Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Celna 1 Sojusz Północnoatlantycki NATO North Atlanitic Treaty Organization.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Celna 1 Sojusz Północnoatlantycki NATO North Atlanitic Treaty Organization."— Zapis prezentacji:

1

2 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 1 Sojusz Północnoatlantycki NATO North Atlanitic Treaty Organization

3 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 2 Geneza 4 IV 1949 r. podpisanie Paktu Północnoatlantyckiego. 4 IV 1949 r. podpisanie Paktu Północnoatlantyckiego. 12 państw podpisujących: USA, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Włochy i W. Brytania. 12 państw podpisujących: USA, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Włochy i W. Brytania. 1952 r.-Grecja, Turcja 1952 r.-Grecja, Turcja 1955 r.- RFN 1955 r.- RFN 1982 r.- Hiszpania 1982 r.- Hiszpania

4 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 3 Plany operacyjne Polskich Sił Zbrojnych w Układzie Warszawskim. Działania na Północno-Nadmorskim i Jutlandzkim Kierunku Operacyjnym.

5 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 4 Polska w NATO W 1992 roku pojawiło się wyraźne ożywienie kontaktów. Szczególną uwagę należałoby przypisać zapoczątkowaniu współpracy przygranicznej z Niemcami, współpracę siłami zbrojnymi Czecho- Słowacji i Węgier, a także wielostronność różnorodność kontaktów z państwami Zachodu. W 1992 roku pojawiło się wyraźne ożywienie kontaktów. Szczególną uwagę należałoby przypisać zapoczątkowaniu współpracy przygranicznej z Niemcami, współpracę siłami zbrojnymi Czecho- Słowacji i Węgier, a także wielostronność różnorodność kontaktów z państwami Zachodu.

6 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 5 Polska w NATO W listopadzie 1992 roku ogłoszono takie dokumenty, jak: Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej- ogłoszono więc doktrynę. Członkostwo w NATO oraz Unii Zachodnioeuropejskiej zapisane zostało w nich jako cel strategiczny Polski. W listopadzie 1992 roku ogłoszono takie dokumenty, jak: Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej- ogłoszono więc doktrynę. Członkostwo w NATO oraz Unii Zachodnioeuropejskiej zapisane zostało w nich jako cel strategiczny Polski.

7 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 6 Polska w NATO Program PdP", po bardzo krótkiej debacie, został przez nas potraktowany w kategorii szansy - jako kolejny krok na drodze do NATO. Program PdP", po bardzo krótkiej debacie, został przez nas potraktowany w kategorii szansy - jako kolejny krok na drodze do NATO. Polska podpisała więc Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju w lutym 1994 r. Polska podpisała więc Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju w lutym 1994 r.

8 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 7 Polska w NATO W roku 1995 współpraca z NATO osiągnęła kolejną fazę. Sojusz przedstawił nam bowiem Studium o rozszerzeniu NATO. Dokument ten stanowił niewątpliwie dobrą podstawę do skonkretyzowanej, pogłębionej dyskusji o członkostwie kolejnych partnerów. W roku 1995 współpraca z NATO osiągnęła kolejną fazę. Sojusz przedstawił nam bowiem Studium o rozszerzeniu NATO. Dokument ten stanowił niewątpliwie dobrą podstawę do skonkretyzowanej, pogłębionej dyskusji o członkostwie kolejnych partnerów.

9 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 8 Polska w NATO W lutym 1997 r. premier rządu Rzeczypospolitej po zakończeniu wizyty w Kwaterze Głównej NATO ogłosił: Polska spełnia już wszystkie kryteria, aby stać się pełnym członkiem NATO. W lutym 1997 r. premier rządu Rzeczypospolitej po zakończeniu wizyty w Kwaterze Głównej NATO ogłosił: Polska spełnia już wszystkie kryteria, aby stać się pełnym członkiem NATO.

