Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SGH 2008www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SGH 2008www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 SGH 2008www.koziej.pl 1

2 Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa międzynarodowego – ONZ, NATO, UE, USA: nowe koncepcje i praktyka strategiczna Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego – nowe wyzwania operacyjne i transformacyjne SGH 2008www.koziej.pl2

3 S. Koziej: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006 R. Kuźniar: Polityka i siła, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005 H. Munkler: Wojny naszych czasów, Wyd. WAM, Kraków 2004 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Z. Brzeziński: Wybór – dominacja czy przywództwo, Wyd. ZNAK, Kraków 2004 F. Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005 A. i H. Toffler: Wojna i antywojna, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 1997 R. Kagan: Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2003 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006 Strona internetowa – www.koziej.plwww.koziej.pl SGH 2008www.koziej.pl3

4 SGH 2008www.koziej.pl4

5 Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska - rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa wschodzące SGH 2008 www.koziej.pl 5

6 Zwiększają szanse współdziałania międzynarodowego na polu bezpieczeństwa Rodzą dodatkowe wyzwania mobilizujące do wysiłków na rzecz bezpieczeństwa Stwarzają dodatkowe ryzyka związane z szerszą aktywnością zewnętrzną SGH 2008www.koziej.pl6

7 Zmniejszają groźbę wojny globalnej Umiędzynarodawiają konflikty i kryzysy wewnętrzne i lokalne Globalizują plagi społeczne – np. AIDS, przestępczość, terroryzm Rodzą jakościowo nowe zagrożenia informacyjne (np. cyberterroryzm) SGH 2008www.koziej.pl7

8 Zwiększają rolę podmiotów niepaństwowych (NGO, grupy terrorystyczne) Zwiększają rolę opinii publicznej w rozstrzyganiu kwestii bezpieczeństwa SGH 2008www.koziej.pl8

9 Celowe ( świadomie zamierzone ) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego - poprzez zastraszanie opinii publicznej) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego Rzeczywisty cel ulokowany poza atakowanym obiektem SGH 2008www.koziej.pl9

10 globalizacja i uinformacyjnienie – globalna sieć terrorystyczna proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu – alkaidyzm? terroryzm samobójczy terroryzm masowego rażenia globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej? SGH 2008www.koziej.pl10

11 Wymiar humanistyczny: emocjonalizm przeciw racjonalizmowi Wymiar ideologiczny: radykalizm i fundamentalizm religijny (al-kaidyzm, dżihadyzm?) przeciw demokracji i liberalizmowi politycznemu Wymiar organizacyjny: sieciowość przeciw hierarchiczności Wymiar instrumentalny: środki proste i powszechne przeciw technicznie zaawansowanym i specjalistycznym Wymiar operacyjny: terroryzm samobójczy i taktyka maksymalizacji strat przeciw taktyce minimalizacji strat własnych i przeciwnika SGH 2008www.koziej.pl11

12 zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny) Asymetryczność zagrożeń i strategii nuklearnych oraz duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość SGH 2008www.koziej.pl12

13 Asymetryzacja tradycyjnych konfliktów i kryzysów: międzynarodowy kontekst kryzysów wewnętrznych: naruszanie praw człowieka a zasada suwerenności państw wojna z terroryzmem jako asymetryczna wojna światowa? Dezintegracja i degeneracja klasycznych struktur: państwa upadłe: asymetryczne zagrożenia słabością państwa zbójeckie: asymetryczne zagrożenia pirackim podejściem do reguł życia międzynarodowego Negatywne skutki rozwoju, dobrobytu i demokracji (zagrożenia środowiska naturalnego, postęp a dewiacje społeczne, przestępczość, katastrofy infrastrukturalne) SGH 2008www.koziej.pl13

14 Szare bezpieczeństwo (między piekłem a rajem) Skrzyżowanie terroryzmu z BMR – kwintesencja zagrożeń SGH 2008www.koziej.pl14

15 SGH 2008www.koziej.pl15

16 Nieadekwatność i nieefektywność symetrycznych procedur (dwubiegunowość i równoważne relacje między mocarstwami) z czasów zimnej wojny ONZ – istota nieefektywności w pozimnowojennych warunkach, potrzeba i próby reformy Nowa ONZ? SGH 2008www.koziej.pl16

