregowanie i klasyfikowanie Szeregowanie i klasyfikowanie Ćwiczenie pojęć stałości Ćwiczenie pojęć stałości

14 Dziecko w wieku szkolnym - charakterystyka

15 Myślenie Rozumuje logicznie ale w oparciu o konkrety Rozumuje logicznie ale w oparciu o konkrety Rozumie przekształcenia Rozumie przekształcenia Umie szeregować i klasyfikować Umie szeregować i klasyfikować Stopniowo opanowuje niezmienniki Stopniowo opanowuje niezmienniki Potrafi przyjąć różne punkty widzenia Potrafi przyjąć różne punkty widzenia

16 SFERA EMOCJONALNO - SPOŁECZNA Rozwija relacje rówieśnicze i korzysta z porównań społecznych Rozwija relacje rówieśnicze i korzysta z porównań społecznych Nastawienie na efekt rozwija w nim zachowania do kooperacji i rywalizacji Nastawienie na efekt rozwija w nim zachowania do kooperacji i rywalizacji Na bazie doświadczeń i informacji zwrotnych rozwija samoocenę i postawy wobec siebie samego Na bazie doświadczeń i informacji zwrotnych rozwija samoocenę i postawy wobec siebie samego Jest coraz bardziej ukierunkowany na cel, pracę Jest coraz bardziej ukierunkowany na cel, pracę Uczy samokontroli Uczy samokontroli

17 Źródła trudności Zabawa a cel Zabawa a cel Energia i ruchliwość Energia i ruchliwość Krótkotrwała koncentracja Krótkotrwała koncentracja Stopniowe nabywanie niezmienników Stopniowe nabywanie niezmienników Brak rozumowania hipotetyczno- dedukcyjnego Brak rozumowania hipotetyczno- dedukcyjnego

18 Praca z umysłem ucznia – jej cele Rozwijanie kierowania zasobami uwagi Rozwijanie kierowania zasobami uwagi Kształtowanie sfery emocjonalno- motywacyjnej Kształtowanie sfery emocjonalno- motywacyjnej Nabycie konkretnych umiejętności szkolnych Nabycie konkretnych umiejętności szkolnych Nabywanie niezmienników Nabywanie niezmienników Rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej Rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej

19 Myślenie uczniów – możliwości jego rozwoju Działanie na konkretach Działanie na konkretach Wyciąganie wniosków, przewidywanie Wyciąganie wniosków, przewidywanie Doświadczanie celowości działań Doświadczanie celowości działań Poznawanie wlasnych mozliwości i ograniczeń Poznawanie wlasnych mozliwości i ograniczeń Działanie na konkretach Działanie na konkretach eksperymentowanie eksperymentowanie

20 Uczeń w okresie dorastania - charakterystyka

21 Myślenie Początki rozumowania formalnego (abstrakcyjnego i hipotetyczno-dedukcyjnego) Początki rozumowania formalnego (abstrakcyjnego i hipotetyczno-dedukcyjnego) Rozwój umiejętności wyciągania ogólnych wniosków, co sprzyja pojawianiu się i rozwoju: Rozwój umiejętności wyciągania ogólnych wniosków, co sprzyja pojawianiu się i rozwoju: -refleksyjności -refleksyjności -krytycyzmu -krytycyzmu -formułowania własnych opinii -formułowania własnych opinii -metaforycznego ujmowania zdarzeń -metaforycznego ujmowania zdarzeń -niezależności od sądów innych osób -niezależności od sądów innych osób

22 SFERA EMOCJONALNO- SPOŁECZNA Wzrost wrażliwości zmysłowej Wzrost wrażliwości zmysłowej Zachwianie równowagi emocjonalnej Zachwianie równowagi emocjonalnej Zachwianie wewnętrznej równowagi Zachwianie wewnętrznej równowagi Próby uniezależniania od rodziców i osób dorosłych Próby uniezależniania od rodziców i osób dorosłych Nawiązanie relacji z rówieśnikami tej samej i przeciwnej płci Nawiązanie relacji z rówieśnikami tej samej i przeciwnej płci Rozmyślania o: Rozmyślania o: -systemie wartości -systemie wartości -przyszłym zawodzie i typie kształcenia -przyszłym zawodzie i typie kształcenia -tożsamości seksualnej -tożsamości seksualnej

23 KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI - ETAPY Wczesna adolescencja (12-17 lat) Wczesna adolescencja (12-17 lat) Późna adolescencja (17-20/22 r.ż.) Późna adolescencja (17-20/22 r.ż.)

