Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z KOMPUTEREM ???. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z KOMPUTEREM ???. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie."— Zapis prezentacji:

1 JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z KOMPUTEREM ???

2 Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Każda grupa użytkowników ma inne uprawnienia i w inny sposób korzysta z zasobów komputera oraz sieci LAN

3 U RUCHAMIAMY KOMPUTER Po uruchomieniu komputera zobaczymy OKNO KOMUNIKATU różnych dla poszczególnych grup użytkowników informujące o konieczności wprowadzenia danych uwierzytelniających różnych dla poszczególnych grup użytkowników _______________________________ jeżeli znamy LOGIN i HASŁO klikamy

4 L OGOWANIE LOGIN (nazwa użytkownika) i HASŁO podaje prowadzący zajęcia (inne dla każdej grupy użytkowników)

5 GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

6 K ONTA UCZNIÓW I NFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA uczniowie gimnazjum uczniowie liceum Klasy 1gim Klasy 2gim Klasy 1LO Klasy 2LO

7 I NNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE K ONTA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW uczniowie szkoły Konto dla uczniów biorących udział w konkursach informatycznych uczniowie szkoły Pozostałe zajęcia dydaktyczne kurs komputerowy Pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne

8 I NNE ZAJĘCIA K ONTA N AUCZYCIELI nauczyciel informatyki Konto administratora pracowni komputerowej nauczyciele szkoły Konto ogólne dla wszystkich nauczycieli KGiLO

9 U ŻYTKOWANIE KOMPUTERA Każdy z użytkowników zobowiązany jest do: 1.Przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w pracowni komputerowej, 2.Przestrzegania zasad współużytkowania komputera, 3.Niedokonywania żadnych zmian w konfiguracji i ustawieniach komputera, 4.Autoryzowania dostępu do komputera na podstawie loginu i hasła otrzymanego od administratora pracowni, 5.Wyłączenia komputera i monitora po zakończeniu pracy, 6.Pozostawienia po sobie porządku na stanowisku pracy,

10 P ULPIT Wygląd pulpitu jest różny dla poszczególnych grup użytkowników

11 O PROGRAMOWANIE Każdy użytkownik może korzystać ze wszystkich programów zainstalowanych na komputerach dostępnych w Menu START

12 I NTERNET Dostęp do Internetu uzyskujemy poprzez przeglądarkę internetową Domyślną przeglądarką jest przeglądarka OPERA

13 Komputer-01 Komputer-02 Komputer-03 Komputer-04 Komputer-06 Komputer-07 Komputer-08 Komputer-09 Komputer-11 Komputer-12 Komputer-13 Komputer-14 BelferKomputer-05Komputer-10 S IEĆ LAN Wszystkie komputery pracują w lokalnej sieci równorzędnej

14 U DZIAŁY SIECIOWE Czyli dostępne zasoby sieci o zróżnicowanych uprawnieniach Dostęp bez ograniczeń wszystkie komputery Odczyt bez ograniczeń Zapis zabroniony Wszystkie komputery Dostęp bez ograniczeń wszystkie komputery tylko na lekcjach informatyki i TI

15 O CHRONA KOMPUTERÓW Programy zabezpieczające komputer: 1.Avast zapewnia kompleksową ochronę komputerów przed wirusami 2.PC Tools Spyware Doctor zapewnia ochronę przed spyware, adware, końmi trojańskimi, programami rejestrującymi

16 P AMIĘTAJ !!! Najlepszą ochroną dla komputera jest użytkownik, Dbaj o swój komputer. Nawet najlepszy program zabezpieczający nie zabezpieczy nas przed awarią jeśli nie będziemy należycie dbać o stan i bezpieczeństwo komputera. Jeśli dochodzi do infekcji systemu przez Trojana lub innego naruszenia bezpieczeństwa, wina w dużej mierze leży po stronie użytkownika.

17 Życzę wszystkim przyjemnej pracy z komputerem Administrator pracowni


Pobierz ppt "JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z KOMPUTEREM ???. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google