17 Transformacja i potknięcia Nowa pozimnowojenna strategia: od konfrontacji do współpracy, partnerstwa i członkostwa Kosowo: pierwsza interwencja 11.09 – art. 5. 2003 – Irak i Turcja, art. 4. NATO wobec sytuacji trudnokonsensusowych Afganistan – ryzyko psucia się NATO Cyber-defense, bezpieczeństwo energetyczne, obrona przeciwrakietowa, NRF - kłopoty GLOBALTO? SGH 2008www.koziej.pl17

18 Początkowo ESDP bez strategii Strategia bezpieczeństwa UE Problematyka bezpieczeństwa w projekcie traktatu lizbońskiego NATO- bis? SGH 2008www.koziej.pl18

19 Organizacje międzynarodowe - koalicje ad hoc (zadaniowe) Strategie międzynarodowe – strategie narodowe (renacjonalizacja praktyki strategicznej) SGH 2008www.koziej.pl19

20 Szok po 11 września 2001 - nowe koncepcje strategiczne (system strategii narodowych) Nieadekwatność dotychczasowej strategii odstraszania (MAD) w stosunku do terrorystów i państw zbójeckich Prewencja i uderzenia uprzedzające w walce z terroryzmem i BMR Obrona przeciwrakietowa – odpowiedź na asymetryczne zagrożenia rakietowo- nuklearne SGH 2008www.koziej.pl20

21 Historyczna - wyścig miecza i tarczy Technologiczna - dziś rakiety głównym nośnikiem siły uderzeniowej, przeciwrakiety – technicznie możliwe Strategiczna – asymetryczne środowisko nuklearno-rakietowe SGH 2008www.koziej.pl21

22 Rakiety – przeciwrakiety: nowoczesna wersja odwiecznego wyścigu między środkami ofensywnymi i defensywnymi Bezsens strategiczny w relacjach symetrycznych; przydatność w relacjach asymetrycznych Stanowisko Rosji – pretekst dla wojny informacyjnej SGH 2008 www.koziej.pl 22

23 SGH 2008www.koziej.pl23 Rola obrony przeciwrakietowej w systemie bezpieczeństwa: jeden z instrumentów strategicznych Zintegrowany z: Nieproliferacja i kontrproliferacja Odstraszanie Interwencje prewencyjne i uderzenia uprzedzające

24 Strategiczny i operacyjny Komponenty: lądowy, morski, powietrzny, kosmiczny Podsystemy Wykrywania i śledzenia Niszczenia (kinetyczne, laserowe) w fazach: startu, lotu, ataku Kierowania SGH 2008www.koziej.pl24

25 SGH 2008www.koziej.pl25 Fazy zwalczania rakiet

26 SGH 2008www.koziej.pl26

27 Walczyć ze źródłami – TAK – to walka z przyszłym terroryzmem (prewencja strategiczna, pośrednia, daleka) Walczyć z objawami – TAK – to walka z obecnym terroryzmem (prewencja operacyjna, bezpośrednia, bliska – uprzedzanie) SGH 2008www.koziej.pl27

28 SGH 2008www.koziej.pl28

29 Zgodność mocarstw co do zasadności interwencji po 11.09 Współpraca USA-Rosja, szybkie wtargniecie, połowiczny sukces SGH 2008www.koziej.pl29

30 USA i NATO Słabnące zainteresowanie USA; osiągnęły to, co można Przejęcie pełnej odpowiedzialności przez NATO: błąd strategiczny Kontekst Pakistanu Nowy Taliban Krucho stabilny Pakistan – kontynuacja pełzającego kryzysu w Afganistanie Destabilizacja Pakistanu – groźba kryzysu nuklearnego w regionie, także z użyciem broni nuklearnej w Afganistanie: mocarstwa wobec wyzwania interwencji SGH 2008www.koziej.pl30

