Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański

2 O powiecie Powiat Kościański położony jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Przecina go droga krajowa nr 5 i główny szlak kolejowy, łączący Śląsk z Wybrzeżem. Ludność: Powierzchnia: 722 km2 Stopa bezrobocia: 10,6% (2647 osób) W skład Powiatu Kościańskiego wchodzą gminy: miasto Kościan, gmina Kościan, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel.

3 Ciekawostki Gmina Czempiń; Pałac w Turwi, rodzinna rezydencja rodziny Chłapowskich. Gen. Dezydery Chłapowski był prekursorem europejskiego rolnictwa ekologicznego Gmina Krzywiń; Prawie tysiącletni zespół klasztorny Benedyktynów w Lubiniu góruje nad okolicami. Pałac w Racocie. Była to letnia rezydencja prezydentów RP, obecnie znajduje się tutaj stadnina koni. Śmigielska Kolej Dojazdowa – oferuje przejazdy osobowe, organizację rajdów oraz imprez firmowych

4 Gospodarka Liczba ponad zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wskazuje, że powiat kościański, w którym mieszka ponad mieszkańców jest miejscem, gdzie z powodzeniem można prowadzić działalność gospodarczą. Powiat ma charakter rolniczo – przemysłowy, toteż większość podmiotów gospodarczych działających w powiecie prowadzi działalność i produkcję powiązana z tymi branżami. Oprócz przetwórstwa mięs, owoców, warzyw rozwija się przemysł chemiczny, metalowy, meblowy, elektroniczny i poligraficzny. Gospodarkę reprezentują także ośrodki małej i średniej wytwórczości, handlu i rzemiosła. W okolicy Kościana znajduje się eksploatowane złoże gazu ziemnego. Najbardziej znanymi przedsiębiorstwami na terenie powiatu są Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, Danko – hodowla roślin, Lira – pasze oraz Gastrometal produkujący wyroby ze stali nierdzewnej.

5 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Na terenie powiatu kościańskiego od 1999 roku powstało szereg inwestycji sportowych realizowanych nie tylko przez Powiat Kościański ale również przez samorządy gminne. Na inwestycje te wydatkowano ogółem kwotę ,49 zł. Powiat Kościański ,00 Miasto Kościan ,21 Gmina Kościan ,28 Miasto i gmina Czempiń ,16 Miasto i gmina Krzywiń ,00 Miasto i gmina Śmigiel ,84 Powiat Kościański: na rok 2007 zaplanowano ,00zł na dokumentację techniczną na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej w Zespole Szkół w Kościanie.

6 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wybudowana przez samorząd powiatowy w latach Koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł. Pierwszą dużą inwestycją samorządu powiatowego w latach była budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, z której korzystają również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu. Inwestycja kosztowała 3 mln zł, ale przyniosła zamierzony efekt. Przy szkole powstał uczniowski klub sportowy, który prowadzi zajęcia z młodzieżą i cały czas poszerza swoją ofertę i liczbę sekcji. W hali znajdują się boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa ziemnego oraz bogate zaplecze socjalne.

7 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Sala główna o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej. Dwie mniejsze sale z przeznaczeniem na siłownię i salę do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

8 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie wybudowane zostało w latach Budowa Centrum była największą inwestycją powiatu kościańskiego drugiej kadencji. Koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln zł. Uroczyste otwarcie Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie odbyło się 2 września 2005 roku. Budowa Centrum była największą inwestycją Powiatu Kościańskiego II kadencji. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł 3,6 mln zł, z czego 960 tys. władze powiatu pozyskały za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 400 tys. zł za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z Totalizatora Sportowego. Reszta środków pochodziła z budżetu powiatu. Warto zaznaczyć, że na budowę Centrum nie zaciągnięto żadnego kredytu. Ponadto, realizując tą inwestycję Starostwo poniosło wydatki na zakup terenu - od Miasta Kościana - przy ulicy Konopnickiej w kwocie złotych i na rozbiórkę znajdujących się na tej działce zdewastowanych budynków. Koszt rozbiórki wyniósł 83 tys. złotych. Pierwszym ogólnodostępnym, sportowym sprawdzianem dla tego obiektu był I Ogólnopolski Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego, który zgromadził ponad 300 biegaczy z kraju i ze świata.

9 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - sala sportowa. Z Centrum Rehabilitacji i Sportu mogą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale także wszyscy mieszkańcy powiatu, w tym przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Podłoga w sali jest przystosowana do tego, by mogły na niej być rozgrywane mecze przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na sali można rozgrywać mecze siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W przyziemiu budynku, poza salą znajdują się również sale: kinezyterapii, muzykoterapii, fizykoterapii i rehabilitacyno-usprawniająca. Wszystkie pomieszczenia sanitarne są przystosowane do potrzeb i możliwości fizycznych osób niepełnosprawnych.

10 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - sala sportowa.

11 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - boisko sportowe.

12 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - boisko sportowe.

13 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - sala rehabilitacji.

14 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie - sala fizykoterapii.

15 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie – siłownia.

16 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Miasto Kościan L.p. Nazwa zadania Lokalizacja obiektu Wartość inwestycji Termin realizacji 1. Modernizacja Stadionu Miejskiego Stadion Miejski w Kościanie ,00 1994 – 1998 2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościanie ,26 3. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych sali gimnastycznej w I LO I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie ,00 2003 4. Wiaty na Stadionie Miejskim 9.000,00 5. Budowa Wielofunkcyjnego Ogólnodostępnego Obiektu Sportowego pn. „Kryta Pływalnia w Kościanie” Przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie ,97 2003 – 2005 6. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 2 w Kościanie ,98 2006

17 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Kryta Pływalnia w Kościanie - basen sportowy.

