Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

bazą nowoczesnej Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "bazą nowoczesnej Polski"— Zapis prezentacji:

1 bazą nowoczesnej Polski
Nowoczesne drogi bazą nowoczesnej Polski

2 W postępowaniu przetargowym
Program Budowy Dróg Krajowych na lata Stan realizacji programu *: Oddane do ruchu 2024,3 km* W realizacji 1445,9 km W postępowaniu przetargowym 103,9 km** Na etapie prac przygotowawczych 48,9 km * W tym 1309,6 km w ramach PBDK * W tym 546,4 km w ramach PBDK ** W tym 103,9 km w ramach PBDK – Załącznik nr 1a 2 Stan na dzień r.

3 Cykl życia obiektu Stan obiektu Remont Przebudowa Odbudowa Minimalny akceptowalny poziom stanu obiektu

4 Diagnoza: analiza stanu technicznego, ruchu, bezpieczeństwa
Funkcjonalność sieci drogowej Diagnoza: analiza stanu technicznego, ruchu, bezpieczeństwa Recepta, czyli rekomendacje dalszych działań gwarantujących funkcjonalność Proces przygotowania działań, czyli jaka droga, jakim zabiegiem, w jakim czasie Bieżące utrzymanie, poprawa zarządzania ruchem, remont, przebudowa, budowa

5 Zarządzanie bezpieczeństwem
Drogi zaufania Zarządzanie bezpieczeństwem Inżynieria Nadzór Ratownictwo medyczne Komunikacja

6 Zarządzanie bezpieczeństwem
Zamierzenia na 2012 rok Opracowanie i wydanie wytycznych dostosowania odcinków dróg krajowych do przekroju 1x2 do przekroju 2+1 pasowego Opracowanie i wydanie dostosowanych do zmian dokonanych w normie PN-EN 1317 i uzupełnionych o poduszki zderzeniowe systemy powstrzymywania pieszych i ochrony kierujących dwuśladami wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Opracowanie i wydanie wytycznych stosowania bezpiecznych konstrukcji wsporczych na drogach krajowych. Opracowanie zasad realizacji procedur określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej dla dróg krajowych

7 Zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym
Strategia wdrażania systemów ITS na drogach krajowych Studium Wykonalności dla inwestycji: „Budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem” 7 września 2011r. - ogłoszenie przetargu 31 października 2011r. – otwarcie ofert (12 ofert) styczeń 2012r. – podpisanie umowy (2 letnie związanie umową na dostosowanie dokumentu) kwiecień 2012r. – opracowanie przedmiotu umowy Porozumienie pomiędzy GDDKiA i ITS Polska 24 listopada 2011r. – uroczyste podpisanie seminarium stowarzyszeń Ertico w Łodzi Cel: opracowanie 9 tematów: „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru” w obszarze ITS od grudnia 2011r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w grupach roboczych (sektor prywatny, naukowy, publiczny) 21 grudnia 2011r. – spotkanie informacyjne dla moderatorów grup roboczych 28 grudnia 2011r. – podpisanie umów z moderatorami grup roboczych marzec 2012r. – złożenie prac do GDDKiA kwiecień 2012r. – przedłożenie prac do opinii 3 niezależnym podmiotom Realizacja inwestycji: „Budowa Krajowego Systemu zarządzania Ruchem” lipiec 2012r. Zakończenie prac na PFU sierpień/wrzesień - ogłoszenie przetargu grudzień 2012r. – podpisanie umowy

8 Zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym
Planowana realizacja rok procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę KSZR rok 2013 – prace projektowe nad KCZR lata 2014 – 2016 – prace budowlane nad KCZR Funkcjonalność KSZR System Łączności Autostrady/drogi ekspresowej, System Zarządzania Ruchem, w tym: podsystem informacji o rotacji pojazdów na MOP, podsystem preselekcji wagowej pojazdów przeciążonych, podsystem telewizji przemysłowej, podsystem osłony meteorologicznej, podsystem oddziaływania na ruch System Gromadzenia Danych Statystycznych o Ruchu, Efekt realizacji budowa 4 Centrów Zarządzania Ruchem w Oddziałach GDDKiA: Wrocław, Katowice, Łódź, Warszawa budowa infrastruktury telematycznej na drogach krajowych

9 Program: „Wagi ważna sprawa”
Pętle indukcyjne klasyfikujące pojazd Realizacja w 2011 r. 27 stanowisk preselekcji wagowej za kwotę 31,3 mln zł Planowana realizacja w 2012 r. 32 stanowiska preselekcji wagowej za kwotę 50 mln zł Zadania kontynuowane – 10 lokalizacji Nowe zadania – 22 lokalizacji Założony plan docelowy programu Ponad 300 stanowisk preselekcji wagowej Czujniki do pomiaru nacisków osi (piezoelektryczne)

10 Miejsce przeznaczone do ważenia pojazdów ciężarowych – wyposażenie
Fotoradar Preselekcyjny punkt pomiarowy Miejsce przeznaczone do ważenia pojazdów ciężarowych – wyposażenie Waga statyczna do pomiarów nacisków osi Preselekcyjny punkt pomiarowy Fotoradar

11 Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) to wydzielony w pasie drogowym – poza koroną drogi – teren, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. MOP-y w Polsce podzielone są na trzy klasy: 1.MOP klasy I - o funkcji wypoczynkowej: wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii, 2.MOP klasy II - o funkcji wypoczynkowo-usługowej: wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 1, oraz w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, informacji turystycznej, 3.MOP klasy III - o funkcji wypoczynkowej i usługowej: wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 2, obiekty noclegowe oraz w zależności od potrzeb w agendy poczty, banku, biur turystycznych, biur ubezpieczeniowych. MOP-y są ściśle związane z drogami o ograniczonej dostępności (autostrady i drogi ekspresowe) i muszą znajdować się w pasie drogowym.

12


Pobierz ppt "bazą nowoczesnej Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google