31 Czarna dziura bezpieczeństwa światowego Warianty: Opcja militarna: bezterminowa okupacja Afganistanu przez NATO? Opcja cywilna: nowa koalicja zadaniowa – uniwersalna, pod egidą ONZ, ze wsparciem wojskowym ze strony m.in. NATO, w postaci strategicznego kordonu bezpieczeństwa wokół Afganistanu SGH 2008www.koziej.pl31

32 Rada Bezpieczeństwa ONZ bezradna: spór mocarstw(USA, WB – Rosja, Chiny, Francja) Motywy i uzasadnienie: iracka BMR – błędy wywiadu i dyplomacji publicznej USA Spór wewnątrzeuropejski SGH 2008www.koziej.pl32

33 Szybkie zwycięstwo wojenne Warunki powojenne: szyici, sunici, Kurdowie, Al-Kaida, sąsiedzi Kłopoty pokonfliktowe: błędy koncepcyjne i realizacyjne USA Degradacja USA jako wiarygodnego mocarstwa; cicha radość innych mocarstw – efekt: psucie się międzynarodowego systemu bezpieczeństwa Zmiana podejścia mocarstw europejskich (Francja, Niemcy) SGH 2008www.koziej.pl33

34 Scenariusz optymistyczny: Nowe otwarcie polityczno-strategiczne: deamerykanizacja obecności międzynarodowej i wieloletnie wsparcie międzynarodowe procesu stabilizacji Czy stać USA na klęknięcie na jedno kolano? Możliwe zachowanie się pozostałych mocarstw Scenariusz pesymistyczny: Kontynuacja dotychczasowej strategii: wypchnięcie USA - groźba wojny wewnętrznej i jej eskalacji w wojnę regionalną z użyciem BMR Konieczność reinterwencji wielkich mocarstw SGH 2008www.koziej.pl34

35 Aspiracje mocarstwowe Iranu: Antyamerykanizm, antyizraelskość – lider krucjaty przeciw cywilizacji zachodniej Mocarstwo szyickie, obawy arabskich państw sunickich Ambicje rakietowo-nuklearne mocarstwa naftowego Stosunki z Koreą Płn. Strategia dwóch kroków na drodze do mocarstwa nuklearnego Podejście Rosji SGH 2008www.koziej.pl35

36 Iran nuklearny? Nuklearyzacja regionu BW Konsekwencje dla mocarstw – prewencja?, jaka? Zaangażowanie Iranu w wewnętrzne sprawy Iraku? Wojna regionalna SGH 2008www.koziej.pl36

37 interwencje humanitarne operacje uprzedzające operacje prewencyjne operacje stabilizacyjne obrona przeciwrakietowa główne wyzwanie: przyjąć wspólną strategię globalną, aby uniknąć anarchii strategicznej SGH 2008www.koziej.pl37

38 SGH 2008www.koziej.pl38

39 Projektuje RM Zatwierdza Prezydent Implementuje administracja publiczna (strategie sektorowe, plany i programy) Weryfikuje – Prezydent i RM (SPBN, gry strategiczne) SGH 2008www.koziej.pl39

40 Słabości poprzedniej strategii bezpieczeństwa narodowego z 2003 roku Koncepcja polityki, a nie strategia (różnice: polityka i strategia?) Punkt wyjścia – nie interesy, lecz warunki Zła struktura części koncepcyjnej - bez myśli przewodniej, od razu zadania dziedzinowe Brak systemu BN, w tym zupełne pominięcie kwestii kierowania BN SGH 2008www.koziej.pl40

41 Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego Dylemat rządu: co robić – nowelizować czy akceptować? Strategia operacyjna Strategia udziału w operacjach międzynarodowych (Irak, Afganistan), TARCZA Strategia transformacyjna Zintegrowany system kierowania bezpieczeństwem Profesjonalizacja Powszechność przygotowań SGH 2008www.koziej.pl41

42 Podejście zintegrowane, cywilno- wojskowe Interesy i cele - kompleksowo Warunki: szanse, wyzwania i zagrożenia (brak zagrożeń militarnych ???) Koncepcja – bez myśli przewodniej, wadliwa struktura: bezpieczeństwo zewnętrzne a militarne????; wewnętrzne a obywatelskie???? System BN – mało o kierowaniu, słabo o transformacji SGH 2008www.koziej.pl42

