Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: Bankowość elektroniczna ING BusinessOnLine

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: Bankowość elektroniczna ING BusinessOnLine"— Zapis prezentacji:

0 „Nowoczesne usługi bankowości transakcyjnej dla sektora energetycznego”
Remigiusz Hełminiak Kamil Pachuta 14 maj 2008 r.

1 Plan prezentacji: Bankowość elektroniczna ING BusinessOnLine
Identyfikacja należności – Polecenie Zapłaty oraz System Identyfikacji Płatności Masowych (SIMP) System Zarządzania Depozytami – SIMP Deposit Lista kontaktowa

2 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (1/4)
Najwyższy poziom bezpieczeństwa systemu Przyjazny Interfejs dla użytkownika – system bardzo prosty w obsłudze Szeroki zakres typów transakcji / instrukcji do realizacji: płatności krajowe (łącznie z płatnościami dla US i ZUS), przelewy zagraniczne (łącznie z instrukcjami MT101), zlecenia przewalutowania, Polecenie Zapłaty i GOBI, instrukcje otwarcia lokaty

3 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (2/4)

4 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (3/4)

5 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (4/4)

6 Polecenie Zapłaty Polecenie Zapłaty to narzędzie wykorzystywane do rozliczeń należności: transakcja jest inicjowana przez wierzyciela; dłużnik wcześniej upoważnia swój bank do obciążania rachunku z tytułu realizowania polecenia zapłaty zainicjowanego przez konkretnego wierzyciela; maksymalny limit kwotowy dla pojedynczej transakcji to EUR (równowartość w PLN), w przypadku wyższych kwot ING Bank automatycznie dzieli je na mniejsze kwoty; ING Bank dostarcza specjalne elektroniczne raporty zawierające szczegółowe informacje na temat uregulowanych oraz nie uregulowanych transakcji (np. z powodu braku środków na rachunku dłużnika).

7 Polecenie Zapłaty – schemat transakcji
Wierzyciel Zgoda na obciążanie rachunku Zgoda na obciążanie rachunku 1 6 ? Elektroniczna instrukcja Elektroniczna informacja Możliwość odwołania transakcji 4 Środki / Odrzucenie 2 Polecenie zapłaty 5 3 Uznanie rachunku Wierzyciela Obciążenie rachunku dłużnika BANK DŁUŻNIKA ING BANK

8 Polecenie Zapłaty - korzyści
Zwiększona kontrola procesu zbioru należności Pewność otrzymania płatności w wymaganym terminie pod warunkiem, że środki są dostępne na rachunku dłużnika Możliwość masowego zastosowania Polecenie Zapłaty Możliwość inicjowania bardzo dużej ilości transakcji w krótkim okresie czasu (automatyzacja procesu inkasa należności) Automatyczne uzgadnianie otrzymywanych płatności Niski koszt realizacji Polecenia Zapłaty w relacji do wartości odbieranego długu

9 SIMP – System Identyfikacji Płatności Masowych
Kod Zakładu Energetycznego Identyfikator dłużnika (12 cyfr) Liczba kontrolna 21 5508

10 SIMP - Identyfikacja przychodzących płatności
Płatności na rachunki wirtualne Kwota płatności Rachunek główny ,34 PLN ,02 PLN ,80 PLN ,54 PLN 2 812,70PLN Kwota skonsolidowana:

11 WIERZYCIEL – Zakład Energetyczny SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
SIMP - Schemat działania DŁUŻNIK - FAKTURY VAT - FORMULARZE PŁATNICZE - … WIERZYCIEL – Zakład Energetyczny DYSPOZYCJE PŁATNICZE ODDZIAŁY ING BANKU POCZTA POLSKA INNE BANKI SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PLIK SIMP WYCIĄGI (MT 940) SIMP

12 SIMP - Korzyści Elastyczność – SIMP zapewnia szeroki zakres kodowania (12 cyfr) i nie wymaga informowania ING Bank o zmianach wprowadzanych w kodyfikacji przez Klienta; Obniżenie kosztów – ograniczenie ręcznej pracy związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych wpłat) na rzecz automatyzacji prac księgowych, a w konsekwencji obniżenie kosztów systemu obsługi wpłat; Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji – uzgadniania i ewentualnej windykacji należnych płatności od poszczególnych płatników; Niezawodność identyfikacji – do identyfikacji wpłat wykorzystywane są kody nadane płatnikom, które stanowią integralną część numeru rachunku w standardzie SNRB, co pozwala na zminimalizowanie liczby błędów podczas uzgadniania płatności.

13 SIMP Deposit – system zarządzania depozytami
Identyfikacja i zarządzanie kwotami Wadiów w procesie przetargowym

14 SIMP Deposit – podstawy prawne
„Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę”

15 SIMP Deposit – schemat funkcjonowania usługi
5. Przelew Wadium wraz z odsetkami SIMP Deposit Zakład Energetyczny 3. Informacja 2. Przelew Wadium Oferent 4. Zlecenie 1. Przekazanie Rachunków Wirtualnych Numer Oferenta Numer Oferty

16 SIMP Deposit – korzyści dla Klienta
Identyfikacja Oferentów i Ofert (Wadiów) dzięki wykorzystaniu mechanizmu Rachunków Wirtualnych. Łatwe, szybkie i automatyczne ewidencjonowanie depozytów (Wadiów) w systemie. Przeniesienie na Bank procesu naliczania odsetek od pojedynczych pozycji depozytowych (Wadiów), dla zmieniającego się oprocentowania rachunku bankowego, zmiennego salda depozytu i różnych czasu ich przechowywania. Możliwość dokonywania zleceń poprzez system bankowości elektronicznej, dotyczących: wypłaty części lub całości depozytu (Wadium), zmiany jego numeru ewidencyjnego (Rachunku Wirtualnego), zasilenia systemu w dane historyczne. Codzienna informacja o saldzie pojedynczych depozytów (Wadiów) wraz z kwotą naliczonych odsetek. Rozbudowane raporty na każdym etapie funkcjonowania systemu SIMP Deposit

17 Lista kontaktowa Remigiusz Hełminiak ING Bank Śląski S.A.
Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Klientów Strategicznych Plac Trzech Krzyży 10/14 Warszawa tel fax Kamil Pachuta ING Bank Śląski S.A. Departament Rozwoju Produktów Korporacyjnych Plac Trzech Krzyży 10/14 Warszawa tel fax


Pobierz ppt "Plan prezentacji: Bankowość elektroniczna ING BusinessOnLine"

Podobne prezentacje


Reklamy Google