Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja Rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja Rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego."— Zapis prezentacji:

1 www.koziej.pl1 @SKoziej

2 www.koziej.pl2@SKoziej

3 Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja Rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego Koniec ery pozimnowojennej www.koziej.pl3@SKoziej

4 Globalizacja Globalizacja – to obiektywny proces zastępowania autonomiczności podmiotów (osób, społeczności, państw, organizacji itp.) ich integracją w skali globalnej, to proces przechodzenia od podziału do integralności globalnej, od luźnego zbioru elementów do całościowego systemu światowego informacja siłą napędową globalizacji wizja „globalnej wioski”? www.koziej.pl4@SKoziej

5 Istota globalizacji bezpieczeństwa zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotykające całej ludzkości, obejmujące w różny sposób całą kulę ziemską, angażujące decydujących graczy na arenie światowej i większość innych podmiotów (w tym organizacji) międzynarodowych kontekst obiektywny i celowościowy www.koziej.pl5@SKoziej

6 Geneza i ewolucja epoka „wielkich odkrywców” i okrążenie kuli ziemskiej - geneza praktycznej globalizacji Imperium brytyjskie - pierwiastki bezpieczeństwa globalnego Wojny światowe - praktyczny wyraz problemów bezpieczeństwa globalnego www.koziej.pl6@SKoziej

7 Rewolucja informacyjna Zbieranie informacji (wywiad, media, internet) - sensory Przetwarzanie (analiza, ocena, wytwarzanie wiedzy) informacji - komputery Przesyłanie informacji (łączność, media, opinia publiczna) – środki komunikacji Operacje informacyjne i ochrona informacji (dywersja, maskowanie, zakłócanie, fortel, propaganda, trolling, niszczenie środków informacyjnych, obrona itp.) – środki kierowania i walki informacyjnej www.koziej.pl7@SKoziej

8 Światowa „zimna wojna” Przedłużenie II wojny światowej Potencjał militarny ZSRR i ekspansja ideologiczna komunizmu Bloki wojskowe: NATO i UW Broń jądrowa i wyścig zbrojeń Załamanie się systemu radzieckiego pod ciężarem wyścigu zbrojeń Rozpad systemu dwublokowego www.koziej.pl8@SKoziej

9 www.koziej.pl9 Synteza zmian środowiska bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące” @SKoziej

10 www.koziej.pl10 Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska bezpieczeństwa (1) Zwiększają szanse współdziałania międzynarodowego na polu bezpieczeństwa Rodzą dodatkowe wyzwania mobilizujące do wysiłków na rzecz bezpieczeństwa Stwarzają dodatkowe ryzyka związane z szerszą aktywnością zewnętrzną @SKoziej

11 www.koziej.pl11 Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska bezpieczeństwa (2) Zmniejszają groźbę wojny globalnej Umiędzynarodawiają konflikty i kryzysy wewnętrzne i lokalne Globalizują plagi społeczne – np. AIDS, przestępczość, terroryzm Rodzą jakościowo nowe zagrożenia informacyjne (np. cyberterroryzm) @SKoziej

12 www.koziej.pl12 Konsekwencje „GLOBINFO” dla środowiska bezpieczeństwa (3) Zwiększają rolę podmiotów niepaństwowych (NGO, grupy terrorystyczne) Zwiększają rolę opinii publicznej w rozstrzyganiu kwestii bezpieczeństwa (dobrze to czy źle?) @SKoziej

13 www.koziej.pl13 Nowe zjawiska i tendencje w sferze bezpieczeństwa (1) Dezintegracja i degeneracja klasycznych struktur: państwa upadłe: asymetryczne zagrożenia słabością państwa zbójeckie: asymetryczne zagrożenia pirackim podejściem do reguł życia międzynarodowego Negatywne skutki rozwoju, dobrobytu i demokracji (zagrożenia środowiska naturalnego, postęp a dewiacje społeczne, przestępczość, katastrofy infrastrukturalne) @SKoziej

