Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ID grupy: 97/87_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy Semestr I rok szkolny: 2009/2010

3 POWIAT ŻARSKI Charakterystyka ogólna Powiat Żarski położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej, przy granicy polsko- niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Powiat zajmuje powierzchnię 1394 km2, zamieszkiwany jest przez około 98,6 tys. osób. Jest jednym z największych na terenie województwa lubuskiego. Powiat skupia 10 gmin: - miejskie: Łęknica, Żary; - miejsko-wiejskie: Jasień, Lubsko; - wiejskie: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary. Na północy graniczy z powiatem krośnieńskim i zielonogórskim, na wschodzie z żagańskim, na południu ze zgorzeleckim i na zachodzie z Krajem Związkowym Brandenburgii i z Krajem Związkowym Saksonii.

4

5 Pod względem ukształtowania powierzchni teren powiatu jest mało zróżnicowany. Najwyżej położony punkt znajduje się na Wzgórzach Żarskich, na północ od wsi Łaz (229m n.p.m.), a najniższy w dolinie Nysy Łużyckiej, na północ od wsi Olszyna (poniżej 90 m n.p.m.). Najbardziej urozmaicona rzeźba znajduje się na terenie Wzgórz Żarskich, a szczególnie na ich zachodniej krawędzi, między dzielnicą Żar - Kunicami a wsią Łaz. Przeważają gleby na ogół słabej i średniej bonitacji (IV – VI klasy) ze względu na charakterystyczny duży udział gleb mało urodzajnych, wytworzonych z piasków luźnych, na sandrach, terasach pradolin i stożkach napływowych. Gleby typu czarne ziemie (2,94%), wykształcone z piasków gliniastych, występują w okolicy Piotrowa. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 35,78% powierzchni powiatu.

6 Obszar powiatu leży w dorzeczu dwóch rzek sudeckich - Nysy Łużyckiej i Bobru. Na terenie powiatu biorą początek rzeki Lubsza i Skróda, a także wiele drobnych potoków będących dopływami tych rzek oraz dopływami Bobru i Czernej Wielkiej. Wody stojące reprezentowane są przez polodowcowe jeziora: Brodzkie, Suchodolskie, Głębockie, Płytkie, Proszkowskie i przez największe w Polsce zespół 110 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 150 ha, stanowiące antropogeniczne pojezierze Łuk Mużakowa. Dla gospodarki wodnej duże znaczenie mają wody podziemne wykorzystywane głównie dla celów gospodarki komunalnej.

7 Na terenie powiatu występują duże kompleksy leśne. Zajmują one obszar 705,4km2, co stanowi 51% ogólnej powierzchni powiatu. Powiat Żarski należy do najbardziej lesistych powiatów województwa lubuskiego. W lasach dominującym gatunkiem jest sosna, a drzewa liściaste występują w formie domieszek. Sosna stanowi 3/4 składu gatunkowego lasów. Pozostałe gatunki to jodła, świerk, olcha szara. Przeważają drzewostany zaliczane do I i II klasy wiekowej. Gospodarkę leśną prowadzi pięć nadleśnictw. Kluczowymi nadleśnictwami na terenie powiatu są: Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie, Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Wymiarki. Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się 166,98ha obszaru bagiennego.

8

9 Powiat Żarski położony jest na obszarze pomostowym między Krajem Związkowym Brandenburgii i Krajem Związkowym Saksonii a Polską. Takie charakterystyczne usytuowanie w Europie, a także w obszarze kraju, spowodowało w swym historycznym rozwoju rozmieszczenie sieci osadniczej i ukształtowanie infrastruktury komunikacyjnej, która ma charakter tranzytowy, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, przede wszystkim na kierunku zachód – wschód. Przez powiat przebiega droga o znaczeniu międzynarodowym: Wrocław – Forst – Berlin, łącząca Europę zachodnią ze wschodnią. W Powiecie Żarskim drogami tranzytowymi o największym nasileniu ruchu kołowego są: Olszyna – Wrocław, Żary – Żagań, Żary – Łęknica, Zielona Góra – Żary – Przewóz.

