Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego

2 Sezon zima 2010/2011 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. W sezonie zimowym 2010/2011 utrzymywano1 694,203 km dróg wojewódzkich (34,315 km dróg jest wyłączonych z zimowego utrzymania) które w zależności od spełnianej funkcji i obciążenia średnim ruchem dobowym podzielono na II, III, IV i V standard zimowego utrzymania dróg /ZUD/. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach oparte zostały o załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) zakładając, że standard III i IV nie różni się jakością ZUD lecz czasem zwalczania występujących zjawisk. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy prowadzone były dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.   Zakres tych dyżurów uzależniony był od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych warunków pogodowych. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

3 Rejony Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich
OBSŁUGA INFORMACYJNA W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada 2010r. do 31 marca 2011r. uruchamiamy w Zarządzie Dróg i Rejonach punkty informacyjno-dyspozycjne i w zależności od warunków ruchu na drogach przyjmuje się: stan A – od początku okresu zimowego w normalnych warunkach zimowych, tj. nie intensywnych opadach śniegu lub gołoledzi spowodowanej niską temperaturą oraz śliskości śniegowej, dyżur w godz. 600– 1400 stan B – w przypadku intensywnych, ciągłych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach lub marznącej mżawki, dyżur w godz. 600– 2200. stan Rejony Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich A w siedzibie ZDW B cała doba Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

4 Mapa zimowego utrzymania
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

5 II Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 69,984 km
Do standardu tego zaliczono drogi o strategicznym znaczeniu do sprawnego funkcjonowania komunikacji województwa o natężeniu ponad SRD ponad 4000 poj/ dobę. W II standardzie jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypywana na całej długości. Dopuszcza się na nawierzchni cienką warstwę zajeżdżonego śniegu nie utrudniającą ruchu oraz występowanie śliskości zimowej w ciągu 4 godzin po ustaleniu zjawiska. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

6 II STANDARD ZUD Droga woj. nr 552 Łysomice - Lubicz
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

7 II STANDARD ZUD Droga woj. nr 240Tuchola- Świecie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

8 III Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 482,373 km
Do III standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD od 4000 do poj/dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości jezdni. Posypywana na skrzyżowaniach z innymi drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach dróg o pochyleniu powyżej 4 %, przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich. Dopuszcza się lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

9 III STANDARD ZUD Droga woj. nr 241 Sępólno Kraj.- Kcynia
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

10 III STANDARD ZUD Droga woj. nr 270 Brześć Kuj. - Koło
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

11 IV Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 755,167 km
Do IV standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD od 1000 do 2000 poj./dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

12 IVSTANDARD ZUD Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

13 IVSTANDARD ZUD Droga woj. nr 255 Pakość -Strzelno
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

14 V Standard Zimowego Utrzymania Dróg – 386,219 km
Do V standardu zimowego utrzymania zaliczono drogi o SRD poniżej 1000 poj/dobę. W standardzie tym jezdnia jest odśnieżona, w miejscach zasp jest odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia jest posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

15 V STANDARD ZUD Droga woj. nr 398 Złotniki Kuj. -Liszkowo
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

16 V STANDARD ZUD Droga woj. nr 238 Osie-Warlubie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

17 Sprzęt do Zimowego Utrzymania Dróg
Do zwalczania śliskości zimowej używane są rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających: solarki, piaskarki, polewaczki Do odśnieżania dróg używa się następujący sprzęt: pługi lemieszowe lekkie, średnie i ciężkie, pługi wirnikowe, ładowarki, równiarki i spycharki unimogi Lp. Rodzaj sprzętu Ogółem W tym własny 1 Piaskarka 23 5 2 Solarka 37 3 4 Pług lekki 7 Pług średni 71 34 6 Pług ciężki 9 8 Pług wirnikowy Równiarka Spycharka 20 10 Ładowarka 47 11 Unimog Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

18 Dostawy zrealizowane (tony)
MATERIAŁY DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ Do usuwania śliskości zimowej i zapobiegawczego działania stosujemy : zwilżoną sól (chlorek sodu), w zależności od granulacji sól drogową specjalną DS stosowaną samodzielnie oraz sól drogową zwykłą DR solankę ( mieszanina wody z chlorkiem sodu w stężeniu ok %), sól i mieszankę piasku z solą. Dostawy soli w sezonie zimowym 2010/2011 Lp. RDW Planowane dostawy na sezon 2010/2011 Dostawy zrealizowane (tony) Wartość (zgodna z fakturami) 1 RDW Inowrocław 250 Mg 292,38 Mg 79 688,95 zł 2. RDW Toruń 1400,00 Mg 1322,00 Mg 360 184,14 zł 3. RDW Tuchola 1800,0 Mg 1 875,5 Mg 510 237,12 zł 4. RDW Wąbrzeźno 2170 Mg 2084,66 Mg 567 116,95 zł 5. RDW Włocławek 1 300 Mg 1 234,22 Mg 336 264,73 zł 6. RDW Żołędowo 1550 Mg 1067,9 Mg 303 836,86 zł RAZEM 8 470 Mg 7 876,66 2 157 328,75 zł Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

