Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie ID grupy: 98/34_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 NASZA GRUPA Opiekun grupy mgr Agnieszka Skobejko – Przybylak Członkowie zespołu Anastazja Cieślak Karolina Kolany Natalia Chmielecka Dominika Hęciak Piotr Rudnicki Dominika Pawlak Martyna Szulc Szymon Kraska Grzegorz Kaczmarek

4 CELE DO REALIZACJI: Zapoznanie z funkcjonowaniem UE Pokazanie miejsca Polski w Europie Wskazanie szans i zagrożeń z członkostwa Polski w UE po sześciu latach Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

5 HISTORIA UNII W PIGUŁCE W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznym 1 stycznia 1958 r. - Traktaty rzymskieTraktaty rzymskie 1 listopada 1993 - Traktat z Maastricht 1 listopada1993Traktat z Maastricht 1 grudnia 2009 - Traktat lizboński1 grudnia2009

6

7 HYMN UNII EUROPEJSKIEJ Oda do radości – finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Europy przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską. Z racji wielojęzycznego charakteru obu organizacji hymn Europy posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana.

8 FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ

9 WSPÓLNA WALUTA - EURO Euro, Ευρώ, Евро (znak:, kod ISO 4217: EUR) – europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej - obejmującym ponad 322,5 mln Europejczyków. Waluta euro używana jest także w sześciu poza unijnych państwach europejskich i w większości terytoriów zależnych Francji. Strefa euro (Euroland; Euroobszar; obszar euro) jest tworzącą unię walutową wspólną przestrzenią unijnych państw, które wprowadziły euro jako swoją walutę, gdzie Europejski Bank Centralny prowadzi niezależną politykę pieniężną.

10 BANKNOTY EURO

11 JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

12 INSTYTUCJE I ORGANY UE * Parlament Europejski (PE), reprezentujący obywateli Unii i przez nich bezpośrednio wybierany, Rada Unii Europejskiej, reprezentująca poszczególne Państwa Członkowskie, Komisja Europejska, która dba o wspólne dobro całej Unii, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy

13 KRAJE CZŁONKOWSKIE Unię Europejską tworzy 27 państw członkowskich

14

15 DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polska w Unii Europejskiej - Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 - 10 grudnia 1994 r.

16 1 MAJA 2004 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry

17 JESTEŚMY WE WSPÓLNEJ EUROPIE

18

19 SZANSE POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO 6 LATACH Otrzymaliśmy wielką dziejową szansę na rozwój i dogonieni krajów Europy nastąpiła restrukturyzacja gospodarki możliwość swobodnego podróżowania i osiedlania się w państwach członkowskich szansa na naukę dla młodzieży i studentów za granicą poprawa warunków życia Polacy poprzez swoich przedstawicieli wpływają na kształtowanie polityki europejskiej

20 ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO 6 LATACH Wykorzystanie Polski jako ogromnego rynku zbytu Globalizacja – zacieranie różnic kulturowych Wykupywanie ziemi – istnieje obawa, że zagraniczni inwestorzy wykupią polską ziemię Choroby zakaźne – swoboda poruszania niesie za sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się różnych chorób Wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej

21 ANKIETA PRZEPROWADZONA NA TERENIE GMINY ODOLANÓW Celem ankiety było zbadanie czy Unia Europejska jest potrzebna i czy członkostwo Polski w jej strukturach przynosi korzyści czy minusy. Przeprowadzono na terenie Gminy i Miasta Odolanów 20 ankiet. Badaniu poddano firmy i osoby prywatne m.in. rolników

22 WNIOSKI: 11 ankietowanych popiera wejście Polski do strefy euro 18 ankietowanych dostrzega różnicę w poziomie życia 15 ankietowanych uważa, że UE przynosi realna korzyści 19 ankietowanych uważa, że Polska po wejściu do UE stała się dla krajów członkowskich rynkiem zbytu 10 ankietowanych uważa, że wzrosła sprzedaż artykułów i tylu samo uważa że nie. rolnicy i firmy starają się o dotacje unijne osoby prywatne nie korzystają z tej formy wsparcia

23 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google