10 RYNEK EDUKACJI Szkoły i kierunki Gmina Żary 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących I Technicznych Ul. Zielonogórska 23 68-200 Żary Tel./Fax 68 374-25-75 www.zsoit.zary.internetdsl.pl zsoit.zary@interia.pl Liceum Ogólnokształcące: - 2 Oddziały Technikum: - Technik Hotelarstwa – 1 Oddział - Technik Organizacji Usług Gastronomicznych - 1 Oddział - Technik Obsługi Turystycznej - 1 Oddział

11 2.ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ul. 9 Maja 9 68-200 Żary tel. 68 363-29-50 Fax. 68 363-29-54 www.zss.zary.com.pl zss.zary@neostrada.pl Technikum: - technik mechanik – 0,5 oddziału - technik elektryk – 0,5 oddziału - technik mechatronik – 0,5 oddział - technik pojazdów samochodowych - 1 oddział - technik logistyk – 1 oddział - technik technologii drewna – 0,5 oddziału Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału - elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału

12 3.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. Podwale 16 68-200 Żary tel./fax. 68 374-36-76 www.lo.zary.pl szkola@lo.zary.pl Liceum Ogólnokształcące: - 6 oddziałów 4.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH ul. Długosza 23 68-200 Żary tel. 68 363-25-20 fax. 68 374-23-67 www.zse.zary.pl zse.zary@wp.pl Liceum Ogólnokształcące: - 3 oddziały Technikum: - technik ekonomista – 1 oddział - technik informatyk – 1 oddział

13 5.ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH ul. Górnośląska 26 68-200 Żary tel./fax. 68 374-36-73 tel. 68 374-23-56 www.zsr_zary.republika.pl zsrzary@op.pl Technikum: - technik żywienia i gospodarstwa domowego – 1 oddział - technik kucharz – 1 oddział - technik architektury krajobrazu – 1 oddział - technik kelner - 1 oddział

14 6.ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH ul. Górnośląska 2 68-200 Żary tel./fax 68 363-47-02 www.zsb.zary.pl zsbzary@poczta.onet.pl Technikum: - technik budownictwa – 0,5 oddziału - technik informatyk – 1 oddział - technik geodeta – 0,5 oddziału Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - murarz – 0,5 oddziału - technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 1 oddział - wielozawodowa (3-letnia) – 1 oddział - posadzkarz – 0,5 oddziału - monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 0,5 oddziału - wielozawodowa (2-letnia) – 0,5 oddziału

15 7.SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. 11 Listopada 33 68-200 Żary tel. 68 363-69-39 www.slo.zary.pl szkola@slo.zary.pl Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży: - 3 oddziały 8.KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. O.R. Kalinowskiego 15 68-200 Żary tel. 68 479-43-25 www.klo.zary.prv.pl szkoła100@wp.pl Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży: - 2 oddziały

16 9.OŚRODEK DLA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU I MOWY ul. Spokojna 2 68-200 Żary tel./fax 68 374-30-58 sekretariat.odwsm@neostrada.pl Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ślusarz – 1 oddział - kucharz małej gastronomii – 2 oddział 10.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary tel./fax 68 470-64-97 www.zss-zary.prv.pl zss-zary@wp.pl Szkoła Przysposabiająca do pracy - 1 oddział

17 11.SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Szkolna 4 68-300 Lubsko tel. 68 372 03 16 oswlubsko@wp.pl soswlubsko.edupage.org Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ogrodnik – 0,5 oddziału - kucharz małej gastronomii – 0,5 oddziału Szkoła Przysposabiająca do pracy - 2 oddziały

18 Gmina Lubsko 1.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH ul. Chopina 10 68-300 Lubsko tel. 68 457-39-35 fax 68 457-39-36 www.zsoie.lubsko.pl zsoie@interia.pl Liceum Ogólnokształcące: - 4 oddziały Technikum: - technik informatyk - 1 oddział

19 2.ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ul. Powstańców Wlkp. 2 68-300 Lubsko tel. 68 372-03-20 fax 68 372-00-36 www.zst.lubsko.pl zstlubsko@gmail.com Technikum: - technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału - technik pojazdów samochodowych – 1 oddział - technik żywienia i gospodarstwa domowego – 1 oddziału - technik hotelarstwa – 0,5 oddziału Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - wielozawodowa – 1 oddział

20 3.ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ul. Kolejowa 9 ul. Dworcowa 2 68-300 Lubsko tel./fax 68 372-14-71 zdzckz2@poczta.onet.pl Technikum: - technik elektryk – 1 oddział - technik mechanik – 1 oddział - technik handlowiec – 1 oddział Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - ślusarz – 0,5 oddziału - elektryk – 0,5 oddziału Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży: - 1 oddział

21 RYNEK PRACY Ogólna charakterystyka działalności gospodarczych Powiatu Żarskiego Na terenie Powiatu Żarskiego działa ok. 10.000 podmiotów gospodarczych. Głównym atutem napędzającym rozwój gospodarczy powiatu jest jego stolica - miasto Żary. To dobrze rozwijający się ośrodek przemysłowy z takimi firmami, jak Kronopol, Relpol, Pol-Orsa, MK Kominy, Hart SM, Sekurit Saint Gobain, PKS SA, Probet-Dasag, Hydrobiel, Spomasz. W mieście zarejestrowanych jest około 4.000 podmiotów gospodarczych - połowa ogólnej liczby w skali powiatu. Działają tu silne instytucje wspierania biznesu, swoim zasięgiem wybiegające poza teren powiatu. Główne gałęzie przemysłu - drzewny, szklarski, elektroniczny i chemiczny. Pod względem wartości produkcji najważniejszą gałęzią jest przemysł drzewny reprezentowany przez Kronopol, w którym znalazło zatrudnienie około 1000 osób.