19 Zaplecze zimowego utrzymania dróg – zima 2010/2011
Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej są składowane i zabezpieczone przed wpływem wilgoci w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub na tymczasowych składowiskach tak, aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego. Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 1 Magazyny soli drogowej: Tuchola, Kowalewo, Drzycim szt. 3 2 Składowiska materiałów 22 Środki łączności na sprzęcie: - telefony komórkowe 69 4 Drogowe stacje meteo: klatki meteorologiczne 8 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

20 KOSZTY ZIMY 2010/2011 PARAGRAF 4210 - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Inowrocław Toruń Tuchola Wąbrzeźno Włocławek Żołędowo październik - grudzień 2010 63 786,85 ,95 ,61 ,69 ,99 ,51 styczeń - kwiecień 2011 62 660,19 ,55 ,01 ,66 ,65 48 872,26 Razem ,04 ,50 ,62 ,35 ,64 ,77 ,92 PARAGRAF ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Inowrocław Toruń Tuchola Wąbrzeźno Włocławek Żołędowo Bydgoszcz październik - grudzień 2010 ,14 ,35 ,30 ,40 ,34 ,47 29 380,48 styczeń - kwiecień 2011 334066,65 ,90 ,65 ,36 ,53 ,35 25 962,94 Razem ,79 ,25 ,95 ,76 ,87 ,82 55 343,42 ,86 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

21 ZDW BYDGOSZCZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - 2011 r.
Plan ZUD wg stanu na dzień r. Zobowiązania dot. ZUD z roku 2010 ( opłacone w roku 2011) Koszty ZUD poniesione w okresie Plan ZUD (po uwzględnieniu zobowiązań i wydatków) wg stanu na dzień r. BRAKUJĄCE ŚRODKI OGÓŁEM Nakłady pozostałe do poniesienia w IV kwartale 2011 r. ( w przypadku zwiększenia nakładów o kwotę zł) § 4210 § 4300 Suma § 4210, § 4300 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

22 STAN TECHNICZNY DRÓG PO OKRESIE ZIMOWYM
Minionej zimy na wielu drogach wojewódzkich nastąpił prawdziwy wysyp dziur w jezdniach. Co gorsze , w ślad za wyrwami w jezdniach pojawiły się przełomy. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

23 PRZEŁOMY Ze względu na stopień degradacji nawierzchni rozróżniamy następujące rodzaje przełomów: przełomy lekkie przełomy średnie przełomy ciężkie Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

24 Przełomy ciężkie Droga woj. nr 255 Przełomy ciężkie wymagały
przebudowy z usunięciem dotychczasowej konstrukcji nawierzchni i ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych, budowy saczków odwadniających w poboczu oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Droga woj. nr 255 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

25 Przełomy średnie Droga woj. nr 240
Przełomy średnie wymagały usunięcia warstw bitumicznych i górnej warstwy podbudowy uzupełnienia i zagęszczenia dolnej warstwy podbudowy, wzmocnienia nawierzchni przez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Droga woj. nr 240 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

26 Przełomy lekkie Droga woj. nr 266
Przy przełomach lekkich należało usunąć spękaną i zapadniętą nawierzchnię, zagęścić podbudowę oraz wzmocnić nawierzchnię przez ułożenie nowych warstw bitumicznych 4-5 cm. Droga woj. nr 266 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

27 W wyniku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie wystąpiły w sezonie zimowym 2010/2011, przełomy powstały na wielu odcinkach dróg wojewódzkich. Zapotrzebowanie na remonty nawierzchni związane z wystąpieniem przełomów przedstawia poniższe zestawienie: RDW Inowrocław RDW Toruń RDW Tuchola RDW Wąbrzeźno RDW Włocławek RDW Żołędowo RAZEM Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

28 Przełomy na drogach administrowanych
przez ZDW Bydgoszcz Łączny szacunkowy koszt likwidacji przełomów na drogach administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w roku 2011 to ponad Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011

29 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Dziękuję za uwagę mgr Mirosław Kielnik Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego 2010/2011


Pobierz ppt "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google