Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ Witamy na szkoleniu z obsługi programu FRAKTAL SAD++

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ Witamy na szkoleniu z obsługi programu FRAKTAL SAD++"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ Witamy na szkoleniu z obsługi programu FRAKTAL SAD++

2 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ Fraktal SAD++ to nowoczesne oprogramowanie do przygotowywania dokumentów odprawy celnej: SAD, SAD-BIS, D.W.1 - dokumenty drukowane i i pliki XML – do systemu CELINA komunikaty IE15 - zgłoszenie do systemu NCTS rozpoczynające tranzyt komunikaty IE515 - zgłoszenie do systemu ECS rozpoczynające wywóz W programie Fraktal SAD ++ dokumenty tworzone są w szybki i wygodny dla użytkownika sposób. Program wyposażony jest w taryfę celną oraz kartotekę kursów walut. Taryfa celna i kursy walut przechowywane są w bazie danych programu, tak aby łatwo było z nich korzystać a aktualizowaną są na bieżąco, przez internet.

3 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Technologia wykonania Program Fraktal SAD++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

4 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Zadania programu Tworzenie dokumentów SAD, SAD-BIS, D.W.1 – wydruki i dokumenty XML Tworzenie komunikatów IE15 rozpoczynających procedurę tranzytu w systemie obsługi tranzytów NCTS (współpraca z programem Fraktal NCTS++) Tworzenie komunikatów IE515 rozpoczynających procedurę wywozu w systemie obsługi wywozów ECS (współpraca z programem Fraktal ECS++) Program liczy należności nawet w skomplikowanych przypadkach Wygodna obsługa wielu podmiotów - wspiera obsługę odpraw prowadzoną przez eksporterów, importerów oraz agencje celne, firmy spedycyjne Wysyłanie dokumentów w formacie XML do systemu Celina bezpośrednio z programu Dostęp do Taryfy celnej (aktualizacja przez internet) Kartoteka kursów walut (aktualizacja przez internet) Przechowywanie dokumentów dotyczących poszczególnych spraw Zbieranie informacji podsumowujących stan prac nad daną odprawą.

5 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Podpis elektroniczny Program FRAKTAL SAD++ przygotowany jest do obsługi podpisu elektronicznego. Odpowiednia funkcjonalność zostanie uruchomiona w programie SAD++ i udostępniona użytkownikom w momencie uruchomienia obsługi podpisu elektronicznego dla dokumentów SAD w systemie Celina.

6 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Obsługa programu - menu Boczne Górne

7 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Obsługa programu - kartoteka Funkcje dostępne w kartotece na przykładzie kartoteki kontrahentów: Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

8 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Kartoteka kontrahentów Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi

9 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Kartoteka kursów walut W kartotece Kursów walut przechowywane są dane o kursach. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, który kurs ma być kursem celnym i który ma być kursem dla stawek specyficznych. Kursy walut NBP są aktualizowane według potrzeb użytkownika z serwera internetowego.

10 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Kursy walut można pobierać z internetu. Możliwe jest pobranie wybranych kursów walut z podanego zakresu dat: –całej tabeli kursów (A lub B) –kursów wybranych walut (jednej lub kilku) Pobieranie kursów walut

11 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Taryfa celna Program wyposażony jest w pełną taryfę celną. Taryfa zawiera: stawki celne VAT akcyzę uwagi do pozycji jednostki uzupełniające Dane Taryfy celnej są aktualizowane według potrzeb użytkownika z serwera internetowego FRAKTALA. Użytkownik może określić częstotliwość automatycznego pobierania Taryfy celnej.

