Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA"— Zapis prezentacji:

1 CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA
CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA? WARTOŚCI RYTMIKI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ. „Muzyka w ruchu – Metoda Emila Jaques Dalcroze’a” Wystawa i seminarium dla nauczycieli rytmiki. Akademia Muzyczna im.F.Chopina Warszawa, Małgorzata Sierszeńska – Leraczyk, Akademia Muzyczna, Poznań

2 Czy rytmika jest nam dzisiaj potrzebna…
Rytmika jako kierunek studiów…

3 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

4 Publiczne (27) Niepubliczne(4) Osoby badane (33) Wiek: 27-48
„Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego” Teren badań (33) Unisław (2) Chełmno (5) Świecie (9) Grudziądz (15) Publiczne (27) Niepubliczne(4) Osoby badane (33) Wiek: 27-48 Płeć: 17m/16k

5 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

6 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

7 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego” Etapy kształcenia muzycznego Liczba osób po Akademii Liczba ankietowanych Pedagogicznej Muzycznej Społeczne Ognisko Artystyczne 6 32 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 13 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia 4 Bez wcześniejszych etapów 7

8 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

9 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

10 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

11 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

12 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

13 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”

14 „Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego” „…nasza firma opanowała prawie cały ten region województwa kujawsko-pomorskiego, bo przecież nie można tak dzieciaków zostawić. Trzeba nieść ten kaganek oświaty i na prowincji…” (absolwent Akademii Bydgoskiej, wiek ok.30 lat; bez wcześniejszego przygotowania muzycznego; duża wada wymowy; gra na gitarze w prosty sposób używając podstawowych funkcji…)

15 Czy rytmika jest nam dzisiaj potrzebna…
Rytmika jako metoda…

16 Wybrane prace magisterskie w Zakładzie Rytmiki AM Poznań
Rytmika Dalcroze’a jako rehabilitacyjna metoda pracy z dziećmi, które mają trudności w nauce Rytmika w domu dziecka – próba działań terapeutycznych Wpływ wybranych ćwiczeń muzyczno-ruchowych na rozwój myślenia muzycznego dzieci ze szkoły specjalnej Cechy nauczyciela rytmiki w klasach I-III i jego wpływ na edukację muzyczną Wpływ rytmiki na percepcję muzyki Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Zdolności muzyczne dzieci – możliwości ich diagnozowania podczas zajęć rytmiki Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym

17 Wybrane prace licencjackie w Zakładzie Rytmiki AM Poznań
Uwaga dziecka sześcioletniego na zajęciach rytmiki Aktywność twórcza dziecka na zajęciach rytmiki w kl.I-III Rytmika w szkole muzycznej I st. Jako metoda pracy z uczniem nieśmiałym Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego

18 „Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym”
Hipotezy badawcze: Rytmika ma wpływ na rozwój intelektualny dzieci W metodzie rytmiki można wyszczególnić ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie dzieci Widoczna jest różnica w rozwoju między dziećmi, które uczestniczyły w określonych ćwiczeniach, a tymi, które ich nie miały

19 „Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym”
Grupa badawcza: 28 sześciolatków (14 – grupa eksperymentalna; 14 – grupa kontrolna) Zastosowane metody: Test Matryc (wersja kolorowa) Ravena Wybrane ćwiczenia rytmiczne

20 „Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym”
Zastosowane ćwiczenia rytmiczne: Ćwiczenia uwrażliwiające na słuchowo-ruchowe spostrzeganie zmian w muzyce (wysokość, dynamika, tempo) Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne Ćwiczenia pulsacji i poczucia metrycznego Spostrzeganie czasu trwania dźwięków i realizacja rytmów jednotaktowych złożonych z ćwierćnut, ósemek i półnut Ćwiczenia kształcące koordynację ruchu rąk i nóg (jednoczesna realizacja ćwierćnut i ósemek)

21 „Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym”

22 „Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym”

23 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze”
Hipoteza badawcza: Specyfika kształcenia w dziedzinie rytmiki wpływa na wzrost poziomu myślenia twórczego u studentek tej specjalności.