10 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 9 Polska w NATO 8 lipca 1997 r. Polska, a także Czechy i Węgry zostały zaproszone do rozpoczęcia negocjacji o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim 8 lipca 1997 r. Polska, a także Czechy i Węgry zostały zaproszone do rozpoczęcia negocjacji o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim Szczyt państw NATO w Waszyngtonie w dniach 23 -25 IV 1999 r. Polska staje się członkiem, chociaż formalne przyjęcie nastąpiło 12 III 1999 r. Szczyt państw NATO w Waszyngtonie w dniach 23 -25 IV 1999 r. Polska staje się członkiem, chociaż formalne przyjęcie nastąpiło 12 III 1999 r.

11 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 10 Przyczyny powstania Ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i praworządności Ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i praworządności Popieranie stabilizacji i dobrobytu Popieranie stabilizacji i dobrobytu Umacnianie wolnych instytucji Umacnianie wolnych instytucji Połączenie wspólnych wysiłków na rzecz wspólnej obrony, zachowania pokoju i bezpieczeństwa Połączenie wspólnych wysiłków na rzecz wspólnej obrony, zachowania pokoju i bezpieczeństwa

12 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 11 Mechanizm działania Konsultacje- zwoływane na żądanie któregokolwiek uczestnika sojuszu- obowiązkowe Konsultacje- zwoływane na żądanie któregokolwiek uczestnika sojuszu- obowiązkowe Indywidualna pomoc- w momencie casus foederis- napaści zbrojnej na jednego lub kilku sojuszników Indywidualna pomoc- w momencie casus foederis- napaści zbrojnej na jednego lub kilku sojuszników Wspólna pomoc Wspólna pomoc

13 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 12 Obszar działania Terytoria sojuszników w Europie, Ameryce Północnej, ich wyspy położone na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka lub ich okręty czy samoloty operujące na tym obszarze Terytoria sojuszników w Europie, Ameryce Północnej, ich wyspy położone na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka lub ich okręty czy samoloty operujące na tym obszarze

14 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 13 System zbiorowego bezpieczeństwa Każdy z członków Sojuszu udzieli pomocy napadniętemu sojusznikowi lub sojusznikom, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi członkami taką akcję jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa strefy północnoatlantyckiej. Każdy z członków Sojuszu udzieli pomocy napadniętemu sojusznikowi lub sojusznikom, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi członkami taką akcję jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa strefy północnoatlantyckiej.

15 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 14 Zobowiązania sojuszników Przestrzeganie zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych Przestrzeganie zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych Powstrzymywać się od groźby lub przemocy Powstrzymywać się od groźby lub przemocy Spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać uwikłane państwa członkowskie, załatwiać przy pomocy środków pokojowych Spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać uwikłane państwa członkowskie, załatwiać przy pomocy środków pokojowych

16 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 15 NATO a Sojusz Północnoatlantycki NATO nie jest tożsama z Sojuszem Północnoatlantyckim NATO nie jest tożsama z Sojuszem Północnoatlantyckim NATO- rozległy program polityczny, wojskowy, gospodarczy, naukowo- techniczny NATO- rozległy program polityczny, wojskowy, gospodarczy, naukowo- techniczny Nie wszyscy członkowie NATO są członkami Sojuszu Nie wszyscy członkowie NATO są członkami Sojuszu 1966 r. wystąpienie Francji ze struktur wojskowych (ponownie wróciła w XII 1995 r.) 1966 r. wystąpienie Francji ze struktur wojskowych (ponownie wróciła w XII 1995 r.)

17 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 16 NATO a Sojusz Północnoatlantycki 1974-1980 poza strukturami wojskowymi Grecja 1974-1980 poza strukturami wojskowymi Grecja 1982- przystąpienie Hiszpanii do Sojuszu bez uczestnictwa w zintegrowanej strukturze obrony NATO 1982- przystąpienie Hiszpanii do Sojuszu bez uczestnictwa w zintegrowanej strukturze obrony NATO

18 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 17 Struktura NATO Organy cywilne i wojskowe Organy cywilne i wojskowe

