Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Nowoczesne usługi bankowości transakcyjnej dla sektora energetycznego 14 maj 2008 r. Remigiusz Hełminiak Kamil Pachuta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Nowoczesne usługi bankowości transakcyjnej dla sektora energetycznego 14 maj 2008 r. Remigiusz Hełminiak Kamil Pachuta."— Zapis prezentacji:

1 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Nowoczesne usługi bankowości transakcyjnej dla sektora energetycznego 14 maj 2008 r. Remigiusz Hełminiak Kamil Pachuta

2 1 Plan prezentacji: 1.Bankowość elektroniczna ING BusinessOnLine 2.Identyfikacja należności – Polecenie Zapłaty oraz System Identyfikacji Płatności Masowych (SIMP) 3.System Zarządzania Depozytami – SIMP Deposit 4.Lista kontaktowa

3 2 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (1/4) Najwyższy poziom bezpieczeństwa systemu Przyjazny Interfejs dla użytkownika – system bardzo prosty w obsłudze Szeroki zakres typów transakcji / instrukcji do realizacji: płatności krajowe (łącznie z płatnościami dla US i ZUS), przelewy zagraniczne (łącznie z instrukcjami MT101), zlecenia przewalutowania, Polecenie Zapłaty i GOBI, instrukcje otwarcia lokaty

4 3 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (2/4)

5 4 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (3/4)

6 5 System bankowości elektronicznej - ING BusinessOnLine (4/4)

7 6 Polecenie Zapłaty Polecenie Zapłaty to narzędzie wykorzystywane do rozliczeń należności: transakcja jest inicjowana przez wierzyciela; dłużnik wcześniej upoważnia swój bank do obciążania rachunku z tytułu realizowania polecenia zapłaty zainicjowanego przez konkretnego wierzyciela; maksymalny limit kwotowy dla pojedynczej transakcji to 50 000 EUR (równowartość w PLN), w przypadku wyższych kwot ING Bank automatycznie dzieli je na mniejsze kwoty; ING Bank dostarcza specjalne elektroniczne raporty zawierające szczegółowe informacje na temat uregulowanych oraz nie uregulowanych transakcji (np. z powodu braku środków na rachunku dłużnika).

8 7 Elektroniczna instrukcja Zgoda na obciążanie rachunku Polecenie zapłaty Możliwość odwołania transakcji Środki / Odrzucenie Zgoda na obciążanie rachunku Obciążenie rachunku dłużnika Uznanie rachunku Wierzyciela Elektroniczna informacja ING BANK BANK DŁUŻNIKA 2 4 ? 3 0 6 5 0 Polecenie Zapłaty – schemat transakcji 1 Wierzyciel

9 8 Polecenie Zapłaty - korzyści Zwiększona kontrola procesu zbioru należności Pewność otrzymania płatności w wymaganym terminie pod warunkiem, że środki są dostępne na rachunku dłużnika Możliwość masowego zastosowania Polecenie Zapłaty Możliwość inicjowania bardzo dużej ilości transakcji w krótkim okresie czasu (automatyzacja procesu inkasa należności) Automatyczne uzgadnianie otrzymywanych płatności Niski koszt realizacji Polecenia Zapłaty w relacji do wartości odbieranego długu

10 9 SIMP – System Identyfikacji Płatności Masowych Liczba kontrolna 21 Kod Zakładu Energetycznego 105000995508 123456789012 Identyfikator dłużnika (12 cyfr)

11 10 SIMP - Identyfikacja przychodzących płatności 62 10500099 5508 000000000926 2290,34 PLN 35 10500099 5508 000000000927 145,02 PLN 08 10500099 5508 000000000928 93,80 PLN 78 10500099 5508 000000000929 283,54 PLN Płatności na rachunki wirtualne Kwota płatności Rachunek główny 2 812,70PLN Kwota skonsolidowana:

12 11 WIERZYCIEL – Zakład Energetyczny - FAKTURY VAT - FORMULARZE PŁATNICZE - … - FAKTURY VAT - FORMULARZE PŁATNICZE - … DŁUŻNIK ODDZIAŁY ING BANKU POCZTA POLSKA INNE BANKI SIMP PLIK SIMP PLIK SIMP WYCIĄGI (MT 940) WYCIĄGI (MT 940) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DYSPOZYCJE PŁATNICZE SIMP - Schemat działania

13 12 SIMP - Korzyści Elastyczność – SIMP zapewnia szeroki zakres kodowania (12 cyfr) i nie wymaga informowania ING Bank o zmianach wprowadzanych w kodyfikacji przez Klienta; Obniżenie kosztów – ograniczenie ręcznej pracy związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych wpłat) na rzecz automatyzacji prac księgowych, a w konsekwencji obniżenie kosztów systemu obsługi wpłat; Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji – uzgadniania i ewentualnej windykacji należnych płatności od poszczególnych płatników; Niezawodność identyfikacji – do identyfikacji wpłat wykorzystywane są kody nadane płatnikom, które stanowią integralną część numeru rachunku w standardzie SNRB, co pozwala na zminimalizowanie liczby błędów podczas uzgadniania płatności.

14 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA SIMP Deposit – system zarządzania depozytami Identyfikacja i zarządzanie kwotami Wadiów w procesie przetargowym

15 14 SIMP Deposit – podstawy prawne Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę

16 15 Zakład Energetyczny Oferent SIMP Deposit 3. Informacja 5. Przelew Wadium wraz z odsetkami 2. Przelew Wadium 67 10500099 5678 000055000066 4. Zlecenie Numer OferentaNumer Oferty 1. Przekazanie Rachunków Wirtualnych SIMP Deposit – schemat funkcjonowania usługi

17 16 SIMP Deposit – korzyści dla Klienta Identyfikacja Oferentów i Ofert (Wadiów) dzięki wykorzystaniu mechanizmu Rachunków Wirtualnych. Łatwe, szybkie i automatyczne ewidencjonowanie depozytów (Wadiów) w systemie. Przeniesienie na Bank procesu naliczania odsetek od pojedynczych pozycji depozytowych (Wadiów), dla zmieniającego się oprocentowania rachunku bankowego, zmiennego salda depozytu i różnych czasu ich przechowywania. Możliwość dokonywania zleceń poprzez system bankowości elektronicznej, dotyczących: wypłaty części lub całości depozytu (Wadium), zmiany jego numeru ewidencyjnego (Rachunku Wirtualnego), zasilenia systemu w dane historyczne. Codzienna informacja o saldzie pojedynczych depozytów (Wadiów) wraz z kwotą naliczonych odsetek. Rozbudowane raporty na każdym etapie funkcjonowania systemu SIMP Deposit

18 17 Lista kontaktowa Remigiusz Hełminiak ING Bank Śląski S.A. Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Klientów Strategicznych Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa tel. +48 22 820-41-66 fax + 48 22 820-40-68 email: remigiusz.helminiak@ingbank.pl Kamil Pachuta ING Bank Śląski S.A. Departament Rozwoju Produktów Korporacyjnych Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa tel. +48 22 820-44-17 fax + 48 22 820-40-68 email: kamil.pachuta@ingbank.pl


Pobierz ppt "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Nowoczesne usługi bankowości transakcyjnej dla sektora energetycznego 14 maj 2008 r. Remigiusz Hełminiak Kamil Pachuta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google