Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.. 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.. 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.

2 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby, do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie akcji wyemitowanych przez Spółkę opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Fota S.A. zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę.

3 2 Szacowane wyniki finansowe Grupy FOTA za 2011 r. FOTA S.A. – spółki operacyjnie FOTA Ukraina (70% udziałów) Art-Gum (75,6% udziałów) EXPOM Kwidzyn (99,5% udziałów) AUTOPRIMA CZECHY S r.o. (80% udziałów) Handel częściami do samochodów osobowych i ciężarowych oraz wyposażeniem warsztatowym Handel częściami zamiennymi Produkcja, regeneracja rozruszników i alternatorów Handel oponami Handel częściami zamiennymi Automotosport (100% udziałów) Handel częściami zamiennymi AUTOPRIMA SŁOWACJA (80% udziałów) mln PLNFOTA S.A.ArtgumExpomUkrainaCzechySłowacja GRUPA 2011 GRUPA 2010 Przychody ze sprzedaży 490,6 187,0 8,5 30,0 28,7 37,9 752,6 726,8 Marża brutto 118,5 26,3 0,4 5,6 7,9 8,5 166,9 166,6 % 24,1%14,1%5,0%18,7%27,6%22,4%22,2% 22,9% EBIT10,7 6,2- 1,2 0,9- 4,7- 0,2 11,4 - 4,8 % 2,2%3,3%-14,0%3,1%-16,5%-0,5%1,5% -0,7% EBITDA16,6 7,1- 0,5 1,0- 4,3 0,5 20,2 4,2 % 3,4%3,8%-5,7%3,5%-14,9%1,2%2,7% 0,6% Zysk brutto 3,7 4,4- 1,3 1,2- 4,7- 0,4 2,6 - 8,9 % 0,8%2,4%-15,9%3,9%-16,4%-1,0%0,3% -1,2% Szacowane przychody ze sprzedaży Grupy FOTA za 2011 r. wynoszą 752,6 mln PLN, co stanowi wzrost o 3,5% w stosunku do 2010 r. Szacowana EBITDA za 2011 r. Grupy FOTA wynosi 20,2 mln PLN.

4 3 Szacowane wyniki finansowe spółek Grupy FOTA za 2011 r. mln PLN FOTA S.A. 20102011dynamika Przychody 493,8 490,6-0,6% Marża brutto 124,5 118,5-4,8% % 25,2%24,1%-1,1% EBITDA 6,0 16,6178,5% % 1,2%3,4%2,2% mln PLN Art-Gum 20102011dynamika Przychody 160,9 187,016,2% Marża brutto 18,2 26,344,9% % 11,3%14,1%2,8% EBITDA 3,0 7,1135,9% % 1,9%3,8%1,9% mln PLN Expom 20102011dynamika Przychody 9,4 8,5-9,7% Marża brutto 0,9 0,4-51,5% % 9,3%5,0%-4,3% EBITDA0,1-0,5-493,9% % 1,3%-5,7%-7,1% mln PLN Ukraina 20102011dynamika Przychody 27,5 30,09,3% Marża brutto 5,4 5,63,1% % 19,8%18,7%-1,1% EBITDA0,31,0258,4% % 1,1%3,5%2,4% mln PLN Czechy 20102011dynamika Przychody 27,3 28,75,0% Marża brutto 7,5 7,95,4% % 27,5%27,6%0,1% EBITDA-6,3-4,332,2% % -23,1%-14,9%8,2% mln PLN Słowacja 20102011dynamika Przychody 36,7 37,93,3% Marża brutto 9,3 8,5-8,5% % 25,3%22,4%-2,9% EBITDA-0,30,5267% % -0,8%1,2%2,0% Dwie największe spółki Grupy FOTA: FOTA S.A. oraz Art-Gum Sp. z o.o. wygenerowały według szacunków w 2011 r. 678 mln PLN przychodów oraz 24 mln PLN EBITDA. Największy negatywny wpływ na wynik Grupy wywarła działalność jednostki zależnej w Czechach. W efekcie restrukturyzacji od sierpnia 2011r. jednostka zwiększa przychody ze sprzedaży oraz generuję wyższą mażę w ujęciu rok do roku. Spółka zależna Art-Gum zanotowała w 2011 r. najwyższą dynamikę wzrostu przychodów i marży. Spółka skutecznie wykorzystuje swoją pozycję w negocjacjach z dostawcami, dostosowuje ofertę rozbudowując segment ekonomiczny i zwiększa eksport. W 2011 r. pozytywne rezultaty przyniosło wdrożenie nowego modelu biznesowego zapewniającego skuteczny rozwój Grupy na Ukrainie. Wdrożenie nowego modelu skutkuje wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz istotnym wzrostem rentowności operacyjnej.

5 4 Szacowane wyniki finansowe Grupy FOTA za 2011 r., kapitał obrotowy, zadłużenie Szacowany na koniec 2011 r. kapitał obrotowy netto Grupy FOTA, liczony jako różnica [sumy zapasów, należności handlowych, środków pieniężnych] oraz [zobowiązań handlowych] wynosi 208,9 mln PLN. Po skorygowaniu tej wartości o dług oprocentowany, otrzymujemy wartość 72,5 mln PLN. mln PLN 2010 2011 FOTA S.A.GRUPA FOTA FOTA S.A.GRUPA FOTA Zapasy 179,3 218,2 184,5 252,8 Należności handlowe 61,3 70,2 68,0 72,3 Środki pieniężne 11,9 17,8 18,7 23,6 Zobowiązania handlowe 92,7 128,0 89,1 139,8 Kapitał obrotowy netto 159,8 178,2 182,1 208,9 Kredyty bankowe 85,1 91,2 98,3 120,6 Leasing 3,0 3,6 6,2 6,3 Faktoring 5,8 9,5 Zadlużenie oprocentowane 93,9 100,6 114,0 136,4 - długoterminowe 5,1 8,4 4,9 7,9 - krótkoterminowe 88,8 92,3 109,1 128,5 Zadlużenie netto 82,0 82,8 95,3 112,8 Kapitał obrotowy netto minus dług 65,9 77,6 68,1 72,5 Kapitał własny 146,0 142,0 148,9 143,3 Kapitał obrotowy netto minus dług na 1 akcje (PLN) 7,0 8,2 7,2 7,7 Kapitał własny na 1 akcję (PLN) 15,5 15,1 15,8 15,2 Kapitalizacja na koniec roku 164,1 43,5 Kapitalizacja / kapitał obrotowy netto minus dług249%211,5% 64%60% Kapitalizacja / kapitał własny112%115,6% 29%30%


Pobierz ppt "Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.. 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google