Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA? WARTOŚCI RYTMIKI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ. Muzyka w ruchu – Metoda Emila Jaques Dalcrozea Wystawa i seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA? WARTOŚCI RYTMIKI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ. Muzyka w ruchu – Metoda Emila Jaques Dalcrozea Wystawa i seminarium."— Zapis prezentacji:

1 CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA? WARTOŚCI RYTMIKI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ. Muzyka w ruchu – Metoda Emila Jaques Dalcrozea Wystawa i seminarium dla nauczycieli rytmiki. Akademia Muzyczna im.F.Chopina Warszawa, 27-29.10.2006 Małgorzata Sierszeńska – Leraczyk, Akademia Muzyczna, Poznań

2 Czy rytmika jest nam dzisiaj potrzebna… Rytmika jako kierunek studiów…

3 Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego

4 Teren badań (33) 1. Unisław (2) 2. Chełmno (5) 3. Świecie (9) 4. Grudziądz (15) Publiczne (27) Niepubliczne(4) Osoby badane (33) 1. Wiek: 27-48 2. Płeć: 17m/16k

5 Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego

6

7 Etapy kształcenia muzycznego Liczba osób po Akademii Liczba ankietowanych PedagogicznejMuzycznej Społeczne Ognisko Artystyczne6 32 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia613 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia413 Bez wcześniejszych etapów7

8 Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego

9

10

11

12

13

14 …nasza firma opanowała prawie cały ten region województwa kujawsko-pomorskiego, bo przecież nie można tak dzieciaków zostawić. Trzeba nieść ten kaganek oświaty i na prowincji… ( absolwent Akademii Bydgoskiej, wiek ok.30 lat; bez wcześniejszego przygotowania muzycznego; duża wada wymowy; gra na gitarze w prosty sposób używając podstawowych funkcji…)

15 Czy rytmika jest nam dzisiaj potrzebna… Rytmika jako metoda…

16 Wybrane prace magisterskie w Zakładzie Rytmiki AM Poznań Rytmika Dalcrozea jako rehabilitacyjna metoda pracy z dziećmi, które mają trudności w nauce Rytmika w domu dziecka – próba działań terapeutycznych Wpływ wybranych ćwiczeń muzyczno-ruchowych na rozwój myślenia muzycznego dzieci ze szkoły specjalnej Cechy nauczyciela rytmiki w klasach I-III i jego wpływ na edukację muzyczną Wpływ rytmiki na percepcję muzyki Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Zdolności muzyczne dzieci – możliwości ich diagnozowania podczas zajęć rytmiki Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym

17 Wybrane prace licencjackie w Zakładzie Rytmiki AM Poznań Uwaga dziecka sześcioletniego na zajęciach rytmiki Aktywność twórcza dziecka na zajęciach rytmiki w kl.I-III Rytmika w szkole muzycznej I st. Jako metoda pracy z uczniem nieśmiałym Kompetencje nauczycieli rytmiki w przedszkolach w wybranych miejscowościach województwa kujawsko- pomorskiego

18 Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym Rytmika ma wpływ na rozwój intelektualny dzieci W metodzie rytmiki można wyszczególnić ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie dzieci Widoczna jest różnica w rozwoju między dziećmi, które uczestniczyły w określonych ćwiczeniach, a tymi, które ich nie miały Hipotezy badawcze:

19 Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym Grupa badawcza: 28 sześciolatków (14 – grupa eksperymentalna; 14 – grupa kontrolna) Zastosowane metody: Test Matryc (wersja kolorowa) Ravena Wybrane ćwiczenia rytmiczne

20 Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym Ćwiczenia uwrażliwiające na słuchowo-ruchowe spostrzeganie zmian w muzyce (wysokość, dynamika, tempo) Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne Ćwiczenia pulsacji i poczucia metrycznego Spostrzeganie czasu trwania dźwięków i realizacja rytmów jednotaktowych złożonych z ćwierćnut, ósemek i półnut Ćwiczenia kształcące koordynację ruchu rąk i nóg (jednoczesna realizacja ćwierćnut i ósemek) Zastosowane ćwiczenia rytmiczne:

21 Wpływ rytmiki na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym

22

23 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Hipoteza badawcza: Specyfika kształcenia w dziedzinie rytmiki wpływa na wzrost poziomu myślenia twórczego u studentek tej specjalności.

