Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie kadr dla gospodarki morskiej, w tym dla przemysłu okrętowego na poziomie zawodowym i średnim w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie kadr dla gospodarki morskiej, w tym dla przemysłu okrętowego na poziomie zawodowym i średnim w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie kadr dla gospodarki morskiej, w tym dla przemysłu okrętowego na poziomie zawodowym i średnim w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie.

2 Informacje ogólne o szkole
ZSBO istnieje prawie 60 lat, a jako zespół od r. w wyniku połączenia Technikum Budowy Okrętów oraz Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów. Szkoła posiada certyfikaty; Zachodniopomorska Szkoła Jakości i Systemu Zarządzania Jakością z serii ISO oraz Certyfikat Uznania Urzędu Morskiego dla Technikum Morskiego. Aktualnie w szkole kształci się 500 uczniów tym 300 w zawodach okrętowych; w szkole zasadniczej w 2 specjalnościach; monter kadłubów okrętowych, mechanik- monter maszyn i urządzeń, w technikum w 2 specjalnościach budowa maszyn i urządzeń okrętowych i technik budownictwa okrętowego.

3 Działania dostosowawcze wobec spadku zainteresowania młodzieży kształceniem w szkołach zawodowych
utworzenie Gimnazjum w 2001r (preorientacja zawodowa) utworzenie Liceum Profilowanego w 2002r (transport i spedycja oraz kształtowanie środowiska) utworzenie Szkoły Policealnej w 2006r (technik spedytor)

4 Zmiany kierunków i wielkości kształcenia w zawodach okrętowych w ZSBO w latach 1996-2008
Szkoła Zasadnicza (absolwenci) Specjalność 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 monter stolarskiego wyposażenia okrętowego 19 - monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego 15 21 28 23 58 30 stolarze 20 elektromonter okrętowy 17 monter kadłubów okrętowych 50 84 93 106 110 89 61 14 2-l 13 monter rurociągów okrętowych 22 33 63 40 48

5 Zmiany kierunków i wielkości kształcenia w zawodach okrętowych w ZSBO w latach 1996-2008
Technikum Budowy Okrętów (absolwenci) Specjalność 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 budowa maszyn i urządzeń okrętowych 25 20 24 30 32 23 29 40 23 – 5-l 9 – 4-l 13 4-l - budowa okrętów i statków 19 26 50 53 48 46 technik budownictwa okrętowego 31 37 22

6 Zmiany kierunków i wielkości kształcenia w zawodach okrętowych w ZSBO w latach
Liczba uczniów ■ monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego ■ monter kadłubów okrętowych ■ monter rurociągów okrętowych ■ budowa maszyn i urządzeń okrętowych ■ budowa okrętów i statków ■ technik budownictwa okrętowego

7 Zmiany kierunków i wielkości kształcenia w zawodach okrętowych w ZSBO w latach
Liczba uczniów ■ monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego ■ monter kadłubów okrętowych ■ monter rurociągów okrętowych ■ budowa maszyn i urządzeń okrętowych ■ budowa okrętów i statków ■ technik budownictwa okrętowego

8 Działania szkoły w kierunku podniesienia efektywności kształcenia zawodowego (przygotowanie mobilnego pracownika lub przyszłego studenta uczelni technicznej) Współpraca ze Stocznią: Rada konsultacyjno-programowa (modyfikacja programów nauczania, innowacje: np. zblokowany 4 tygodniowy cykl zajęć praktycznych w Stoczni) Utworzenie w Stoczni Ośrodka OKE (monter kadłubów okrętowych) Współpraca z wyższymi uczelniami: Politechniką Szczecińską i Akademią Morską (seminaria, wykłady, korzystanie z laboratoriów)

9 Działania szkoły w kierunku dostosowania oferty kształcenia do zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym i potrzeb rynku pracy. Unowocześnienie bazy szkolnej – modernizacja pracowni i warsztatów szkolnych Dywersyfikacja kierunków kształcenia na potrzeby całej gospodarki morskiej (stocznie, port, flota) Poszukiwanie elastycznej formuły organizacyjno-programowej funkcjonowania szkoły w nowych warunkach

10 Schemat koncepcji

11 Prognoza kierunków kształcenia i plan naboru na najbliższe lata
Zakłada się, że ZSBO stanie się centrum kształcenia kadr w szkołach dla młodzieży (i dorosłych) na potrzeby całej gospodarki morskiej w zawodach przewidzianych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN takich jak: monter kadłubów okrętowych technik mechanik (specjalizacja: budowa maszyn i urządzeń okrętowych) technik budownictwa okrętowego technik mechanik okrętowy technik nawigator morski mechanik-monter maszyn i urządzeń

12 Prognoza kierunków kształcenia i plan naboru na najbliższe lata
Dodatkowo w zależności od potrzeb rynku pracy możliwe jest także uruchamianie kształcenia w dalszych zawodach: monter systemów rurociągowych (specjalizacja zawodowa dla okrętownictwa) ślusarz (z elementami spawalnictwa) technik logistyk technik spedytor technik eksploatacji portów i terminali (szkoła policealna)

13 Mech. –Mont. Masz. i urządz.
Struktura kierunków kształcenia i plan naboru na najbliższe lata w ZSBO Rok szkolny TBO Technikum Morskie ZSZ LP Gim Razem Techn. Mech. Techn. Bud. okr. Techn. Mech Techn. Naw. Mor. Mont. Kadł. Okr. Mech. –Mont. Masz. i urządz. 2008/2009 nabór 1 - 6 ilość oddziałów 4 5 2 18 2009/2010 3 19 2010/2011 21 2011/2012 ilość oddziałów Nie można wykluczyć, że będzie konieczność modyfikacji tego planu w zależności od rozwoju sytuacji w sektorze produkcji statków

14 Podsumowanie Podsumowując trzeba stwierdzić, że zmienne i często trudne do przewidzenia potrzeby rynku pracy (zwłaszcza w branży okrętowej) stawiają przed szkołami zawodowymi niełatwe wyzwania związane z koniecznością elastycznego reagowania na potrzeby gospodarki regionu i związane z tym dostosowanie programów kształcenia, bazy i kadry do nowych kierunków i specjalizacji, a także przemyślane strategie promocyjno-marketingowe. Aby zachęcić młodzież do kształcenia się w tych zawodach koniecznością staje się poszukiwanie atrakcyjnych form promocji (np. zapraszanie zainteresowanych uczniów i dyrekcji gimnazjów na prelekcje, spotkania i wycieczki po zakładach pracy, spoty reklamowe w TV, atrakcyjne prezentacje multimedialne w gimnazjach, udział w targach edukacyjnych itd.). Ważne też jest wsparcie finansowe tych działań przez zainteresowane podmioty gospodarcze. Jednakże decydującym czynnikiem przyciągającym uczniów do kształcenia się w tych zawodach będzie zawsze kondycja ekonomiczna branży i perspektywy jej rozwoju, co powinno być troską nie tylko środowiska ale także samorządów lokalnych i władz państwowych.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie kadr dla gospodarki morskiej, w tym dla przemysłu okrętowego na poziomie zawodowym i średnim w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google