Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kancelaris krok po kroku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kancelaris krok po kroku"— Zapis prezentacji:

1 Kancelaris krok po kroku
PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 3.40

2 Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście umieszczonym z lewej strony okna znajduje się opis danego zagadnienia, z prawej strony zostały zapisane zieloną kursywą polecenia, które należy wykonać, na rysunkach czerwonymi ramkami zaznaczone są elementy, o których mowa w poleceniach, a żółte strzałki wskazują w jakiej kolejności należy je wypełniać lub naciskać, - w prawym dolnym rogu znajdują się przyciski do poruszania się po prezentacji.

3 Wstęp - Opis zawartości płyty instalacyjnej
Płyta instalacyjna, którą Państwo otrzymali umożliwia: instalację systemu Kancelaris PLUS w wersji 3.40 aktualizację systemu Kancelaris PLUS z wersji 3.00 do wersji 3.40.

4 Wybierz proces, który realizujesz:
Wybór procesu Procesy instalowania i aktualizowania programu przebiegają w podobnych etapach. Jednak wygląd poszczególnych ekranów nieco się różni. Wybierz proces, który realizujesz: INSTALACJA (nast. Strona) AKTUALIZACJA (strona 48)

5 Wstęp - Etapy procesu instalacji (1)
Uwaga !! Instalacja systemu Kancelaris wymaga uprawnień Administratora systemu Windows!

6 Wstęp - Etapy procesu instalacji (1)
Część I przebiegająca na serwerze dotyczy: Serwera baz danych MySQL i składają się na nią Instalacja serwera MySQL Uruchomienie serwera MySQL i założenie domyślnego użytkownika Wgranie poprawki polskiego sortowania znaków i restart serwera Nadanie użytkownikowi z pkt b. uprawnień administratora, aby mógł zakładać nowe bazy danych i kolejnych użytkowników systemu Kancelaris Folderu plików współdzielonych i składa się na nią: Założenie folderu współdzielonego, w którym umieszczane będą pliki zawierające: archiwa, aktualizacje, dokumenty, raporty, wzory dokumentów korespondencji itp.. Udostępnienie tego folderu dla wszystkich komputerów w sieci lokalnej Serwerem nazywamy wybrany w Kancelarii komputer, który będzie musiał działać zawsze, aby inni użytkownicy mogli korzystać z programu. Serwer może, ale nie musi być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem. Wydawnictwo C.H. Beck dostarcza na płycie Kancelaris Plus Serwer MySQL działający pod kontrolą systemu Windows. Instalację w systemie Linux użytkownik dokonuje we własnym zakresie.

7 Wstęp - Etapy procesu instalacji (2)
Część II przebiega na stanowiskach i składają się na nią: Instalacja sterownika ODBC do MySQL w wersji Instalacja programu Kancelaris Plus w wersji (W czasie pierwszej instalacji na stanowisku na serwerze MySQL zostanie założona baza danych, a do folderu plików współdzielonych zostaną wgrane wymagane pliki, a dane pierwszego logowania do serwera zostaną zapisane do pliku mysql.ini) Nadanie uprawnień do folderu programu innym użytkownikom danego komputera (szczegółowy opis intencji tej operacji i problemów jakie może stworzyć jej pominięcie można znaleźć na stronach w dziale FAQ Administratorów w temacie dotyczącym Virtual Store) Aktualizacji programu do wersji 3.40 z płyty CD Uruchomieniu programu i ewentualnej aktualizacji internetowej do najnowszej wersji programu np. 3.43 Stanowiskiem jest dowolny komputer w Kancelarii wyposażony w system Windows, na którym mają pracować użytkownicy.

