Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SGH 2009www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SGH 2009www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 SGH 2009www.koziej.pl 1

2 Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa międzynarodowego – ONZ, NATO, UE, USA: nowe koncepcje i praktyka strategiczna Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego – nowe wyzwania operacyjne i transformacyjne SGH 2009www.koziej.pl2

3 S. Koziej: Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006 Strona internetowa – www.koziej.plwww.koziej.pl The European Security Strategy 2003-2008. Building on common interests, EUISS 2009, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ISS_Report_05.pdf http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ISS_Report_05.pdf E. Lucas, Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, DW REBIS, Poznań 2008 Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, November 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.p df http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.p df Towards a grand strategy for an uncertain world, Noaber Foundation 2007 (http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.pdf)http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.pdf M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007 R. Kuźniar: Polityka i siła, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005 SGH 2009www.koziej.pl3

4 H. Munkler, Wojny naszych czasów, Wyd. WAM, Kraków 2004 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (red. nauk. R. Zięba), Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat, Wydawnictwo Świat i My, Łódź 2009 A. i H. Toffler: Wojna i antywojna, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 1997 R. Kagan: Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2003 Koncepcja strategiczna NATO, 1999 (http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm)http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm Comprehensive Political Guidance, NATO, Riga, 29 November 2006, (http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm)http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm Strategia bezpieczeństwa UE, 2003 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf Strategia bezpieczeństwa narodowego USA, 2006 (http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf)http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf SGH 2009www.koziej.pl4

5 SGH 2009www.koziej.pl5

6 Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa wschodzące SGH 2009 www.koziej.pl 6

7 Zwiększają szanse współdziałania międzynarodowego na polu bezpieczeństwa Rodzą dodatkowe wyzwania mobilizujące do wysiłków na rzecz bezpieczeństwa Stwarzają dodatkowe ryzyka związane z szerszą aktywnością zewnętrzną SGH 2009www.koziej.pl7

8 Zmniejszają groźbę wojny globalnej Umiędzynarodawiają konflikty i kryzysy wewnętrzne i lokalne Globalizują plagi społeczne – np. AIDS, przestępczość, terroryzm Rodzą jakościowo nowe zagrożenia informacyjne (np. cyberterroryzm) SGH 2009www.koziej.pl8

9 Zwiększają rolę podmiotów niepaństwowych (NGO, grupy terrorystyczne) Zwiększają rolę opinii publicznej w rozstrzyganiu kwestii bezpieczeństwa SGH 2009www.koziej.pl9

10 Celowe ( świadomie zamierzone ) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego - poprzez zastraszanie opinii publicznej) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego Rzeczywisty cel ulokowany poza atakowanym obiektem SGH 2009www.koziej.pl10

11 SGH 2009www.koziej.pl11 A B A B Walka – atakowanie przeciwnika Terroryzm – atakowanie otoczenia Istota terroryzmu

12 globalizacja i uinformacyjnienie – globalna sieć terrorystyczna proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu – alkaidyzm? terroryzm samobójczy terroryzm masowego rażenia globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej? SGH 2009www.koziej.pl12

13 Wymiar humanistyczny: emocjonalizm przeciw racjonalizmowi Wymiar ideologiczny: radykalizm i fundamentalizm religijny (al-kaidyzm, dżihadyzm?) przeciw demokracji i liberalizmowi politycznemu Wymiar organizacyjny: sieciowość przeciw hierarchiczności Wymiar instrumentalny: środki proste i powszechne przeciw technicznie zaawansowanym i specjalistycznym Wymiar operacyjny: terroryzm samobójczy i taktyka maksymalizacji strat przeciw taktyce minimalizacji strat własnych i przeciwnika SGH 2009www.koziej.pl13

14 43% - kończą działalność i przechodzą do metod politycznych 40% - rozbite przez siły policyjne 7% - rozbite przez wojsko 10% - zwyciężyły Wg – S. G. Jones, Defeating Terrorist Groups, RAND, September 2008, Testimony presented before the House Armed Services Committee, Subcommittee on Terrorism and Unconventional Threats and Capabilities on September 18, 2008 SGH 2009www.koziej.pl14

15 zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny) Asymetryczność zagrożeń i strategii nuklearnych oraz duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość SGH 2009www.koziej.pl15

16 SGH 2009www.koziej.pl16 Według amerykańskich analityków: 20% - że w ciągu roku 30% do ponad 50% - że w ciągu dekady w ogóle – nieuniknione

