Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity)"— Zapis prezentacji:

1 ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity) Warszawa, 9 listopada 2010

2 ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity)
„Redukcja przemocy szkolnej – wzmacnianie zróżnicowania” Jacek Pyżalski Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

3 Plan prezentacji Po co taki projekt?
Kto go realizuje i dlaczego we współpracy? Co będzie produktem końcowym? Jak zorganizowana jest praca? Jak będą rozpowszechniane rezultaty projektu? Pokaz i omówienie fragmentu materiałów

4 Po co taki projekt? Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – sporo badań ale rozproszonych w literaturze Bullying jako problem w szkole – konsekwencje długo- i krótkoterminowe (Griffin & Gross, 2004; Monks i in., 2009) Integracja tych dwóch problemów – zarówno mechanizmy, jak i metodyka Projekt wypełniający brak zarówno w pedagogice polskiej, jak i światowej

5 Kto go realizuje i dlaczego we współpracy?
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Koordynator: dr Jacek Pyżalski Centrum Badań Behawioralnych, Uniwersytet w Stavanger Koordynator: prof. Erling Roland Dwustronny przepływ wiedzy i doświadczeń praktycznych

6 Co będzie produktem projektu?
Multimedialne materiały edukacyjne „Bullying a specjalne potrzeby – praktyczne rozwiązania” 10 modułów z których każdy zawiera: tekst obejmujący problematykę omawianych zagadnień; film ilustrujący podjęte problemy (prezentacja metod, wywiady z ekspertami, mini-wykłady, rozmowy z praktykami, itd.); scenariusze zajęć – pomysły praktycznego zastosowania tekstów i filmów do szkolenia zawodowego nauczycieli i studentów kierunków społecznych; zestaw pytań sprawdzających obejmujących treści przedstawione w module.

7 Moduły Moduł 1. Bullying. Erling Roland, Gaute Auestad and Grete S
Moduły Moduł 1 Bullying Erling Roland, Gaute Auestad and Grete S. Vaaland Moduł 2 Zapobieganie bullyingowi Erling Roland and Grete S. Vaaland Moduł 3 Interwencja w sytuacji bullyingu Erling Roland and Grete S. Vaaland Moduł 4 Program ZERO: zintegrowane podejście angażujące całe środowisko szkolne Erling Roland and Grete S. Vaaland Moduł 5 Agresja elektroniczna i cyberbullying – stary dom z nową fasadą? Jacek Pyżalski

8 Moduły Moduł 6 Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej – kontekst edukacyjny Piotr Plichta Moduł 7 Uczeń z uszkodzonym słuchem jako agresor i jako ofiara agresji Dorota Podgórska-Jachnik Moduł 8 Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów i agresji rówieśniczej Iwona Chrzanowska Moduł 9 Uczeń z ADHD w roli sprawcy i ofiary zachowań agresywnych Beata Jachimczak Moduł 10 Szkoła jako czynnik sprzyjający agresji Bogusław Śliwerski

9 Jak zorganizowana jest praca?
etap badawczo-analityczny; etap produkcji materiałów edukacyjnych (montaż filmów, tłumaczenie tekstów, korekta, recenzje); rozpowszechnianie – ciągłe działania; wszystkie dziania realizowane są zarówno na poziomie krajowym, jak i we współpracy w oparciu o ciągłą komunikację (m.in. forum dyskusyjne).

10 Jak są rozpowszechniane efekty projektu?
W ramach projektu przygotujemy pakiety multimedialnych materiałów edukacyjnych składające się z czterech płyt (3 CD, 1 DVD). Płyta DVD zawiera 10 filmów, a poszczególne płyty CD zawierają 10 tekstów, 10 scenariuszy zajęć i 10 zestawów pytań. Zostanie wyprodukowanych 2000 zestawów materiałów (1500 w j. polskim i 500 w j. angielskim). Materiały te zostaną bezpłatnie rozesłane do wybranych uczelni, bibliotek, instytucji kształcących praktyków edukacyjnych oraz indywidualnych odbiorców. Zostaną one także rozpowszechnione na poziomie międzynarodowym wśród czołowych naukowców i instytucji zajmujących się problematyką agresji rówieśniczej. Inne formy: strony www, konferencje i szkolenia pedagogiczne

11


Pobierz ppt "ROBUSD (Reducing Bullying Strenghtening Diversity)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google