19 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 18 KOMITET WOJSKOWY Władze Narodowe INNE KOMITETY SEKRETARZ GENERALNY Międzynarodowy Sztab Wojskowy SEKRETARIAT MIĘDZYNARODOWY RADA PÓŁNOCNO - ATLANTYCKA GRUPA PLANOWANIA NUKLEARNEGO Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w EuropieSACEUR KOMITET PLANOWANIA OBRONY Stali przedstawiciele (Ambasadorzy przy NATO) Przedstawiciele Wojskowi przy NATO

20 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 19 Rada Północnoatlantycka Najwyższy organ kierowniczy w sprawach politycznych Najwyższy organ kierowniczy w sprawach politycznych Dziala na szczeblu ministerialnym (ministrowie spraw zagranicznych, obrony, gospodarki, finansów) Dziala na szczeblu ministerialnym (ministrowie spraw zagranicznych, obrony, gospodarki, finansów) Zbiera się 2 razy w roku Zbiera się 2 razy w roku W szczególnie ważnych sprawach zbiera się na szczeblu szefów państw i rządów-szczyty NATO W szczególnie ważnych sprawach zbiera się na szczeblu szefów państw i rządów-szczyty NATO

21 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 20 Rada Stałych Przedstawicieli Szczebel wiceministrów lub ambasadorów Szczebel wiceministrów lub ambasadorów Zbiera się przynajmniej raz w tygodniu Zbiera się przynajmniej raz w tygodniu Organ konsultacyjny Organ konsultacyjny Ocenia i wytycza działalność innych organów Ocenia i wytycza działalność innych organów Decyzje na zasadzie jednomyślności lub consensusu Decyzje na zasadzie jednomyślności lub consensusu Decyzje są obligatoryjne dla państw członkowskich Decyzje są obligatoryjne dla państw członkowskich

22 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 21 Komitet Planowania Obrony Najwyższy organ kierowniczy zajmujący się sprawami wojskowymi Najwyższy organ kierowniczy zajmujący się sprawami wojskowymi Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu niższym jako Stały Komitet Planowania Obrony Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu niższym jako Stały Komitet Planowania Obrony Zajmuje się uzgodnieniami strategicznych planów wojskowych Zajmuje się uzgodnieniami strategicznych planów wojskowych Decyzje Komitetu nie wymagają zatwierdzenie Rady Decyzje Komitetu nie wymagają zatwierdzenie Rady

23 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 22 Grupa Planowania Nuklearnego Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu ambasadorów Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu ambasadorów Zajmuje się strategią jądrową Zajmuje się strategią jądrową Decyzje Grupy wymagają zatwierdzenia przez Komitet Planowania Obrony Decyzje Grupy wymagają zatwierdzenia przez Komitet Planowania Obrony

24 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 23 Sekretariat Międzynarodowy Nadzorowanie nad wykonywaniem uchwal głównych organów Sojuszu Nadzorowanie nad wykonywaniem uchwal głównych organów Sojuszu Opracowywanie raportów, projektów uchwal Opracowywanie raportów, projektów uchwal Na czele stoi Sekretarz Generalny- najwyższy przedstawiciel NATO w kontaktach z państwami i innymi organizacjami. Na czele stoi Sekretarz Generalny- najwyższy przedstawiciel NATO w kontaktach z państwami i innymi organizacjami. Sekretarz Generalny przewodniczy sesjom Rady Północnoatlantyckiej, Komitetowi Planowania Obrony oraz Grupie Planowania Nuklearnego oraz innym komitetom Sekretarz Generalny przewodniczy sesjom Rady Północnoatlantyckiej, Komitetowi Planowania Obrony oraz Grupie Planowania Nuklearnego oraz innym komitetom

25 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 24 Cywilna struktura NATO Liczne komisje i grupy robocze (stale i ad hoc), powoływane przez Radę lub Komitet Planowania Obrony Liczne komisje i grupy robocze (stale i ad hoc), powoływane przez Radę lub Komitet Planowania Obrony Ponad 20 stałych komisji Ponad 20 stałych komisji

