Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 2: Modele pojęciowe danych, usług i interfejsów Warsztaty naukowe w ramach XIII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 2: Modele pojęciowe danych, usług i interfejsów Warsztaty naukowe w ramach XIII."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 2: Modele pojęciowe danych, usług i interfejsów Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP Systemy informacji przestrzennej Warszawa, 8.10.2003 Janusz Michalak Uniwersytet Warszawski

2 2 Rola standardów w informatyce i geomatyce Jest to podstawowa reguła Brak standardów przeszkodą w rozwoju Podstawowe standardy w geomatyce: normy z grupy ISO 19100 (ISO/TC 211) specyfikacje OpenGIS (OGC) OpenGIS pomostem pomiędzy normami ISO 19100 i praktycznymi zastosowaniami Obecnie specyfikacje OpenGIS stają się normami ISO 19100

3 3 Czego dotyczą specyfikacje OpenGIS i normy ISO 19100? Interoperacyjność (interoperowalność, współdziałanie): ujednolicone modele danych, zdefiniowane interfejsy, języki dostępu i manipulacji danymi w oparciu o te interfejsy automatyczna translacja danych i modeli

4 4 Czego nie dotyczą specyfikacje OpenGIS i normy ISO 19100? Aspektu tematycznego 6-u dolnych warstw 7-warstwowego modelu ISO dla aplikacji sieciowych (jedynie najwyższa warstwa - aplikacyjna) W obrębie tej najwyższej warstwy: systemu praw dostępu i ochrony dostępu, systemu pobierania opłat za dane, i szeregu innych aspektów nie-geomatycznych.

5 NumerNazwaPrzeznaczenie warstwy 7 Warstwa aplikacyjna Określa jak dana aplikacja wykorzystuje sieć, np. telnet, ftp, WWW. 6 Warstwa prezentacyjna Sposób reprezentowania danych, np. XDR (eXternal Data Representation). 5 Warstwa sesji Sposób ustanowienia komunikacji, np. RPC (Remote Procedure Call). 4 Warstwa transportu Sposób przesyłania danych, np. TCP (Transmission Control Protocol). 3 Warstwa sieci Sposoby przydzielania adresów i przesyłania pakietów, np. IP (Internet Protocol). 2 Warstwa wiązania danych Sposób dzielenia danych na ramki i ich wysyłania, np. Ethernet. 1 Warstwa fizyczna Podstawowe sieciowe urządzenia związane z rodzajem nośnika, np. kabel koncentryczny, skrętka, światłowód. 7-warstwowy model aplikacji sieciowych według ISO

6 6 Czy można wybierać pomiędzy ISO 19100 i OpenGIS? Nie można, bo to jest prawie to samo Planowana jest pełna zgodność Obecnie jeszcze nie w pełni Znaczna część norm ISO to adaptacje specyfikacji OpenGIS Przykład: GML Czy wybrać GML-ISO, czy GML-OpenGIS?

7 [Na podstawie: archiwum OGC]

8 8 1.Potrzeba wieje rodzaj interfejsów 2.Modele danych wewnętrznych, a modele danych zewnętrznych 3.Technologie: WWW, CORBA, DCOM, SQL, XML Globalna telekomunikacja bezprzewodowa Ograniczone rozpoznawanie mowy Brokery żądania obiektów Pośredniki CORBA Bazy danych "Yellow Page" Udostępnianie danych tematycznych Serwery zobrazowania map Urządzenia przenośne Systemy przetwarzania danych przestrzennych Ścieżki informowania O danych Systemy przeszukiwania przestrzennego Interfejsy [Źródło: archiwum OGC] inne znaczenie niż klasa interfejsowa

9 Okno informacyjne programu narzędziowego Rational Rose Enterprise 2002 z podatkowymi modułami Wszystkie modele zawarte w standardach OpenGIS i ISO 19100 zą opracowywane przy pomocy tego programu narzędziowego. Program tej jest powszechnie uznany jako state of the art w modelowaniu pojęciowym z zastosowaniem UML bardzo trudno jest opracować poprawny model UML na papierze

10 Okno programu Rational Rose przedstawiające pakiety modelu metadanych zgodnego ze standardem ISO 19115 model ten zawiera 14 podpakietów

11 Przykłady złożonych modeli UML opracowanych programem narzędziowym Rational Rose

12 Model ogólny (abstrakcyjny) stanowi podstawę dla opracowania modeli implementacyjnych, przy pomocy których są generowane schematy implementacyjne PunktIKrzywa > PunktIKrzywa: CORBA > PunktIKrzywa: EXPRESS > PunktIKrzywa: XML_Schema > PunktIKrzywa: XML-Schema > PunktIKrzywa: EXPRESS > PunktIKrzywa: CORBA > {Zamiana stereotypów i typów ogólnych na stereotypy i typów CORBA} {Zamiana stereotypów i typów ogólnych na stereotypy i typy EXPRESS} {Zamiana stereotypów i typów ogólnych na stereotypy i typy XML-Schema} Objaśnienia: - realizacja W modelu implementacyjnym stosuje się stereotypy i typy zgodne ze specyfikacją określonej implementacji

13 13 Hierarchia obiektów definiujących typy geometrii przestrzeni (opracowana na podstawie ISO 19107 programem narzędziowym Rational Rose)

14 Hierarchia obiektów definiujących typy krzywych (opracowana na podstawie ISO 19107 programem narzędziowym Rational Rose)

