Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych Elżbieta Mularska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych Elżbieta Mularska."— Zapis prezentacji:

1 H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych Elżbieta Mularska

2 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Zwiększone ryzyko zgonów z powodu zaawansowanej choroby wątroby u osób HIV+.

3 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Hepatotoksyczność u pacjentów zakażonych HIV. l Pacjenci HIV + biorą wiele różnych leków, o których wiadomo, że powodują uszkodzenie wątroby l Pacjenci HIV + mogą mieć ukrytą chorobę wątroby l Piorunujące zapalenie wątroby jest rzadkie. l Hepatotoksyczność przeszkadza w prawidłowym leczeniu.

4 ODTA Chorzów ODTA Chorzów LEKI HEPATOTOKSYCZNE l HAART –wszystkie 3 grupy leków l Leki przeciwgruźlicze l Leki przeciwgrzybicze l antybiotyki l Niesterydowe leki przeciwzapalne l Leki psychiatryczne l Zioła l Narkotyki Kombinacje tych leków mogą nasilać toksyczne działanie.

5 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Pozalekowe przyczyny uszkodzenia wątroby u pacjentów HIV +. l Zapalenie wątroby typu B l Zapalenie wątroby typu C l Zapalenie wątroby typu A l Inne wirusowe zapalenia wątroby l Stłuszczenie wątroby l Alkoholowa choroba wątroby l Stwardniające zapalenie dróg żółciowych l Nowotwór wątroby

6 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Mechanizm uszkodzenia wątroby. l Bezpośredni wpływ lub idiosynkrazja l Wewnętrzna toksyczność lub uwarunkowania genetyczne l Reakcja nadwrażliwości lub reakcja alergiczna Typy uszkodzenia wątroby - cholestatyczne - uszkodzenie hepatocytów

7 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Mechanizm uszkodzenia wątroby związany z HAART i innymi czynnikami.

8 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Czy leki HAART są hepatotoksyczne? Badanie retrospektywne pacjentów HIV+ zaczynających HAART (N=394) - 7% HBsAg + - 15% HCVAb + 12% bez PWZW vs 37% z PWZW wzrost ALT > 5xULN RR – 2,78 dla HBsAg+ RR – 2,46 dla HCVAb+ Badanie prospektywne pacjentów HIV+ zaczynających HAART (N=298) - 71% PIs 10% pacjentów - wzrost transaminaz >3-4° toksyczno. (30% brało RTV) RR – 3,7 dla HIV/PWZW (95%Cl,1,0-11,8) Den Brinker et al. AIDS 2000 Sulkowski et al. JAMA 2000

9 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Czy leki HAART są hepatotoksyczne? Badanie prospektywne pacjentów HIV+ rozpoczynający HAART (N=1255) - 7,2% HBsAg + - 46,5% HCVAb + 7,9 % pacjentów – transaminaz >5 x ULN RR – 4,01 dla HCV+ RR - 5,29 dla ALT przed rozpoczęciem HAART Pacjenci HIV+ rozpoczynający HAART (N=208) RR – 8,8 dla HBsAg + RR – 4,9 dla terapii z d4T Monforte et al.. J AIDS 2001Prometheus study Gisolf et al.. Clin Inf. Diseas 2001

10 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Czy leki HAART są hepatotoksyczne? Badanie retrospektywne 6,3% - wzrost ALT >10 x ULN Czynniki ryzyka: - ALT/AST przed rozpoczęciem HAART, - HCV, HBV - NVP lub RTV (hd) - odstawienie 3TC u HBSAg+ Wit et al.. J Infect Dis. 2002 Badanie retrospektywne (N=10011) 6,2% - ALT 3 lub 4 ° toksyczności ddI400 – 10,3% ddI 250 – 6,2% AZT/d4T – 5,4% NVP – 8,9% EFV- 10,8% Śmiertelność – 0,4% Reisler et al.. AIDS. 2001

11 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Wszystkie 3 klasy leków antyretrowirusowych mogą powodować uszkodzenie wątroby.

