Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU – SPRAWOZDANIE Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU – SPRAWOZDANIE Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU – SPRAWOZDANIE Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyświadczono 502 usługi, w tym: doradcze o charakterze ogólnym – 3, informacyjne – 487, szkoleniowe – 12, łączna liczba przeszkolonych osób – 106. W porównaniu z 2010 r. było o 9% usług mniej. Przyczyny: mniejsza ilość konkursów dla firm, niewystarczające środki finansowe w funduszach pożyczkowych obsługiwanych przez Stowarzyszenie (TOR#10, BGK).

3 Stowarzyszenie zrealizowało 12 usług doradczych w ramach projektu Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie umowy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Usługa była skierowana do mikro przedsiębiorców o niewielkim stażu działania. Usługa składała się z 2 etapów: diagnozy potrzeb biznesowych, wsparcia doradczego w obszarze zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

4 Udzielono łącznie 27 pożyczek na kwotę 1 179 427,26 zł, w tym 16 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby młode do 25 roku życia. W porównaniu z 2010 r. udzielono o 28% mniej pożyczek. Wartość udzielonych pożyczek była o 3% mniejsza. Przyczyna – niewystarczające środki finansowe w funduszach pożyczkowych obsługiwanych przez Stowarzyszenie (TOR#10, BGK). DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

5 Stowarzyszenie realizowało projekt Punkt Konsultacyjny W ramach projektu: wyświadczono 458 usług informacyjnych, świadczono usługi podczas dyżurów w Gostyniu, Kościanie i Środzie Wlkp., kontynuowano promocję projektu w lokalnych mediach, wykonano gadżety z logo projektu w ilości 200 sztuk: długopis + ołówek w etui. Budżet całego projektu od początku jego realizacji to 750 636,24 zł, budżet projektu na 2011 r. to 232 116,98 zł. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6 Realizacja projektu Postaw na przedsiębiorczość. Osiągnięte rezultaty w projekcie: udział 96 osób, 11 grup warsztatowych, 1 konkurs, 16 złożonych biznes planów, 1 konferencja podsumowująca wyniki konkursu i projekt. Wartość projektu to 20 025,80 zł, z czego: 8 000,00 zł zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 3 300,00 zł to środki ze Sponsoringu (BZ WBK S.A i BGŻ w Śremie), pozostałe środki to wkład własny. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

7 Stowarzyszenie przygotowało i / lub konsultowało 18 wniosków dla innych podmiotów. Łączna wartość wszystkich projektów to 9 709 861,75 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 3 253 774,20 zł. wnioski były przygotowywane do następujących programów: PROW – działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, PO IG 4.3 Kredyt technologiczny, PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Starostwa Powiatowego w Śremie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

8 Stowarzyszenie przygotowało i złożyło 11 wniosków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia do różnych konkursów, w tym głównie w ramach PO KL wartość wszystkich projektów to prawie 13 mln, w jednym przypadku nie otrzymano żadnej odpowiedzi, 4 wnioski zostały ocenione negatywnie podczas oceny merytorycznej, 5 oczekuje na decyzje po ocenie merytorycznej, 1 uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z uwagi na brak środków finansowych nie został objęty dofinansowaniem i został skierowany na listę rezerwową. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9 Inne: utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym, udział w pracach Podkomitetu Monitorującego PO KL, udział w Radzie Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI Stowarzyszenie realizowało projekt Poprawa stanu czterech miejsc postojowych w ramach sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego w ramach projektu zdemontowano stare elementy miejsc postojowych dla rowerzystów w: Tworzykowie, Słoninie, Miranowie i Książu Wlkp. oraz wykonano nowe wraz z nową tablicą mapy turystycznej regionu śremskiego. Wartość projektu to 33 200,01 zł, z czego 16 600,00 została dofinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

11 miejsce postojowe w Książu Wlkp. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