26 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 25 Stałe Komisje-zakres zadań Zajmują się min.: Zajmują się min.: sprawami politycznymi, sprawami politycznymi, ekonomicznymi, ekonomicznymi, informacją, informacją, budżetem wojskowym i cywilnym, budżetem wojskowym i cywilnym, planowaniem sil zbrojnych, planowaniem sil zbrojnych, planowaniem jądrowym, planowaniem jądrowym, badaniami naukowymi, badaniami naukowymi, problemami ochrony środowiska problemami ochrony środowiska

27 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 26 Stałe Komisje-zakres zadań Infrastrukturą, Infrastrukturą, Planowaniem w sferze obrony cywilnej, Planowaniem w sferze obrony cywilnej, Wsparciem logistycznym, Wsparciem logistycznym, Systemami łączności, Systemami łączności, Współpracą zbrojeniową, Współpracą zbrojeniową, Badaniami obronnymi, Badaniami obronnymi, Standaryzacją uzbrojenia, Standaryzacją uzbrojenia, Bezpieczeństwem (kontrwywiad) Bezpieczeństwem (kontrwywiad) Koordynacją lotów w przestrzeni europejskiej Koordynacją lotów w przestrzeni europejskiej

28 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 27 Struktura wojskowa: Komitet Wojskowy Zbiera się 2 razy w roku w składzie szefów sztabów generalnych państw członkowskich Zbiera się 2 razy w roku w składzie szefów sztabów generalnych państw członkowskich Na niższym szczeblu jako stały Komitet Wojskowy Na niższym szczeblu jako stały Komitet Wojskowy Podlega bezpośrednio Radzie i Komitetowi Planowania Obrony Podlega bezpośrednio Radzie i Komitetowi Planowania Obrony W sprawach strategii jądrowej- Grupie Planowania Jądrowego W sprawach strategii jądrowej- Grupie Planowania Jądrowego

29 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 28 Komitet Wojskowy Kieruje pracą dowództw regionalnych i innych organów wojskowych Kieruje pracą dowództw regionalnych i innych organów wojskowych Działalność Komitetu Wojskowego wspierana jest przez Międzynarodowy Sztab Wojskowy i Agencje Wojskowe Działalność Komitetu Wojskowego wspierana jest przez Międzynarodowy Sztab Wojskowy i Agencje Wojskowe

30 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 29 Międzynarodowy Sztab Wojskowy Międzynarodowy Sztab Wojskowy jest organem wykonawczym Komitetu Wojskowego Międzynarodowy Sztab Wojskowy jest organem wykonawczym Komitetu Wojskowego Kieruje i koordynuje działalnością dowództw regionalnych Kieruje i koordynuje działalnością dowództw regionalnych

31 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 30 Agencje Wojskowe Są to organy naukowe i studyjne Są to organy naukowe i studyjne Wojskowy Komitet Meteorologiczny, Akademia Wojskowa NATO Wojskowy Komitet Meteorologiczny, Akademia Wojskowa NATO

32 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 31 CRC JEDNOSTKI WR (SAMOC) JEDNOSTKI WRt (RRP) ROLAND HAWK PATRIOT JEDNOSTKI LM /I/CAOC SZCZEBEL TAKTYCZNY NATO JEDNOSTKI LMB

33 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 32 Nadzorowanie przestrzeni powietrznej (wykrywanie, identyfikacja, ocena sytuacji, przedstawianie wniosków); Nadzorowanie przestrzeni powietrznej (wykrywanie, identyfikacja, ocena sytuacji, przedstawianie wniosków); wymiana informacji o sytuacji powietrznej z /I/CAOC i sąsiednimi CRC; wymiana informacji o sytuacji powietrznej z /I/CAOC i sąsiednimi CRC; kierowanie lotnictwem myśliwskim i wojskami rakietowymi w czasie prowadzenia działań (przydzielanie celów, naprowadzanie samolotów); kierowanie lotnictwem myśliwskim i wojskami rakietowymi w czasie prowadzenia działań (przydzielanie celów, naprowadzanie samolotów); zarządzanie walką - utrzymywanie odpowiedniego stopnia gotowości bojowej podległych sił, określanie struktury rejonu działań (stref działań, rubieże, itp.), koordynacja współdziałania pomiędzy lotnictwem myśliwskim a wojskami rakietowymi; zarządzanie walką - utrzymywanie odpowiedniego stopnia gotowości bojowej podległych sił, określanie struktury rejonu działań (stref działań, rubieże, itp.), koordynacja współdziałania pomiędzy lotnictwem myśliwskim a wojskami rakietowymi; udzielanie pomocy własnym samolotom znajdującym się w trudnej sytuacji w locie. udzielanie pomocy własnym samolotom znajdującym się w trudnej sytuacji w locie.

