Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2008/2009

2 1. Baza szkoły

3 2.Funkcjonowanie szkoły – zasięg

4 3. Kadra pedagogiczna

5 DYDAKTYKA

6 Zabezpieczenie pełnej realizacji podstawy programowej Godziny niezrealizowane (nieobecności nauczycieli) Szkoła Podstawowa Gimnazjum

7 Szkoła Podstawowa Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji

8 Analiza sprawdzianu po szkole podstawowej

9 1. Podstawowe dane statystyczne 2. Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki

10 Porównanie wyników uzyskanych podczas sprawdzianu w latach 2005 – 2009

11 Gimnazjum

12 Analiza egzaminu gimnazjalnego

13 1. Podstawowe dane statystyczne Część humanistyczna 2. Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki

14 1. Podstawowe dane statystyczne Część matematyczno - przyrodnicza 2. Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki

15 1. Podstawowe dane statystyczne Język angielski

16 Porównanie wyników egzaminów w latach 2005 - 2009

17 Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 – 2008. Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 37. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Część humanistyczna Część matematyczno - przyrodnicza

18 Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych Sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych I miejsce dla Zespołu Szkół i Certyfikat EKO Szkoła Gminy Dębica III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym Miłość lekiem na cierpienie II i III miejsce w gminnym konkursie czytelniczym dla klas II W Krainie Baśni Andersena I i III miejsce w V Powiatowym Konkursie Ekologiczno – przyrodniczym Niech bije zielone serce Ziemi I miejsce w kategorii film w XV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wybieram trzeźwość I miejsce w gminnym konkursie fotograficznym Niebo nad Polską II miejsce w Powiatowym konkursie literacko – profilaktycznym Mówimy stop uzależnieniom Finalista Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów

19 Losy absolwentów

20 OPIEKA I WYCHOWANIE

21 Realizacja szkolnego programu profilaktyki Zawsze razem- profilaktyka AIDS w klasie I SP Programy profilaktyczne: spotkanie z pedagogiem PPP w Dębicy na temat preorientacji zawodowej uczniów klasy III gimnazjum, spotkania z przedstawicielem komendy powiatowej policji na temat Jak bezpiecznie poruszać się po drodze (klasy 0 i I – III), Jestem odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego – (klasy IV-VI) Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie - konsekwencje wykroczeń młodzieży ( gimnazjum), badanie lateryzacji i prawidłowej wymowy dzieci z oddziału przedszkolnego, badanie ryzyka dysleksji dzieci z oddziału przedszkolnego Ponadto zorganizowano: Żyję bez ryzyka AIDS w klasach I-III gimnazjum, SAPER –rozładowanie emocji w klasie V,

22 Frekwencja uczniów na zajęciach

23 Uczniowie uczestniczą w akcjach humanitarnych i pomocowych takich jak: Góra Grosza 2008 Cegiełki Fundacji Pomóż i Ty, Kampanie Polskiej Akcji Humanitarnej Akcja Edukacja oraz Zbieram Wodę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pola Nadziei Kolęda Misyjna zbiórce na Polski Komitet Pomocy Społecznej

24 Działalność pozalekcyjna

25 Organizacja dożywiania i pomocy społecznej

26 Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły wydajemy szkolny dwumiesięcznik informacyjno – kulturalny Biuletyn Regionalny redagujemy szkolną stronę Internetową www.globikowa.republika.pl

27 Organizujemy lub współorganizujemy: spotkania opłatkowe pikniki rodzinne kuligi zimowe Powiatowe Grzybobranie imprezę plenerową zimową Znane postacie w śnieżnej oprawie rajd rowerowy Bicyklomania organizowany wspólnie z firmą produkującą rowery Arkus i Gminą Dębica

28 Wymiana młodzieży: Gimnazjum w Rudkach Ukraina, Ujszasz Węgry, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej Organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski Spółdzielnia Uczniowska Smerfetka Szkolne Koło Misyjne Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS Głobikowa Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Viator w Podgrodziu

29 Pozyskiwanie środków zewnętrznych Pozyskujemy także środki z organizacji imprez o charakterze lokalnym (kuligi, festyn rodzinny) oraz z wynajmu pomieszczeń szkoły. Opowiedz mi Babciu dotacja w kwocie 15 243 zł w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej dotacja w kwocie 4 628 zł Bawmy się razem - program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - dotacja Gminy Dębica w 2009r Program Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy dotacja w kwocie 14 000 zł

30 Wypoczynek wakacyjny Półkolonia organizowana z wolontariuszami działającymi w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA realizującymi projekt wakacyjnych zajęć psychologiczno pedagogicznych i obywatelskich w ramach grantu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kolonia w miejscowości Płaska na Podlasiu Wymiana Polsko-Ukraińska Realizacja programu W towarzystwie Aleksandra Fredry dla grupy 30 uczniów ZS w Głobikowej i 15 uczniów Gimnazjum w Rudkach Ukraina Dwutygodniowy pobyt w szkole na turnusie rehabilitacyjno- wypoczynkowym 30 osobowej grupy z Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika z Krakowa

31 Szkolne Schronisko Młodzieżowe W okresie od 1 września do 31 sierpnia SSM udzieliło 1630 noclegów dla 875 osób.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google