12 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Wyszukiwanie w taryfie celnej Taryfa może być przeszukiwana na wiele sposobów, według: kodu CN lub jego części opisu w taryfie własnych definicji opisów kiedykolwiek użytych w dokumencie SAD do opisu towaru w polu 31 Wpisane przez użytkownika własne definicje przenoszone są do opisów towaru w dokumentach SAD. Użytkownik w każdej chwili może w łatwy sposób sprawdzić informacje na temat pozycji towarowej w systemie ISZTAR-2. Program łączy się z systemem ISZTAR po wciśnięciu przycisku Sprawdź ISZTAR-2

13 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Kartoteka dokumentów SAD Dokumenty SAD są rozdzielane do poszczególnych kartotek według statusów. Kartoteki SAD w programie: W przygotowaniu Zatwierdzone (z nadanym numerem) Wysłane do CELINY Zgłoszone do UC Odprawione Odrzucone Anulowane Wszystkie

14 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Kartoteka współpracy z CELINĄ Dokumenty SAD są rozdzielane do poszczególnych kartotek współpracy z Celiną według statusów. Kartoteki CELINY w programie: Oczekujące Do wysłania Wysłane

15 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Tworzenie wzorca dokumentów SAD Przydatną funkcją programu jest możliwość tworzenia częściowo wypełnionych dokumentów SAD, które zapisywane są jako wzorce. Wzorce tworzone i przechowywane są w kartotece Wzorce SADów. Na podstawie przygotowanych wzorców można tworzyć nowe dokumenty SAD, które są już częściowo wypełnione, co skraca czas potrzebny na wystawienie dokumentu.

16 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Inicjowanie nowego dokumentu SAD Nowy dokument SAD jest tworzony po wciśnięciu przycisku Dodaj w menu bocznym. Po wciśnięciu przycisku Dodaj otwiera się okno dialogowe, w którym określamy, czy nowy dokument SAD ma powstać jako pusty dokument, czy też częściowo wypełniony na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca. Nowy dokument SAD można utworzyć: od podstaw - nowy, pusty formularz na podstawie istniejącego już dokumentu na podstawie zdefiniowanego wcześniej wzorca

17 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Edycja dokumentu SAD Okno wprowadzania danych do SAD składa się z następujących zakładek: Dokument SAD Pozycje towarowe Deklaracja wartości (widoczna, jeśli została zaznaczona przy wypełnianiu SADu) Status przetwarzania Dane dodatkowe Najczęściej odprawiane towary

18 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Edycja dokumentu SAD – dane podstawowe Dokument SAD ogólne informacje o odprawie celnej (pola 1-29, 48-54 SAD) Wybór rodzaju SADu (typ i podtyp) określa jakie dane należy podać. Na przykładzie obok użytkownik wybrał SAD typu A i program informuje go, że konieczne jest podanie następujących danych dodatkowych: kraj przeznaczenia, dane głównego zobowiązanego oraz zgłaszającego/przedstawiciela. Użytkownik może przejść do danych dodatkowych na skróty, klikając w link.

19 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Edycja dokumentu SAD - pozycje Pozycje towarowe Informacje o towarach (odpowiedniki SAD -BIS). Na zakładce Pozycje towarowe podawane są wszystkie dane dotyczące poszczególnych pozycji towarowych, korekt do D.W.1., ilości towarów, opakowań, kontenerów, należności, dokumentów dodatkowych, towarów wrażliwych. Pozycję towarową można także dodać używając danych z zakładki Najczęściej odprawiane towary.

20 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Edycja dokumentu SAD - najczęściej odprawiane towary Najczęściej odprawiane towary Lista najczęściej odprawianych towarów (tych, które się znalazły na dokumentach SAD), dla kontrahenta po stronie polskiej (w przypadku importu – dla odbiorcy). W zakładce Najczęściej odprawiane towary znajduje się lista towarów, które są najczęściej odprawiane dla danego Nadawcy/Odbiorcy. Lista tworzona jest automatycznie

21 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Edycja dokumentu SAD - rozdzielanie korekt Okno rozdzielania korekty Korektę można rozdzielić proporcjonalnie według wartości lub masy oraz wydzielić jej część zagraniczną i krajową.