34 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 33 Dowództwa regionalne Naczelne Dowództwo Europy (ACE) z siedzibą w Casteau (Belgia) Naczelne Dowództwo Europy (ACE) z siedzibą w Casteau (Belgia) Obejmuje swym zasięgiem obszary lądowe rozciągające się od Przylądka Północnego do południowego krańca Włoch oraz od Atlantyku (z wyłączeniem Portugalii) po wschodnią granicę Turcji Obejmuje swym zasięgiem obszary lądowe rozciągające się od Przylądka Północnego do południowego krańca Włoch oraz od Atlantyku (z wyłączeniem Portugalii) po wschodnią granicę Turcji

35 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 34 Naczelne Dowództwo Europy (ACE) W skład wchodzą: Dowództwo Europy Pólnocno- Zachodniej Dowództwo Europy Pólnocno- Zachodniej Dowództwo Europy Centralnej Dowództwo Europy Centralnej Dowództwo Europy Południowej Dowództwo Europy Południowej Szybka Grupa Interwencyjna Szybka Grupa Interwencyjna Grupa Wczesnego Ostrzegania Grupa Wczesnego Ostrzegania

36 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 35 Naczelne Dowództwo Strefy Atlantyku (ACLANT) Siedziba- Norfolk USA Obejmuje obszar od bieguna Północnego do Zwrotnika Raka i od wód przybrzeżnych Ameryki Północnej do wód przybrzeżnych Europy (łącznie z Portugalią) i Afryki Obejmuje obszar od bieguna Północnego do Zwrotnika Raka i od wód przybrzeżnych Ameryki Północnej do wód przybrzeżnych Europy (łącznie z Portugalią) i Afryki

37 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 36 Wojskowa współpraca w NATO Wspólna struktura dowódcza Wspólna struktura dowódcza Koalicyjna strategia i plany operacyjne Koalicyjna strategia i plany operacyjne Wspólne przygotowanie infrastruktury i zaopatrzenia wojsk Wspólne przygotowanie infrastruktury i zaopatrzenia wojsk Współpraca w zakresie standaryzacji zbrojeń (badań i produkcji zbrojeniowej) Współpraca w zakresie standaryzacji zbrojeń (badań i produkcji zbrojeniowej)

38 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 37

39 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 38 Grupy państw określają swoje cele narodowego bądź międzynarodowego bezpieczeństwa i wykorzystują wszystkie dostępne środki / w tym militarne / dla ich osiągnięcia.

40 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 39 Szczebel działań wojennych, na którym są planowane, organizowane i prowadzone kampanie i główne operacje w celu osiągnięcia celów strategicznych na obszarze operacji lub teatrze działań wojennych.

41 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 40 Szczebel działań wojennych, na którym są planowane, organizowane i prowadzone działania bojowe dla osiągnięcia celów walki przez związki taktyczne czy oddziały.