8 Uruchomienie instalacji
Po włożeniu płyty instalacyjnej do czytnika CD powinno się pojawić okno programu instalacyjnego, w którym wybieramy rodzaj wykonywanej czynności. W systemach Vista/W7 może być wcześniej potrzebne potwierdzenie podniesienia uprawnień do poziomu administracyjnego. Jeśli okno się nie pojawi, to uruchamiamy na płycie program KancPlusInstalacja.exe zamknij wszystkie uruchomione programy, włóż dysk CD do czytnika, naciśnij przycisk [Instalacja wersji 3.40]

9 1. Instalacja serwera MySQL
INSTALACJA STANOWISKA (strona 27) Aby przejść bezpośrednio do części przebiegającej na poszczególnych stanowiskach przejdź dalej:

10 Gdzie instalować serwer
Serwerem nazywamy wybrany w Kancelarii komputer, który będzie musiał działać zawsze, aby inni użytkownicy mogli korzystać z programu. Serwer może być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem, ale …. …nie zalecamy instalowania serwera na najbardziej obciążonym pracą użytkownika stanowisku np. w sekretariacie, ponieważ najbardziej obciążony pracą komputer może powodować najwięcej problemów, a w przypadku jakichkolwiek problemów i konieczności restartu komputera inni użytkownicy nie będą mogli korzystać z programu. Najlepiej jeśli serwerem będzie włączony zawsze, ale nie obciążony inną pracą komputer.

11 Uruchomienie instalacji/aktualizacji
Po uruchomieniu instalatora na ekranie widoczna jest lista czynności, które należy wykonać naciskając po kolei odpowiadające im przyciski. W pierwszym kroku instalujemy serwer MySQL. naciśnij przycisk [Instalacja MySQL]

12 Instalacja serwera MySQL (1)
Pojawi się okno programu instalacyjnego bazy danych, a w nim informacje o programie i ostrzeżenie, że jest on chroniony prawem autorskim. naciśnij przycisk [Next]

13 Instalacja serwera MySQL (2)
W drugim oknie znajdują się informacje o wersji bazy danych. naciśnij przycisk [Next]

14 Instalacja serwera MySQL (3)
W kolejnym kroku wybieramy miejsce instalacji serwera MySQL. Domyślną ścieżką jest C:\mysql - pozostawiamy ją bez zmian. naciśnij przycisk [Next]

15 Instalacja serwera MySQL (4)
W kolejnym oknie program da nam do wyboru 3 możliwości instalacyjne: Typical - program zainstaluje się z najczęściej używany opcjami, Compact - program zainstaluje minimalną ilość pakietów, Custom - mamy możliwość wyboru pakietów do zainstalowania. wybierz opcję Typical, naciśnij przycisk [Next]

16 Instalacja serwera MySQL (5)
Po przekopiowaniu wszystkich plików do nowo utworzonego folderu mysql, instalator kończy działanie. naciśnij przycisk [Finish]

17 Instalacja serwera MySQL (6)
W kolejnym kroku uruchomimy serwer, co powinno dodatkowo spowodować dodanie do systemu usługi mysql. Wyjaśnienie: uruchomiony zostaje program z C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe naciśnij przycisk [Uruchomienie MySQL] podaj nazwę folderu, w którym zainstalowałeś MySQL i naciśnij [OK]

18 Instalacja serwera MySQL (7)
w polu User name wpisz nazwę administratora np.: kancelaria, w polu Password wpisz i zapamiętaj hasło administratora. naciśnij przycisk [OK]. Przy pierwszym uruchomieniu program założy odpowiednią usługę i stworzy dodatkowego użytkownika serwera pytając nas o jego nazwę i hasło. !! Zapamiętaj dane tego użytkownika !!

19 Instalacja serwera MySQL (8)
prawym klawiszem myszy kliknij w ikonę semafora, wybierz opcję „Show me”, ukryj okno naciskając przycisk [Hide me]. Po podaniu nazwy użytkownika i hasła w pasku zadań powinna się pokazać ikona semafora drogowego z zielonym światłem, co oznacza, że serwer działa. Klikając na niej prawym klawiszem myszy i wybierając opcję "Show me”, możemy otworzyć okno główne administracji serwerem i uzyskać dostęp do jego zaawansowanych ustawień.

20 Instalacja serwera MySQL (9)
naciśnij przycisk [Polskie kodowanie] sprawdź poprawność ścieżki do pliku my.ini i naciśnij [OK] sprawdź poprawność ścieżki do serwera i naciśnij [OK]. Następnie ustawiamy na serwerze polskie kodowanie znaków oraz wgrywamy poprawkę odpowiadającą za poprawne sortowanie polskich znaków.