43 Zmieniająca się wartość sojuszy (NATO, UE) dla bezpieczeństwa Polski Strategiczne stanowisko Polski wobec relacji NATO – UE Strategia udziału w operacjach sojuszniczych NATO i UE Polska wobec tarczy antyrakietowej - w świetle relacji z USA, NATO i UE SGH 2008www.koziej.pl43

44 Myśleć i działać wyprzedzająco (wykorzystywać szanse, redukować ryzyka i zapobiegać zagrożeniom) Podejście zintegrowane (kompleksowe) – łącznie obrona i reagowanie kryzysowe; bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne; zewnętrzne i wewnętrzne Aspekty sojusznicze i narodowe (wspólnota strategiczna i samodzielność strategiczna) SGH 2008www.koziej.pl44

45 SGH 2008www.koziej.pl45 Rodzaje działań strategicznych działania prewencyjne - realizowane w czasie pokoju, obejmujące bieżące zapobieganie wystąpieniu zagrożeń poprzez neutralizowanie ich potencjalnych źródeł oraz stabilizowanie i umacnianie bezpiecznego środowiska (otoczenia) międzynarodowego Polski reagowanie kryzysowe - realizowane w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa sojuszników oraz zagrożeń dla szerszego bezpieczeństwa międzynarodowego, obejmujące zarówno działania narodowe, jak i udział w wysiłkach międzynarodowych, podejmowanych w celu opanowania kryzysów oraz zapewnienia osłony przed ich skutkami działania wojenne - prowadzone w razie agresji na Polskę lub jej sojuszników, obejmujące wykorzystanie całego lub części potencjału państwa do odparcia agresji, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii i operacji wojennych

46 Sens udziału w operacjach sojuszniczych Zasady strategiczne Celowość Ekonomia sił Zachowanie swobody działania SGH 2008www.koziej.pl46

47 Dylematy sojusznicze Ratować NATO przed psuciem się w Afganistanie Dylematy narodowe Konsolidacja operacyjna Ograniczenia operacyjne Rotacja wewnątrzsojusznicza SGH 2008www.koziej.pl47

48 Strategiczne window of oportunity Nie demonizować daty kalendarzowej Strategiczny plan ewentualnościowy Opcja podstawowa Ewentualność szansy strategicznej (nowa poszerzona obecność międzynarodowa w wyniku nowego otwarcia polityczno- strategicznego) Ewentualność nowego wyzwania (dylematu decyzyjnego) strategicznego (usilna prośba USA o dalsze pozostanie w wyniku pogorszenia się sytuacji) SGH 2008www.koziej.pl48

49 Wzmocnienie bezpieczeństwa bezpośredniego w następstwie strategicznej integracji z systemem bezpieczeństwa USA Wzmocnienie (unowocześnienie) systemu obronnego Perspektywa wzmocnionej współpracy ogólnej z USA Zalążek systemu NATO i systemu globalnego (z Rosją?) SGH 2008www.koziej.pl49

50 Polityczne – Rosja, NATO, UE, opinia publiczna w kraju Operacyjne – nowe zagrożenia wywiadowcze, powietrzne, terrorystyczne, informacyjne, ekologiczne SGH 2008www.koziej.pl50

51 SGH 2008www.koziej.pl51 Polska USA Czas i przestrzeń – jako wymiary wartości rakietowej bramy operacyjnej Krótszy czas reakcji Droższe systemy Większa przestrzeń Więcej rakiet – większe koszty

52 Interoperacyjność z systemem NATO Wpływ na doktrynę użycia Wywiad, kontrwywiad, rozpoznanie Obrona powietrzna (PATRIOT, THAAD) System kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi (kompatybilność) Obrona antyterrorystyczna (obrona przed cyberterroryzmem) Lokalny system reagowania kryzysowego Współpraca pozawojskowa (naukowa, techniczna, przemysłowa, edukacyjna, zniesienie wiz itp..) SGH 2008www.koziej.pl52