24 Statusy tożsamości ( wg koncepcji Marci) Rozproszenie (dyfuzja) tożsamości Rozproszenie (dyfuzja) tożsamości Moratorium Moratorium Tożsamość dojrzała Tożsamość dojrzała Tożsamość lustrzana Tożsamość lustrzana

25 DYFUZJA TOŻSAMOŚCI – WCZESNA ADOLESCENCJA Odrzucenie wizji siebie jako dziecka Odrzucenie wizji siebie jako dziecka Brak inicjatywy i pomysłów na siebie Brak inicjatywy i pomysłów na siebie Poddawanie się chwili Poddawanie się chwili Mnóstwo nieukierunkowanej energii do działania Mnóstwo nieukierunkowanej energii do działania Brak dostrzegania sensu i celu działań Brak dostrzegania sensu i celu działań Odrzucenie relacji z dorosłymi Odrzucenie relacji z dorosłymi

26 Moratorium wczesna/późna adolescencja Brak rozpatrywania konsekwencji własnych działań Brak rozpatrywania konsekwencji własnych działań Niechęć wobec odpowiedzialności Niechęć wobec odpowiedzialności Wiele podejmowanych inicjatyw i pomysłów na siebie Wiele podejmowanych inicjatyw i pomysłów na siebie Częste impulsywne porzucanie działań i podejmowanie nowych – brak dłuższego zaangażowania Częste impulsywne porzucanie działań i podejmowanie nowych – brak dłuższego zaangażowania Bunt zewnętrzny i wewnętrzny Bunt zewnętrzny i wewnętrzny Szeroka, nieprzewidywalna paleta wypróbowywanych zachowań Szeroka, nieprzewidywalna paleta wypróbowywanych zachowań

27 Tożsamość lustrzana wczesna/późna adolescencja Określony system wartości Określony system wartości Określony pomysł na przyszłość zawodową Określony pomysł na przyszłość zawodową Określony system przekonań dotyczący płci Określony system przekonań dotyczący płci Niechęć do ryzykowania się i sprawdzania w nowych sytuacjach Niechęć do ryzykowania się i sprawdzania w nowych sytuacjach Sztywność postępowania Sztywność postępowania Oddzielenie od poszukujących rówieśników Oddzielenie od poszukujących rówieśników

28 Źródła trudności Niechęć wobec odpowiedzialności Niechęć wobec odpowiedzialności Rówieśnicy ważniejsi niż dorośli Rówieśnicy ważniejsi niż dorośli Problemy z koncentracją Problemy z koncentracją Egocentryzm młodzieńczy w początkach adolescencji Egocentryzm młodzieńczy w początkach adolescencji Dominacja logiki dwuwartościowej Dominacja logiki dwuwartościowej Zróżnicowanie statusów tożsamości Zróżnicowanie statusów tożsamości Labilność emocjonalna Labilność emocjonalna Bunt Bunt

29 Problemy w pracy z nastolatkiem - Konstruktywnym ukierunkowaniem energii, Utrzymaniem koncentracji, Utrzymaniem koncentracji, Utrzymaniem zainteresowania wiedzą, Utrzymaniem zainteresowania wiedzą, Utrzymaniem zaangażowania w projektach – dłuższych działaniach, Utrzymaniem zaangażowania w projektach – dłuższych działaniach, Uzyskaniem odpowiedzialności. Uzyskaniem odpowiedzialności.

30 Zasady pracy z nastolatkiem: Konsekwencja, Konsekwencja, Określenie celu, programu i metod pracy w sposób jasny – określenie wizji pracy, Określenie celu, programu i metod pracy w sposób jasny – określenie wizji pracy, Spójny system zasad i konsekwencji, Spójny system zasad i konsekwencji, Praca nad przekonaniami nauczyciela i systemem wzmocnień, Praca nad przekonaniami nauczyciela i systemem wzmocnień, Pomysły czerpane od dziecka, ucznia, wychowanka – dostosowanie sposobu pracy do zespołu, jednostki. Pomysły czerpane od dziecka, ucznia, wychowanka – dostosowanie sposobu pracy do zespołu, jednostki.


Pobierz ppt "Rozwój dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych Dr Grażyna Maciak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google