42 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 41 Zgromadzenie Północnoatlantyckie Przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Od lat 90-tych w pracach Zgromadzenia w charakterze delegatów stowarzyszonych brali udział parlamentarzyści z państw Europy Środkowej i Wschodniej Od lat 90-tych w pracach Zgromadzenia w charakterze delegatów stowarzyszonych brali udział parlamentarzyści z państw Europy Środkowej i Wschodniej

43 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 42 Zgromadzenie Północnoatlantyckie 5 Komitetów 5 Komitetów Polityczny Polityczny Obrony Obrony Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Ekonomiczny Ekonomiczny Naukowo-techniczny Naukowo-techniczny Spraw cywilnych Spraw cywilnych

44 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 43 Północnoatlantycka Rada Współpracy 20 XII 1991 r. utworzenie 20 XII 1991 r. utworzenie Forum regularnych kontaktów i współpracy Sojuszu i państwami postkomunistycznymi Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwami postradzieckimi Forum regularnych kontaktów i współpracy Sojuszu i państwami postkomunistycznymi Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwami postradzieckimi Spotkania 2 razy w roku na szczeblu ministerialnym Spotkania 2 razy w roku na szczeblu ministerialnym

45 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 44 Północnoatlantycka Rada Współpracy-kompetencje Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i pokrewnym Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i pokrewnym Planowanie obrony Planowanie obrony Kontrola zbrojeń Kontrola zbrojeń Demokratyczne koncepcje między cywilami a wojskowymi Demokratyczne koncepcje między cywilami a wojskowymi Cywilno-wojskowa koordynacja kierowania ruchem lotniczym Cywilno-wojskowa koordynacja kierowania ruchem lotniczym Konwersja produkcji zbrojeniowej Konwersja produkcji zbrojeniowej Ochrona środowiska Ochrona środowiska Siły i operacje pokojowe Siły i operacje pokojowe Nauka i technika Nauka i technika

46 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 45 Partnerstwo dla Pokoju Od 1994 r. zinstytucjonalizowany program współpracy między państwami Północnoatlantyckiej Rada Współpracy a państwami OBWE Od 1994 r. zinstytucjonalizowany program współpracy między państwami Północnoatlantyckiej Rada Współpracy a państwami OBWE

47 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 46 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego Pierwsze dziesięciolecia istnienia NATO- funkcje wojskowe (wojna koreańska 1950- 1953, zimna wojna) Pierwsze dziesięciolecia istnienia NATO- funkcje wojskowe (wojna koreańska 1950- 1953, zimna wojna) Dominacja USA Dominacja USA 1966 wystąpienie Francji ze struktur wojskowych 1966 wystąpienie Francji ze struktur wojskowych Wysunięta obrona- koncepcja wojskowa Sojuszu- zakładała prowadzenie wojny w Europie-obecność sil zbrojnych w RFN Wysunięta obrona- koncepcja wojskowa Sojuszu- zakładała prowadzenie wojny w Europie-obecność sil zbrojnych w RFN

48 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 47 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego Od 1954 r. doktryna zmasowanego odwetu- każdy konwencjonalny konflikt zbrojny na linii Wschód- Zachód może zostać automatycznie przekształcony w wojnę jądrową. Tarcza- siły zbrojne sojuszników europejskich, odwetowy miecz atomowy- siły strategiczne USA Od 1954 r. doktryna zmasowanego odwetu- każdy konwencjonalny konflikt zbrojny na linii Wschód- Zachód może zostać automatycznie przekształcony w wojnę jądrową. Tarcza- siły zbrojne sojuszników europejskich, odwetowy miecz atomowy- siły strategiczne USA

49 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 48 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego Pod koniec lat 60-odprężenie-wzmocnienie funkcji politycznych i dyplomatycznych NATO (drugi wymiar): Pod koniec lat 60-odprężenie-wzmocnienie funkcji politycznych i dyplomatycznych NATO (drugi wymiar): Rokowania w sprawie redukcji sil zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej z państwami Układu Warszawskiego Rokowania w sprawie redukcji sil zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej z państwami Układu Warszawskiego Kwestie ekonomiczne, społeczne, kulturalne, ochrona środowiska naturalnego (trzeci wymiar) Kwestie ekonomiczne, społeczne, kulturalne, ochrona środowiska naturalnego (trzeci wymiar)

50 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 49 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego 1967 r. doktryna zmasowanego odwetu zostaje zastąpiona doktryną elastycznego reagowania- przewidującą prowadzanie kilku wojen, nie zrezygnowano w niej z ewentualnego użycia broni jądrowej, wyeliminowano jednak automatyzm jej stosowania. 1967 r. doktryna zmasowanego odwetu zostaje zastąpiona doktryną elastycznego reagowania- przewidującą prowadzanie kilku wojen, nie zrezygnowano w niej z ewentualnego użycia broni jądrowej, wyeliminowano jednak automatyzm jej stosowania.

