Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWAKOWIE ROK SZKOLNY 2010 / 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWAKOWIE ROK SZKOLNY 2010 / 2011."— Zapis prezentacji:

1 S PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWAKOWIE ROK SZKOLNY 2010 / 2011

2 TROCHĘ HISTORII… Pierwsza idea oszczędzania poruszana była już przez Komisję Edukacji Narodowej w 1773 r., zalecała ćwiczyć dzieci w oszczędzaniu. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał okólnik głoszący młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętności i zasady oszczędzania pieniędzy. W 1927 r. rozpoczęły działalność Szkolne Kasy Oszczędności, które w 1935 r. zostały objęte zarządem Pocztowej Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest statutowym obowiązkiem banków.

3 K TO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM SKO I JAK TO DZIAŁA ? Członkami SKO mogą być uczniowie ze szkół lub drużyn harcerskich działających w szkołach. Ich interesy wobec banku reprezentuje nauczyciel – opiekun SKO. Na nazwisko dyrektora szkoły i opiekuna SKO wystawiana jest obiegowa książeczka oszczędnościowa, na którą wpłacane są oszczędności uczniów – członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń.

4 JAKI JEST CEL DZIAŁALNOŚCI SKO ? Głównym celem Szkolnej Kasy Oszczędności jest wyrabianie u uczniów od najmłodszych lat nawyków świadomego oszczędzania, pomysłowości w zdobywaniu i wypracowywaniu dochodów finansowych, przygotowanie do rozsądnego i umiejętnego sposobu gospodarowania własnymi oszczędnościami oraz korzystanie z usług banków..

5 TROCHĘ STATYSTYKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWAKOWIE. W roku szkolnym 2010/2011 w Szkolnym Kole SKO zapisanych było 92 członków ze szkoły podstawowej. Uczniowie z gimnazjum tak jak w roku ubiegłym, nie odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w zakresie oszczędzania. Kilkunastu uczniów dokonywało drobnych wpłat. Niestety idea oszczędzania bez szybkiego wzbogacenia się to już nie dla nich. Wynik oszczędności w roku szkolnym 2010/2011, na koniec maja 2011 r. wynosił 11.000 zł..

6 UROCZYSTY APEL – OSZCZĘDZANIE… Aby propagować ideę oszczędzania opiekun SKO Pan Piotr Szuba we współudziale z Panią Wandą Tomaszewską zorganizowali apel poświęcony oszczędzaniu. Podczas uroczystości nastąpiło podsumowanie całorocznej pracy Szkolnego Koła SKO za rok 2009/2010, ogłoszenie wyników współzawodnictwa w oszczędzaniu pomiędzy poszczególnymi klasami jak i indywidualnie.

7 K ILKA ZDJĘĆ Z APELU : DZIECI PRZEDSTAWIAJĄ …

8 W SPÓLNE ŚPIEWANIE O OSZCZĘDZANIU..

9 P REZENTACJA PLAKATÓW O TEMATYCE OSZCZĘDZANIA..

10 P ANI W ANDA T OMASZEWSKA.. B YŁO SUPER !!

11 O PIEKUN KOŁA P AN P IOTR S ZUBA PRZY WRĘCZANIU NAGRÓD..

12 H URRA.. MAMY NAGRODY

13 PODSUMOWANIE.. Działalność koła SKO w roku szkolnym 2010/2011 zakończono w czerwcu br. wypłacając jak co roku, znaczną część zgromadzonych oszczędności szkolnego jego członkom. Od nowego roku będziemy aktywnie propagowali ideę oszczędzania…bowiem.. Czym skorupka za młodu nasiąknię…tym na starość trąci Sporządził: Piotr Szuba 27 czerwca 2011r.


Pobierz ppt "S PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWAKOWIE ROK SZKOLNY 2010 / 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google