Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności www.sprint.pl Praca naukowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności www.sprint.pl Praca naukowa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności www.sprint.pl Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy 23.11.2012, Gdańsk

2 www.sprint.pl 2 Sprint realizuje projekt w ramach XI konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ogłoszonego przez Minister Nauki Barbarę Kudrycką w roku 2009, pt.: ku 2009 pt.: Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie projektów rozwojowych MNiSW Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

3 www.sprint.pl 3 W skład konsorcjum wchodzą: lider: Akademia Morska w Gdyni członkowie: Sprint S. A. AMZ Kutno Sp. z o.o. PIMOT Warszawa Informacje podstawowe Konsorcjum Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

4 www.sprint.pl 4 stworzenie pojazdu zdefiniowanego jako: pojazd, którego głównymi zaletami są wysoka mobilność w terenie, możliwość pokonywania przeszkód wodnych oraz podatność na zabudowę specjalną adekwatną do konkretnej potrzeby; pojazd przewidziany do użycia przez służby ratownictwa cywilnego, policję, centra zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych: przy dużych akcjach ratowniczych, klęskach żywiołowych czy podczas monitoringu imprez masowych; pojazd pełniący funkcje mobilnego systemu dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. Informacje podstawowe Cel: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

5 www.sprint.pl 5 W projekcie zaproponowano wykonanie mobilnego, amfibijnego systemu dowodzenia ASD przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu obserwacji, rozpoznania i łączności, wyposażonego w systemy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie na lądzie, brodzenie i pływanie przy pokonywaniu przeszkód wodnych, umożliwiającego przeprowadzenie rozpoznania i skuteczną koordynację akcji ratowniczej w terenie oraz mogącego pełnić rolę stanowiska koordynacyjno-dowódczego. Informacje podstawowe Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

6 www.sprint.pl 6 1.System łączności: 1.1 Podsystem VHF 1.2 Podsystem GSM 1.3 Podsystem WiFi 1.4 Podsystem łączność satelitarna 1.5 Podsystem łączność wewnętrzna 2.System pozycjonowania 2.1 Podsystem GPS 2.2 Podsystem AIS 3.System mapy elektronicznej 4.System termowizyjny z automatyczną detekcją 5.System dalmierza laserowego Systemy projektowane przez Sprint 6.System monitoringu podzespołów 7.System CCTV bezpieczeństwa pojazdu 8.System oświetlenia bocznego 8.1 Szperacze 8.2 Oświetlenie boczne 8.3 Oświetlenie nawigacyjne 8.4 Oświetlenie wewnętrzne 9.System zabudowy specjalistycznej 9.1 Maszt 9.2 Stanowisko dowódcy i kierowcy 9.3 Stanowiska operatorów 10. System zasilania 11. System klimatyzacji i filtrowentylacji Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

7 www.sprint.pl 7 1.System łączności: 1.1 Podsystem VHF 1.2 Podsystem GSM 1.3 Podsystem WiFi 1.4 Podsystem łączność satelitarna 1.5 Podsystem łączność wewnętrzna 2.System pozycjonowania 2.1 Podsystem GPS 2.2 Podsystem AIS 3.System mapy elektronicznej 4.System termowizyjny z automatyczną detekcją 5.System dalmierza laserowego Systemy projektowane przez Sprint 6.System monitoringu podzespołów 7.System CCTV bezpieczeństwa pojazdu 8.System oświetlenia bocznego 8.1 Szperacze 8.2 Oświetlenie boczne 8.3 Oświetlenie nawigacyjne 8.4 Oświetlenie wewnętrzne 9.System zabudowy specjalistycznej 9.1 Maszt 9.2 Stanowisko dowódcy i kierowcy 9.3 Stanowiska operatorów 10. System zasilania 11. System klimatyzacji i filtrowentylacji Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

8 www.sprint.pl 8 System dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności został zrealizowany w ramach realizacji zadań: numer 23: Wyposażenie pojazdu w mapę elektroniczną. numer 24: Projekt i wyposażenie pojazdu w system monitoringu podzespołów samochodu. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy

9 www.sprint.pl 9 System dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy 1. Architektura systemu 2. Dostęp do systemu 3. Tryb dzienny oraz nocny 4. Praca dwuekranowa 5. Moduł mapy 6. Moduł dziennika zdarzeń 7. Moduł czujników 8. Moduł AIS

10 www.sprint.pl Architektura systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy 10 Moduły systemu: silnik systemu, mapa, dziennik, czujniki, kamery, AIS.

11 www.sprint.pl 11 Silnik systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Autoryzacja dostępu: Dowódca, Operator, Użytkownik mobilny.

12 www.sprint.pl 12 Silnik systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Przyjęta koncepcja interfejsu systemu

13 www.sprint.pl 13 Silnik systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Tryb dzienny

14 www.sprint.pl 14 Silnik systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Tryb nocny

15 www.sprint.pl 15 Silnik systemu Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Praca dwuekranowa: możliwość jednoczesnej pracy na dwóch modułach, np. podgląd mapy lub czujników.