12 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Czy leki HAART są hepatotoksyczne? l NRTI – powodują kwasicę mleczanową i stłuszczenie wątroby - najczęściej powyżej 6 miesiąca leczenia l NNRTI – reakcja nadwrażliwości - najczęściej do 12 tygodnia leczenia - nevirapina 15% z 3-4° toksyczności - efavirenz – 8% l PI - około 6% pacjentów ma wzrost ALT>3xULN - ritonavir – do 30% - indinavir, atazanavir powoduje hiperbilirubinemię - Wszystkie PIs hamują cytochrom p450 3A4

13 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Inhibitory proteazy (PI) a hepatotoksyczność l Ritonavir, Saquinavir, Lopinavir/r - wzrost poziomu transaminaz - zapalenie wątroby - zwykle bezobiawowe lub nieznaczne objawy (brak apetytu, spadek masy ciała, żółtaczka)

14 ODTA Chorzów ODTA Chorzów HIPERBILIRUBINEMIA INDINAVIR, ATAZANAVIR - hamują enzym UDP –glucuronosylotransferazę - wzrost niezwiązanej bilirubiny - do 47% leczonych pacjentów - do 2% przerywa ATZ (Busti2004) - gdy BILIRUBINA < 3 mg/dl – kontynuować leczenie

15 ODTA Chorzów ODTA Chorzów DelavirdineEfavirenzNevirapine NNRTI a Hepatotoksyczność

16 ODTA Chorzów ODTA Chorzów NNRTI a Hepatotoksyczność Retrospektywne badanie na 272 HIV+ pacjentach Wyniki: 1. u 1,1% pacjentów ALT > 3 lub 4° toksyczności 2. brak różnic między EFV, NVP, DLV Palmon et al.. J AIDS 2002 Prospektywne badanie na 568 HIV+ pacjentach Wyniki: 1. NVP - u 15,6% pacjentów ALT > 3 lub 4° toksyczności 2. EFV- u 8% pacjentów ALT > 3 lub 4° toksyczności Sulkowski et al.. Hepatology 2002

17 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Hepatotoksyczność Nevirapiny 1. Największe ryzyko w ciągu 8-12 tygodni od rozpoczęcia leczenia. 2. Objawy: grypopodobne, nudności, wymioty, ból brzucha, żółtaczka, gorączka, wysypka. 3. Piorunujące zapalenie wątroby. 4. Czynniki ryzyka: - HBV, HCV - C2H5OH - Stłuszczenie wątroby - wysoka liczba CD4 (>400/µl u mężczyzn; >250/µl u kobiet) - płeć żeńska oraz ciąża - podwyższone wartość ALT i AST przed leczeniem

18 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Hepatotoksyczność Nevirapiny

19 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby. PACJENT OBJAWOWY: 1.Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby. 2.przerwać leki ARV. 3.UWAGA - jeśli pacjent HBV+ leczony 3TC, FTC lub TDF 4.Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV.

20 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby. PACJENT BEZOBJAWOWY: 1.Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby. 2.jeśli ALT > 5 - 10 X ULN przerwać leki ARV LUB kontynuować, ale ściśle monitorując. 3.Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV. 4.jeśli ALT < 5 - 10 X ULN kontynuować leczenie.

21 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Monitorowanie parametrów wątrobowych u pacjenta z HAART. l Jeśli HAART z Nevirapiną – - kontrola ALT, AST w schemacie – 0, 2 i 4 tydzień, co miesiąc przez kolejne 3 miesiące i następnie co 3 miesiące. l HAART bez Nevirapiny – - kontrola ALT, AST co najmniej co 3-4 miesiące DHHS 2005

22 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Dawkowanie leków u pacjentów z niewydolnościa wątroby. Lekskala Child-Pughadawkowanie Amprenavir5-8450 mg BID 9-12300 mg BID Atazanavir7-9300 mg qd >9niezalecany Fosamprenavir5-8700mg BID 9-12niezalecany Indinavir600mg q8h

23 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Wnioski l Wszyscy pacjenci HIV + powinni mieć przed rozpoczęciem leczenia ART oznaczoną aktywność transaminaz. l Podwyższone wartości transaminaz wymagają dalszej diagnostyki l Podwyższone wartości transaminaz przed leczeniem zwiększają ryzyko powikłań wątrobowych w czasie leczenia ARV l Pacjenci obciążeni chorobami wątroby wymagają bardzo dokładnego monitorowania trakcie leczenia ARV i dobrania leków potencjalnie najmniej hepatotoksycznych.

24 ODTA Chorzów ODTA Chorzów chronic hepatitis cirrhosisHCC

25 ODTA Chorzów ODTA Chorzów Dziękuję DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych Elżbieta Mularska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google