17 Asymetryzacja tradycyjnych konfliktów i kryzysów: międzynarodowy kontekst kryzysów wewnętrznych: naruszanie praw człowieka a zasada suwerenności państw wojna z terroryzmem jako asymetryczna wojna światowa? Dezintegracja i degeneracja klasycznych struktur: państwa upadłe: asymetryczne zagrożenia słabością państwa zbójeckie: asymetryczne zagrożenia pirackim podejściem do reguł życia międzynarodowego Negatywne skutki rozwoju, dobrobytu i demokracji (zagrożenia środowiska naturalnego, postęp a dewiacje społeczne, przestępczość, katastrofy infrastrukturalne) SGH 2009www.koziej.pl17

18 Bałkany – kryzysy przytłumione Afganistan – czarna dziura bezpieczeństwa światowego Irak – światełko w tunelu Iran i Pakistan – tykające bomby; groźba nuklearyzacji Bliskiego Wschodu Korea Płn. – kompletna niejasność Izrael/Palestyńczycy – zmienić konflikt asymetryczny w symetryczny Przyrosyjski łuk południa (Azja Środkowa, Kaukaz, Europa Wschodnia) – mała zimna wojna (wymiary: militarny, informacyjny, energetyczny) SGH 2009 www.koziej.pl 18

19 Zgodność mocarstw co do zasadności interwencji po 11.09 Współpraca USA-Rosja, szybkie wtargniecie, połowiczny sukces SGH 2009www.koziej.pl19

20 USA i NATO USA: najpierw preferencje dla Iraku, Afganistan sprawą NATO; teraz przenoszenie wysiłku z Iraku Przejęcie odpowiedzialności przez NATO: błąd strategiczny Kontekst Pakistanu Nowy Taliban Krucho stabilny Pakistan – kontynuacja pełzającego kryzysu w Afganistanie Destabilizacja Pakistanu – groźba kryzysu nuklearnego w regionie, także z użyciem broni nuklearnej w Afganistanie: mocarstwa wobec wyzwania interwencji SGH 2009www.koziej.pl20

21 Czarna dziura bezpieczeństwa światowego Warianty: Opcja militarna: bezterminowa okupacja Afganistanu przez NATO? Opcja cywilna: nowa koalicja zadaniowa – uniwersalna, pod egidą ONZ, ze wsparciem wojskowym ze strony m.in. NATO, w postaci strategicznego kordonu bezpieczeństwa wokół Afganistanu Comprehensive strategy – dyplomatyczno- ekonomiczno – militarna rozmowy z talibami? SGH 2009www.koziej.pl21

22 Rada Bezpieczeństwa ONZ bezradna: spór mocarstw(USA, WB – Rosja, Chiny, Francja) Motywy i uzasadnienie: iracka BMR – błędy wywiadu i dyplomacji publicznej USA Spór wewnątrzeuropejski SGH 2009www.koziej.pl22

23 Szybkie zwycięstwo wojenne Warunki powojenne: szyici, sunici, Kurdowie, Al-Kaida, sąsiedzi Kłopoty pokonfliktowe: błędy koncepcyjne i realizacyjne USA (preferowanie podejścia wyłącznie wojskowego) Zmiana podejścia sunitów do Al.-Kaidy i zielone światło dla przyszłości Iraku SGH 2009www.koziej.pl23

24 Decyzja prezydenta Obamy o wycofaniu się z Iraku: Scenariusz optymistyczny: powstanie zdolnego do samodzielnego działania Iraku, ale o bardzo kruchej stabilności Scenariusz pesymistyczny: Załamanie się dotychczasowego procesu - groźba wojny wewnętrznej i jej eskalacji w wojnę regionalną z użyciem BMR Konieczność reinterwencji międzynarodowej SGH 2009www.koziej.pl24

25 Aspiracje mocarstwowe Iranu: Antyamerykanizm, antyizraelskość – lider krucjaty przeciw cywilizacji zachodniej Mocarstwo szyickie, obawy arabskich państw sunickich Ambicje rakietowo-nuklearne mocarstwa naftowego Stosunki z Koreą Płn. Strategia dwóch kroków na drodze do mocarstwa nuklearnego Podejście Rosji SGH 2009www.koziej.pl25

26 Iran nuklearny? Nuklearyzacja regionu BW Konsekwencje dla mocarstw – prewencja?, jaka? Zaangażowanie Iranu w wewnętrzne sprawy Iraku? Wojna regionalna SGH 2009www.koziej.pl26

