Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interventionslogik Interreg V A Aufbau der Programmstrategie Logika interwencji Interreg V A struktura strategii Programu Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interventionslogik Interreg V A Aufbau der Programmstrategie Logika interwencji Interreg V A struktura strategii Programu Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen."— Zapis prezentacji:

1 Interventionslogik Interreg V A Aufbau der Programmstrategie Logika interwencji Interreg V A struktura strategii Programu Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen Eröffnungsveranstaltung 30.09.2015, Stettin Peggy Seidel LFI / GTS Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Konferencja otwierająca 30.09.2015 Szczecin Peggy Seidel KIW/WST

2 Was ist neu? Co jest nowe 1.Thematische Konzentrierung Welche Maßnahmen bieten den größten Mehrwert in Bezug auf Strategie Europa 2020? Einsatz vieler Mittel in wenigen Bereichen statt weniger Mittel in vielen Bereichen größere Wirkung 2.Ergebnisorientierung Wie kann das Programm so ausgerichtet werden, dass Interventionen eine spezielle und gewünschte Veränderung herbeiführen? einfachere Messung und bessere Darstellung der konkreten Ergebnisse 1.Koncentracja tematyczna Jakie działania zapewniają największą wartość dodatnią w odniesieniu do strategii Europa 2020? Wykorzystanie większej ilości środków w niewielu dziedzinach zamiast mniejszej ilości środków w wielu dziedzinach szersze oddziaływanie 2.Ukierunkowanie na wyniki Jak należy pokierowaćProgramem, aby interwencje przyniosły pożądane zmiany? Łatwiejszy pomiar i lepszy opis konkretych wyników

3 Thematische Konzentrierung koncentracja tematyczna Programmstrategie: Thematische Ziele + Investitionsprioritäten strategia Programu cele tematyczne + priorytety inwestycyjne Strategische Ziele der EU Cele strategiczne UE Strategische Analyse (EHK) analiza strategiczna (KRD) AG-Programmierung GR Programowania Konsultationen konsultacje

4 Thematische Konzentrierung koncentracja tematyczna

5 Ergebnisorientierung ukierunkowanie na wyniki Programmstrategie strategia Programu Projekt AProjekt B Projekt C Projekt D Projekt E

6 Ergebnisorientierung ukierunkowanie na wyniki Priorität priorytet Spezifisches Ziel Cel szczegółowy Ergebnisindikator wskaźnik rezultatu Output- inidkatoren wskaźniki produktu Mögliche Maßnahmen możliwe działania Zentrales Projektziel główny cel projektu Projektergebnisse rezultaty projektu Projektoutputs trwałe efekty projektu Spezifische Ziele cele szczegółowe Arbeitsplan/ Aktivitäten plan prac/ działania Programmebene poziom Programu Projektebene poziom projektu

7 Projektbeispiel: gemeinsame dt./pl. Sprachworkshops przykład projektu: wspólne polsko-niem. warsztaty językowe Programmebene poziom Programu Projektebene poziom projektu Priorität III Bildung priorytet III edukacja Spezifisches Ziel: Erweiterung gemeinsamer Bildungs- und Ausbildungsangebote cel szczegółowy: rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego Zentrales Projektziel: Verbesserung dt./pl. Sprachkenntnisse d. Schüler główny cel projektu: poprawa znajomości języka polskiego i niemieckiego (dot. uczniów)

8 Projektbeispiel: gemeinsame dt./pl. Sprachworkshops przykład projektu: wspólne polsko-niem. warsztaty językowe Priorität III Bildung priorytet III edukacja SZ: Erweiterung gemeinsamer Bildungs- und Ausbildungsangebote CS:rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego Maßnahmen: Frühkindl. B. / Schulische B. / Berufsausbildung / Weiterbildung / Hochschulen und lebenslanges Lernen przedsięwzięcia: edukacja wczesnodziecięca/ szkolna/ kształcenie zawodowe/ dokształcanie/ uniwersytety i uczenie się przez całe życie ZPZ: Verbesserung dt./pl. Sprachkenntnisse d. Schüler główny cel projektu: poprawa znajomości języka polskiego i niemieckiego (dot. uczniów) Spez. Projektziele: gegenseitiges Kennenlernen und Akzeptanz / Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten szczegółowe cele projektu: wzajemne poznanie się i akceptacja/ poprawa umiejętności komunikacyjnych Programmebene poziom Programu Projektebene poziom projektu

