Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

2 Sezon zima 2010/2011 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. W sezonie zimowym 2010/2011 utrzymywano1 694,203 km dróg wojewódzkich (34,315 km dróg jest wyłączonych z zimowego utrzymania) które w zależności od spełnianej funkcji i obciążenia średnim ruchem dobowym podzielono na II, III, IV i V standard zimowego utrzymania dróg /ZUD/. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach oparte zostały o załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) zakładając, że standard III i IV nie różni się jakością ZUD lecz czasem zwalczania występujących zjawisk. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy prowadzone były dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres tych dyżurów uzależniony był od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych warunków pogodowych. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

3 OBSŁUGA INFORMACYJNA W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada 2010r. do 31 marca 2011r. uruchamiamy w Zarządzie Dróg i Rejonach punkty informacyjno-dyspozycjne i w zależności od warunków ruchu na drogach przyjmuje się: stan A – od początku okresu zimowego w normalnych warunkach zimowych, tj. nie intensywnych opadach śniegu lub gołoledzi spowodowanej niską temperaturą oraz śliskości śniegowej, dyżur w godz – stan B – w przypadku intensywnych, ciągłych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach lub marznącej mżawki, dyżur w godz – stanRejony Dróg WojewódzkichZarząd Dróg Wojewódzkich A w siedzibie ZDW Bcała doba

4 Mapa zimowego utrzymania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

5 II Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 69,984 km Do standardu tego zaliczono drogi o strategicznym znaczeniu do sprawnego funkcjonowania komunikacji województwa o natężeniu ponad SRD ponad 4000 poj/ dobę. W II standardzie jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypywana na całej długości. Dopuszcza się na nawierzchni cienką warstwę zajeżdżonego śniegu nie utrudniającą ruchu oraz występowanie śliskości zimowej w ciągu 4 godzin po ustaleniu zjawiska.

6 II STANDARD ZUD Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Droga woj. nr 552 Łysomice - Lubicz

7 II STANDARD ZUD Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Droga woj. nr 240Tuchola- Świecie

8 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 III Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 482,373 km Do III standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD od 4000 do 2000 poj/dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości jezdni. Posypywana na skrzyżowaniach z innymi drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach dróg o pochyleniu powyżej 4 %, przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich. Dopuszcza się lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych.

9 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 III STANDARD ZUD Droga woj. nr 241 Sępólno Kraj.- Kcynia

10 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 III STANDARD ZUD Droga woj. nr 270 Brześć Kuj. - Koło

11 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 IV Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 755,167 km Do IV standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD od 1000 do 2000 poj./dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

12 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 IVSTANDARD ZUD

13 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 IVSTANDARD ZUD Droga woj. nr 255 Pakość -Strzelno

14 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 V Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 386,219 km Do V standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD poniżej 1000 poj/dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżona, w miejscach zasp jest odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia jest posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

15 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 V STANDARD ZUD Droga woj. nr 398 Złotniki Kuj. -Liszkowo

16 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 V STANDARD ZUD Droga woj. nr 238 Osie-Warlubie

17 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Lp.Rodzaj sprzętuOgółemW tym własny 1Piaskarka235 2Solarka373 4Pług lekki77 5Pług średni7134 6Pług ciężki98 7Pług wirnikowy66 8Równiarka230 9Spycharka200 10Ładowarka470 11Unimog06 Sprzęt do Zimowego Utrzymania Dróg Do zwalczania śliskości zimowej używane są rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających: solarki, piaskarki, polewaczki Do odśnieżania dróg używa się następujący sprzęt: pługi lemieszowe lekkie, średnie i ciężkie, pługi wirnikowe, ładowarki, równiarki i spycharki unimogi