27 Gruzja – aspiracje zachodnie i problemy wewnętrzne Rosja – interesy i strategia Konflikt – pułapka rosyjska Nieproporcjonalna reakcji Rosji Rola UE – słabo zdany egzamin SGH 2009www.koziej.pl27

28 Asymetryczność konfliktu Rozwiązanie – symetryzacja: państwo palestyńskie SGH 2009www.koziej.pl28

29 Ukraina – wychodzi z twarzą, choć poobijana Rosja – nie uzyskała pełnego zwycięstwa UE – porażka (za dużo indywidualizmu, za mało solidaryzmu). Może powstanie strategia bezpieczeństwa energetycznego? SGH 2009www.koziej.pl29

30 interwencje humanitarne operacje uprzedzające operacje prewencyjne operacje stabilizacyjne obrona przeciwrakietowa Bezpieczeństwo energetyczne główne wyzwanie: przyjąć wspólną strategię globalną, aby uniknąć anarchii strategicznej SGH 2009www.koziej.pl30

31 Szare bezpieczeństwo (między piekłem a rajem) Skrzyżowanie terroryzmu z BMR – kwintesencja zagrożeń SGH 2009www.koziej.pl31

32 SGH 2009www.koziej.pl S STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 32

33 Nieadekwatność i nieefektywność symetrycznych procedur (dwubiegunowość i równoważne relacje między mocarstwami) z czasów zimnej wojny ONZ – istota nieefektywności w pozimnowojennych warunkach, potrzeba i próby reformy Nowa ONZ? SGH 2009www.koziej.pl33

34 Transformacja i potknięcia Nowa pozimnowojenna strategia: od konfrontacji do współpracy, partnerstwa i członkostwa Kosowo: pierwsza interwencja 11.09 – art. 5. 2003 – Irak i Turcja, art. 4. NATO wobec sytuacji trudnokonsensusowych Afganistan – ryzyko psucia się NATO Cyber-defense, bezpieczeństwo energetyczne, obrona przeciwrakietowa, NRF - kłopoty GLOBALTO? SGH 2009www.koziej.pl34

35 SGH 200935www.koziej.pl

36 SGH 200936 przeciwdziałanie zagrożeniom (inaczej niż tradycyjna samoobrona przed agresją, z dala od granic, wyprzedzająco, nie tylko militarnie) poszerzanie strefy bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie (EW, Bałkany, Kaukaz, BW, M. Śródziemne) wzmocnienie multilateralnego ładu międzynarodowego (ONZ, NATO, inne podmioty) www.koziej.pl

37 SGH 200937 Misje UE - wspólne działania rozbrojeniowe, humanitarne i ratownicze, doradztwo i wsparcie wojskowe, zapobieganie konfliktom i utrzymywanie pokoju oraz misje zbrojne w ramach reagowania kryzysowego, w tym przywracania pokoju i stabilizacji pokonfliktowej. Mogą one służyć walce z terroryzmem, w tym przez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach. www.koziej.pl

38 SGH 200938 Państwa członkowskie, które spełniają wyższe kryteria w zakresie potencjału wojskowego oraz zamierzają przyjąć większe zobowiązania wojskowe z uwagi na najbardziej wymagające misje, mogą ustanowić współpracę strukturalną www.koziej.pl

39 SGH 200939 Docelowo = wspólna obrona, jeśli tak postanowi Rada Europejska. Do tego czasu możliwe bliższe współdziałanie obronne części członków (wzajemna pomoc wojskowa i cywilna w razie agresji bezpośredniej) Państwa te na co dzień realizują tzw. współpracę strukturalną www.koziej.pl

40 NATO- bis? Tandem NATO – UE? SGH 2009www.koziej.pl40

41 Wspólnota Niepodległych Państw (rosyjski odpowiednik UE?) Organizacja Traktatu o Kolektywnym Bezpieczeństwie (rosyjski odpowiednik NATO?) Szanghajska Organizacja Współpracy SGH 2009www.koziej.pl41

42 Organizacje międzynarodowe - koalicje ad hoc (zadaniowe) Strategie międzynarodowe – strategie narodowe (renacjonalizacja praktyki strategicznej) SGH 2009www.koziej.pl42