9 Projektbeispiel: gemeinsame dt./pl. Sprachworkshops przykład projektu: wspólne polsko-niem. warsztaty językowe Programmebene poziom Programu Projektebene poziom projektu Priorität III Bildung priorytet III edukacja SZ: Erweiterung gemeinsamer Bildungs- und Ausbildungsangebote CS:rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego EI: Anteil der Nutzer gem. dt./pl. Bildungsangebote a. d. Gesamtzahl d. Teilnehmer v. Bildungsangeboten wskaźnik rezultatu: odsetek osób korzystających ze wspólnej pol.-niem. oferty edukacyjnej w stosunku do ogólnej liczby uczestników w działaniach eduk. Maßnahmen: Frühkindl. B. / Schulische B. / Berufsausbildung / Weiterbildung / Hochschulen und lebenslanges Lernen przedsięwzięcia: edukacja wczesnodziecięca/ szkolna/ kształcenie zawodowe/ dokształcanie/ uniwersytety i uczenie się przez całe życie ZPZ: Verbesserung dt./pl. Sprachkenntnisse d. Schüler główny cel projektu: poprawa znajomości języka polskiego i niemieckiego (dot. uczniów) Projektergebnisse: sicherer Umgang mit dt./pl. Sprache / verbesserte Noten wyniki projektu: pewne posługiwanie się językiem polskim i niemieckim/ lepsze oceny SPZ: gegenseitiges Kennenlernen und Akzeptanz / Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten szczegółowe cele projektu: wzajemne poznanie się i akceptacja/ poprawa umiejętności komunikacyjnych AP: Aktivitäten/Zeitplan plan pracy: działania/terminarz

10 Projektbeispiel: gemeinsame dt./pl. Sprachworkshops przykład projektu: wspólne polsko-niem. warsztaty językowe Programmebene poziom Programu Projektebene poziom projektu Priorität III Bildung priorytet III edukacja SZ: Erweiterung gemeinsamer Bildungs- und Ausbildungsangebote CS:rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego EI: Anteil der Nutzer gem. dt./pl. Bildungsangebote a. d. Gesamtzahl d. Teilnehmer v. Bildungsangeboten wskaźnik rezultatu: odsetek osób korzystających ze wspólnej pol.-niem. oferty edukacyjnej w stosunku do ogólnej liczby uczestników w działaniach eduk. OI: Zahl d. Aktionen z. gem. Bildung u. Ausbildung, etc. wskaźnik produktu: Liczba działań na rzecz wspólnej edukacji i kształcenia zawodowego Maßnahmen: Frühkindl. B. / Schulische B. / Berufsausbildung / Weiterbildung / Hochschulen und lebenslanges Lernen przedsięwzięcia: edukacja wczesnodziecięca/ szkolna/ kształcenie zawodowe/ dokształcanie/ uniwersytety i uczenie się przez całe życie ZPZ: Verbesserung dt./pl. Sprachkenntnisse d. Schüler główny cel projektu: poprawa znajomości języka polskiego i niemieckiego (dot. uczniów) PE: sicherer Umgang mit dt./pl. Sprache / verbesserte Noten wyniki projektu: pewne posługiwanie się językiem polskim i niemieckim/ lepsze oceny PO: Zahl der Workshops / Teilnehmerzahl wskaźnik produktu: liczba warsztatów/ liczba uczestników SPZ: gegenseitiges Kennenlernen und Akzeptanz / Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten szczegółowe cele projektu: wzajemne poznanie się i akceptacja/ poprawa umiejętności komunikacyjnych AP: Aktivitäten/Zeitplan plan pracy: działania/terminarz

11 Vielen Dank Dziękuję za uwagę Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen Eröffnungsveranstaltung 30.09.2015, Stettin Peggy Seidel LFI / GTS Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Konferencja otwierająca 30.09.2015 Szczecin Peggy Seidel KIW/WST www.interreg5a.info


Pobierz ppt "Interventionslogik Interreg V A Aufbau der Programmstrategie Logika interwencji Interreg V A struktura strategii Programu Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google