21 Instalacja serwera MySQL (10)
naciśnij przycisk [Restart MySQL], potwierdź [OK] komunikat o zatrzymaniu, potwierdź [OK] komunikat o uruchomieniu serwera. Aby na serwerze poprawka była wprowadzona konieczny jest jego restart. Po restarcie sprawdzamy, czy serwer się uruchomił - ikona semafora pali się na zielono.

22 Instalacja serwera MySQL (11)
W kolejnym kroku należy nadać użytkownikowi założonemu przy pierwszym uruchomieniu nadać uprawnienia administratora, aby w czasie instalacji systemu mógł on założyć bazę Kancelaris i kolejnych użytkowników systemu kliknij polecenie [Nadaj uprawnienia] potwierdź [OK] informację o poprawnym założeniu administratora. W przypadku komunikatu o błędzie skontaktuj się z pomocą techniczną C.H.Beck.

23 Instalacja serwera MySQL – hasło roota (11a)
W trakcie instalacji serwera MySQL tworzony jest standardowy użytkownik z uprawnieniami administratora który dostępny jest jedynie z komputera serwera, ale nie ma ustawionego hasła. Aby dane były w pełni zabezpieczone, administrator systemu powinien nadać to hasło. Do tego celu można wykorzystać np. narzędzie MySQL Control Center dostępne na Uwaga! Hasło użytkownika musi być zapisane na kartce i umieszczone w bezpiecznym miejscu.

24 Instalacja serwera – hasło użytkownika ’kancelaria’ (11b)
Do instalacji systemu Kancelaris na stanowiskach wykorzystywany będzie użytkownik podany w trakcie instalowania serwera MySQL. Serwer MySQL w wersji 4.0 przechowuje dane tego użytkownika w sposób niezaszyfrowany w pliku my.ini umieszczonym w folderze systemowym systemu Windows. Program winmysqladmin.exe zapisuje tam informacje domyślnego użytkownika. W celu lepszego zabezpieczenia dostępu do danych można wyedytować tekstowo plik my.ini i usunąć zbędne dane.

25 Folder plików współdzielonych
Na koniec tworzymy folder na pliki współdzielone, udostępniamy go w sieci i nadajemy uprawnienia do niego wszystkim użytkownikom. Może to być np. folder C:\Kancelaris lub C:\KancelarisDane Uwaga!! Folder ten wskazujemy w 5. kroku instalacji pierwszego stanowiska programu Kancelaris. kliknij polecenie [Utwórz i udostępnij folder] podaj ścieżkę do folderu współdzielonego i potwierdź [OK].

26 Folder plików współdzielonych (2)
Uwaga !! Aby uniknąć problemów związanych z uprawnieniami w różnych konfiguracjach sieci lokalnej, w czasie instalacji Kancelaris ustawia folderowi współdzielonemu uprawnienia „Wszyscy – Pełna kontrola”. Administrator Kancelarii w zależności od konfiguracji sieci lokalnej może i powinien zmienić te ustawienia tak, żeby zapewnić wszystkim użytkownikom Kancelarisa pełny dostęp do folderu i podfolderów Kancelarisa, a jednocześnie chronić zasoby Kancelarii przed użytkownikami z zewnątrz.

27 Instalacja serwera - Zakończenie
Po zakończeniu instalacji serwera MySQL i założeniu folderu na pliki współdzielone należy przejść na stanowisko, aby uruchomić instalację bazy danych i plików programu Kancelaris Plus. Oczywiście stanowiskiem może być ten sam komputer, jeżeli jest wyposażony w system Windows®.

