Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikt jest prowadzony przez kogoś. Dotyczy jakiejś sprawy, tzw. treści sporu. Obejmuje dwie lub więcej alternatywnych rozwiązań. Jest zatrzymaniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikt jest prowadzony przez kogoś. Dotyczy jakiejś sprawy, tzw. treści sporu. Obejmuje dwie lub więcej alternatywnych rozwiązań. Jest zatrzymaniem."— Zapis prezentacji:

1

2 Konflikt jest prowadzony przez kogoś. Dotyczy jakiejś sprawy, tzw. treści sporu. Obejmuje dwie lub więcej alternatywnych rozwiązań. Jest zatrzymaniem się partnerów, w celu wybrania…

3

4 Przykład: 1. Podmiotem sporu są - RODZICE 2. Treścią sporu jest - WYCHOWANIE DZIECI 3. Alternatywami są - TRAKTOWANIE ŁAGODNE LUB SUROWE.

5 Konflikt z boku wydaje się: przerzucaniem się argumentami, opiniowaniem innych obiektywnych obserwatorów i ustalaniem czyja racja jest lepsza. Konflikt pobawiony tej otoczki jest jednak inny. Bo czy chodzi o to, kto ma błędne rozumowanie czy kto udowodni, że jego jest lepsze. Autor podkreśla, że strony konfliktu często pojmują go w kategorii walki by MOJE a nie JEGO było tym ostatecznie wybranym.

6 Konflikt zależy od natury samych uczestników konfliktu, często nie zaś od jego treści czy możliwych alternatyw.

7 Potrzeby sytuacyjne – niezgodność życzeń i pragnień w określonych sytuacjach. Potrzeby przyzwyczajeń – Utrwalone potrzeby nie współgrają z potrzebami partnera. Styl życia – Różnice w przeżywaniu rzeczywistości i różnice temperamentu. Układ wzajemny – niezgodność podziału ról.

8 Eskalacja napięć – Do normalnego konfliktu dochodzi emocjonalny ładunek – epitety, oskarżenia. Wpływ zewnętrzny – wpływ osób trzecich na całą scenę. Konflikt wewnętrzny – rozdarcie wewnętrzne partnerów (lęki)

9 Chodzi o sprzeczność potrzeb dotyczących nas samych, nie są one związane z partnerem. Wśród przykładów można wymienić – głów, pragnienie, potrzebę spokoju. Lub dla kontrastu – potrzebę aktywności, absorbującej rozrywki… Konflikt na tej płaszczyźnie jest łatwy do rozwiązania.

10 Wniesione zwyczaje przez każdego z małżonków bywają na ogół inne. Mogą to być – mówienie gwarą, wczesne wstawanie, określony sport, czy rodzaj zajęć amatorskich a także hierarchie wartości czy światopogląd małżonków. Takie wytworzone typy zachowań (już od dzieciństwa). Konflikty są o wiele trudniejsze niż w poprzedniej płaszczyźnie. Ich rozwiązanie wymaga długofalowego dopasowywania się małżonków.

11 Odczuwanie przez nas świata jest dla każdego inne. Znamy chociażby typowy podział: melancholik, choleryk, flegmatyk i sangwinik. Rieman wyróżnia natomiast osobowości: Schizoidalne, Depresyjne, Obciążone natręctwami, Histeryczne.

12 Jednak tylko na początku znajomości… stopniowo odczuwamy coraz większy dysonans pomiędzy nami a partnerem co może wywoływać nie miłe uczucie, a nawet odpychać.

13 Każdy z partnerów jest przekonany, że nie może zmienić swego postępowania z winy drugiego… i tak związek zamyka się w błędnym kole. Przykład: Jestem podejrzliwy, bo jesteś taka lekkomyślna. Muszę być wielkoduszna, bo Ty jesteś taki podejrzliwy…

14 Każdą cechę można nazwać w dwojaki sposób… Partnerzy w zależności od sytuacji mogą różnie postrzegać swoje zachowanie i tak je opisywać… Ćwiczenie… (-) … (+)ostrożny (-) skąpy(+) … (-) …(+) nieobliczalny (-) chaotyczny(+) … (-) pedant(+) …

15 Każdą cechę można nazwać w dwojaki sposób… Partnerzy w zależności od sytuacji mogą różnie postrzegać swoje zachowanie i tak je opisywać… Ćwiczenie… (-) tchórzliwy, podejrzliwy(+)ostrożny (-) skąpy(+) oszczędny (-) elastyczny, żywy(+) nieobliczalny (-) chaotyczny(+) żywiołowy (-) pedant(+) systematyczny

16 Wiele z naszych potrzeb podstawowych zależy od drugiego człowieka. Wygórowane oczekiwania skutkują rozczarowaniem, natomiast powodów tego trzeba szukać we wczesnym dzieciństwie. W pary dobierają się ludzie – uzupełniający się oczekiwaniami. Grają pewną rolę i ku swojej radości dostrzegają, że wybrany partner gra rolę uzupełniającą do jego.