22 Rolnictwo obok przemysłu jest podstawowym działem gospodarki powiatu. Na wsi żyje około 37,8% mieszkańców powiatu. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w powiecie wynosi 8ha. Gospodarstwa małe (do 5 ha) stanowią 46% wszystkich gospodarstw indywidualnych, średnie (5 – 10ha) - 7,7%, a gospodarstwa duże (powyżej 10ha) – 8,5%. Wśród tych ostatnich występuje 30 gospodarstw o powierzchni 100 i więcej hektarów. W strukturze upraw polowych w powiecie dominują zboża, których udział wynosi 78,9%.

23 Oferty pracy z powiatowych urzędów pracy aktualne na dzień 23.06.2010r. Źródło: PUP Żary

24 ZAWÓD ILOŚĆ Przedstawiciel handlowy 9 Pracownik biurowy 1 Pracownik magazynowy 4 Operator koparko-ładowarki 4 Magazynier 2 Szwaczka 20 Murarz 9 Kierowca busa 1 Piekarz 1 Piekarz-cukiernik 4 Sprzedawca 1 Kierownik tapicerni 1 Stolarz meblowy 2 Konserwator 1 Informatyk 1 Mechnik serwisu STIHL 1 Ustawiacz maszyn 3 Murarz 1 Robotnik budowlany 1 Fryzjer 1 Pracownik biurowy 1 Fotograf 1 Pracownik produkcji 3 Pracownik działu utrzymania ruchu 1 Pracownik produkcji 13 Kierowca sam. ciężarowego-operator żurawia 1 Operator wózka widłowego 1 Kierowca samochodu do 3,5 ton 1 Stolarz 1 Inżynier (technik) technologii drewna 1 Elektryk 2 Sprzedawca przez internet 1

25 Informacja o wolnym miejscu pracy dla nauczycieli Nauczyciel języka angielskiego 1 Nauczyciel języka niemiekiego 1 Pscholog 1 Nauczyciel wychowania fizycznego 1 Nauczyciel matematyki 1 Nauczyciel języka polskiego 1 Nauczyciel etyki 1 Oferty pracy subsydiowanej Sprzedawca-barman 1 Sprzedawca 1 Kasjer-sprzedawca 2 Konserwator terenów zielonych 1

26 ZAWÓDILOŚĆ Blacharz-lakiernik1 Mechanik samochodowy1 Stolarz5 Sprzedawca/kelner4 Elektromechanik1 Spawacz operator maszyn CNC1 Operator koparko-ładowarki2 Pracownik produkcji4 Ślusarz1 Tokarz1 Odlewnik1 Pracownik leśny3 Pomoc stomatologiczna1 Specjalista ds. kalkulacji1 Kontroler jakości1 Kierownik działu utrzym. ruchu1 Pracownik magazynowy3 Pilarz1 Agent ubezpieczeniowy5 Elektromechanik1 Kierownik magazynu1 Kierowca kat. D1 Specjalista ds. Prowadzenia systemu zarządzania jakością ISO1 Pracownik sezonowy1 Malarz obrazów1 Szwaczka4 Tapicer4 Organizator pracy punktu gastronomicznego1 Komisarz skarbowy1 PUP LUBSKO TEL. (0-68) 457 23 67

27 Wnioski : Na terenie powiatu Żarskiego znajduje się łącznie 14 szkół ponadgimnazjalnych. W tym 11 szkół w Żarach a 3 pozostałe w Lubsku. W skład tych szkół wchodzą : technika - 26 licea ogólnokształcące - 6 szkoły zawodowe – 15 szkoły przysposobienia do pracy – 2 Rynek pracy w powiecie żarskim współdziała z rynkiem edukacyjnym. Uczniowie chcący kontynuować prace w swoim zawodzie po ukończeniu edukacji znajdą wiele ciekawych ofert zarówno w powiecie Żarskim jak i powiatach ościennych

28 BIBLIOGRAFIA www.powiatzary.pl www.PUPzary.pl

29 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google