53 Tarcza jako szansa i ryzyko Goła tarcza – nie Wyzerowanie ryzyk – minimum negocjacyjne Konieczna wartość dodana – dobry obopólny (polsko- amerykański) business polityczno- strategiczny i ekonomiczny Tarcza z pakietem istotnych korzyści - tak SGH 2008www.koziej.pl53

54 SGH 2008www.koziej.pl54

55 Podsystem kierowania Podsystemy wykonawcze Wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownicze itd.) Pozostałe elementy struktury państwowej SGH 2008www.koziej.pl55

56 Kierowanie transformacją systemu bezpieczeństwa Kierowanie reagowaniem kryzysowym Kierowanie reagowaniem obronnym SGH 2008www.koziej.pl56

57 SGH 2008www.koziej.pl57 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MINISTER OBRONY NARODOWEJ MinistrowieWojewodowie Koordynacja ON PREZYDENT RADA MINISTRÓW RADA GABINETOWA PREMIER MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Koordynacja BW Samorządy

58 Kierowanie polityczne i wojskowe Funkcje kierowania strategicznego: Planowanie strategiczne Zarządzanie bieżące (transformacyjne) Dowodzenie operacyjne Struktury połączone Ciągłość dowodzenia pokojowego, kryzysowego i wojennego SGH 2008www.koziej.pl58

59 SGH 2008www.koziej.pl59 Jakość wojska Rewolucja informacyjna Przeciw- zaskoczenie Asymetryczność działań Synergiczność Armia zawodowa Konsolidacja dowodzenia Wyprzedzająca strategia modernizacyjna Siły szybkiego reagowania (miejscowe) Obronne przygotowanie społeczeństwa Wyzwania transformacyjne wobec Sił Zbrojnych RP

60 SGH 2008www.koziej.pl60 2007 Starogeneracyjne darowizny (sprzęt wczorajszy) Sprzęt na dziś Sprzęt na pojutrze (przyszłej generacji) L u k a czas potencjał Polska Tempo modernizacji SZ Państwa o nowoczesnych SZ Sprzęt na jutro Opcje strategii modernizacyjnych SZ RP: a)Strategia zapaści (pogodzenia się z losem) b)Strategia biernej kontynuacji (czekania na cud) c)Strategia ratunkowa (utrzymania dystansu) d)Strategia wyprzedzająca (przeskoku generacyjnego) 2020 - 2025

61 Dyplomacja Służby specjalne (wywiad, kontrwywiad, służby antykorupcyjne) Siły i środki MSWiA (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) Siły i środki Ministerstwa Sprawiedliwości (Prokuratura, Służba Więzienna) Formacje ochronne, ratownicze i porządkowe (służby, straże, pogotowia) – podległe strukturom rządowym i samorządowym Pozarządowe agencje i firmy bezpieczeństwa (detektywistyczne, ochrony) SGH 2008www.koziej.pl61

62 Podmioty gospodarcze Podmioty informacyjne (media, nauka, kultura itp.) Publiczne (rządowe, samorządowe) Niepubliczne SGH 2008www.koziej.pl62

63 Integracja systemu kierowania – na wszystkich szczeblach Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa (lokalne systemy bezpieczeństwa, zamiast systemu OT system BT – aktywizacja samorządów) SGH 2008www.koziej.pl63

64 Skrzyżowanie terroryzmu z BMR – główne zagrożenia asymetryczne Strategia wyprzedzania – odpowiedzią na asymetryczność zagrożeń Strategia globalna odpowiedzią na niebezpieczeństwo anarchii strategicznej Zintegrowany, profesjonalny i powszechny system bezpieczeństwa narodowego SGH 2008www.koziej.pl64

65 Dylemat kolejnej nowej strategii Debata strategiczna w NATO: inicjować i uczestniczyć Opracować własne strategie sektorowe i problemowe (w tym strategię udziału w misjach międzynarodowych, strategię antyterrorystyczną, strategie bezpieczeństwa informacyjnego itp.) SGH 2008www.koziej.pl65

66 ????????? SGH 2008www.koziej.pl66


Pobierz ppt "SGH 2008www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google