43 Szok po 11 września 2001 - nowe koncepcje strategiczne (system strategii narodowych) Nieadekwatność dotychczasowej strategii odstraszania (MAD) w stosunku do terrorystów i państw zbójeckich Prewencja i uderzenia uprzedzające w walce z terroryzmem i BMR Obrona przeciwrakietowa – odpowiedź na asymetryczne zagrożenia rakietowo- nuklearne SGH 2009www.koziej.pl43

44 SGH 2009www.koziej.pl44 Prawdopodobieństwo ataku z poważnymi szkodami Prewencja (tylko RB ONZ) Uprzedzanie ataku (uprawnione)

45 SGH 2009www.koziej.pl NORTHEU CENT PAC AFRI SOUTH GEOGRAFICZNE STREFY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRATEGICZNYCH DOWÓDZTW USA 45

46 Historyczna - wyścig miecza i tarczy Technologiczna - dziś rakiety głównym nośnikiem siły uderzeniowej, przeciwrakiety – technicznie możliwe Strategiczna – asymetryczne środowisko nuklearno-rakietowe SGH 2009www.koziej.pl46

47 Rakiety – przeciwrakiety: nowoczesna wersja odwiecznego wyścigu między środkami ofensywnymi i defensywnymi Bezsens strategiczny w relacjach symetrycznych; przydatność w relacjach asymetrycznych Stanowisko Rosji – pretekst dla wojny informacyjnej SGH 2009 www.koziej.pl 47

48 SGH 2009www.koziej.pl e 48

49 SGH 2009www.koziej.pl49 Rola obrony przeciwrakietowej w systemie bezpieczeństwa: jeden z instrumentów strategicznych Zintegrowany z: Nieproliferacja i kontrproliferacja Odstraszanie Interwencje prewencyjne i uderzenia uprzedzające

50 Jelcyn – poszukiwanie miejsca w nowym porządku strategicznym w latach 90. Putin – strategia wojny informacyjnej z Zachodem Miedwiediew – mała zimna wojna Relacje Rosji z USA, NATO, UE, Chinami, Indiami SGH 200950www.koziej.pl

51 Październik 2007WSHiP51 Chiny Tradycyjne balansowanie między celami rozwoju (gromadzenie potencjału narodowego) i bezpieczeństwa (eksploatowanie potencjału) Pragmatyzm - priorytet dla celów rozwojowych Treść założeń strategicznych: pokojowy rozwój, unikanie użycia siły, nieingerencja w sprawy wewnętrzne, obronny charakter strategii wojskowej. Drugie mocarstwo ekonomiczne świata do 2025; najwiekszy importer surowców USA i Tajwan - główne punkty odniesienia SGH 200951www.koziej.pl

52 Do 2025 wciąż bardziej skoncentrowane na swoim wewnętrznym rozwoju niż na zmienianiu świata Kapitalizm państwowy – inna niż była na Zachodzie droga rozwoju, podobnie idą też inne wschodzące mocarstwa: Rosja i Indie Generalnie – historyczne przesunięcie bogactwa i siły ekonomicznej z Zachodu na Wschód USA pozostaną najważniejszym aktorem, ale mniej dominujacym SGH 200952www.koziej.pl

53 Październik 2007WSHiP53 Inni ważni gracze Francja – ambicje przewodzenia Wielka Brytania – pragmatyzm, strategia balansowania Niemcy – siła gospodarcza, politycznie - w punkcie zwrotnym? Japonia – jak Niemcy Pakistan – tykająca bomba nuklearna Izrael – siła wpływów SGH 200953www.koziej.pl

54 SGH 200954www.koziej.pl

55 Dalszy względny (w stosunku do tradycyjnych państw) wzrost siły różnych podmiotów niepaństwowych (organizacje biznesowe, plemienne, religijne, sieci terrorystyczne, kryminalne itp.) Niektóre państwa mogą nawet być przejmowane i prowadzone przez sieci przestępcze W niektórych regionach Afryki i Azji Płd. tradycyjnie pojmowane państwa mogą wręcz zanikać z powodu niezdolności rządów do zapewnienia podstawowych potrzeb, w tym bezpieczeństwa Global Trends 2025: A Transformed World, November 2008 SGH 200955www.koziej.pl

56 Najbardziej wyróżniającą cechą nowego ładu będzie przejście od świata jednobiegunowego zdominowanego przez USA do względnie nieuporządkowanej struktury starych mocarstw i państw wschodzących oraz przechodzenie siły wpływów z podmiotów państwowych do niepaństwowych SGH 200956www.koziej.pl

57 interwencje humanitarne operacje uprzedzające operacje prewencyjne operacje stabilizacyjne obrona przeciwrakietowa Bezpieczeństwo energetyczne główne wyzwanie: przyjąć wspólną strategię globalną, aby uniknąć anarchii strategicznej SGH 2009www.koziej.pl57

58 SGH 2009www.koziej.pl58 Alternatywa: Umiędzynarodowienie strategii wyprzedzania: strategia globalna? czy – anarchia strategiczna?

