Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady i zastosowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady i zastosowanie."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady i zastosowanie.
E-USŁUGI Przykłady i zastosowanie. Wykonały: Wioleta Alabrudzińska Iwona Natkowska

2 Spis treści 1. Początki internetu… 2. Wyjaśnienie pojęcia e-usług. 3. Warunki w procesie dostarczanie e-usług. 4. Przykłady usług w internecie: - - WWW - Ftp - Telnet - Lista dyskusyjna - News - IRC - E-learning 5. Przykłady innych e- usług.

3 Początki internetu… Internet to gigantyczna sieć komputerowa, łącząca setki tysięcy komputerów na wszystkich kontynentach. Każdego dnia z usług Internetu korzysta kilkaset mln osób w ponad 160 państwach. W Polsce pierwszy komputer został podłączony do Internetu w 1991 roku. Obecnie w naszym kraju jest już podłączonych do Internetu kilkaset tysięcy komputerów, z których korzysta ponad 30% naszych rodaków W obecnej chwili każdy szczęśliwy posiadacz gniazdka telefonicznego w domu lub nawet telefonu komórkowego może połączyć się z siecią Internet. Dzięki rozmaitym usługom Internetu możemy m.in. błyskawicznie wymieniać wiadomości z naszymi kolegami w innych krajach, organizować wideokonferencje, czytać czasopisma i biuletyny naukowe oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji, oglądać atlasy medyczne, wyszukiwać informacje na temat najnowszych wyników badań w rozmaitych dziedzinach wiedzy, korzystać z baz danych, zdjęć, filmów i symulacji komputerowych.

4 E-usługi to usługi świadczone drogą elektroniczną (np
E-usługi to usługi świadczone drogą elektroniczną (np. za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej), których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjne jest niemożliwe. Następujące usługi, w szczególności jeśli świadczone są przez Internet lub sieć elektroniczną, wchodzą w zakres usług elektronicznych: Ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania. Usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa. Usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę. Odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line. Pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych etc.).

5 W procesie dostarczania e-usługi musi być spełnionych kilka następujących warunków :
wykorzystanie publicznej sieci telekomunikacyjnej do przesyłania danych (np. Internet) świadczona na dowolne żądanie usługobiorcy (o każdej porze w różnej formie) realizowana zdalnie powinna jednoznacznie odpowiadać na zadane lub zamówione przez użytkownika pytanie/zamówienie

6 Oto przykłady usług w Internecie, a więc możliwości jakie daje nam podłączenie się do tej sieci:  
(ang. electronic mail - poczta elektroniczna) - jedna z najczęściej wykorzystywanych usług w Internecie, dzięki której posiadacz skrzynki pocztowej (konta poczty elektronicznej) może wysyłać i odbierać wiadomości (czyli wymieniać informacje z innymi użytkownikami mającymi swoje skrzynki pocztowe). Korzystając z poczty elektronicznej możemy przesyłać informacje tekstowe (listy, komunikaty, zawiadomienia) oraz dołączone do nich inne pliki komputerowe, np. graficzne, dźwiękowe, filmy oraz całe programy komputerowe. Za pomocą poczty elektronicznej możemy również wymieniać informacje oraz dzielić się własnymi uwagami i opiniami z innymi użytkownikami sieci w ramach tzw. list dyskusyjnych.

7 · WWW (ang. World Wide Web - Światowa Pajęczyna Informacyjna) -
niezwykle przyjazny i łatwy w użyciu system prezentowania i udostępniania informacji w Internecie za pomocą tzw. dokumentów hipertekstowych, stworzony przez naukowców z laboratorium CERN w Szwajcarii. Dokumenty te (strony WWW) mogą zawierać tekst, grafikę, dźwięki i animacje, a nawigacja pomiędzy nimi odbywa się dzięki tzw. odnośnikom, którymi mogą być podkreślone fragmenty tekstu, małe obrazki (ikonki) lub fragmenty większych plików graficznych.