16 www.sprint.pl 16 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa - powstała w oparciu o zasoby Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Wygląd mapy został przygotowany zgodnie z obowiązującym standardem technicznym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych), dane zostały dostarczone w formacie ShapeFile w skali 1:10 000; mapa morska – wykonana jest w standardzie S-57 (IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data) opracowanym przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną, standard ten pozwala prezentować dane w sposób jednolity i spójny, dane zostały dostarczone w formacie.000;

17 www.sprint.pl 17 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska;

18 www.sprint.pl 18 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska; zdjęcia lotnicze z georeferencją - zbiór zdjęć terenu pochodzących z roku 2011, zdjęcia zostały dostarczone w formacie GeoTIFF, układ współrzędnych 1992;

19 www.sprint.pl 19 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska; zdjęcia lotnicze z georeferencją;

20 www.sprint.pl 20 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska; zdjęcia lotnicze z georeferencją, mapa wysokościowa - graficzna reprezentacja numerycznego modelu terenu, dostarczonego w postaci zbioru punktów pomiarowych. Z punktów tworzone są poziomice, następnie przy pomocy interpolacji koloruje się poszczególne fragmenty otrzymując obraz rzeźby terenu, w której dany kolor odpowiada ilości metrów nad poziomem morza. Dane zostały dostarczone w formacie ASCII, następnie zostały przetworzone do postaci rastrowej.

21 www.sprint.pl 21 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Rodzaje map w systemie: mapa lądowa; mapa morska; zdjęcia lotnicze z georeferencją, mapa wysokościowa.

22 www.sprint.pl Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy 22 Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie: mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją – Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn.

23 www.sprint.pl 23 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie: mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją – Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn.

24 www.sprint.pl 24 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Mapy i obszary kraju zaimplementowane w systemie: mapa lądowa - Olsztyn, Gdynia, Iława, Kutno; mapa morska - południowa część morza Bałtyckiego, od wybrzeża Polski po Szwecję; zdjęcia lotnicze z georeferencją – Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, część Warszawy, Kutno, Iława, mapa wysokościowa – Olsztyn.

25 www.sprint.pl 25 Moduł mapy Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: śledzenie pojazdu; zaznaczanie punktów i obszarów – dodawanie zdarzenia; wyszukiwanie adresu na mapie.

26 www.sprint.pl 26 Moduł dziennika zdarzeń Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń: o czas zdarzenia, o opis zdarzenia, o kategoria zdarzenia, o punkt lub obszar mapy, o załączniki.

27 www.sprint.pl 27 Moduł dziennika zdarzeń Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń.

28 www.sprint.pl 28 Moduł dziennika zdarzeń Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500 (ADATP-3) - meldunek sytuacyjny. Format wiadomości tekstowych zgodnych ze standardem określonym dla systemów wykorzystywanych przez służby NATO.

29 www.sprint.pl 29 Moduł dziennika zdarzeń Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500.

30 www.sprint.pl 30 Moduł dziennika zdarzeń Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: rejestracja zdarzeń, lista zdarzeń, STANAG 5500, książka adresowa, przesyłanie maili.

31 www.sprint.pl 31 Moduł czujników Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Czujniki temperatury: temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrzna, temperatura urządzenia GPS.

32 www.sprint.pl 32 Moduł czujników Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Czujniki pojazdu: prędkość, obroty silnika, stan paliwa, ilość paliwa, temperatura silnika.

33 www.sprint.pl 33 Moduł czujników Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Czujniki Układu Nadzoru Akumulatorów: napięcie akumulatora, napięcie zespołu akumulatorów.

34 www.sprint.pl 34 Moduł czujników Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Czujniki Układu Nadzoru Akumulatorów: wskaźnik natężenia prądu, poziom naładowania akumulatorów, temperatura układu UNA.

35 www.sprint.pl 35 Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: siatka kamer,

36 www.sprint.pl 36 Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: siatka kamer, podgląd z jednej kamery,

37 www.sprint.pl 37 Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: siatka kamer, podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla,

38 www.sprint.pl 38 Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: siatka kamer, podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla, archiwum - rejestrator,

39 www.sprint.pl Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: siatka kamer, podgląd z jednej kamery, interfejs zarządzania kamerą Czapla, archiwum, umiejscowienie kamer. 39

40 www.sprint.pl Moduł kamer Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy 40 Zestaw kamerowy Czapla: kamera CCD, kamera termowizyjna z kątem pola widzenia ok.60°, kamera termowizyjna z kątem pola widzenia ok.15°, dalmierz laserowy o zasięgu 5km.

41 www.sprint.pl 41 Moduł AIS Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki,

42 www.sprint.pl 42 Moduł AIS Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki, mapa jednostek – tryb dzienny,

43 www.sprint.pl 43 Moduł AIS Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki, mapa jednostek – tryb dzienny, mapa jednostek – tryb nocny.

44 www.sprint.pl 44 Moduł AIS Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Funkcjonalność modułu: lista jednostek, szczegóły jednostki, mapa jednostek, informacje o jednostce.

45 www.sprint.pl 45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy


Pobierz ppt "Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności www.sprint.pl Praca naukowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google