Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności"— Zapis prezentacji:

1 Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności
Projekt rozwojowy nr O R finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności , Gdańsk Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

2 Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie projektów rozwojowych MNiSW
Sprint realizuje projekt w ramach XI konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ogłoszonego przez Minister Nauki Barbarę Kudrycką w roku 2009, pt.: ku 2009 pt.: „Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności.” 2 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

3 Informacje podstawowe Konsorcjum
W skład konsorcjum wchodzą: lider: Akademia Morska w Gdyni członkowie: Sprint S. A. AMZ Kutno Sp. z o.o. PIMOT Warszawa 3 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

4 Informacje podstawowe Cel:
stworzenie pojazdu zdefiniowanego jako: pojazd, którego głównymi zaletami są wysoka mobilność w terenie, możliwość pokonywania przeszkód wodnych oraz podatność na zabudowę specjalną adekwatną do konkretnej potrzeby; pojazd przewidziany do użycia przez służby ratownictwa cywilnego, policję, centra zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych: przy dużych akcjach ratowniczych, klęskach żywiołowych czy podczas monitoringu imprez masowych; pojazd pełniący funkcje mobilnego systemu dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. 4 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

5 Informacje podstawowe
W projekcie zaproponowano wykonanie mobilnego, amfibijnego systemu dowodzenia ASD przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu obserwacji, rozpoznania i łączności, wyposażonego w systemy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie na lądzie, brodzenie i pływanie przy pokonywaniu przeszkód wodnych, umożliwiającego przeprowadzenie rozpoznania i skuteczną koordynację akcji ratowniczej w terenie oraz mogącego pełnić rolę stanowiska koordynacyjno-dowódczego. 5 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

6 Systemy projektowane przez Sprint
System monitoringu podzespołów System CCTV bezpieczeństwa pojazdu System oświetlenia bocznego 8.1 Szperacze 8.2 Oświetlenie boczne 8.3 Oświetlenie nawigacyjne 8.4 Oświetlenie wewnętrzne System zabudowy specjalistycznej 9.1 Maszt 9.2 Stanowisko dowódcy i kierowcy 9.3 Stanowiska operatorów System zasilania System klimatyzacji i filtrowentylacji System łączności: 1.1 Podsystem VHF 1.2 Podsystem GSM 1.3 Podsystem WiFi 1.4 Podsystem łączność satelitarna 1.5 Podsystem łączność wewnętrzna System pozycjonowania 2.1 Podsystem GPS 2.2 Podsystem AIS System mapy elektronicznej System termowizyjny z automatyczną detekcją System dalmierza laserowego 6 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

7 Systemy projektowane przez Sprint
System monitoringu podzespołów System CCTV bezpieczeństwa pojazdu System oświetlenia bocznego 8.1 Szperacze 8.2 Oświetlenie boczne 8.3 Oświetlenie nawigacyjne 8.4 Oświetlenie wewnętrzne System zabudowy specjalistycznej 9.1 Maszt 9.2 Stanowisko dowódcy i kierowcy 9.3 Stanowiska operatorów System zasilania System klimatyzacji i filtrowentylacji System łączności: 1.1 Podsystem VHF 1.2 Podsystem GSM 1.3 Podsystem WiFi 1.4 Podsystem łączność satelitarna 1.5 Podsystem łączność wewnętrzna System pozycjonowania 2.1 Podsystem GPS 2.2 Podsystem AIS System mapy elektronicznej System termowizyjny z automatyczną detekcją System dalmierza laserowego 7 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

8 System dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności
Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności został zrealizowany w ramach realizacji zadań: numer 23: Wyposażenie pojazdu w mapę elektroniczną. numer 24: Projekt i wyposażenie pojazdu w system monitoringu podzespołów samochodu. 8 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

9 System dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności
Architektura systemu Dostęp do systemu Tryb dzienny oraz nocny Praca dwuekranowa Moduł mapy Moduł dziennika zdarzeń Moduł czujników Moduł AIS 9 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

10 Architektura systemu Moduły systemu: silnik systemu, mapa, dziennik,
czujniki, kamery, AIS. 10 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

11 Silnik systemu Autoryzacja dostępu: Dowódca, Operator,
Użytkownik mobilny. 11 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

12 Silnik systemu Przyjęta koncepcja interfejsu systemu 12 www.sprint.pl
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

13 Silnik systemu Tryb dzienny 13 www.sprint.pl
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

14 Silnik systemu Tryb nocny 14 www.sprint.pl
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

15 Silnik systemu Praca dwuekranowa:
możliwość jednoczesnej pracy na dwóch modułach, np. podgląd mapy lub czujników. 15 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