8 Ftp (ang. File Transfer Protocol - protokół transferu plików) -
nazwa protokołu (zbioru zasad, standardów) umożliwiającego przesyłanie całych plików komputerowych (np. programów, zbiorów zdjęć) pomiędzy naszym a innym, odległym komputerem w Internecie (np. bazą oprogramowania ftp). Ftp jest także nazwą programu, który wywołuje użytkownik w celu posłużenia się tym protokołem oraz służy jako określenie całej usługi umożliwiającej w Internecie przesyłanie (wymianę, transfer) plików pomiędzy dyskami odległych komputerów.

9 Telnet- usługa polegająca na możliwości zdalnej pracy na odległym komputerze za pośrednictwem Internetu. Przykładowo pracując na komputerze w Warszawie możemy poprzez Internet wydawać polecenia i obsługiwać komputer znajdujący się w Tokio w Japonii. Usługa ta jest najczęściej wykorzystywana do zdalnego sprawdzania swojej skrzynki pocztowej oraz przeglądania katalogów bibliotecznych. Telnet jest także nazwą programu komputerowego, wchodzącego w skład systemu operacyjnego Windows i obsługującego ww. usługę.

10 Lista dyskusyjna (ang. mailing list) -
usługa służąca dyskusjom na określony temat. Lista dyskusyjna może być moderowana, tzn. przesyłane za jej pośrednictwem komunikaty i wiadomości trafiają najpierw do moderatora, który decyduje, które z nich przesłać następnie wszystkim subskrybentom danej listy. Aby zapisać się w Internecie na listę dyskusyjną należy pocztą elektroniczną wysłać komunikat na adres komputera (programu) obsługującego daną listę, zawierający w temacie lub treści listu prośbę o zapisanie na listę. Jeśli ktokolwiek z uczestników listy wyśle następnie wiadomość na adres samej listy (a nie na adres programu ją obsługującego) wtedy wszyscy pozostali członkowie listy otrzymają tę wiadomość do swoich skrzynek pocztowych ( ). Należy pamiętać, że zapisanie się i wypisanie z listy dyskusyjnej odbywa się poprzez adres komputera obsługującego daną listę, a przesyłanie wiadomości wszystkim uczestnikom listy - poprzez adres owy samej listy dyskusyjnej.

11 News (ang. Usenet News - nowinki, newsy) -
internetowe, publiczne tablice ogłoszeniowe, prezentujące w poszczególnych działach tematycznych komunikaty, ogłoszenia, pytania i inne informacje, przesyłane pocztą elektroniczną przez użytkowników Internetu. Przykładowe grupy tematów news to: comp - tematy związane z komputerami, rec - różne sposoby spędzania wolnego czasu, soc - społeczeństwo, sci - tematy naukowe. Każda grupa news może zawierać wąskotematyczne podgrupy, np. w grupie rec.music możemy odszukać podgrupę rec.music.classical - z ogłoszeniami przysyłanymi przez słuchaczy i wielbicieli muzyki klasycznej.

12 IRC (ang. Internet Relay Chat - kawiarnia internetowa) -
jedna z usług w Internecie umożliwiająca nieograniczonej liczbie osób jednoczasowe dyskusje i pogawędki na różne tematy. Poszczególne wypowiedzi opatrzone pseudonimami dyskutantów, ukazują się kolejno na ekranie monitora. Miejsca w Internecie służące do ww. pogawędek nazywane bywają chat rooms.

13 e-learning: - automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem - ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

14 Usługi telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne nie są zaliczane do e-usług, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy program radiowy bądź telewizyjny transmitowany jest wyłącznie poprzez internet. Poza usługami cyfrowymi znajdują się również: - towary, w przypadku których zamawianie i obsługa odbywa się elektronicznie - płyty CD, DVD, dyskietki, kasety i podobne nośniki fizyczne - materiały drukowane (np. książki, biuletyny, gazety i czasopisma) - usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej - usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą sieci telekomunikacyjnej, świadczone korespondencyjnie zwłaszcza za pośrednictwem poczty - usługi fizyczne off-line, np. naprawy sprzętu komputerowego - hurtownie danych off-line - usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji - centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk) - konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert.

15 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/E-us%C5%82ugi


Pobierz ppt "Przykłady i zastosowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google