Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska

2 Kontraktacja alokacji Kontraktacja alokacji czyli ile podpisaliśmy umów o dofinansowanie, jaki % środków wykorzystaliśmy i jaka jest wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach UMOWY ALOKACJA % i mld zł

3 Płatności dla beneficjentów UMOWY PŁATNOŚCI % i mld zł

4 Certyfikacja UMOWY CERTYFIKACJA % i mld zł

5 Realizacja prognozy certyfikacji

6 Budżet 2013 r. - planowanie wg wstępnych limitów przekazanych z MF na płatności dla beneficjentów priorytetów I-V w 2013 roku będzie dostępne prawie 2,5 mld zł (pozostałe środki -> rezerwa celowa) Certyfikacja 2013 r. Pierwotne założenia wkład krajowy ,28 zł UE ,58 zł Zmiana planu wkład krajowy ,66 zł UE ,23 zł Różnica wkład krajowy ,62 zł UE ,35 zł

7 Wnioskowanie do rezerwy celowej Departament Funduszy Europejskich Departament Ekonomiczny MRR MF [DECYZJA]MŚ Departament Ekonomiczny Departament Funduszy Europejskich Departament Ekonomiczny IW IW IW

8 Zakończenie projektów w środowiskowych priorytetach POIiŚ

9 działanie 1.1 Wdrażanie POIiŚ: działanie 1.1 Trwa ocena merytoryczna II stopnia projektów wodno - ściekowych złożonych w ostatnim konkursie Zachodzi konieczność zapewnienia możliwości ekspertom oceniającym wyznaczonym przez IW dokonania oceny w terminie TERMINOWOŚĆ I JAKOŚĆ

10 działanie 2.1 [1] Wdrażanie POIiŚ: działanie 2.1 [1]

11 działanie 2.1 [2] Wdrażanie POIiŚ: działanie 2.1 [2] październik 2012 r. - lista rankingowa styczeń-luty 2013 r.- podpisywanie umów marzec- kwiecień 2013 r. - pierwsze płatności

12 zmiana zakresu rzeczowego ( r.) Wdrażanie POIiŚ: zmiana zakresu rzeczowego ( r.) Aneksowanie UoD: do końca września – bez rozszerzania zakresu projektu do końca października – z rozszerzeniem zakresu projektu Korekta Minimalnych warunków wydawania zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu NOWE: ocena rozszerzonego zakresu projektu wg kryteriów z pierwotnej oceny projektu -> możliwość rozszerzenia zakresu o zadania związane z wodociągiem i kanalizacją deszczową decyzja o możliwości rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, w przypadku których nie pojawiły się oszczędności

13 aktualizacja SzOP Wdrażanie POIiŚ: aktualizacja SzOP Działanie nowy typ projektów w zakresie rekultywacji składowisk odpadów + marszałek województwa Działanie 3.2 dodatkowe euro (z działania 3.3) Działanie 4.5 dodatkowe euro (z działań 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 ) Działanie 5.1 dodatkowe euro (z działań 5.2, 5.3 i 5.4)

14 Planowane szkolenia DLA BENEFICJENTÓW Biznes Edukator Sp. z o.o. 2-dniowe szkolenia dla 100 osób każde z zakresu: Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ DLA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH – przełom października i listopada – poświadczenia – przełom października i listopada – zamówienia poniżej 14 tys. euro X 2

15 Kontrole DataInstytucjaKontrola 5-7 wrześniaKatowiceRPD wrześniaLublinRPD wrześniaOpoleRPD wrześniaŁódźSYSTEMOWA październikaZielona GóraRPD październikaOlsztynRPD 6-9 listopadaSzczecinRPD listopadaŁódźRPD listopadCKPŚSYSTEMOWA listopadNFOŚiGWSYSTEMOWA grudniaCKPŚRPD

16 Ewaluacja - WYNIKI wyniki badania ewaluacyjnego nt. komplementarności działań realizowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów NSRO, a także PROW i Ryby -> dla Instytucji Wdrażających uwagi i spostrzeżenia do 19 września na adres:

17 NPF [1] MŚ: Zespół do PO NPF –prace nad wstępnym, roboczym projektem programu operacyjnego koniec września - MRR przedstawi założenia dla Umowy Partnerskiej: liczba i zakres planowanych programów operacyjnych na lata października 2012 r. spotkanie Grup Tematycznych ds. NPF w MŚ– prezentacja wstępnego projektu programu operacyjnego

18 NPF [2] rozporządzenia ogólnegorozporządzeń szczegółowych Grudzień 2012 r. - uzgodniona treść rozporządzenia ogólnego i rozporządzeń szczegółowych – aktualnie negocjacje w Radzie UE kompromisu politycznego Grudzień 2012 r. - przyjęcie kompromisu politycznego dla budżetu UE na lata (w tym koperta środków dla Polski) Od stycznia 2013 r. ex-antestrategiczną oceną oddziaływania na środowisko Od stycznia 2013 r. rozpoczną się prace nad ewaluacją ex-ante oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko programów operacyjnych Umowy Partnerskiej Marzec 2013 r. Rada Ministrów zatwierdzi projekt polskiej Umowy Partnerskiej do negocjacji z Komisją Europejską

19


Pobierz ppt "Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google