Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WĘDRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WĘDRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 WĘDRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ
WebQuest z zakresu edukacji europejskiej i matematyczno- informatycznej przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. Czas trwania 10 jednostek lekcyjnych. autor: Aneta Duda – Spandel Grupa metodyczna : 21/SM/K/2011

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela

3 Wprowadzenie Europa – piękny kontynent z fascynującą historią. Pochodzi z niego wielu, znanych na całym świecie naukowców, wynalazców, artystów i kompozytorów, jak również bożyszczy popkultury i sławnych sportowców. Przez wieki Europę trawiły wojny i podziały. Jednak w ciągu ostatnich niemal 60 lat kraje starego kontynentu jednoczyły się w pokoju, przyjaźni i wspólnocie na rzecz lepszej Europy i lepszego świata.

4 Wprowadzenie „Matematyczne wędrówki po Unii Europejskiej” mają za zadanie nie tylko poszerzyć Twoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, pozwolą również na wykazanie się umiejętnościami logicznego myślenia, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, czytania i rozumowania. Zapraszam do odbycia podróży po krajach Unii Europejskiej /kliknij na obrazek Europy/

5 Zadania Wasza praca związana będzie z krajami Unii Europejskiej i będzie składała się z V etapów. Zostaniecie podzieleni losowo na 5 cztero – pięcioosobowych grup, każda grupa otrzyma swoją nazwę, która jednocześnie będzie tematem przewodnim pracy grupy. Etap I Zadaniem grupy jest znalezienie w Internecie /korzystając z linków podanych w zakładce źródło/ informacji na temat nazwy grupy. Wykonanie krótkiej /max 10 slajdów/ prezentacji w Power Ponit. Etap II Zadaniem grupy jest rozwiązanie 2 zadań matematycznych.

6 Zadania Etap III Zadaniem grupy jest przygotowanie albumu prezentującego trzy kraje członkowskie Unii Europejskiej. Etap IV Zadaniem grupy jest ułożenie krzyżówki o Unii Europejskiej z materiałów zaczerpniętych z filmów „Poznaję Unię Europejską”. Etap V Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup, sporządzanie notatek, prezentowanie rozwiązań zadań matematycznych, rozwiązywanie krzyżówek.

7 Proces Pracujecie w grupie.
Pamiętajcie, że Lider kieruje pracą grupy, organizuję ją a nie przewodzi, zwłaszcza nie dominuje, nie narzuca swoich poglądów, dba, by wszyscy, mogli się wypowiadać, ale nie na raz, ustala więc kto w danej chwili mówi. Lider dba też o to, by wszyscy pracowali, by każdy miał udział w rozwiązywaniu zadania, pilnuje aby grupa pracowała nad tematem, a nie poświęcała uwagi kwestiom ubocznym, nieistotnym dla osiągnięcia celu. Sekretarz – pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązywaniem problemu. Sprawozdawca – stara się wyłaniać w trakcie pracy zespołu ważne ustalenia, uzgadnia z grupą stanowisko – rezultat pracy, kontaktuje się z nauczycielem, przedstawia efekt pracy zespołu publicznie.

8 Proces Każdy członek zespołu – stara się pracować intensywnie, w miarę swoich możliwości, ale z dbałością o wspólny udział w osiągnięciu celu; uważnie słucha, co mają inni do powiedzenia, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoją kolej w zgłaszaniu pomysłów i spostrzeżeń. Pamiętajcie, że jesteście dla siebie partnerami. Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że możecie korzystać z Internetu. Wszystkie swoje prace zapiszcie w przygotowanym przez nauczyciela folderze /nazwa grupy i nr na pulpicie/.

9 Proces Proponuję na początek, aby każda grupa zapoznała się z następującym filmem:

10 Proces Etap I ETAP I Korzystając z linków zamieszczonych w zakładce źródło poszukajcie informacji dotyczących nazwy swojej grupy. Grupa 1 Historia i instytucje Unii Europejskiej. Grupa 2 Kraje Unii Europejskiej. Grupa 3 Euro – waluta zintegrowanej Europy. Grupa 4 Unia Europejska, a świat. Grupa 5 Polska w Unii Europejskiej. Zadaniem grupy jest wykonanie krótkiej prezentacji /max 10 slajdów/ zawierającej najistotniejsze informacje.