16 Moduł mapy Rodzaje map w systemie:
mapa lądowa - powstała w oparciu o zasoby Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Wygląd mapy został przygotowany zgodnie z obowiązującym standardem technicznym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych), dane zostały dostarczone w formacie ShapeFile w skali 1:10 000; mapa morska – wykonana jest w standardzie S-57 (IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data) opracowanym przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną, standard ten pozwala prezentować dane w sposób jednolity i spójny, dane zostały dostarczone w formacie .000; 16 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

17 Moduł mapy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska; 17
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

18 Moduł mapy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska;
zdjęcia lotnicze z georeferencją - zbiór zdjęć terenu pochodzących z roku 2011, zdjęcia zostały dostarczone w formacie GeoTIFF, układ współrzędnych 1992; 18 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

19 Moduł mapy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska;
zdjęcia lotnicze z georeferencją; 19 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

20 Moduł mapy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska;
zdjęcia lotnicze z georeferencją, mapa wysokościowa - graficzna reprezentacja numerycznego modelu terenu, dostarczonego w postaci zbioru punktów pomiarowych. Z punktów tworzone są poziomice, następnie przy pomocy interpolacji koloruje się poszczególne fragmenty otrzymując obraz rzeźby terenu, w której dany kolor odpowiada ilości metrów nad poziomem morza. Dane zostały dostarczone w formacie ASCII, następnie zostały przetworzone do postaci rastrowej. 20 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

21 Moduł mapy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska;
zdjęcia lotnicze z georeferencją, mapa wysokościowa. 21 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

22 Moduł mapy Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie:
mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją –Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn. 22 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

23 Moduł mapy Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie:
mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją –Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn. 23 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

24 Moduł mapy Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie:
mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją –Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn. 24 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

25 Moduł mapy Funkcjonalność modułu: śledzenie pojazdu;
zaznaczanie punktów i obszarów – dodawanie zdarzenia; wyszukiwanie adresu na mapie. 25 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

26 Moduł dziennika zdarzeń
Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń: czas zdarzenia, opis zdarzenia, kategoria zdarzenia, punkt lub obszar mapy, załączniki. 26 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

27 Moduł dziennika zdarzeń
Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń. 27 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

28 Moduł dziennika zdarzeń
Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500 (ADATP-3) - meldunek sytuacyjny. Format wiadomości tekstowych zgodnych ze standardem określonym dla systemów wykorzystywanych przez służby NATO. 28 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

29 Moduł dziennika zdarzeń
Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500. 29 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

30 Moduł dziennika zdarzeń
Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500, książka adresowa, przesyłanie maili. 30 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

31 Moduł czujników Czujniki temperatury: temperatura zewnętrzna,
temperatura wewnętrzna, temperatura urządzenia GPS. 31 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

32 Moduł czujników Czujniki pojazdu: prędkość, obroty silnika,
stan paliwa, ilość paliwa, temperatura silnika. 32 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

33 Moduł czujników Czujniki Układu Nadzoru Akumulatorów:
napięcie akumulatora, napięcie zespołu akumulatorów. 33 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

34 Moduł czujników Czujniki Układu Nadzoru Akumulatorów:
wskaźnik natężenia prądu, poziom naładowania akumulatorów, temperatura układu UNA. 34 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

35 Moduł kamer Funkcjonalność modułu: siatka kamer, 35 www.sprint.pl
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

36 Moduł kamer Funkcjonalność modułu: siatka kamer,
podgląd z jednej kamery, 36 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

37 Moduł kamer Funkcjonalność modułu: siatka kamer,
podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla, 37 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

38 Moduł kamer Funkcjonalność modułu: siatka kamer,
podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla, archiwum - rejestrator, 38 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

39 Moduł kamer Funkcjonalność modułu: siatka kamer,
podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla, archiwum, umiejscowienie kamer. 39 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

40 Moduł kamer Zestaw kamerowy Czapla: kamera CCD,
kamera termowizyjna z kątem pola widzenia ok.60° , kamera termowizyjna z kątem pola widzenia ok.15°, dalmierz laserowy o zasięgu 5km. 40 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

41 Moduł AIS Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki,
41 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

42 Moduł AIS Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki,
mapa jednostek – tryb dzienny, 42 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

43 Moduł AIS Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki,
mapa jednostek – tryb dzienny, mapa jednostek – tryb nocny. 43 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

44 Moduł AIS Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki,
mapa jednostek, informacje o jednostce. 44 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 45 www.sprint.pl
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt rozwojowy


Pobierz ppt "Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google