59 SGH 2009www.koziej.pl59

60 SGH 2009 www.koziej.pl 60 Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony Słabość części preparacyjnej (transformacyjnej) – budowa, utrzymywanie i transformowanie systemu bezpieczeństwa

61 Zmieniająca się wartość sojuszy (NATO, UE) dla bezpieczeństwa Polski Strategiczne stanowisko Polski wobec relacji NATO – UE Strategia udziału w operacjach sojuszniczych NATO i UE Polska wobec tarczy antyrakietowej - w świetle relacji z USA, NATO i UE SGH 2009www.koziej.pl61

62 Dylematy sojusznicze Ratować NATO przed psuciem się w Afganistanie Dylematy narodowe Konsolidacja operacyjna a odpowiedzialność za strefę Ograniczenia operacyjne Rotacja wewnątrzsojusznicza SGH 2009www.koziej.pl62

63 Kontekst amerykański (szukanie oszczędności finansowych, waluta strategiczna na arenie międzynarodowej: wobec Rosji i NATO) Kontekst rosyjski (kolejne, po wejściu do NATO, uniezależnienie strategiczne Polski od Rosji) Kontekst sojuszniczy (przyszła obrona przeciwrakietowa NATO i UE) Kontekst polski (zainicjowanie budowy narodowej tarczy jako koniecznego wkładu do systemu NATO) SGH 2009www.koziej.pl63

64 SGH 2009 www.koziej.pl 64 Integracja systemu kierowania – na wszystkich szczeblach: Państwo: decydent (P+RM), organy doradcze (RBN+?), organy sztabowe (BBN+…RCB?) SZ – konsolidacja (błędy: szef obrony, redyslokacja dowództw) Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych - SZ: Profesjonalizacja = uzawodowienie, modernizacja techniczna, szkolenie Paradygmat jakościowy: wielkość wtórna wobec jakości Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa System edukacji powszechnej Lokalne systemy bezpieczeństwa, zamiast systemu OT system BT

65 Kryzys: nie tylko zagrożenie, ale także wyzwanie i szansa Myśl przewodnia: rewizja docelowego modelu SZ zgodnie z paradygmatem jakościowym i rekonstrukcja wieloletniego programu ich rozwoju Główne zadania: Konsolidacja organizacyjna i komasacja dyslokacyjna Integracja systemu kierowania i dowodzenia Reforma szkolnictwa wojskowego Racjonalizacja strategii udziału w operacjach międzynarodowych Stabilizacja wskaźnika nakładów obronnych oraz zmiana wewnętrznej struktury budżetu MON Kierowanie się strategią przeskoku generacyjnego w modernizacji technicznej sił zbrojnych Zmniejszenie zakładanej wielkości sił zbrojnych SGH 2009www.koziej.pl65

66 SGH 2009www.koziej.pl66 2009 Starogeneracyjne darowizny (sprzęt wczorajszy) Sprzęt na dziś Sprzęt na pojutrze (przyszłej generacji) L u k a czas potencjał Polska Tempo modernizacji SZ Państwa o nowoczesnych SZ Sprzęt na jutro Opcje strategii modernizacyjnych SZ RP: a)Strategia zapaści (pogodzenia się z losem) b)Strategia biernej kontynuacji (czekania na cud) c)Strategia ratunkowa (utrzymania dystansu) d)Strategia wyprzedzająca (przeskoku generacyjnego) 2020 - 2030

67 Skrzyżowanie terroryzmu z BMR – główne zagrożenia asymetryczne Strategia wyprzedzania – odpowiedzią na asymetryczność zagrożeń Strategia globalna odpowiedzią na niebezpieczeństwo anarchii strategicznej Zintegrowany, profesjonalny i powszechny system bezpieczeństwa narodowego SGH 2009www.koziej.pl67

68 ????????? SGH 2009www.koziej.pl68


Pobierz ppt "SGH 2009www.koziej.pl 1. Nowa jakość środowiska bezpieczeństwa – tendencje globalizowania, uinformacyjniania i asymetryzowania Zmiany strategii bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google