11 Proces Etap II ETAP II Proszę o rozwiązanie dwóch zadań matematycznych, tematycznie związanych z krajami Unii Europejskiej. Swoje rozwiązania zapiszcie w czytelny sposób. Aby przejść do zadań należy kliknąć w ikonkę przy nazwie grupy.

12 Polska w Unii Europejskiej
Proces Etap II Grupa 1 Historia i instytucje Unii Europejskiej Grupa 2 Kraje Unii Europejskiej Grupa 3 Euro – waluta zintegrowanej Europy Grupa 4 Unia Europejska, a świat Grupa 5 Polska w Unii Europejskiej

13 GRUPA 1 Historia I Instytucje Unii Europejskiej Etap II
Traktat z Maastricht, powołujący Unię Europejską, został podpisany 7 lutego 1992 roku, a wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. Ile dni upłynęło od podpisania traktatu do jego wejścia w życie? Ile to tygodni? Jedną z instytucji Unii Europejskiej jest Parlament Europejski. Jego członkami są deputowani wybierani co 5 lat. Liczba deputowanych w 2002 roku była trzycyfrową liczbą palindromiczną, w której cyfra dziesiątek jest najmniejszą liczbą pierwszą, a cyfra setek jest trzykrotnością cyfry dziesiątek. Ilu deputowanych liczył Parlament Europejski w 2002 roku?

14 GRUPA 2 Kraje Unii Europejskiej Etap II
Liczba państw tworzących Unię Europejską 2002 roku była równa NWD ( 60;75). Ile państw należało do Unii Europejskiej? Oto powszechnie znani hiszpańscy malarze oraz daty ich urodzin i śmierci: El Greco (1541–1614) Diego Valazquez ( 1599–1660) Francisco de Goya (1746–1828) Pablo Picasso (1880–1973) Salvador dali (1904–1991). Który z nich żył najdłużej, a który najkrócej? Zapisz liczby występujące w zadaniu w systemie rzymskim.

15 GRUPA 3 Euro – waluta zintegrowanej europy Etap II
Jednostką monetarną Unii Europejskiej jest euro. W 1999 roku za 100 euro należało zapłacić średnio 402,88 zł, a w styczniu 2011 roku 392,36. O ile mniej należało zapłacić za 1 euro w styczniu br. W skarbonce Grzegorza są monety 2 euro, 1 euro i 50 eurocentów o łącznej wartości 26 euro. Monet o wartości 2 euro jest o trzy mniej niż monet o wartości 1 euro. Liczba monet 50 eurocentów stanowi ⅖ liczby monet o wartości 1n euro. Ile monet o wartości 2 euro jest w skarbonce Grzegorza?

16 GRUPA 4 Unia europejska, a świat Etap II
Najstarszy park narodowy na świecie to założony w 1872 roku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych o powierzchni hektarów. W krajach Unii Europejskiej najstarszy park znajduje się w Szwecji, założony 37 lat później niż w Stanach Zjednoczonych o powierzchni hektarów mniejszej. W Polsce najstarszy park to Białowieski Park Narodowy założony 38 lat później niż w Szwecji i o powierzchni 39 razy mniejszej niż park narodowy w Szwecji. W którym roku został założony park narodowy w Szwecji, a w którym w Polsce? Jaka jest powierzchnia najstarszego parku Unii Europejskiej? Nowy Jork w USA to największe miasto świata. Największym miastem Unii Europejskiej jest Londyn. W obu miastach mieszka łącznie mieszkańców. Ilu mieszkańców liczy Londyn, jeżeli, liczba ta jest o mniejsza od liczby mieszkańców Nowego Yorku.

17 GRUPA 5 Polska w Unii Europejskiej Etap II
Odległość z Warszawy do najbliższej stolicy kraju należącego do Unii Europejskiej – Berlina jest liczbą trzycyfrową, w której cyfra jedności wynosi 2. Jeśli od cyfry dziesiątek odejmiemy cyfrę setek, to otrzymamy cyfrę jedności. Suma cyfr tej liczby trzycyfrowej jest równa 14. Ile kilometrów jest z Warszawy do Berlina? Najstarszym, powstałym na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim euroregionem , jest euroregion Nysa. Głównym celem działania na terenie tego euroregionu jest zapobieganie degradacji środowiska. W którym roku powstał ten euroregion, jeśli wiadomi, że było to w XX wieku i rok ten jest liczbą palindromiczną?

