Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, 18 października 2011 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, 18 października 2011 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, 18 października 2011 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w liczbach: 16 Wydziałów59 Kierunków kształcenia15 Programów prowadzonych całkowicie w językach obcych31 500 studentów560 doktorantówPonad 81 tys. absolwentów (od 1999 roku)1963 nauczycieli akademickich (w tym 499 profesorów i doktorów habilitowanych)13 uprawień do nadawania stopnia doktora habilitowanego22 uprawnienia do nadawania stopnia doktoraW 2010 roku realizowano 263 projekty badawcze MNiSW, a 2011 roku 271 projektów na kwotę 51 mln zł.

3 Środki pozyskane z Unii Europejskiej w kadencji 2008 - 2012 Razem: 1 032 997 803, 44 zł Kapitał Ludzki: 44 projekty na kwotę 523 727 004,32 zł wkład własny 52 mln Zadania inwestycyjne: 19 zadań na kwotę 509 270 799,13 zł wkład własny 79,5 mln zł

4 Projekty realizowane na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

5 15 748 227 zł Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie 21 970 700 zł Wyposażenie w sprzęta aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20 599 750 zł Zakup aparatury naukowo - badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 96 954 000 zł Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych 129 051 000 zł Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 284 323 627 zł Razem

6

7 Modernizacja, wyposażenie i budowa obiektów przeznaczonych dla pięciu wydziałów UWM, których specyfika badań dotyczy szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Biologii Wydział Nauki o Żywności Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Bezpośrednim celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

8 Komponent I: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno- Badawczego Mleczarstwa Uczelnia rozbudowała, zmodernizowała i wyposażyła w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa. Po modernizacji centrum ma 8 tys. m 2 powierzchni, z której będzie korzystać ponad 4 tys. studentów.

9 Komponent II: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej Ta inwestycja objęła modernizację trzech istniejących obiektów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz budowę nowego obiektu. Po zakończeniu prac wydział dysponuje 476 m 2 powierzchni laboratoriów biologiczno-chemicznych oraz 832 m 2 powierzchni nowoczesnych sal laboratoriów zwierzęcych.

10 Komponent III: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Dzięki rozbudowie i modernizacji obiektów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach powstał specjalistyczny ośrodek naukowo- dydaktyczny. W strukturach ośrodka znalazł się zespół sześciu zmodernizowanych laboratoriów. Uczelnia zyskała 3,4 tys. m 2 powierzchni obiektów naukowo-badawczych oraz 2,4 tys. m 2 powierzchni laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Wszystko to dla 1400 studentów uczących się na wydziale.

11 Komponent IV: Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Budynek Wydziału Biologii przeszedł gruntowną modernizację oraz został doposażony w aparaturę, aby utworzyć ogólnowydziałowy zespół laboratoriów diagnostyki molekularnej. Dzięki temu wydział dysponuje 1,3 tys. m 2 powierzchni laboratoriów oraz 6 tys. m 2 dróg, parkingów oraz terenów zielonych.

12 Komponent V: Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Na UWM powstało Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej o powierzchni użytkowej 2,5 tys. m kw. W CAiIE znalazły się laboratoria: technologiczne oczyszczania wody, technologiczne oczyszczania ścieków, technologiczne przeróbki osadów, analityczne, parazytologii i toksykologii wodnej, biologii i rozrodu ryb, genetyki molekularnej, akwakultury organizmów wodnych oraz mikroskopii.

13 Działania Promocyjne – tablice informacyjne i pamiątkowe

14 Działania promocyjne – publikacje w pismach branżowych i regionalnych Harvard Business Review Polska:

15 Działania promocyjne – publikacje w pismach branżowych i regionalnych Gazeta Wyborcza:

16 Działania promocyjne – publikacje w pismach branżowych i regionalnych Wiedza i Życie oraz Świat Nauki:

17 Działania promocyjne w social media – www.facebook.com/UWM.Olsztyn

18 Działania promocyjne w social media - www.facebook.com/polskawschodnia

19

20

21 Działania promocyjne – media uniwersyteckie (Wiadomości Uniwersyteckie)

22

23 Działania promocyjne – media uniwersyteckie (www.uwm.edu.pl)

24

25

26

27 Działania promocyjne – media uniwersyteckie (www.uwm.edu.pl/bio)

28 Polskie Radio Olsztyn Radio Planeta.fm Działania promocyjne – audycje i spoty radiowe Mówi Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.

29 Polskie Radio Olsztyn Radio Planeta.fm Działania promocyjne – audycje i spoty radiowe Mówi Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM

30 Działania promocyjne – uczestnictwo w konferencjach i panelach dyskusyjnych

31

32 Działania promocyjne – broszury informacyjne Otwarcie zmodernizowanych i wyposażonych laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Wrzesień 2011 Otwarcie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Wydziału Biologii Maj 2010

33 Działania promocyjne – uroczyste otwarcia obiektów Otwarcie zmodernizowanych i wyposażonych laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Wrzesień 2011 Otwarcie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Wydziału Biologii Maj 2010

34


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, 18 października 2011 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google