51 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 50 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego Koniec lat 80.- rozpad bloku wschodniego i ZSRR, zjednoczenie Niemiec, transformacja wewnętrzna i adaptacja do zmieniającego się środowiska zewnętrznego Koniec lat 80.- rozpad bloku wschodniego i ZSRR, zjednoczenie Niemiec, transformacja wewnętrzna i adaptacja do zmieniającego się środowiska zewnętrznego 1990- rezygnacja z obowiązującego od 1977 r. programu corocznego zwiększania o 3 % budżetów obronnych państw członkowskich. 1990- rezygnacja z obowiązującego od 1977 r. programu corocznego zwiększania o 3 % budżetów obronnych państw członkowskich.

52 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 51 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego 5-6 VII 1990 r.-Szczyt NATO w Londynie- deklaracja pokojowych intencji w stosunkach ze Wschodem, rozbudowa politycznych struktur, zrewidowanie dotychczasowej strategii elastycznego reagowania, odejście od doktryny strategicznej obecności na wysuniętych rubieżach (wysuniętej obrony), przyjęto koncepcję wysuniętej obecności wojskowej, broń jądrowa jako broń ostatecznego argumentu 5-6 VII 1990 r.-Szczyt NATO w Londynie- deklaracja pokojowych intencji w stosunkach ze Wschodem, rozbudowa politycznych struktur, zrewidowanie dotychczasowej strategii elastycznego reagowania, odejście od doktryny strategicznej obecności na wysuniętych rubieżach (wysuniętej obrony), przyjęto koncepcję wysuniętej obecności wojskowej, broń jądrowa jako broń ostatecznego argumentu

53 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 52 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego 6-7 VI 1991 r. Kopenhaga – deklaracja Partnerstwa z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, intensyfikacja kontaktów. 6-7 VI 1991 r. Kopenhaga – deklaracja Partnerstwa z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, intensyfikacja kontaktów. 1991 r. powołano Północnoatlantycką Radę Współpracy. 1991 r. powołano Północnoatlantycką Radę Współpracy. 1994 r. – program Partnerstwo dla Pokoju 1994 r. – program Partnerstwo dla Pokoju

54 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 53 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego 7-8 XI 1991 r. Rzym- Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu, strategia szybkiego reagowania sil wielonarodowych, zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo państw europejskich, zmniejszenie zaangażowania USA, 7-8 XI 1991 r. Rzym- Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu, strategia szybkiego reagowania sil wielonarodowych, zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo państw europejskich, zmniejszenie zaangażowania USA, przygotowywanie do podejmowania misji pokojowych- działalność poza obszarem traktatowej odpowiedzialności przygotowywanie do podejmowania misji pokojowych- działalność poza obszarem traktatowej odpowiedzialności

55 http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna 54 Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego 1992 r. decyzja o możliwości podejmowania misji pokojowych przez NATO na podstawie politycznego mandatu ONZ oraz OBWE 1992 r. decyzja o możliwości podejmowania misji pokojowych przez NATO na podstawie politycznego mandatu ONZ oraz OBWE XII 1995 r.- mandat sil pokojowych NATO w Bośni i Hercegowinie jako realizacja traktatu pokojowego z 14 XII 1995 r. XII 1995 r.- mandat sil pokojowych NATO w Bośni i Hercegowinie jako realizacja traktatu pokojowego z 14 XII 1995 r.


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Celna 1 Sojusz Północnoatlantycki NATO North Atlanitic Treaty Organization."

Podobne prezentacje


Reklamy Google