Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AON 2009, WKOSwww.koziej.pl1. AON 2009, WKOSwww.koziej.pl2 Bezpieczeństwo i obronność Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – dziedzina funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AON 2009, WKOSwww.koziej.pl1. AON 2009, WKOSwww.koziej.pl2 Bezpieczeństwo i obronność Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – dziedzina funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl1

2 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl2 Bezpieczeństwo i obronność Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – dziedzina funkcjonowania państwa obejmująca całość problematyki przeciwstawiania się wszelkim możliwym zagrożeniom (wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań i redukowania ryzyk) dla interesów narodowych przy wykorzystaniu do tego celu wszystkich sił i środków, jakimi państwo dysponuje. Obrona narodowa (obronność kraju, bezpieczeństwo militarne) – to jedna z dziedzin bezpieczeństwa narodowego obejmująca problematykę przeciwstawiania się zagrożeniom polityczno-militarnym (wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyk) przy wykorzystaniu do tego celu głównie sił zbrojnych, wspieranych innymi siłami i środkami państwa.

3 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl3 Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne). inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

4 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl4 Strategia obronności (ON): jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym? OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE = CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA OBRONNOŚCI (ON)

5 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl5 Strategia wojskowa: jak utrzymywać i wykorzystywać siły zbrojne do realizacji wszystkich zadań państwa? Zagrożenia i inne potrzeby państwa gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA WOJSKOWA WOJSKOWOŚĆ

6 Obszary problemów strategicznych - cykl strategiczny Interesy i cele strategiczne Warunki działania (środowisko bezpieczeństwa) Koncepcja działania (strategia operacyjna) Koncepcja przygotowań (strategia preparacyjna, w tym transformacyjna) AON 2009, WKOS www.koziej.pl 6

7 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl7

8 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Interesy narodowe – Konstytucja Cele strategiczne Państwowe Zewnętrzne bezpośrednie i pośrednie (sojusznicze) Wewnętrzne – ład konstytucyjny państwa Obywatelskie AON 2009, WKOSwww.koziej.pl8

9 AON 2009, WKOS www.koziej.pl 9 Zmiana globalnego środowiska bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa wschodzące

10 Nowa jakość terroryzmu Sieć globalna, terroryzm samobójczy, superterroryzm Nowe mocarstwo ery informacyjnej? Postklasyczna era nuklearna Proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) Bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny) Duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej AON 2009, WKOSwww.koziej.pl10 Zagrożenia transnarodowe

11 Bałkany – kryzysy przytłumione Afganistan – czarna dziura bezpieczeństwa światowego Irak – światełko w tunelu Iran i Pakistan – tykające bomby; groźba nuklearyzacji Bliskiego Wschodu Izrael/Palestyńczycy – zmienić konflikt asymetryczny w symetryczny Kaukaz (Rosja - Gruzja) – mała zimna wojna Ukraina – wojna energetyczna: sprawdzian i konsekwencje dla UE? Korea Płn. – sprawa najbardziej niejasna i chyba taką pozostanie, groźba jakiejś katastrofy w regionie Konflikty i kryzysy regionalne AON 2009, WKOSwww.koziej.pl11

12 AON 2009, WKOS www.koziej.pl 12 Uwarunkowania sojusznicze NATO – transformacja i potknięcia (11. 09 art. 5; Irak, Turcja art. 4, sytuacje trudnokonsensusowe, brak strategii, pułapka afgańska) UE – strategia bezpieczeństwa; traktat lizboński – NATO bis? Czy tandem NATO-UE? USA – strategia prewencyjna, obrona przeciwrakietowa

13 Projektuje RM Zatwierdza Prezydent Implementuje administracja publiczna (strategie sektorowe, plany i programy) Weryfikuje – Prezydent i RM (SPBN, gry strategiczne) AON 2009, WKOSwww.koziej.pl13 Strategia RP - procedury

14 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl14 Polska strategia bezpieczeństwa Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony Słabość części preparacyjnej (transformacyjnej) – budowa, utrzymywanie i transformowanie systemu bezpieczeństwa

15 Strategia operacyjna Brak strategii wojskowej, przygotowywanie strategii obronności to błąd wyhamowujący proces integracji BN Zaniechanie SPBN, organizowanie tylko SPO – to drugi błąd z tej samej kategorii Strategia udziału w operacjach międzynarodowych – dobrze, ale: Raczej powinna być częścią strategii wojskowej Brak wielu koniecznych ustaleń (np. co do włączenia parlamentu w decydowanie o operacjach wojennych, modyfikacji systemu kierowania polityczno-operacyjnego, brak budżetu operacyjnego) AON 2009, WKOSwww.koziej.pl15

16 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl16 Strategia preparacyjna (transformacyjna) Integracja systemu kierowania – na wszystkich szczeblach: Państwo: decydent (P+RM), organy doradcze (RBN+?), organy sztabowe (BBN+…RCB?) SZ – konsolidacja (błędy: szef obrony, redyslokacja) Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych - SZ: Uzawodowienie – jakość/wielkość, tempo? Modernizacja techniczna – nakłady? Szkolenie – licencjalizacja kadry? Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa System edukacji powszechnej Lokalne systemy bezpieczeństwa, zamiast systemu OT system BT

17 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl17 DOKUMENTY STRATEGICZNE DOKUMENTYDOKUMENTY KONCEPCYJNEKONCEPCYJNE DOKUMENTYDOKUMENTY PLANISTYCZNEPLANISTYCZNE STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP STRATEGIA OBRONNOŚCI RP Plany funkcjonowania (resortu, województwa) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna DOKTRYNY WOJSKOWE Programowanie i budżetowanie obronne Planowanie strategiczno-operacyjne Wieloletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa) Wieloletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

18 AON 2009, WKOSwww.koziej.pl18

19 Podsystem kierowania Podsystemy wykonawcze – Wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownicze itd.) – Pozostałe elementy struktury państwowej (gospodarcze, społeczne, informacyjne, edukacyjne itp..) AON 2009, WKOS www.koziej.pl 19 Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego

20 AON 2009, WKOS www.koziej.pl 20 Projektowanie strategii bezpieczeństwa według cyklu strategicznego Identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa Ocena warunków bezpieczeństwa (zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby i możliwości) Formułowanie koncepcji działania (operacyjnej) – myśl przewodnia i zadania działowe (dziedzinowe, sektorowe) Ustanawianie systemu bezpieczeństwa i koncepcji jego rozwoju (transformacji)

21 Podział każdej grupy na 4 grupy tematyczne – stosownie do części (rozdziałów) strategii Interesy i cele bezpieczeństwa Warunki bezpieczeństwa Koncepcja bezpieczeństwa System bezpieczeństwa Przygotowanie propozycji nowelizacji treści zapisów w czterech rozdziałach strategii Przedstawienie propozycji i dyskusja Wytyczne do ćwiczenia AON 2009, WKOSwww.koziej.pl21


Pobierz ppt "AON 2009, WKOSwww.koziej.pl1. AON 2009, WKOSwww.koziej.pl2 Bezpieczeństwo i obronność Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – dziedzina funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google