Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich."— Zapis prezentacji:

1 opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

2 KLUCZ DO UCZENIA SIĘ to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich i angielskich na podstawie teorii i badań Lwa Wygotskiego. System edukacji funkcjonujący w Polsce, ale także w wielu innych krajach świata, nastawiony jest na zapamiętywanie i odtwarzanie informacji. Program Klucz do uczenia się oferuje zupełnie inne podejście. Przekonałam się o tym na warsztatach prowadzonych przez naszego trenera - dyrektora placówki mgr Wiesławę Kowalską a przede wszystkim w trakcie 13 tygodniowej praktyki, prowadzonej w grupie dzieci 5 letnich. Pełny program nauczania obejmuje dwanaście modułów. Swoją praktykę zaczęłam od Programu literackiego dla dzieci młodszych (Gąsienice)- 30 sesji. Dzieci poznały 6 bajek według określonych procedur, które pomogły im w rozwinięciu upodobania do słuchania bajek, poznania baśniowego języka oraz dogłębnego zrozumienia struktury opowiadania. Każde spotkanie z bajką poprzedzone było przygotowaniem odpowiedniej scenerii, nastroju oraz zewnętrznych mediatorów. opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

3 PROGRAM LITERACKI – WPROWADZENIE DO BAJKI opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

4 PROGRAM LITERACKI- ZROZUMIENIE BAJKI opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

5 PROGRAM LITERACKI – MODELOWANIE KINESTETYCZNE BAJKI opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

6 PROGRAM LITERACKI – MODELOWANIE WIZUALNO- PRZESTRZENNE BAJKI opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

7 PROGRAM LITERACKI – WERBALIZACJA I TEATRALNE PRZEDSTAWIENIE BAJKI PRZY UŻYCIU MODELU WIZUALNO- PRZESTRZENNEGO opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

8 PROGRAMU LITERACKI - korzyści dla dziecka: wzbogaca słownictwo rozwija wyobraźnię rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, doskonali pojęcia matematyczne odczuwa radość z działania rozwija umiejętność słuchania rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą - korzyści dla nauczyciela: systematyzuje pracę (schemat pracy z tekstem literackim) rozwija ekspresję, kreatywność stanowi drogę do sukcesu dziecka przynosi satysfakcję z realizacji podnosi atrakcyjność pracy z dzieckiem przystępność realizacji wzbogaca warsztat pracy daje bogatą bazę dydaktyczną (gotowe scenariusze, pomoce do zajęć) opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

9 MATEMATYKA SENSORYCZNA CZĘŚĆ II opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

10 MATEMATYKA SENSORYCZNA CZĘŚĆ II opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

11 Wyszywamy dywan z kwiatków- radość z osiągniętego efektu wg instrukcji nauczyciela opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

12 MATEMATYKA SENSORYCZNA CZ. II (12 sesji) opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012 - korzyści dla dziecka odczuwa radość z zabawy uczy się poprzez działanie poznaje świat matematycznych pojęć w działaniu, doświadcza na konkretach zdobywa umiejętność analizowania świata: postrzeganie kolorów, kształtów, rozmiarów uczy się przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji, świadomego planowania działań nabywa umiejętności poruszania się w świecie symboli rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, uczy się współpracy z partnerem, grupą uczy się bezkonfliktowego porozumiewania się, wzajemnego współdziałania, budowania właściwych relacji z innymi uczy się wytrwałości w dążeniu do celu nabywa precyzji, dokładności uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą ma możliwość osiągania sukcesów w indywidualnym dla siebie tempie, wzmacnia poczucie własnej wartości przygotowuje się do pełnienia ról uczy się stosowania zasad, konsekwencji w działaniu

13 opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012 MATEMATYKA SENSORYCZNA CZ. II (12 sesji) korzyści dla nauczyciela praktyczne podejście do edukacji dziecka daje możliwość wspierania i stymulowania rozwoju dziecka jasno określone cele do których dążymy w pracy z dzieckiem pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy rolą nauczyciela i przewodnika małego dziecka w drodze do zdobywania wiedzy, umiejętności zapewnia efektywność edukacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka mobilizuje do systematycznej pracy (cykliczność działania) wzbogaca warsztat pracy daje bogatą bazę dydaktyczną (gotowe krótkie i konkretne scenariusze, pomoce do zajęć) daje efekty i satysfakcję systematyzuje wiedzę motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań buduje dobry kontakt i relacje z dziećmi Podnosi atrakcyjność pracy z dzieckiem

14 KONSTRUKCJE opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

15 Jaka piękna budowla ……… opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

16 Nasz Bob budowniczy sprawdza wykonanie projektu opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

17 KONSTRUKCJE- budowaliśmy wg wzoru a także wymyślaliśmy własne budowle …. opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

18 KONSTRUKCJE opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012 - korzyści dla dziecka: odczuwa radość z działania uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, doskonali procesy poznawcze uczy się funkcjonowania w świecie znaków i symboli samodzielnie zdobywa wiedzę, wzbogaca doświadczenia rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, wyobraźnię, rozwija orientację przestrzenną, sprawność manualną wzbogaca słownictwo rozwija umiejętności konstrukcyjne (skomplikowane budowle stają się proste, jak nigdy dotąd) uczy się planowania, rozwiązywania problemów rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe rozwija umiejętność współpracy, integruje się z zespołem uczy się pojęć matematycznych poprzez świetną zabawę moduł Konstrukcje pozwala na wielokierunkowy i wszechstronny rozwój dziecka z naciskiem na sukces

19 KONSTRUKCJE - korzyści dla nauczyciela : mobilizuje do planowania pracy wzbogacenie warsztatu pracy bogata baza dydaktyczna (gotowe scenariusze, pomoce do zajęć) rozwój umiejętności zawodowych, podniesienie własnych kompetencji przeciwdziałanie rutynie rozwój kreatywnego myślenia usprawnienie organizacji zajęć rozwijanie wyobraźni przestrzennej satysfakcja z sukcesu dziecka wykorzystanie zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka moduł Konstrukcje pozwala na ewaluację zajęć opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

20 WNIOSKI Z PRAKTYKI: - W grupie powinno być maksymalnie 12 dzieci – gdy więcej, to nie mamy możliwości dokładnego przeanalizowania działalności każdego dziecka, albo pomocy powinno być dla 25 dzieci (tyle liczy grupa przedszkolna); - Dzieci z zainteresowaniem uczestniczą w kolejnych zajęciach, każda początkowa sesja musi kończyć się jednak zabawą według ich pomysłu; - Klocki do modułu Konstrukcje muszą być tak przechowywane, by dzieci nie miały problemu z ich segregowaniem a nauczyciel z przygotowywaniem zestawów do zajęć - Program KDU wywołał duże zainteresowanie nie tylko moje ale i moich wychowanków, nauczył ich współdziałania w parach i w grupie - Chciałabym od nowego roku szkolnego pracować na tym programie gdyż jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

21 Podejdź do krawędzi Nie możemy, boimy się Podejdź do krawędzi Nie możemy, spadniemy Podejdź do krawędzi I podeszli... A on ich pchnął... I oni polecieli Apollinaire opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012

22 Nasze zabawy edukacyjne według KDU były miłym czasem spędzonym w przedszkolu, w czasie którego nawiązały się silne więzi między dziećmi. Dziękuję za uwagę lidbac@wp.pl opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012


Pobierz ppt "Opracowała mgr Lidia Bączyk grudzień 2012. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google