15 Hierarchia obiektów definiujących typy elementów topologii przestrzeni (opracowana na podstawie ISO 19107 programem narzędziowym Rational Rose) podwójne dziedziczenie – wymaga to szczególnej ostrożności

16 Model UML definiujący powiązania pomiędzy elementy geometrii i topologii przestrzeni (opracowana na podstawie ISO 19107 programem narzędziowym Rational Rose) Objaśnienia: elementy geometrii elementy topologii w większości są to klasy abstrakcyjne

17 Model UML definiujący elementy geometrii czasu (opracowana na podstawie ISO 19108 programem narzędziowym Rational Rose) TM_TopologicalPrimitive

18 Model słownika dla określania rodzajów wyróżnień lub rodzajów ich atrybutów (opracowany na podstawie ISO 19103 programem narzędziowym Rational Rose)

19 Przykłady modelu ogólnego (abstrakcyjnego) – niezależnego od określonej platformy implementacyjnej Podstawowa różnica pomiędzy modelem ogólnym (abstrakcyjnym) i modelem implementacyjnym polega na zastosowaniu w tym pierwszym stereotypów ogólnych, domyślnych lub własnych języka UML (na przykład: > i > lub domyślny >)

20 Przykłady modelu implementacyjnego przeznaczonego dla języka EXPRESS Podstawowa różnica pomiędzy modelem ogólnym (abstrakcyjnym) i modelem implementacyjnym polega na zastosowaniu w tym drugim stereotypów odpowiednich dla tej implementacji (na przykład: > i >)

21 Model UML definiujący elementy topologii czasu i ich powiązania z elementami geometrycznymi czasu (opracowana na podstawie ISO 19108 programem narzędziowym Rational Rose) ?

22 Przykłady modelu aplikacyjnego opartego na standardzie ISO 19100 Objaśnienia: Klasy importowane z ISO Klasy ISO zmodyfikowane Nowe klasy opracowane jako pochodne klas ISO Model aplikacyjny obok klas importowanych z pakietów modelu ISO zawiera nowe klasy, które są pochodnymi klas ISO (dziedziczą wszystkie składniki i powiązania). Model ten może także zawierać nie-pochodne klasy, które mają jako swoje składniki klasy modelu ISO

23 Narzędzia programu Rational Rose przeznaczone do konwersji modeli UML do schematów implementacyjnych różnych platform (miedzy innymi: CORBA, C++, EXPRESS, ODQL, Oracle, COM i XML)

24 Schematyczne przedstawienie elementów platformy implementacyjnej CORBA z uwzględnieniem składników dotyczących wyróżnień geoprzestrzennych zdefiniowanych w specyfikacji OpenGIS [Źródło: archiwum OGC]

25 Okno programu Rational Rose podczas generowania kodu dla platformy CORBA – przykład dotyczący bazy danych hydrogeologicznych

26 [Źródło: (D. Carlson, 2001)] Z tego względu HyperModel dobrze współpracuje z innymi programami narzędziowymi, a w szczególności z Rational Rose i XML-Spy Język XMI stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy modelami i schematami danych kilku najważniejszych platform implementacyjnych. model pojęciowy to także dane o danych czyli metadane (XMI – XML Metadata Interchange)

27 Zapis modelu pojęciowego porządkowego układu odniesienia czasowego w geologii (tablicy stratygraficznej) za pomocą języka XMI (fragment początkowy) zawiera wszystkie szczegóły modelu – także niewidoczne na diagramach

28 28 Mapowanie UML do/od XML Schema [Źródło: (Carslon, 2001)] float > Money > currency : language CatalogItem name : string description : string listPrice [0..*] : Money sku : string globalIdentifier : string

29 Program narzędziowy HyperModel firmy Ontogenics Corp. jest realizacją koncepcji pozwalającej przy pomocy języka XMI na dokonywanie konwersji modeli pojęciowych pomiędzy różnymi środowiskami

30 30 Właściwości programu narzędziowego HyperModel 1.2 (beta) Importowanie schematów XML Schema do UML Generowanie schematów XML Schema z modeli UML Pełne dostosowanie projektu modelu UML do wymagań schematów XML Schema Tworzy dynamiczne i interaktywne diagramy UML Współpracuje z innymi narzędziami dla UML i XML UML: Rational Rose, Gentleware Poseidon, ArgoUML, TogetherSoft, MagicDraw, Visio 2002 (tylko export) i szeregiem innych. XML: XML Spy

31 Okna programu HyperModel [Źródło: dokumentacja programu HyperModel] Okno katalogowe Okno diagramów modelu UML Okno edytora schematu XML Okno właściwości i dokumentacji elementów

32 32 Schematyczne przedstawienie transferu danych geoprzestrzennych pomiędzy dwoma systemami należącymi do różnych infrastruktur narodowych [Na podstawie: raportów Grupy Nordyckiej] Warunkiem koniecznym do realizacji takiego transferu jest wspólny schemat aplikacyjny zgodny ze standardem ISO 19118 dotyczącym kodowania danych geoprzestrzennych

33 Modułowy (komponentowy) GIS: - Składa się z komponentów od różnych dostawców - A by to wszystko pasowało do siebie potrzebne są specyfikacje [Źródło: archiwum OGC]


Pobierz ppt "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 2: Modele pojęciowe danych, usług i interfejsów Warsztaty naukowe w ramach XIII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google