24 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Metoda badawcza: Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP K.K.Urbana i H.G.Jellena

25 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Komponentowy model twórczości K.K.Urbana Składniki poznawcze: 1. Myślenie dywergencyjne: płynność, giętkość, oryginalność, elaboracja (zdolność do zamykania i uzupełniania struktur), wrażliwość na problemy 2. Kompetencje ogólne: umiejętność rozumowania i myślenia logicznego, analizy i syntezy, pamięć, szerokość percepcji 3. Specyficzna wiedza i specyficzne umiejętności

26 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Komponentowy model twórczości K.K.Urbana Składniki osobowościowe: 1. Zaangażowanie zadaniowe: zdolność koncentracji, wytrwałość, selektywność 2. Motywy sprzyjające twórczości: potrzeba nowości, pęd do wiedzy, ciekawość, potrzeba sprawstwa, samoaktualizacji, kontaktowania się z innymi i podejmowania odpowiedzialności, gotowość do zabawy 3. Tolerancja wieloznaczności: otwartość na doświadczenie, gotowość podejmowania ryzyka, nonkonformizm, odprężenie, humor

27 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Grupa badawcza: studentki rytmiki wszystkich lat (N=19) Grupa kontrolna: studenci Wydziału Instrumentalnego i specjalności: kompozycja, dyrygentura i teoria – wszystkich lat (N=19)

28 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Kryteria testu Urbana: 1. Kontynuacje 2. Uzupełnienia 3. Nowe elementy 4. Połączenia liniowe 5. Powiązania tematyczne 6. Wykorzystanie elementu poza ramą 7. Wykroczenie poza ramę 8. Perspektywa 9. Humor i emocje 10. Niekonwencjonalna manipulacja 11. Abstrakcyjność 12. Połączenia figuralno-symboliczne 13. Niestereotypowość 14. Szybkość

29 Wpływ kształcenia w dziedzinie rytmiki na myślenie twórcze Grupa badawcza: Średnia wyników:36 punktów - 7 stenów Grupa kontrolna: Średnia wyników:27,7 punktów – 5 stenów 1-4 sten – wyniki niskie 5-6 sten – wyniki przeciętne 7-10 sten – wyniki wysokie

30 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji Inteligencja społeczna 1. Umiejętność rozumienia ludzi i mądrego postępowania z nimi 2. Umiejętność dostrzegania subtelnych wskazówek informujących o sensie i znaczeniu danej sytuacji

31 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji Inteligencja emocjonalna 1. Dostrzeganie i ekspresja emocji 2. Włączanie emocji w proces myślenia 3. Rozumienie i analizowanie emocji 4. Zarządzanie emocjami

32 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne teorie inteligencji Inteligencje wielorakie (H.Gardner) 1. Inteligencja językowa 2. Inteligencja matematyczno – logiczna 3. Inteligencja muzyczna 4. Inteligencja kinestetyczna 5. Inteligencja przestrzenna 6. Inteligencja intrapersonalna 7. Inteligencja interpersonalna 8. Inteligencja przyrodnicza 9. Inteligencja przestrzenno – wizualna 10. Inteligencja egzystencjalna

33 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

34 Rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy – podpatrywanie ludzkiego mózgu…

35 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Bogate doświadczenie – pobudzenie sfery percepcyjnej, emocjonalnej i motorycznej

36 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

37 Kategorie czynności struktur mózgowych: 1. Regulacja wewnętrzna 2. Reprodukcja 3. Czucie 4. RUCH 5. Adaptacja do zmieniających się warunków środowiska

38 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Pokaż mi swój mózg, a powiem ci czym się zajmujesz…

39 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne Obszary aktywne u muzyków: 1. Móżdżek 2. Kora słuchowa 3. Kora ruchowa (lewa półkula) 4. Obszar Brocka

40 Wartości rytmiki w świetle współczesnych badań… Współczesne badania neuropsychologiczne

41 Metody kinezjologiczne – Domana, Dellacato, Dennisona Czy rytmikę można uznać jako metodę kinezjologiczną???

42 Funkcje metody Dalcrozea (praktyka) Umuzykalniająca Edukacyjna w szkolnictwie muzycznym Edukacyjna w szkolnictwie ogólnym(?) Rehabilitacyjna 1. Dzieci (?) 2. Dorośli(??) 3. Seniorzy(???) Wpływ na rozwój/uruchomienie innych procesów(?) Usprawnianie innych funkcji(?) Relaksacja – katharsis(?) Rytmika dla instrumentalistów(?)

43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "CZY RYTMIKA JEST NAM DZISIAJ POTRZEBNA? WARTOŚCI RYTMIKI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ. Muzyka w ruchu – Metoda Emila Jaques Dalcrozea Wystawa i seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google