Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków ID grupy: 96_88_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Nie bój się marzyć Semestr/rok szkolny: Semestr I rok 2009/2010

3 Nie bój się marzyć 96/88_P_G1

4 Właśnie ruszamy z realizacją projektu Spotkanie z naszym opiekunem Andrzejem Tymeckim

5 Poznajemy się i uczymy się współpracować Budowa wieży wcale nie była taka łatwa. A nam wyszło to najlepiej!

6 My też marzymy! Mamy dużo planów na przyszłość. Może udział w projekcie pozwoli nam je zrealizować?

7 Oto nasz kodeks 1.Decyzje podejmujemy wspólnie. 2. Nie krytykujemy siebie nawzajem. 3.Jeden mówi reszta słucha. 4.Uczestniczymy regularnie w zajęciach. 5. Wszyscy angażujemy się w prace nad projektem. 6. Właściwie zachowujemy się podczas wyjść. 7. Terminowo wywiązujemy się z powierzonych zadań.

8 Nasz pomysł na działalność gospodarczą Mieliśmy różne pomysły Klub dla młodzieży niepełnoletniej to może być to! Rozważamy wady i zalety naszego pomysłu

9 O to nasze przemyślenia Mocne strony planowanej działalności znajomość potrzeb młodzieży, brak konkurencji, oryginalność pomysłu, młodzież poniżej 18 roku życia też lubi i chce się bawić, brak zagrożeń (alkohol i inne używki) możliwość organizacji fajnej rozrywki, słabe strony – zagrożenia brak środków finansowych, brak doświadczenia, możliwy brak zainteresowania klientów, do klubu mogą przychodzić zadymiarze, brak lokalu na realizację pomysłu, nieznajomość przepisów, młodzież do 18 roku życia ma mało pieniędzy.

10 Jak zarejestrować działalność gospodarczą Idziemy do Urzędu Miasta Tu możemy uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej jako osoba fizyczna lub założyć spółkę cywilną.

11 Trzeba umieć wypełnić wniosek Przy poprawnym wypełnieniu już po 10- 14 dniach można mieć firmę.

12 Jednoosobowa działalność ma zalety i wady ZALETY najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje (co w niektórych przypadkach może okazać się wadą - przy braku doświadczenia kontroli lub konsultacji np. ze wspólnikiem WADY płynność finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

13 A może jednak spółka? Są przecież inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest nas dziesięcioro to trzeba przemyśleć. Podstawowe formy organizacyjne firm: Wg Kodeksu cywilnego: – Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – Spółka cywilna Wg KSH: – Spółki osobowe: sp. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – Spółki kapitałowe: sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna Idziemy do Sądu Gospodarczego

14 Jedno okienko ale urzędów wiele Po co nam ten Urząd Statystyczny?

15 Przy okazji dowiadujemy się o strukturze sądownictwa w Polsce …oraz jak wygląda rozprawa sądowa.

16 Ale tu mają danych! Już wiemy co to jest REGON … i gdzie uzyskać dane o konkurencji

17 Handel, usługi czy produkcja co my właściwie chcemy robić? Długo musieliśmy wertować Polską klasyfikację wyrobów i usług To chcielibyśmy wpisać do KRS

18 Co jeszcze musi mieć nasza firma? Pieczątka: – Oznaczenie firmy (imię, nazwisko osoby fizycznej, nazwa firmy – Dane teleadresowe siedziby – Numer NIP i REGON - Rachunek bankowy: – Przy działalności indywidualnej może być to rachunek osoby fizycznej (VATowcy: bezwzględnie na firmę - Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy przy zatrudnianiu pracowników Konkurs na nazwę rozstrzygnięty

19 Decydujemy się na spółkę z o.o Wybieramy władze spółki W zarządzie chce być każdy!

20 Jak zatrudnić siebie i innych pracowników? Spróbujemy dowiedzieć się w ZUS

21 Wiemy, jakie zapłacimy składki

22 Wiemy, co musimy znać ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: ZaU osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: – osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych czyli zarejestrowaną np. w ewidencji – twórcę i artystę (posiadającego status twórcy nadany przez ministerialna komisję), ministerialna komisję), – osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczn – osobę prowadzącą z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. …oraz jak wypełnić zgłoszenie

23 Najtrudniej jest zrobić… …..biznesplan Musimy podpierać się gotowymi przykładami

24 Jeszcze jeden urząd podobno ten najmniej lubiany.

25 Podobno mamy wybór Podstawowe formy opodatkowania: Karta podatkowa (KP) Ryczałt ewidencjonowany (PPE) Zasady ogólne: – Podatek liniowy (PPL) – Podatek wg skali (PIT) Będziemy rozmawiać o podatkach

26 A to znać warto. Czym się kierować? Przy wyborze formy opodatkowania Rodzaj wykonywanej działalności (czy obowiązujące przepisy podatkowe nie przewidują wyłączeń) Poziom planowanych przychodów / kosztów / dochodu Ewentualne ulgi, odliczenia, rozliczenie preferencyjne Obowiązki ewidencyjne To trzeba znać koniecznie!

27 Księgowe rozliczanie działalności Jaki druki musimy poznać przy prowadzeniu działalności? Polecenie przelewu (podatek) Rachunek Ewidencja przychodów Podatkowa książka przychodów i rozchodów Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja sprzedaży VAT Ewidencja nabycia towarów i usług Podstawowe druki księgowe nie są nam już obce

28 Wiemy co to jest VAT Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Kto i ile płaci VAT Podatnikami podatku VAT są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności Podstawową stawką jest stawka 22%. Jednakże dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 7% (m.in.: leki, książki, zabawki, żywność itp.). 3% (nieprzetworzone produkty rolne) 0% (obowiązuje przy: wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów) … i jak obliczyć podatek.

29 Ile My już wiemy? ! …że ho, ho


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google