28 2. Instalacja systemu Kancelaris Plus na stanowiskach

29 Uruchomienie instalacji
Po wykonaniu operacji na serwerze przejdź kolejno do stanowisk, aby zainstalować klienta. Stanowiskiem jest dowolny komputer wyposażony w system Windows, na którym mają pracować użytkownicy. Serwer może być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem. zamknij wszystkie uruchomione programy, włóż dysk CD do czytnika, naciśnij przycisk [Instalacja wersji 3.40]

30 Uruchomienie instalacji
Na każdym stanowisku sieciowym trzeba zainstalować sterownik ODBC do MySQL. naciśnij przycisk [Instalacja MyODBC]

31 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (1)
Uruchamia się instalator sterownika ODBC do MySQL w wersji Aby przejść do instalacji, wybieramy klawisz [Next]. naciśnij [Next].

32 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (2)
Następnie pojawia się informacja o trybie instalacji – zostawiamy domyślną, typową. naciśnij [Next].

33 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (3)
W kolejnym kroku rozpoczyna się instalacja. naciśnij [Install].

34 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (4)
Jeśli instalacja sterownika ODBC powiodła się, wyświetli się okno pokazane na rysunku, które zamykamy klawiszem [Finish]. naciśnij [Finish].

35 Instalacja na stanowiskach - Rozpoczęcie instalacji
naciśnij przycisk [Instalacja 3.00] potwierdź kontynuację instalacji przyciskiem [Tak]. W następnym kroku instalujemy program.

36 Instalacja na stanowiskach - Pierwszy krok kreatora
Po ukończeniu instalacji sterownika ODBC uruchamiamy instalatora programu Kancelaris Plus. Pojawi się ekran powitalny. Naciśnij [Dalej>].

37 Instalacja na stanowiskach - Umowa licencyjna
Warunkiem koniecznym instalacji jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej, dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy się z nią zapoznać! wybierz opcję „Akceptuję”, naciśnij [Dalej>].

38 Instalacja na stanowiskach – Rejestracja
Kolejnym krokiem jest podanie dowolnej nazwy użytkownika (organizacji) oraz klucza produktu, który jest umieszczony na płycie CD. Jeżeli nie posiadasz klucza na płycie CD wpisz: wpisz nazwę użytkownika, wpisz klucz produktu, naciśnij [Dalej>].

39 Instalacja na stanowiskach – Wybór folderu programu
W oknie tym wskazujemy folder programu - lokalny folder, w którym znajdą się pliki z programem (.exe, .mdb). Domyślną lokalizacją jest C:\Program Files\Kancelaris jednak dla systemów Vista i Windows7 możemy ją zmienić np. na C:\KancelarisProgram naciśnij [Dalej >].

40 Instalacja na 1-szym stanowisku – Wskazanie folderu danych programu
Jeżeli instalujesz kolejne (inne niż pierwsze) stanowisko przejdź do następnej strony…. Instalując Kancelarisa po raz pierwszy zaznaczamy opcję „Chcę zainstalować bazę danych...”. Instalator wymaga podania, gdzie mają być zapisywane dokumenty tworzone w programie. Należy wskazać folder założony w czasie operacji na serwerze np. „\\serwer\kancelaris\” lub „C:\Kancelaris”. wybierz opcję „Chcę zainstalować bazę danych – jest to pierwsza instalacja w sieci”; naciśnij [Dalej >].

41 Instalacja na 2-gim i kolejnych stanowiskach – Wskazanie pliku kancelaris.dat
Jeżeli instalujesz pierwsze stanowisko przejdź do następnej strony…. Jeśli instalujemy system na kolejnych stanowiskach sieciowych baza danych już istnieje, więc zaznaczamy drugą opcję „Nie chcę instalować bazy danych...”. Następnie należy wskazać, gdzie znajduje się stworzony wcześniej folder danych programu. W celu odszukania na serwerze pliku „kancelaris.dat” używamy przycisku [Przeglądaj...]. wybierz opcję „Nie chcę instalować bazy danych – baza jest już zainstalowana”; naciśnij [Przeglądaj...] i znajdź plik „kancelaris.dat”; naciśnij [Dalej >].