22 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Wysyłka pliku XML do CELINY Użytkownik może wysyłać dokumenty SAD do systemu Celina bezpośrednio z programu. Wysyłka dokumentu odbywa się w następujący sposób: należy zaznaczyć dokument SAD i z górnego menu kontekstowego wybrać polecenie Wyślij SAD (XML) do systemu Celina. Bezpośrednia wysyłka plików do systemu Celina

23 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Podsumowanie odprawy celnej Do każdej odprawy program automatycznie przygotowuje zestawienie danych. Użytkownik ma dostęp do zbioru danych o odprawie, zawierającego informacje o: wszystkich kolejnych wersji dokumentu SAD datach wysyłki do Celiny zgłoszeniach do urzędu celnego aktualnym statusie sprawy wszystkich zdarzeniach związanych z komunikacją z systemem Celina i innych informacji na temat odprawy.

24 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ pozwala na przygotowanie dokumentu odprawy celnej w przywozie. Taki dokument ma postać wyłącznie elektroniczną. Jest to plik XML, który nazywany jest komunikatem IE515. Odprawa eksportowa – system ECS.

25 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Pliki XML do ECS Użytkownik po przygotowaniu dokumentów eksportuje do programu ECS++, w którym zarządza całością komunikacji z wymienionym systemem. Dokumenty SAD wywozowe(IE515) przygotowane w programie są tworzone w formacie zgodnym z wymaganiami systemu ECS.

26 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ pozwala na przygotowanie dokumentu odprawy celnej w tranzycie. Taki dokument ma postać wyłącznie elektroniczną. Jest to plik XML, który nazywany jest komunikatem IE15. Odprawa tranzytowa – system NCTS

27 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Pliki XML do NCTS Użytkownik po przygotowaniu dokumentów eksportuje do programu NCTS++, w których zarządza całością komunikacji z wymienionym systemem. Dokumenty SAD tranzytowe (IE15) przygotowane w programie są tworzone w formacie zgodnym z wymaganiami systemu NCTS.

28 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Konfiguracja programu – użytkownicy Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce Administracja/Użytkownicy. Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne przechowywanie hasła użytkownika SA. Tutaj podawane są dane użytkownika, w tym login i hasło.

29 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Konfiguracja programu – numerator SADów Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować także numerator dokumentów SAD. Konfiguracja numeratora wykonywana jest w zakładce Administracja/ Numerator SADów.

30 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Do przeprowadzania automatycznych aktualizacji Oprogramowania FRAKTAL SAD++ służy program FRAKTAL UPDATE. Automatyczne aktualizacje FRAKTAL SAD++

31 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie do programu następujących rozwiązań: kompletny walidator dokumentów SAD sprawdzający dokument przed wysłaniem do CELINY/ECSu/NCTSu deklaracje skrócone – w postaci pliku XML i wydruku, generowane na podstawie SADu pełna integracja programów FRAKTAL ECS++ i FRAKTAL NCTS++ przygotowanie do współpracy z systemem ICS Najbliższe plany dotyczące FRAKTAL SAD++

32 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL STUDIO to pakiet programów wspomagających procesy związane z odprawą celną i spedycją. W jego skład wejdą następujące moduły: SAD++ ECS++ NCTS++ INTRASTAT++ REJESTRY++ MAGAZYNY++ ZLECENIA++ FRAKTURY++ PROCEDURA++ CMR++ EUR++ FRAKTAL STUDIO++

33 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL STUDIO++ SAD IE15 IE515 CELINAECSICSNCTS CMR MAGAZYN CELNY EUR DSK PROCEDURA UPROSZCZONA POWIADOMIENIA REJESTR ZLECENIEFAKTURA

34 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Zapraszamy do zadawania pytań. Dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu

35 Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 Studio Oprogramowania FRAKTAL ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Tel. (22) 339 02 06 Fax. (22) 339 02 07 Biuro @ fraktal.com.pl www.fraktal.com.pl


Pobierz ppt "Szkolenie z obsługi programu FRAKTAL SAD++ Warszawa 2008-04-03 FRAKTAL SAD++ Witamy na szkoleniu z obsługi programu FRAKTAL SAD++"

Podobne prezentacje


Reklamy Google