14 www.koziej.pl14 Nowe zjawiska i tendencje w sferze bezpieczeństwa (2) Ewolucja tradycyjnych konfliktów i kryzysów: tradycyjne konflikty międzynarodowe – globalny(?), regionalne (np. Rosja – Ukraina) międzynarodowy kontekst kryzysów wewnętrznych: naruszanie praw człowieka a zasada suwerenności państw wojna z terroryzmem jako asymetryczna wojna światowa? @SKoziej

15 www.koziej.pl15 @SKoziej

16 Istota terroryzmu Celowe ( świadomie zamierzone ) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego www.koziej.pl16@SKoziej

17 Trudności definicyjne  Terroryzm a klasyczna walka zbrojna, walka narodowowyzwoleńcza  Polska partyzantka w II wojnie światowej  Czeczenia  Irak, Afganistan, Państwo Islamskie, terroryzm wewnątrzeuropejski www.koziej.pl17@SKoziej

18 www.koziej.pl@SKoziej18 A B A B Walka – atakowanie przeciwnika Terroryzm – atakowanie otoczenia Istota terroryzmu

19 Nowa jakość terroryzmu  terroryzm międzynarodowy  proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu  terroryzm samobójczy  terroryzm masowego rażenia  globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej? www.koziej.pl19@SKoziej

20 Wymiary asymetryczności terroryzmu globalnego  Wymiar humanistyczny: emocjonalizm przeciw racjonalizmowi  Wymiar ideologiczny: radykalizm i fundamentalizm religijny przeciw demokracji i liberalizmowi politycznemu  Wymiar organizacyjny: sieciowość przeciw hierarchiczności  Wymiar instrumentalny: środki proste i powszechne przeciw technicznie zaawansowanym i specjalistycznym  Wymiar operacyjny: terroryzm samobójczy i taktyka maksymalizacji strat przeciw taktyce minimalizacji strat własnych i przeciwnika www.koziej.pl20@SKoziej

21 Państwo Islamskie  Wojna wewnątrzislamska  Skutki nieudanych interwencji Zachodu w Iraku i Afganistanie  Destabilizacyjne skutki „rewolucji arabskich” i interwencji Zachodu  Nowa jakość: Państwo Islamskie - państwo terrorystyczne www.koziej.pl21@SKoziej

22 Terroryzm wewnątrzeuropejski  Źródła i przyczyny odnowienia się  Nieudane multi-kulti  Radykalizacja i fundamentalizm w enklawach  „Samotne wilki”  Zwalczanie  W ramach UE  Zagrożenia dla Polski www.koziej.pl@SKoziej22

23 Postklasyczna era nuklearna  zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie  proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe  Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu)  bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny)  duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość  Obrona przeciwrakietowa – jako reakcja www.koziej.pl23@SKoziej

24  Cyberzagrożenia: ataki na Estonię, Gruzję, starcia Chiny- USA  Zagrożenia infrastrukturalne  Zagrożenia energetyczne  Kryzysy finansowe  … www.koziej.pl24 Inne zagrożenia transnarodowe @SKoziej

25 Kryzys migracyjny w Europie  Skutki kryzysu na BW: kolejna „wędrówka ludów”? „Agresja demograficzna”?  Brak strategii UE, reagowanie ad hoc na końcowe skutki  Potrzebna strategia:  skończyć wojnę  nowy podział polityczny  Pomoc ekonomiczna i humanitarna na miejscu  Uszczelnienie granic UE  Pomoc dla uchodźców w UE  Kompleksowość podejścia – dla zyskania solidarności strategicznej w UE: migracje + wzmocnienie wsch. flanki + bezpieczeństwo energetyczne www.koziej.pl25@SKoziej

26 www.koziej.pl26 Ruchy antyglobalistyczne  Anarchizm  Radykalna lewica – przeciw bogatym, populizm  Radykalna prawica - neofaszyzm @SKoziej