18 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Kryta Pływalnia w Kościanie - basen szkoleniowo-rekreacyjny.

19 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Gmina Kościan L.p. Nazwa zadania Lokalizacja obiektu Wartość inwestycji Termin realizacji 1. Budowa boisk sportowych przy szkołach Szkoły w Turwi, Kiełczewie i Starych Oborzyskach ,81 2002 2. Dostawa sprzętu sportowego wraz z montażem Sala sportowa w Starych Oborzyskach ,70 2003 3. Wybudowanie auli szkolnej Szkoła w Bonikowie 4. Budowa sali gimnastycznej Stare Oborzyska ,80 5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym Stary Lubosz ,03 6. Budowa sali sportowo-gimnastycznej wraz z zapleczem i częścią dydaktyczną Przy Szkole w Racocie ,22 7. Budowa ścieżki rowerowej Trasa Kościan-Racot ,39 2005 8. Rekultywacja boiska sportowego Kokorzyn 95.641,33 2006

20 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Sala sportowo-gimnastyczna wraz z zapleczem i częścią dydaktyczną przy istniejącym budynku szkolnym w Racocie.

21 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Miasto i Gmina Czempiń L.p. Nazwa zadania Lokalizacja obiektu Wartość inwestycji Termin realizacji 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego Gimnazjum Borowo ,16 2006 2. Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Czempiniu 15.000 3. Szkoła Podstawowa w Starym Gołębinie 11.000

22 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Boisko wielofunkcyjne w Borowie o nawierzchni syntetyczno-poliuretanowej o powierzchni 1144 m2 wyposażone w sprzęt sportowy m.in.. do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę.

23 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

24 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Miasto i Gmina Krzywiń L.p. Nazwa zadania Lokalizacja obiektu Wartość inwestycji Termin realizacji 1. Budowa boisk Zespół Szkół w Jerce i Lubiniu 35.000,00 1999 2. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej o zaplecze socjalne Zespół Szkół w Lubiniu ,00 3. Modernizacja sali gimnastycznej Zespół Szkół w Krzywiniu ,00 4. Opłotowanie boiska sportowego Zespół Szkół w Jerce 10.000,00 2004 5. Budowa hali sportowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu ,00

25 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Hala sportowo - widowiskowa w Krzywiniu.

26 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez gminy powiatu kościańskiego
Miasto i Gmina Śmigiel L.p. Nazwa zadania Lokalizacja obiektu Wartość inwestycji Termin realizacji 1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym Przy budynku szkolnym w Starej Przesiece Drugiej ,19 2006 2. Rozbudowa budynku sędziowskiego, socjalno-gospodarczego Stadion Klubu Sportowego „POGOŃ” Śmigiel 85.198,88 3. Budowa budynku socjalno-magazynowego dla obsługi sportu i rekreacji ( w trakcie realizacji) Stare Bojanowo 68.368,77

27 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Hala sportowa w Przysiece Starej

28 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Powiat kościański a organizacje pozarządowe Samorząd powiatowy aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kościańskiego. W bieżącym roku zarejestrowanych jest już 200 stowarzyszeń, wśród których: - 18 to stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej, - 23 to uczniowskie kluby sportowe, - 31 to kluby sportowe rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólne działania realizowane są zgodnie z „Kartą współpracy powiatu kościańskiego z organizacjami pozarządowymi”, uchwalą przez Radę Powiatu w 2005 roku, a także rocznymi programami współpracy. Współpraca odbywa się głównie w formie wspólnej realizacji zadań oraz zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

29 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Na przestrzeni lat budżet powiatu kościańskiego w dziale kultura fizyczna i sport sukcesywnie wzrastał. W 1999 roku na sport wydatkowano 36 tys. zł, a w już 181 tys. zł, co stanowiło wzrost o ponad 480 %. W bieżącym roku na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki na kwotę ponad 132 tys. zł. Około 75 % wydatków na sport stanowią koszty realizacji zadań skierowanych wyłącznie do dzieci i młodzieży. Powiat w całości finansuje system szkolnych rozgrywek sportowych tj. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadę i Licealiadę oraz wspiera finansowo kilkadziesiąt innych imprez sportowych organizowanych co roku na terenie powiatu. Samorząd powiatowy od 2003 roku dofinansowuje wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich wakacji, obejmujący programem zajęcia sportowo-rekreacyjne.

30 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Wydatki z budżetu powiatu kościańskiego na rozwój kultury fizycznej i sportu w latach wydatki w zł Na przestrzeni lat budżet powiatu kościańskiego w dziale kultura fizyczna i sport sukcesywnie wzrastał. - w 1999 roku na sport wydatkowano 36 tys. zł, - W 2000 roku tys. zł, - W 2001 roku zł - W 2002 roku zł - W 2003 roku zł - W 2004 roku zł - W 2005 roku zł - W 2006 roku zł - W 2007 roku zł a w już 181 tys. zł, co stanowiło wzrost o ponad 480 %. W bieżącym roku na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki na kwotę ponad 132 tys. zł lata

31 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
W tradycje sportowe powiatu wpisały się już takie imprezy sportowe jak : Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dr Henryka Florkowskiego Gwiazdkowy Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Podstawowych Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kajakarstwie Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Siatkowej Samorządowców

32 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański\
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu.

33 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu.

34 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dr Henryka Florkowskiego.

35 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dr Henryka Florkowskiego.

36 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Gwiazdkowy Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Podstawowych.

37 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kajakarstwie.

38 Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Siatkowej Samorządowców.


Pobierz ppt "Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej przez Powiat Kościański"

Podobne prezentacje


Reklamy Google