Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska

2 Kontraktacja alokacji Kontraktacja alokacji czyli ile podpisaliśmy umów o dofinansowanie, jaki % środków wykorzystaliśmy i jaka jest wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach 215 42 23 202 130 612 UMOWY ALOKACJA % i mld zł

3 Płatności dla beneficjentów 215 42 23 202 130 612 UMOWY PŁATNOŚCI % i mld zł

4 Certyfikacja 215 42 23 202 130 612 UMOWY CERTYFIKACJA % i mld zł

5 Realizacja prognozy certyfikacji

6 Budżet 2013 r. - planowanie wg wstępnych limitów przekazanych z MF na płatności dla beneficjentów priorytetów I-V w 2013 roku będzie dostępne prawie 2,5 mld zł (pozostałe środki -> rezerwa celowa) Certyfikacja 2013 r. Pierwotne założenia wkład krajowy 7 225 979 596,28 zł UE 4 936 221 756,58 zł Zmiana planu wkład krajowy 4 887 091 245,66 zł UE 3 245 412 998,23 zł Różnica wkład krajowy 2 338 888 350,62 zł UE 1 690 808 758,35 zł

7 Wnioskowanie do rezerwy celowej Departament Funduszy Europejskich Departament Ekonomiczny MRR MF [DECYZJA]MŚ Departament Ekonomiczny Departament Funduszy Europejskich Departament Ekonomiczny IW IW IW

8 Zakończenie projektów w środowiskowych priorytetach POIiŚ 291 416 542 612

9 działanie 1.1 Wdrażanie POIiŚ: działanie 1.1 Trwa ocena merytoryczna II stopnia projektów wodno - ściekowych złożonych w ostatnim konkursie Zachodzi konieczność zapewnienia możliwości ekspertom oceniającym wyznaczonym przez IW dokonania oceny w terminie TERMINOWOŚĆ I JAKOŚĆ

10 działanie 2.1 [1] Wdrażanie POIiŚ: działanie 2.1 [1]

11 działanie 2.1 [2] Wdrażanie POIiŚ: działanie 2.1 [2] październik 2012 r. - lista rankingowa styczeń-luty 2013 r.- podpisywanie umów marzec- kwiecień 2013 r. - pierwsze płatności

12 zmiana zakresu rzeczowego (24.08.2012 r.) Wdrażanie POIiŚ: zmiana zakresu rzeczowego (24.08.2012 r.) Aneksowanie UoD: do końca września – bez rozszerzania zakresu projektu do końca października – z rozszerzeniem zakresu projektu Korekta Minimalnych warunków wydawania zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu NOWE: ocena rozszerzonego zakresu projektu wg kryteriów z pierwotnej oceny projektu -> możliwość rozszerzenia zakresu o zadania związane z wodociągiem i kanalizacją deszczową decyzja o możliwości rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, w przypadku których nie pojawiły się oszczędności

13 aktualizacja SzOP Wdrażanie POIiŚ: aktualizacja SzOP Działanie 2.1 + nowy typ projektów w zakresie rekultywacji składowisk odpadów + marszałek województwa Działanie 3.2 dodatkowe 1 736 665 euro (z działania 3.3) Działanie 4.5 dodatkowe 4 800 000 euro (z działań 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 ) Działanie 5.1 dodatkowe 2 150 000 euro (z działań 5.2, 5.3 i 5.4)

14 Planowane szkolenia DLA BENEFICJENTÓW Biznes Edukator Sp. z o.o. 2-dniowe szkolenia dla 100 osób każde z zakresu: Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ DLA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH – przełom października i listopada – poświadczenia – przełom października i listopada – zamówienia poniżej 14 tys. euro X 2

15 Kontrole DataInstytucjaKontrola 5-7 wrześniaKatowiceRPD 12-14 wrześniaLublinRPD 19-21 wrześniaOpoleRPD 24-28 wrześniaŁódźSYSTEMOWA 10-12 październikaZielona GóraRPD 21-26 październikaOlsztynRPD 6-9 listopadaSzczecinRPD 14-16 listopadaŁódźRPD listopadCKPŚSYSTEMOWA listopadNFOŚiGWSYSTEMOWA 10-14 grudniaCKPŚRPD

16 Ewaluacja - WYNIKI wyniki badania ewaluacyjnego nt. komplementarności działań realizowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów NSRO, a także PROW i Ryby www.mos.gov.pl/pois www.mos.gov.pl/pois -> dla Instytucji Wdrażających uwagi i spostrzeżenia do 19 września na adres: ilona.ligocka@mos.gov.pl ilona.ligocka@mos.gov.pl

17 NPF 2014-2020 [1] MŚ: Zespół do PO NPF –prace nad wstępnym, roboczym projektem programu operacyjnego koniec września - MRR przedstawi założenia dla Umowy Partnerskiej: liczba i zakres planowanych programów operacyjnych na lata 2014-2020 5 października 2012 r. spotkanie Grup Tematycznych ds. NPF w MŚ– prezentacja wstępnego projektu programu operacyjnego

18 NPF 2014-2020 [2] rozporządzenia ogólnegorozporządzeń szczegółowych Grudzień 2012 r. - uzgodniona treść rozporządzenia ogólnego i rozporządzeń szczegółowych – aktualnie negocjacje w Radzie UE kompromisu politycznego Grudzień 2012 r. - przyjęcie kompromisu politycznego dla budżetu UE na lata 2014-2020 (w tym koperta środków dla Polski) Od stycznia 2013 r. ex-antestrategiczną oceną oddziaływania na środowisko Od stycznia 2013 r. rozpoczną się prace nad ewaluacją ex-ante oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko programów operacyjnych Umowy Partnerskiej Marzec 2013 r. Rada Ministrów zatwierdzi projekt polskiej Umowy Partnerskiej do negocjacji z Komisją Europejską

19


Pobierz ppt "Postępy we wdrażaniu środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google