Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

2 Lokalizacja Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej
Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka pokój 4.05 al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra tel

3 dr inż. Włodzimierz Kujanek
Pracownicy mgr Sylwia Domańska tel mgr Marta Czajkowska Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: – 19.00 Rzecznik patentowy dr inż. Włodzimierz Kujanek ul. Podgórna 50 Budynek Główny A-0, pok. 08 tel Godziny konsultacji: poniedziałek - piątek: – 13.00

4 ROINP Informacja normalizacyjna Informacja patentowa
ROINP gromadzi, opracowuje, udostępnia i upowszechnia literaturę normalizacyjną dla potrzeb środowiska akademickiego, naukowo-technicznego, jednostek gospodarczych i administracyjnych w regionie. W październiku 2011 r. w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej został przeprowadzony audyt (drugiej strony). Audytorzy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pozytywnie ocenili System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w ROINP, co dokumentuje wydane przez PKN Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Informacja patentowa ROINP gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę patentową dla potrzeb środowiska naukowego, studentów, rzeczników patentowych i innych użytkowników zainteresowanych tą informacją. Ośrodek funkcjonuje w ramach sieci PATLIB, współpracuje z UPRP i EPO. W ramach ośrodka działa Rzecznik Patentowy oraz czytelnia zbiorów patentowych. Zbiory czytelni obejmują ok. 142 tys. polskich opisów patentowych w postaci drukowanej, bazy patentowe krajowe i europejskie w wersji elektronicznej oraz literaturę z zakresu prawa autorskiego.

5 Działalność normalizacyjna
Polskie Normy literaturę normalizacyjną Udostępnia: Udziela informacji normalizacyjnej: prostej, dotyczącej m. in.: zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych; aktualności norm, cen dokumentów specjalistycznej, na temat powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i europejskimi. aktualizacje norm na zlecenie klientów zestawienia tematyczne norm na zamówienie Wykonuje:

6 Działalność patentowa
Zabezpieczanie w kraju i za granicą ochrony prawnej rozwiązaniom technicznym, których ochrona jest celowa oraz udzielanie pomocy merytorycznej i porad prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej Opracowywanie, przy udziale twórców projektów wynalazczych, dokumentacji związanej ze zgłaszaniem i ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w kraju i za granicą Prowadzenie prac mających na celu śledzenie najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju techniki światowej w wybranych dziedzinach i wykrywanie rozwiązań posiadających znamiona projektu wynalazczego Występowanie przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony projektów wynalazczych Współdziałanie przy wdrażaniu projektów wynalazczych w gospodarce oraz organizowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony własności intelektualnej Pomoc w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni w zakresie sprawdzenia czystości i zdolności patentowej uzyskanych rozwiązań oraz pomoc prawna w opracowaniu umów licencyjnych dotyczących projektów wynalazczych i dzieł objętych prawem autorskim

7 Zbiory normalizacyjne
Polskie Normy - ok. 35 tys. egzemplarzy pełnych tekstów aktualnych PN archiwalne Polskie Normy – ok. 21 tys. egzemplarzy archiwalne normy branżowe – egzemplarzy aktualny katalog Polskich Norm w wersji elektronicznej katalog archiwalnych norm branżowych Międzynarodową Klasyfikację Norm ICS (wydanie polskie) czasopisma z zakresu normalizacji Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej posiada:

8 Katalogi PN POLSKIE NORMY

9 Wydawnictwa normalizacyjne

10 Słowniki normalizacyjne Poradniki

11 Czasopisma

12 Zbiory na dyskach CD

13 Zbiory patentowe Polskie opisy patentowe pełny zbiór od 1976 r.
Roczne wykazy patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe Biuletyny Urzędu Patentowego (od 1972 r.) Wiadomości Urzędu Patentowego (od 1972 r.) Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (kolejne edycje) Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych Wydawnictwa Urzędu Patentowego i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Nowator (miesięcznik) Patent (miesięcznik) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP

14 Opisy patentowe - ok. 142 tys.
Wydawnictwa ciągłe

15 Czasopisma Literatura patentowa

16 Bazy na dyskach CD BAZWUP – informacje o zgłoszonych w Polsce wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych (dawniej zdobniczych) i znakach towarowych ( ) ESPACE BULLETIN – dane bibliograficzne oraz stan prawny wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym ( ) ESPACE LEGAL – dane bibliograficzne o stanie prawnym wynalazków ( ) ESPACE ACCESS EP-B – dane bibliograficzne udzielonych patentów europejskich ( )

17 Bazy na dyskach CD ESPACE ACCESS – dane bibliograficzne i skróty wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym ( ) ESPACE PRECES – opisy patentowe wynalazków chronionych w nast. krajach Bułgaria,Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja ( ) ESPACE ACCESS PRECES – dane bibliograficzne dokumentów patentowych Bułgaria, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacja ( ) ESPACE ACCESS-EUROPE – dane bibliograficzne wynalazków zgłoszonych do ochrony w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluxu, Szwajcarii i Portugalii ( ) ESPACE/GLOBALPAT – (wyd. EPO) dane bibliograficzne i skróty opisów patentowych US, WO, EP, DE, FR, CH ( ) GLOBALPAT (wyd.USA) dane bibliograficzne „rodzin patentów”, publikacji US, WO, EP, DE, FR, CH ( )

18 Bazy na dyskach CD Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google