24 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze”
Metoda badawcza: Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP K.K.Urbana i H.G.Jellena

25 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze” Komponentowy model twórczości K.K.Urbana Składniki poznawcze: Myślenie dywergencyjne: płynność, giętkość, oryginalność, elaboracja (zdolność do zamykania i uzupełniania struktur), wrażliwość na problemy Kompetencje ogólne: umiejętność rozumowania i myślenia logicznego, analizy i syntezy, pamięć, szerokość percepcji Specyficzna wiedza i specyficzne umiejętności

26 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze” Komponentowy model twórczości K.K.Urbana Składniki osobowościowe: Zaangażowanie zadaniowe: zdolność koncentracji, wytrwałość, selektywność Motywy sprzyjające twórczości: potrzeba nowości, pęd do wiedzy, ciekawość, potrzeba sprawstwa, samoaktualizacji, kontaktowania się z innymi i podejmowania odpowiedzialności, gotowość do zabawy Tolerancja wieloznaczności: otwartość na doświadczenie, gotowość podejmowania ryzyka, nonkonformizm, odprężenie, humor

27 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze”
Grupa badawcza: studentki rytmiki wszystkich lat (N=19) Grupa kontrolna: studenci Wydziału Instrumentalnego i specjalności: kompozycja, dyrygentura i teoria – wszystkich lat (N=19)

28 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze”
Kryteria testu Urbana: Kontynuacje Uzupełnienia Nowe elementy Połączenia liniowe Powiązania tematyczne Wykorzystanie elementu poza ramą Wykroczenie poza ramę Perspektywa Humor i emocje Niekonwencjonalna manipulacja Abstrakcyjność Połączenia figuralno-symboliczne Niestereotypowość Szybkość

29 „Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze”
Grupa badawcza: Średnia wyników:36 punktów - 7 stenów Grupa kontrolna: Średnia wyników:27,7 punktów – 5 stenów 1-4 sten – wyniki niskie 5-6 sten – wyniki przeciętne 7-10 sten – wyniki wysokie

30 Inteligencja społeczna
Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji Inteligencja społeczna Umiejętność rozumienia ludzi i mądrego postępowania z nimi Umiejętność dostrzegania subtelnych wskazówek informujących o sensie i znaczeniu danej sytuacji

31 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji
Inteligencja emocjonalna Dostrzeganie i ekspresja emocji Włączanie emocji w proces myślenia Rozumienie i analizowanie emocji Zarządzanie emocjami

32 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji
Inteligencje wielorakie (H.Gardner) Inteligencja językowa Inteligencja matematyczno – logiczna Inteligencja muzyczna Inteligencja kinestetyczna Inteligencja przestrzenna Inteligencja intrapersonalna Inteligencja interpersonalna Inteligencja przyrodnicza Inteligencja przestrzenno – wizualna Inteligencja egzystencjalna

33 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

34 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne
Rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy – podpatrywanie ludzkiego mózgu…

35 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne
„Bogate doświadczenie” – pobudzenie sfery percepcyjnej, emocjonalnej i motorycznej

36 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

37 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne
Kategorie czynności struktur mózgowych: Regulacja wewnętrzna Reprodukcja Czucie RUCH Adaptacja do zmieniających się warunków środowiska

38 Pokaż mi swój mózg, a powiem ci czym się zajmujesz…
Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Pokaż mi swój mózg, a powiem ci czym się zajmujesz…

39 Obszary aktywne u muzyków: Móżdżek Kora słuchowa
Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Obszary aktywne u muzyków: Móżdżek Kora słuchowa Kora ruchowa (lewa półkula) Obszar Brocka

40 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

41 Metody kinezjologiczne – Domana, Dellacato, Dennisona
Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Metody kinezjologiczne – Domana, Dellacato, Dennisona Czy rytmikę można uznać jako metodę kinezjologiczną???

42 Funkcje metody Dalcroze’a (praktyka)
Umuzykalniająca Edukacyjna w szkolnictwie muzycznym Edukacyjna w szkolnictwie ogólnym(?) Rehabilitacyjna Dzieci (?) Dorośli(??) Seniorzy(???) Wpływ na rozwój/uruchomienie innych procesów(?) Usprawnianie innych funkcji(?) Relaksacja – katharsis(?) Rytmika dla instrumentalistów(?)

43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google