27 KLASYCZNE KONFLIKTY I KRYZYSY 27 www.koziej.pl @SKoziej

28 Międzypaństwowe konflikty globalne Prawdopodobieństwo? USA – Rosja? USA – Chiny? Chiny – Rosja? Chiny - Indie? Indie – Pakistan? UE/NATO – Rosja? 28

29  Bałkany – kryzysy przytłumione, czuwać (Kosowo, BiH)  Kaukaz:  Gruzja – aspiracje zachodnie i problemy wewnętrzne;  Rosja – interesy i strategia;  Konflikt 2008 r. – pułapka rosyjska; nieproporcjonalna reakcji Rosji; rola UE – słabo zdany egzamin  Armenia – Azerbejdżan Konflikty regionalne: Europa 29

30  Najpoważniejsze od lat wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego: koniec ery pozimnowojennej  Struktura kryzysu i prognozy:  Rewolucja ukraińska (państwo porewolucyjne: stabilne, niestabilne?)  Agresja rosyjska (cele: minimalistyczny - Krym, ambitny - Ukraina, awanturniczy - Zachód?)  Reakcja Zachodu (stanowcza, uległa – NATO, UE, USA)  Scenariusze:  Nowa zimna wojna?  Zgniły/gorzki/wstydliwy pokój? KONFLIKT ROSYJSKO-UKRAIŃSKI 30www.koziej.pl@SKoziej

31  Asymetryczność konfliktu  Rozwiązanie – symetryzacja: państwo palestyńskie Konflikt palestyńsko-izraelski 31

32  Zgodność mocarstw co do zasadności interwencji po 11.09.2001 r.  Współpraca USA - Rosja, szybkie wtargniecie, połowiczny sukces 32 AFGANISTAN - interwencja

33  USA: najpierw preferencje dla Iraku, Afganistan sprawą NATO;  Przejęcie odpowiedzialności przez NATO: błąd strategiczny  Zakończenie operacji bojowych  Wsparcie odbudowy  Perspektywy? Nieoptymistyczne 33 AFGANISTAN - kryzys

34  Rada Bezpieczeństwa ONZ bezradna: spór mocarstw (USA, WB – Rosja, Chiny, Francja)  Motywy i uzasadnienie: iracka BMR – błędy wywiadu i dyplomacji publicznej USA  Spór wewnątrzeuropejski 34 IRAK - interwencja

35  Szybkie zwycięstwo wojenne  Warunki powojenne: szyici, sunici, Kurdowie, Al-Kaida, sąsiedzi  Kłopoty pokonfliktowe: błędy koncepcyjne i realizacyjne USA (preferowanie podejścia wyłącznie wojskowego)  „Wycofanie dla wycofania”  Kłopoty w odtwarzaniu państwa irackiego  Zbliżenie z Iranem i Rosją? 35 IRAK – przebieg kryzysu

36 „Wiosna arabska”  Rewolucje  wewnątrzislamskie źródła na podłożu religijno-ideologicznym oraz społecznym  wsparcie/inspiracje z zewnątrz?  rola mediów społecznościowych  Interwencje Zachodu  Państwa ex-kolonialne  Idea demokratyzacji?  Niekonsekwentne strategie www.koziej.pl@SKoziej36

37 Konflikt w Syrii  Różnice interesów i brak koordynacji działań świata zewnętrznego: Zachód-Rosja.  USA: „czerwona linia” Obamy  Interwencja Rosji  Główni gracze regionalni: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Izrael  Rola Chin i Rady Bezpieczeństwa NZ www.koziej.pl@SKoziej37

38 38 Niespokojny świat XXI wieku ”Szare” bezpieczeństwo (między rajem i piekłem) „Skrzyżowanie” terroryzmu z BMR – kwintesencja zagrożeń asymetrycznych Nowa, „ograniczona” zimna wojna – odnowienie zagrożeń symetrycznych?

39 Podsumowanie www.koziej.pl @SKoziej www.koziej.pl 39 @SKoziej


Pobierz ppt "Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja Rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google