Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011."— Zapis prezentacji:

1 Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011

2 Harmonizacja I (Dyrektywa) Artykuł 7 1. Przepisy wykonawcze określające rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Przy opracowywaniu przepisów wykonawczych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści. W przypadkach gdy organizacje utworzone zgodnie z prawem międzynarodowym przyjęły odpowiednie standardy w celu zagwarantowania interoperacyjności lub harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych, w stosownych okolicznościach, standardy te są uwzględniane w przepisach wykonawczych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz należy odwołać się do istniejących środków technicznych.

3 Harmonizacja II zestrojenie poszczególnych elementów w estetyczną całość; technika tworzenia współbrzmień akordowych (np. do jakiejś melodii). Wg słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

4 Interoperacyjność I Art 3 Dyrektywy: 7) interoperacyjność oznacza możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;

5 Interoperacyjność II PN-EN-ISO 19101 (Geographic information Reference model) zdolność do zapewnienia udziału IG w zróżnicowanych środowiskach narzędziowych, przedmiotowych, instytucjonalnych i innych

6 Propozycja harmonizacji I W harmonizacji modeli tematycznych w kierunku zapewnienia ich wzajemnej kompatybilności postuluje się sformułowanie krajowego ogólnego modelu geodezyjnego OMG jako abstrakcyjnej podstawy modeli danych referencyjnych (2007r. – artykuł w Rocznikach Geomatyki)

7 Propozycja harmonizacji II

8 Harmonizacja w GUGiK I Propozycja harmonizacji jest realizowana pod postacią Modelu Podstawowego

9 Harmonizacja w GUGiK II

10 Harmonizacja w GUGiK III

11 Harmonizacja w GUGiK IV

12 Głównym celem jest wyjść z labiryntu krajowych: ustaw, rozporządzeń, instrukcji, wytycznych, resortowych standardów I WEJŚĆ DO LABIRYNTU UNII : - modelowania pojęciowego, UML, schematów pojęciowych UML i GML; -dyrektywy ISNPIRE, Ustawy o IIP, rozporządzeń (np. o interoperacyjności, metadanych), reguł implementacyjnych, specyfikacji danych, międzynarodowych norm ISO serii 19100, - który to labirynt jest znacznie prostszy (jak widać)!

13 Dziękuję za państwa uwagę

14


Pobierz ppt "Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google