Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka-Dynamika klasa 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka-Dynamika klasa 2"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka-Dynamika klasa 2
Materiał z klasy 2

2 Spis treści fizyka-dynamika klasa 2
Opory ruchu i ich zmniejszanie slajd 4 Pierwsza zasada dynamiki Newtona slajd 5 Druga zasada dynamiki Newtona slajd 6 Swobodny spadek ciał slajd 7,8 Trzecia zasada dynamiki Newtona-pęd ciała. Slajd 9 Ruch po okręgu slajd 10 Prawo powszechnego ciążenia slajd 11 Wpływ procesu wytwarzania energii na … slajd 12 Praca i jej jednostki,zadania slajd 13,14

3 Spis treści c.d. Moc i jej jednostka-zadania slajd 15,16
Rodzaje energii slajd 17 Energia kinetyczna i potencjalna slajd 18,19 Koniec slajd 20

4 Opory ruchu i ich zmniejszanie
Dynamika-dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu pod wpływem działających na niego sił Tarcie-siły oporu ruchu (pochodzące od oporu podłoża środowiska). Sposoby zmniejszania oporów powietrza: -kształt aerodynamiczny np. samochodu -stosowanie spojlerów dachowych Sposoby zmniejszania tarcia o podłoże: -łożyska kulkowe -stosowanie koła i smarów oraz gęstych cieczy. Wykorzystanie tarcia: -pokładanie opon i jezdni chropowatymi materiałami. wróć

5 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Treść: jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zadanie 1 Jakie siły działają na motorówkę płynącą po jeziorze ze stałą prędkością? Odp. Na motorówkę działają siły: -tarcia, grawitacji, wyporu, ciągu silnika wróć

6 Druga zasada dynamiki Jeżeli na ciało działa stała siła niezrównoważona innymi siłami to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym. Jeżeli siła wypadkowa ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora prędkości to ciało przyspiesza. Jeżeli siła wypadkowa ma zwrot przeciwny niż wektor prędkości to ciało zwalnia. Wzór na przyspieszenie zgodny z drugą zasadą dynamiki: a=F/m a-przyspieszenie [N/Kg] F-siła [N] m-masa [Kg] wróć

7 Swobodny spadek ciał Swobodny spadek ciał odbywa się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym (pomijając opory ruchu). Pomijając opory ruchu zakładamy że wszystkie ciała spadają swobodnie ze stałym przyspieszeniem zwanym przyspieszeniem ziemskim wynoszącym 10 N/Kg. Inaczej m/s2. Doświadczenie: Z jednakowej wysokości puszczono swobodnie kartkę papieru i kredę. Wolniej spadała kartka papieru, gdyż działała na nią większa siła oporu powietrza. Kreda i kartka papieru spadłyby jednocześnie w próżni wytworzonej np. W rurze Newtona. wróć

8 Swobodny spadek ciał c.d.
Wzory: Ruch: Na drogę Na prędkość Na przyspieszenie Jednostajnie przyspieszony S=a.t2/2 V=a.t a= v/ t Swobodny spadek ciał S=g.t2/2 V=g.t g=10 N/Kg wróć

9 Trzecia zasada dynamiki Newtona-pęd ciała
Jeżeli ciało A działa pewną siłą na ciało B, to ciało B oddziałowywuje na ciało A siła równą co do wartości, mającą ten sam kierunek lecz przeciwny zwrot. Pęd ciała (p)- wektorowa wielkość fizyczna iloczyn masy i prędkości ciała. Wzór:p=m.V p -pęd ciała [kg.m/s] m-masa [Km] V-prędkość [m/s] wróć

10 Ruch po okręgu Ruch jednostajny po okręgu-to taki ruch którego torem jest okrąg, a ciało porusza się po nim ze stałą prędkością. Wektor prędkości ciała poruszającego się po okręgu jest styczny do okręgu i prostopadły do promienia oraz wektora siły dośrodkowej. Siła dośrodkowa-zwrócona jest do środka okręgu. Utrzymuje ciało w stałej odległości od środka okręgu. Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu: V=2)( r:T V-prędkość [m/s] r-długość promienia [cm] T-okres [s] (czas jednego pełnego obrotu) wróć

11 Prawo powszechnego ciążenia
Wartość siły grawitacji , z jaką oddziałowywują na siebie dwa ciała, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Wzór:F=G m1.m2/r2 m1,m2-masy ciał F-siła grawitacji G-stała grawitacji r2-odległość między tymi ciałami wróć

12 Wpływ procesu wytwarzania energii na środowisko naturalne
Paliwa kopalne to: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel Zanieczyszczenia to dymy, dwutlenek węgla i siarki (efekt cieplarniany), tlenki siarki i azotu (kwaśne deszcze). Alternatywne źródła energii to elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne Aby wykorzystać z paliw kopalnych energię trzeba je najpierw spalić. wróć

13 Praca i jej jednostka, zadania
Praca (W)- iloczyn siły i przesunięcia. Wzór:W=F.s W-praca [J] F-siły [N] s-przyspieszenie [m] Powyższy wzór może być wykorzystywany tylko wtedy, gdy wektory siły i przesunięcia mają zgodne kierunki. Praca ma wartość 1J wtedy, gdy siła o wartości spowoduje przesunięcie ciała o 1 metr. Przesunięcie (s)- wektor łączący początkowe położenie ciała z jego położeniem końcowym. wróć

14 Praca i jej jednostka, zadania
Dane: Szukane: S=20 cm=0,2 m W=? F=50 N W=F.s W=50N.0,2m=10 N Odp. Praca wynosi 10 N. wróć

15 Moc i jej jednostka, zadania
Moc (P)- zdolność do wykonywania pracy. Obliczamy ją dzieląc wartość pracy przez czas w jakim została wykonana. Wzór: P=W:T P-moc [W] W-praca [J] T-czas [s] Urządzenie ma moc 1W wtedy, gdy wykonuje pracę 1J w czasie 1 s. wróć

16 Moc i jednostki, zadania.
Zadanie 1 Silnik o mocy 600 W pracował w czasie 1,5 minuty. Ile wynosi praca jaką wykonał ten silnik? Dane: Szukane: P=600W W=? t=90s P=W:t /.t P.t=W W=P.t W=600W.90 s W= J Odp. Praca jaką wykonał ten silnik wynosi J. wróć

17 Rodzaje energii Wyróżniamy następujące rodzaje energii: -mechaniczną;
-dźwiękową; -chemiczną; -jądrową; -cieplną; -wewnętrzną; -świetlną; -elektryczną. Energia opisuje stan fizyczny układu ciał w danej chwili tj. możliwość wykonania pracy. wróć

18 Energia kinetyczna i potencjalna
Energia kinetyczna-związana z ruchem. Wzór:Ek=m.V2:2 Ek-energia kinetyczna [J] M-masa [Kg] V-prędkość [m/s] Wyprowadzenie jednostki: [Kg.(m/s)2=[Kg.m2/s2]=[Kg.m.m/s2]=[N.m]=[J] wróć

19 Energia kinetyczna i potencjalna
Energia potencjalna związana jest z położeniem ciała. Wzór: Ep=m.g.h Ep-energia potencjalna [J] m-masa [Kg] g-przyspieszenie ziemskie [10N/Kg] h-wysokość [m] Wyprowadzenie jednostek: [Kg2.N/Kg.m]=[N.m]=[J] wróć

20 Koniec Menu: wróć


Pobierz ppt "Fizyka-Dynamika klasa 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google