42 Instalacja na stanowisku – Konfiguracja połączenia z bazą danych
W kolejnym kroku instalacji przechodzimy do ustawień połączenia z serwerem MySQL. System zapamiętuje te ustawienia dla kolejnych stanowisk sieciowych w pliku „mysql.ini” umieszczonym w folderze plików współdzielonych. W związku z tym na kolejnych stanowiskach ten etap konfiguracji może się nie pojawić. Konfigurując połączenie z serwerem należy podać: nazwę serwera – nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora – nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom – założyłeś go w czasie pierwszego uruchomienia serwera. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np.„kancelaria”) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane. 

43 Instalacja na stanowisku – Tworzenie bazy danych i pliku połączenia
Rozpocznie się automatyczna instalacja systemu Kancelaris, w czasie której: utworzona zostanie baza danych Kancelaris na serwerze MySQL; utworzony zostanie plik połączenia z bazą danych

44 Instalacja na 2-gim i kolejnych stanowiskach – Konfiguracja połączenia z bazą danych
System rozpoznaje ustawienia połączenia dla kolejnych stanowisk sieciowych na podstawie pliku „mysql.ini” umieszczonego w folderze plików współdzielonych. W związku z tym, etap konfiguracji może się nie pojawić. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np.„kancelaria”) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Jeśli jednak poprzednie ustawienia przestały być aktualne,należy skonfigu-rować połączenie z serwerem podając: nazwę serwera – nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora – nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane.

45 Instalacja na stanowiskach – Kopiowanie plików programu
W kolejnym kroku instalacji na komputer skopiowane zostaną pliki systemu Kancelaris. Może się zdarzyć, że kopiowany plik jest starszy niż ten na komputerze, wówczas zalecane jest zachowanie istniejącego pliku.; jeśli pojawi się okno informujące o konflikcie wersji plików, wybierz [Tak].

46 Instalacja na stanowiskach – Przyciski w programie MS Word
utworzone zostaną przyciski „Kancelaris” w programie MS Word: uruchom program Kancelaris; umieść w „Bazie wiedzy” systemu Kancelaris; umieść w aktach spraw systemu Kancelaris.

47 Instalacja na stanowiskach – Zakończenie
Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, pojawi się okno informujące o jej zakończeniu. naciśnij [Zakończ].

48 Udostępnienie folderu instalacyjnego nie-administratorom.
W związku z zablokowaniem nie-administratorom dostępu do folderu „Program Files” i dodatkowo wprowadzeniem w systemach Vista i Windows 7 mechanizmu kontroli konta użytkownika (UAC) wraz z mechanizmem automatycznej kopii danych w Virtual Store, dla uniknięcia problemów tym spowodowanych niezbędne jest nadanie do folderu instalacyjnego Kancelarisa pełnych uprawnień dla wszystkich użytkowników nie-administratorów tego komputera. Szczegółowy opis intencji tej operacji i problemów jakie może stworzyć jej pominięcie można znaleźć na stronach w dziale FAQ Administratorów w temacie dotyczącym Virtual Store naciśnij przycisk [Nadaj uprawnieni]

49 Folder plików współdzielonych (2)
Uwaga !! Aby uniknąć problemów związanych z kontrolą konta użytkownika instalator Kancelarisa ustawia lokalnemu folderowi instalacyjnemu uprawnienia „Wszyscy – Pełna kontrola”. Administrator Kancelarii w zależności od konfiguracji użytkowników na lokalnym komputerze (dedykowany dla 1 osoby, wielu użytkowników) i sposobu korzystania z komputera (stacjonarny, mobilny), może i powinien zmienić te ustawienia tak, żeby zapewnić wszystkim użytkownikom Kancelarisa na tym komputerze pełny dostęp do folderu instalacyjnego, a jednocześnie chronić zasoby Kancelarii przed użytkownikami z zewnątrz.

