Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W KIELCACH

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Projekt: EuroJęzyki.pl Okres realizacji: 26.05.2008 r. - 25.05.2010 r. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Wdrążającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Celem projektu jest uzupełnienie i nabycie nowych umiejętności komunikowania się w językach obcych. Projekt zakłada przeszkolenie łącznie 960 osób.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach W szkoleniach mogą uczestniczyć : -pracujące osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia, kobiety – do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia), - zameldowane w woj. świętokrzyskim,

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Warunki uczestnictwa w projekcie: -zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub o dzieło, bądź na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, -zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uzupełnienia lub nabycia umiejętności komunikowania się w językach obcych (poza godzinami pracy).

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów: - karty uczestnictwa w projekcie - kserokopii dowodu osobistego -aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu (w dniu rozpoczęcia szkolenia) Dokumenty do pobrania ze strony internetowej projektu lub z Biura Projektu.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Zgodnie z obowiązującymi zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Beneficjenci zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników szkolenia.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Rekrutacja odbywać się będzie w 2 etapach: - czerwiec 2008 - czerwiec 2009

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Wszystkie osoby, które złożą dokumenty do Biura Projektu zobowiązane są przystąpić do testu kwalifikacyjnego, pozwalającego na zakwalifikowanie do grupy o odpowiednim poziomie nauczania (dotyczy szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego)

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na określony kurs podejmie Komisja Rekrutacyjna.

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Kryteria kwalifikacyjne: -poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne -spełnienie warunków udziału w projekcie -w pierwszej kolejności kwalifikowane będą na szkolenia osoby z niskimi kwalifikacjami -następnie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu językowego

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach W tym samym projekcie uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu!!!

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY: - udział w bezpłatnym szkoleniu - materiały szkoleniowe - poczęstunek - zaświadczenie ukończenia szkolenia - certyfikat TELC ( dla uczestników biorących udział w szkoleniach kończących się egzaminem certyfikującym)

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach W ramach projektu realizowane będą następujące bezpłatne szkolenia:

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Lp.Nazwa szkolenia Ilość godzin Miejsce szkolenia Okres realizacjiCertyfikat 1. Język angielski -poziom podstawowy A1 150 Kielce I edycja: X 2008 r. – IV 2009 r. ( 5 gr.) II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. ( 5 gr.) - Jędrzejów I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - Busko-Zdrój I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - Starachowice I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - Włoszczowa I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - Skarżysko- Kamienna I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - Końskie I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. -

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Lp.Nazwa szkolenia Ilość godzin Miejsce szkolenia Okres realizacjiCertyfikat 2. Język angielski – poziom średniozaawansowany A2 160 Kielce I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. ( 2 gr.)TELC I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. ( 8 gr.)- II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. ( 2 gr.)TELC II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. ( 8 gr.)- Jędrzejów I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. - Busko-Zdrój I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. - Starachowice I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. -

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Lp.Nazwa szkolenia Ilość godzin Miejsce szkolenia Okres realizacjiCertyfikat 2. Język angielski – poziom średniozaawansowany A2 160 Włoszczowa I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. - Skarżysko- Kamienna I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. - Końskie I edycja: X 2008 r. – V 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. -

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Lp.Nazwa szkolenia Ilość godzin Miejsce szkolenia Okres realizacjiCertyfikat 3. Język angielski – poziom zaawansowany B1 160Kielce I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. ( 3 gr.) II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. ( 3 gr.) TELC 4. Język angielski – poziom zaawansowany B2 160Kielce I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. TELC 5. Język niemiecki – poziom podstawowy A1 150Kielce I edycja: IX 2008 r. – III 2009 r. ( 2 gr.) II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. ( 2 gr.) - 6. Język niemiecki – poziom średniozaawansowany A2 160Kielce I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. ( 2 gr.)TELC I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r.- II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. ( 2 gr.)TELC II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r.-

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Lp.Nazwa szkolenia Ilość godzin Miejsce szkolenia Okres realizacjiCertyfikat 7. Język niemiecki – poziom zaawansowany B1 160Kielce I edycja: IX 2008 r. – IV 2009 r. II edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r. TELC 8. Język rosyjski – poziom podstawowy A1 160KielceI edycja: XI 2008 r. – VI 2009 r.- 9. Język rosyjski – poziom zaawansowany B1 160KielceI edycja: IX 2009 r. – IV 2010 r.TELC 10. Język francuski – poziom podstawowy 150Kielce I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. - 11. Język włoski – poziom podstawowy 150Kielce I edycja: XI 2008 r. – V 2009 r. II edycja: X 2009 r. – IV 2010 r. -

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Grupy szkoleniowe liczą 12 osób. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze: 2 spotkania po 3 godz. lekcyjne (poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek) w godz.: 16:15-18:30 lub 18:45-21:00

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Poziom A1 - rozumienie podstawowych zwrotów dotyczących własnej osoby, rodziny i najbliższego otoczenia, rozumienie prostych zdań np. na plakatach, w katalogach, umiejętność formułowania bardzo prostych wypowiedzi z pomocą egzaminatora, umiejętność napisania prostego tekstu np. kartki z życzeniami.

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Poziom A2 - rozumienie podstawowych zwrotów wypowiadanych z większą szybkością dotyczących rodziny i otoczenia, rozumienie sensu prostych informacji i ogłoszeń, czytanie krótkich, prostych tekstów np. listów, umiejętność prowadzenia prostej rozmowy na tematy z życia codziennego, opisywanie w prosty sposób rodziny, pracy lub szkoły, umiejętność napisania prostych listów i wiadomości.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Poziom B1 - rozumienie sensu rozmowy prowadzonej w naturalny sposób i z naturalną szybkością, na tematy związane z życiem codziennym: praca, szkoła, czas wolny, itd., rozumienie niektórych programów telewizyjnych i radiowych na tematy ogólne, rozumienie tekstów napisanych w języku codziennego użytku, opisów wydarzeń, odczuć i życzeń, radzenie sobie bez przygotowania w rozmowie na znane tematy: rodzina, zainteresowania, praca, podróżowanie, itd., umiejętność opisywania doświadczeń, formułowanie opinii, uzasadnianie, streszczanie filmów/ książek, pisanie listów.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach Poziom B2 - rozumienie dłuższych wypowiedzi na znajome tematy, czytanie artykułów związanych z sprawami życia codziennego, prozy, umiejętność swobodnego dyskutowania na znajome tematy, przedstawianie zalet i wad, opisywanie z szerokiego zakresu tematów, pisanie szczegółowych tekstów na wiele tematów: raporty, eseje, listy różnego rodzaju.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach www.wup.kielce.pl www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel. 041-362-48-29, tel./fax 041-362-35-07; www.szim.wsh-kielce.edu.pl; szim@wsh-kielce.edu.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Szkoła Zarządzania i Marketingu w Kielcach ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce Pokój 107 (parter) Czynne w godz. od 8:00 do19:30 www.szim.wsh-kielce.edu.pl BIURO PROJEKTU


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google