18 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Lp.RDW Planowane dostawy na sezon 2010/2011 Dostawy zrealizowane (tony) Wartość (zgodna z fakturami) 1RDW Inowrocław250 Mg292,38 Mg79 688,95 zł 2.RDW Toruń1400,00 Mg1322,00 Mg ,14 zł 3.RDW Tuchola1800,0 Mg1 875,5 Mg ,12 zł 4.RDW Wąbrzeźno2170 Mg2084,66 Mg ,95 zł 5.RDW Włocławek1 300 Mg1 234,22 Mg ,73 zł 6.RDW Żołędowo1550 Mg1067,9 Mg ,86 zł RAZEM8 470 Mg7 876, ,75 zł MATERIAŁY DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ Do usuwania śliskości zimowej i zapobiegawczego działania stosujemy : 1.zwilżoną sól (chlorek sodu), w zależności od granulacji sól drogową specjalną DS stosowaną samodzielnie oraz sól drogową zwykłą DR 2.solankę ( mieszanina wody z chlorkiem sodu w stężeniu ok %), 3.sól i mieszankę piasku z solą. Dostawy soli w sezonie zimowym 2010/2011

19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Zaplecze zimowego utrzymania dróg – zima 2010/2011 Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej są składowane i zabezpieczone przed wpływem wilgoci w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub na tymczasowych składowiskach tak, aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego. Lp.WyszczególnienieJednostkaIlość 1 Magazyny soli drogowej: Tuchola, Kowalewo, Drzycim szt.3 2Składowiska materiałówszt.22 3 Środki łączności na sprzęcie: - telefony komórkoweszt.69 4 Drogowe stacje meteo: klatki meteorologiczneszt.8

20 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 PARAGRAF ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PARAGRAF ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KOSZTY ZIMY 2010/2011 InowrocławToruńTucholaWąbrzeźnoWłocławekŻołędowo październik - grudzień , , , , , ,51 styczeń - kwiecień , , , , , ,26 Razem , , , , , , ,92 InowrocławToruńTucholaWąbrzeźnoWłocławekŻołędowoBydgoszcz październik - grudzień , , , , , , ,48 styczeń - kwiecień , , , , , , ,94 Razem , , , , , , , ,86

21 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 ZDW BYDGOSZCZ Plan ZUD wg stanu na dzień r. Zobowiązania dot. ZUD z roku 2010 ( opłacone w roku 2011) Koszty ZUD poniesione w okresie Plan ZUD (po uwzględnieniu zobowiązań i wydatków) wg stanu na dzień r. BRAKUJĄCE ŚRODKI OGÓŁEM Nakłady pozostałe do poniesienia w IV kwartale 2011 r. ( w przypadku zwiększenia nakładów o kwotę zł) § 4210§ 4300§ 4210§ 4300§ 4210§ 4300§ 4210§ 4300§ 4210§ 4300§ 4210§ Suma § 4210, § ZDW BYDGOSZCZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG r.

22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 STAN TECHNICZNY DRÓG PO OKRESIE ZIMOWYM Minionej zimy na wielu drogach wojewódzkich nastąpił prawdziwy wysyp dziur w jezdniach. Co gorsze, w ślad za wyrwami w jezdniach pojawiły się przełomy.

23 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 PRZEŁOMY Ze względu na stopień degradacji nawierzchni rozróżniamy następujące rodzaje przełomów: przełomy lekkie przełomy średnie przełomy ciężkie

24 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Przełomy ciężkie Droga woj. nr 255 Przełomy ciężkie wymagały przebudowy z usunięciem dotychczasowej konstrukcji nawierzchni i ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych, budowy saczków odwadniających w poboczu oraz odtworzenia rowów przydrożnych.

25 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Przełomy średnie Droga woj. nr 240 Przełomy średnie wymagały usunięcia warstw bitumicznych i górnej warstwy podbudowy uzupełnienia i zagęszczenia dolnej warstwy podbudowy, wzmocnienia nawierzchni przez ułożenie nowych warstw bitumicznych.

26 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 Przełomy lekkie Droga woj. nr 266 Przy przełomach lekkich należało usunąć spękaną i zapadniętą nawierzchnię, zagęścić podbudowę oraz wzmocnić nawierzchnię przez ułożenie nowych warstw bitumicznych 4-5 cm.

27 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011 W wyniku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie wystąpiły w sezonie zimowym 2010/2011, przełomy powstały na wielu odcinkach dróg wojewódzkich. Zapotrzebowanie na remonty nawierzchni związane z wystąpieniem przełomów przedstawia poniższe zestawienie: RDW Inowrocław RDW Toruń RDW Tuchola RDW Wąbrzeźno RDW Włocławek RDW Żołędowo RAZEM

28 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

29


Pobierz ppt "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google