50 Aktualizacja Ważne uwagi dla aktualizujących !
W przypadku pierwszej instalacji aktualizowana będzie baza danych i pliki w folderze współdzielonym co zostanie potwierdzone dodatkowymi komunikatami. Aktualizacja nie może zostać cofnięta, a w przypadku problemów z aktualizacją bazy danych podstawową metodą odzyskania danych jest odtworzenie bazy z kopii, którą powinieneś posiadać. Zaktualizowanie bazy do wyższej wersji spowoduje, że nie będzie można pracować w systemie bez wykonania tej samej aktualizacji na innych stanowiskach, do której wykonania potrzebne będzie znajomość hasła konta administratora każdego z systemów Windows. W czasie instalacji aktualizacji system może poprosić o dodatkowe potwierdzenie kilku operacji np. dodania łączy do plików o wybranych rozszerzeniach itp., a także wyświetlić dodatkowe informacje np. o zmianach w wydrukach raportów. Czytaj uważnie komunikaty na ekranie i właściwie wybieraj odpowiedzi 

51 Aktualizacja do wersji 3.40
Jeżeli aktualizujesz kolejne (inne niż pierwsze) stanowisko przejdź do następnej strony…. W zależności od tego czy aktualizujesz program instalujesz pierwsze stanowisko wybierz odpowiedni przycisk. naciśnij przycisk [Aktualizacja 3.40]

52 Aktualizacja do wersji 3.40
Jeżeli instalujesz pierwsze stanowisko przejdź do następnej strony…. Jeżeli system został już zaktualizowany na pierwszym stanowisku powinna zadziałać automatyczna aktualizacja w sieci lokalnej. Po uruchomieniu programu system rozpozna, że jest potrzebna instalacja nowej wersji, odnajdzie właściwy plik w folderze plików udostępnionych i uruchomi go. naciśnij przycisk [Kancelaris], aby uruchomić program i skorzystać z automatycznej instalacji w sieci lokalnej.

53 Aktualizacja Kancelaris 3.40
Program aktualizacyjny zostanie uruchomiony w kontekście administratora – może to chwilę potrwać. W tym czasie potwierdź komunikat. Potwierdz [OK] Po uruchomieniu aktualizacji Naciśnij [Dalej>]

54 Aktualizacja lokalizacja folderów programu
W oknie tym aktualizator wskaże lokalizację wykrytych folderów: programu i danych. Pozostawiamy domyślną lokalizację C:\Program Files\Kancelaris. naciśnij [Dalej >].

55 Aktualizacja konfiguracja połączenia z bazą danych
System rozpoznaje ustawienia połączenia dla kolejnych stanowisk sieciowych na podstawie pliku „mysql.ini” umieszczonego w folderze plików współdzielonych. W związku z tym, etap konfiguracji może się nie pojawić. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np.„kancelaria”) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane należy podać: nazwę serwera – nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora – nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane. 

56 Aktualizacja systemu Kancelaris 3.40 kopiowanie plików programu
na komputer skopiowane zostaną pliki systemowe (może się zdarzyć, że kopiowany plik jest starszy niż ten na komputerze, wówczas zalecane jest zachowanie istniejącego pliku); Jeśli pojawi się okno informujące o konflikcie wersji plików, wybierz [Tak].

57 Aktualizacja systemu Kancelaris 3.40 – zakończenie
Jeśli instalacja aktualizacji przebiegła pomyślnie, pojawi się okno informujące o jej zakończeniu. Naciśnij [Zakończ].

58 Proces instalacji/aktualizacji został zakończony.
Zakończenie Proces instalacji/aktualizacji został zakończony. Zobacz jak wygląd struktura danych

59 Zakończenie Kancelaris w sieci lokalnej
Folder KANCELARIS Stanowisko 1 (klient) program Stanowisko 2 (klient) Serwer Dane

60 Zakończenie Dane kancelarisa na serwerze
System Kancelaris przechowuje dane w dwóch miejscach: Udostępniony folder Kancelaris Dokumenty spraw Raporty Wspólne zestawienia Załączniki Baza danych na serwerze MySQL Klienci, sprawy, zlecenia i pozostałe dane Najczęściej w folderze C:\mysql\data Serwer

61 Zakończenie Po zainstalowaniu systemu proponujemy zapoznanie się z dokumentacją merytoryczną i techniczną programu.

62 Zakończenie Dziękujemy


Pobierz ppt "Kancelaris krok po kroku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google