17 Taki rodzaj zachowania, w którym nieświadomi swoich ról partnerzy odgrywają uzupełniające się role – bo tacy się wybrali (oczywiście z miłości ) nazywamy KOLUZJĄ. Zachodzi coraz większe zazębianie się partnerów – w myśl układu SILNIEJSZY – SŁABSZY. Jak podkreśla autor, nie wiąże się to praktycznie wogole z siłą fizyczną lub jej brakiem.

18 Układy takie można porównać do układu Mistrz i Uczeń, Ojciec i Dziecko, Przewodnik i Prowadzący. Ktoś w związku dba o drugiego, ktoś ochrania i zabezpiecza, ktoś poucza i myśli przyszłościowo. Drugi ktoś wciela się w uzupełniającą rolę pouczanego, zabezpieczanego, objętego troską…

19 Należy znów wrócić do kwestii różnic. Na początku są one atrakcyjne i zaspokajają potrzeby partnerów. Wzajemnie grają nieprzypisane role, w duecie słabszego i mocniejszego. Z czasem przewodzenie i bycie prowadzonym, pouczanie i bycie uczniem zaczyna drażnić i pojawia się kryzys.

20 Pogłębianie: Partner A stoi dalej na stanowisku mistrza, dodatkowo partner B gdy zajmuje się dziećmi i domem – traci poczucie wartości (praca jako sposób samorealizacji). Różnice się pogłębiają. Zanikanie: Relacje wzajemnie przechodzą, z dominacji jednej strony do dominacji drugiej. W takiej sytuacji, jedno (słabsze) usiłuje się wyrwać ze sztywnego układu, drugie (silniejsze) próbuje utrzymać swoją pozycję dominanta.

21 Strona mocna nie jest chętna do oddania wpływu na słabszego, jednak z samym posiadaniem tej mocy czuje się źle. Za fasadą, czy można by powiedzieć kurtyną – kryje się lęk, niepewność. Siła tego, kto uważa, że musi być silny jest często pozorna, jednak woli on unikać trzęsienia ziemi w myśl zasady: lepszy wróbel w garści…

22 Konflikt rzadko zatrzymuje się na poziomie wymiany argumentów i podjęciu optymalnej decyzji na ich podstawie. Często emocje biorą górę i idą w ruch słowa nacechowane emocjonalnie lub wzrasta napięcie żądań.

23 PARTNER A Prosi o coś… Dopomina się Żąda PARTNER B Odpowiada wymijająco Daje argumenty przeciw Ucieka

24 Wychodzi z założenia, że najlepsza obrona to atak… Im więcej mąż dopomina się o porządek w mieszkaniu… Tym częściej otrzymuje komunikat zwrotny: a Ty zajmij się wreszcie dziećmi…

25 AAAA BB B

26 Niejasny początek – partnerzy nie są w stanie już ocenić od czego konflikt się zaczął. (por. cyrkularność) Każdy wynajduje wydarzenie które jego zdaniem zapoczątkowało jego negatywną reakcje i czuje się usprawiedliwony. Akcenty – każda ze stron w pewnych momentach czuje się obiektem napastliwoścu drugiego i uznaje, że nie może inaczej zareagować jak tylko napaścią… Dodatkowo należy podkreślić, że komunikat określonego typu wywołuje odpowiedz komunikatem tego samego typu. Komunikat agresywny i wrogi, spowoduje również taką samą odpowiedz partnera. (Tryjarska)

27 Polaryzacja – osoba staje się takim jakim widzi go jego partner, oboje nawzajem ściągając się w dół tej spirali. To nakręcanie dotyczyć może także rzeczy pozytywnych…

28 …zarówno w tym, co złe i w tym, co dobre sprawdza się stara mądrość głosząca, że echo odpowiada takim głosem jaki usłyszy…

29 1. Jakie mamy elementy w konflikcie… wymień wraz z przykładem…

30 2. Od którego z komponentów w dużej mierze zależy konflikt… i dlaczego…

31 3. Jak może przebiegać eskalacja napięć? Wymień dwa mechanizmy…

32 4. W jaki sposób te same cechy partnera nazywamy w sytuacji konfliktu, a jak w sytuacji codziennej?


Pobierz ppt "Konflikt jest prowadzony przez kogoś. Dotyczy jakiejś sprawy, tzw. treści sporu. Obejmuje dwie lub więcej alternatywnych rozwiązań. Jest zatrzymaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google