Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA SPÓJNOŚCI 2020 UNIA EUROPEJSKA TO NIE PROCEDURY, TO EFEKTY Nie używać wszędzie szpadla, czyli inteligentny rozwój Die Europäische Union wird nicht.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA SPÓJNOŚCI 2020 UNIA EUROPEJSKA TO NIE PROCEDURY, TO EFEKTY Nie używać wszędzie szpadla, czyli inteligentny rozwój Die Europäische Union wird nicht."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA SPÓJNOŚCI 2020 UNIA EUROPEJSKA TO NIE PROCEDURY, TO EFEKTY Nie używać wszędzie szpadla, czyli inteligentny rozwój Die Europäische Union wird nicht durch Verfahren sondern Ergebnisse bestimmt … Intelligente Entwicklung

2 REFORMA POLITYKI SPÓJNOŚCI - Odbiurokratyzowanie - Uproszczenie codziennego zarządzania - Zwiększenie wydajności administracji - System uwarunkowań i zachęt (marchewka czy sankcje?) - Nacisk na innowacyjne projekty - Reformy w celu lepszego wykorzystania środków (ochrona środowiska, elastyczny rynek pracy, edukacja, itd.) - Nowe instrumenty inżynierii finansowej – odnawialne formy finansowania pożyczki - Verwaltungsabbau… - Vereinfachung des täglichen Managements -Effizienzsteigerung in der Verwaltung -Gegebenheitensystem (Belohnung oder Sanktionen) Betonung auf Innovationsprojekte -Reformen zur besseren Nutzung der Mittel (Umweltschutz, flexibler Arbeitsmarkt, Bildung, usw.) -Neue Finanzinstrumente – erneuerbare Finanzformen von Darlehen Reform der Kohäsionspolitik

3 WSKAZANIA - Nacisk na wyniki - Pomoc biedniejszym regionom - Poprawa skuteczności - Sprostanie wyzwaniom takim jak starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne - Akzent auf Ergebnisse - Hilfe für schwächere Regionen - Bessere Wirksamkeit - Bewältigung der Herausforderungen wie alternde Gesellschaft, Klimaveränderung Indikation

4 Nowa Strategia Europa 2020 - Energia odnawialna - Badania i rozwój - Sektor MŚP -Transport -Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne -Rozwój terenów miejskich -Platforma miast -Erneuerbare Energie -Forschung und Entwicklung -KMU Sektor -Transport -Umweltschutz, Klimaveränderung -Entwicklung der ländlichen Gebiete -Städteplatform Neue Strategie Europa 2020

5 Priorytety Strategii Europa 2020 ROZWÓJ INTELIGENTNY: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną INTELLIGENTE ENTWICKLUNG: basierte auf Wissen und Innovation Wirtschaftsentwicklung GLEICHHALTIGE ENTWICKLUNG: basierte auf Wissen und Innovation Wirtschaftsförderung FÖRDERUNG DER SOZIALEN INTEGRATION: Förderung der Wirtschaft und Beschäftigung, wodurch soziale und territoriale Kohärenz gesichert wird. Prioritäten der Strategie Europa 2020

6 Cele Unii Europejskiej zawarte w Strategii Europa 2020 Do 2020 r.: 75% powinien wynosić wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata 3% PKB Unii należy przeznaczyć na inwestycje w badania i rozwój należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, w tym ograniczenie emisji węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki do 10% należy ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną, a min. 40% młodych powinno uzyskać wyższe wykształcenie 20 mln ludzi mniej powinno być zagrożonych ubóstwem Do 2020 r.: 75% Beschäftigungsindikator für Personen im im Alter zwischen 20-64 Jahren 3% BIP der EU soll in Investitionen und Forschung investiert werden Zielerreichbarkeit 20/20/20 im Bereich Klima und Energie, Einschränkung der CO ² Emission bis 30% bis 10% weniger Schüler, die ihre Lehre vor dem Abschluss beenden, min. 40% junge Menschen mit Hochschulabschluss 20 mln weniger durch Armut betroffene Menschen EU Ziele in der Strategie Europa 2020

7 Europa 2020: 7 flagowych inicjatyw Unia innowacji Młodzież w drodze Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program wali z ubóstwem Union der Innovationen Jugend unterwegs Europäische Digitalagenda Europas effektive Nutzung der Ressourcen Industriepolitik in der Zeit der Globalisierung Program zugunsten neuer Fertigkeiten und Beschäftigung Europäisches Programm zur Armutsbekämpfung Europa 2020: 7 Leitinitiativen

8 Dziękuję za uwagę Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "POLITYKA SPÓJNOŚCI 2020 UNIA EUROPEJSKA TO NIE PROCEDURY, TO EFEKTY Nie używać wszędzie szpadla, czyli inteligentny rozwój Die Europäische Union wird nicht."

Podobne prezentacje


Reklamy Google