Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekt fiskalny katastru możliwości i oczekiwania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekt fiskalny katastru możliwości i oczekiwania"— Zapis prezentacji:

1 Aspekt fiskalny katastru możliwości i oczekiwania
dr Grzegorz Nowecki

2 Wielofunkcyjność cechą charakterystyczną katastru współczesnego
Podstawowe funkcje katastru : ewidencyjno-informacyjna prawna fiskalna

3 Negatywny odbiór społeczny funkcji fiskalnej katastru
podatek katastr(of)alny podatek z Loch-Ness podatek kastralny

4 Utożsamienie katastru z podatkiem co jest tego powodem ?
Kataster ante portas Założenie katastru niezbędnym warunkiem realizacji reformy opodatkowania nieruchomości Powszechna taksacja nieruchomości i wartość katastralna podstawą systemu ad valorem

5 Fiskalne źródła katastru
Państwa starożytne : Babilonia Egipt Chiny Rzym

6 System 9 kwadratów okres 4000 – 1300 pne

7 Wiek XIX złotą erą katastru fiskalnego
Kataster rodzajowy – gruntów, budynków, lokali, przedsiębiorstw, lasów, winnic itp. przychód/dochód katastralny podstawą opodatkowania nieruchomości

8 Wiek XX erą przeobrażeń katastru
Kataster nieruchomości Wartość podstawą opodatkowania nieruchomości System katastralny

9 Kataster XXI Systemowy cel katastru Dostarczenie aktualnych, wiarygodnych oraz szczegółowych informacji o nieruchomościach, ich właścicielach (posiadaczach) oraz o prawach do nieruchomości

10 Kataster rejestrem publicznym
Rejestry publiczne przesądzają o jakości państwa w którym żyjemy Rola rejestrów publicznych jest szczególnie doniosła w obecnej dobie informacji, gdzie niezbędny jest szybki dostęp do ich zasobów Tomasz Stawecki – „Rejestry Publiczne”

11 Kataster motorem rozwoju gospodarczego
Systemy rejestracji nieruchomości stanowiąc gwarancję własności są kluczem do rozwoju ekonomicznego i powodem sukcesu państw wysokorozwiniętych Teoria martwego kapitału - Hernando de Soto : „Tajemnica kapitału”

12 Kataster bazą podatkową
EGiB (kataster nieruchomości) Funkcja fiskalna Znaczenie dla sfery opodatkowania nieruchomości

13 Podstawa prawna Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią m.in. podstawę wymiaru podatków oraz świadczeń. Organ prowadzący ewidencję zobowiązany jest do zawiadamiania o zmianach w ewidencji właściwe organy w sprawach podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości).

14 EGiB – funkcja fiskalna
Dane z rejestru gruntów: dane ewidencyjne działki, takie jak: opis położenia działki, pole powierzchni ewidencyjnej, powierzchnie użytków z podziałem na rodzaje gruntów (rolne, leśne, budowlane, przemysłowe, nieużytki itp.) numer wpisu do rejestru zabytków, klasy gleboznawcze (od I do VI)

15 EGiB – funkcja fiskalna cd.
Dane z kartoteki budynków: dane ewidencyjne i opisowe budynku, takie jak: numer działki na której wzniesiony jest budynek, rodzaj budynku – przeznaczenie, numer i data wpisu do rejestru zabytków, powierzchnia zabudowy. W ewidencji nie podaje się powierzchni użytkowej budynków, obliczanej zgodnie z art.4 ust.2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

16 EGiB – funkcja fiskalna cd.
Dane z rejestru podmiotów: dane dotyczące władających gruntami lub budynkami.

17 Rola EGiB w opodatkowaniu nieruchomości – przykład 1
Opodatkowanie gruntów - działka 1000 m kw gospodarstwa rolne – średnio ok. 10 zł/ rok inne grunty rolne – 20 zł/ rok grunty leśne – 3,4 zł/ rok grunty pozostałe zł/ rok grunty dz. gospodarcza – 800 zł/ rok Stawki obowiązujące w 2011 r.

18 Rola EGiB w opodatkowaniu nieruchomości – przykład 2
Niektóre zwolnienia podatkowe : Grunty V i VI klasy Nieużytki Lasy do lat 40-u Grunty zadrzewione i zakrzewione

19 Rola EGiB w opodatkowaniu nieruchomości – przykład 3
Opodatkowanie budynków i lokali ( powierzchnia 100 m kw ) mieszkalne – 0,67zł/m kw = 68 zł/rok niemieszkalne – 7 zł/ m kw = 700 zł/rok dz. gospodarcza – 21 zł/ m kw = 2100 zł /rok Stawki obowiązujące w 2011 r.

20 Znaczenie EGiB dla sfery opodatkowania nieruchomości
Aktualna linia orzecznicza W jakim kierunku zmierza orzecznictwo sądowe Kwestia konstytucyjności

21 Docelowy kształt katastru nieruchomości
Model katastru fiskalnego (wartościowego) Model katastru fizycznego (wielofunkcyjnego)

22 Rozwiązania zagraniczne
W Europie katastry wartościowe mają profil fiskalny Dominują katastry o wielofunkcyjnym kształcie, który charakteryzuje zasada równowagi i współdziałania w realizacji najważniejszych zadań Poza Europą wartość nieruchomości zawiera się generalnie w odrębnych rejestrach taksacyjnych, zwłaszcza w krajach Ameryki Pn i Pd oraz Azji Jest to rozwiązanie przyjęte także w niektórych państwach europejskich, jak Dania czy Holandia

23 Konkluzja Dla dalszego rozwoju instytucji katastru w Polsce niezbędne jest zrównoważenie jego funkcji w wyniku rezygnacji z tworzenia modelu katastru wartościowego, w sytuacji braku perspektyw dla reformy opodatkowania nieruchomości, która de facto warunkuje jego powstanie


Pobierz ppt "Aspekt fiskalny katastru możliwości i oczekiwania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google