12 wcześniejsze miejsce postojowe w Tworzykowie

13 DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI nowe miejsce postojowe w Tworzykowie

14 DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI miejsce postojowe w Słoninie

15 DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI miejsce postojowe w Miranowie

16 Stowarzyszenie wykonało również nowe miejsce postojowe w Dąbrowie w ramach środków własnych – była to inwestycja wspólna z Nadleśnictwem Babki. koszt 8 300,00 zł, miejsce postojowe zawiera również tablicę z mapą turystyczną regionu śremskiego, Nadleśnictwo planuje wzbogacić infrastrukturę tego miejsce w dodatkowe ławki i ławy, nowe ogrodzenie, pozostała przestrzeń pozostaje na parkowanie rowerów i samochodów. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

17

18 Wykonano 4 nowe tablice z mapą turystyczną regionu śremskiego.

19 Brodnica DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

20 Śrem przy drodze na Poznań DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

21 Dolsk DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

22 Książ Wlkp. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

23 Stowarzyszenie realizowało projekt Wędrówki przyrodnicze w regionie śremskim w ramach projektu opracowano i wydano przewodnik po cennych przyrodniczo obszarach regionu śremskiego, nakład 3000 egz. Wartość projektu to 39 882,01 zł, z czego 37 887,00 zł to nagroda w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagroda wcześniej została przyznana za grę planszową Zabawa z regionem śremskim oraz serię zeszytów o świątkach przydrożnych i kościołach w poszczególnych gminach. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

24

25 Stowarzyszenie otrzymało III miejsce za serię wydawnictw Spacer po … w ramach XX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. ukazała się wersja polska 2000 egz. / każdy tytuł i angielska 1000 egz. / każdy tytuł.

26 DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI Nakład 5000 egz.Nakład 3000 egz.

27 Inne: kubki w ilości 400 szt. polary – 15 szt. dodruk wydawnictwa Przewodnik turystyczny – region śremski w nakładzie 1000 egz. inwentaryzacja wtórna świątków przydrożnych DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

28 Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy rowerowe z cyklu Rowerem do …, w których uczestniczyło około 750 osób Autodrom 4x4 – Włościejewki plaża miejska – Dolsk DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

29 Stowarzyszenie prowadzi certyfikowany punkt informacji turystycznej DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

30 Stowarzyszenie promowało region śremski: Targi Aktywni 50+ w Poznaniu, Śremska Skuteromania, Promocja w Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, Dni Książa Wlkp., Mistrzostwa Europy Pony 2011 w Jaszkowie, Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody w Olszy, połączone z organizacją giełdy turystycznej Wpadnij z sąsiedzką wizytą zrealizowaną razem z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

31 XXI Wielkopolska Giełda Turystyczna zorganizowana podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu, Dożynki powiatowo-gminne w Książu Wlkp., Ogólnopolskie Forum Publicystów i Krajoznawców w Jaszkowie, Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, Konferencja Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski w Koninie, Targi Cavaliada w Poznaniu. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I PROMOCJI

32 CZŁONKOSTWO W WOT Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej daje nam dużo możliwości wydawnictwa tematyczne ( mapa turystyczna Wielkopolski, Weekend w Śremie, Gostyniu i okolicach, Największe atrakcje turystyczne w Wielkopolsce, Wielkopolska Mapa Atrakcji Kulturowych, Turystyka Konna, Kuchnia Wielkopolska, Wakacje rodzinne w Wielkopolsce, Turystyka Aktywna, Turystyka Wodna ). study tour dla dziennikarzy – turystyka rowerowa, konna. w ramach projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce wykonano tablice informacyjne przed kościołami w: Żabnie, Błażejewie, Śremie, udział w projekcie Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski i bezpłatne warsztaty dla informatorów CIT.

33 WSPÓŁPRACA REGIONALNA Delegacja regionu śremskiego gościła w Guichen strony wymieniały się doświadczeniami i dobrymi praktykami w temacie Handel, rzemiosło i przedsiębiorczość, w wizycie uczestniczyły rodziny, które do tej pory najczęściej gościły delegację francuską podczas pobytu w regionie śremskim.

34 Dziękuję za uwagę Monika Bulińska Dyrektor Biura Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU – SPRAWOZDANIE Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google