18 Proces ETAP III Etap III
Waszym zadaniem jest przygotowanie albumu prezentującego trzy kraje członkowskie Unii Europejskiej. W albumie powinny się znaleźć: Nazwa państwa. Flaga. Nazwa stolicy. Data przystąpienia do UE. Państwa sąsiadujące. Opis zabytków. Opis sławnej osoby. Opis tradycyjnej potrawy. Aby przejść do zadań należy na następnym slajdzie kliknąć w ikonkę przy nazwie grupy.

19 Proces Grupa 1 Etap III Historia i instytucje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej Grupa 3 Euro – waluta zintegrowanej Europy Grupa 4 Unia Europejska, a świat Grupa 5 Polska w Unii Europejskiej

20 GRUPA 1 Historia I Instytucje Unii Europejskiej Etap III
Państwa, które Wasza grupa opisze w albumie to: /kliknij na flagę/

21 GRUPA 2 Kraje Unii Europejskiej Etap III
Państwa, które Wasza grupa opisze w albumie to: /kliknij na flagę/

22 GRUPA 3 Euro – waluta zintegrowanej europy Etap III
Państwa, które Wasza grupa opisze w albumie to: /kliknij na flagę/

23 GRUPA 4 Unia europejska, a świat Etap III
Państwa, które Wasza grupa opisze w albumie to: /kliknij na flagę/

24 GRUPA 5 Polska w Unii Europejskiej Etap III
Państwa, które Wasza grupa opisze w albumie to: /kliknij na flagę/

25 Proces Etap IV ETAP IV Korzystając z informacji przedstawionych w filmikach „Poznaję Unię Europejską” zadaniem grupy będzie ułożenie krzyżówki . Minimalna liczba haseł 10, maksymalna 15. 1 2

26 Proces ETAP V Kolejność prezentowania poszczególnych etapów: Etap V
Etap I – prezentacja każdej z grup, ocena punktowa pracy grupy. Etap II – prezentacja rozwiązania zadań przez każdą z grup, ocena punktowa pracy grupy. Etap III – prezentacja albumu przez każdą z grup, ocena punktowa pracy. Etap IV – prezentacja krzyżówek, wspólne rozwiązywanie, ocena punktowa pracy grupy. Ocena za realizację WebQuesta

27 Źródła MATEMATYKA http://www.math.edu.pl/system-rzymski
GRUPA 1

28 Źródła GRUPA 2 GRUPA 3

29 Źródła GRUPA 3 http://www.paneuropa.l.pl/index.php3?user=euro
GRUPA 4 GRUPA 5

30 Źródła GRUPA 5 http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,7.html

31 Ewaluacja Kryteria oceny pracy grup
Każdy etap pracy grupy będzie podlegał ocenie punktowej. Ocena za realizację projektu będzie sumą punktów uzyskanych przez grupę za realizację każdego etapu. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za jeden etap – 5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za 4 etapy – 20. Szczegółowe kryteria przyznania ilości punktów za realizację poszczególnych etapów.

32 Ewaluacja Przeliczenie punktów na oceny szkolne: ocena Punkty Max 20
cel 20 bdb 19 17 db 16 14 dst 13 10 dop 9 6 ndst

33 SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI PREZENTACJA USTNA WYKONANEJ PRACY
Realizacja etapu PUNKTY 1 2 3 4 5 REALIZACJA ZADAŃ Uczniowie nie zgromadzili żadnych informacji oraz materiałów koniecznych do zrealizowania zadania. W przypadku II etapu uczniowie nie podjęli próby rozwiązania zadań tekstowych. Uczniowie zgromadzili materiały, których treści są niezrozumiałe dla przeciętnego ucznia, brak własnych opracowań. W przypadku etapu II zadania nie zostały poprawnie rozwiązane. Uczniowie w swojej pracy zawarli wiele przydatnych, dobrze opracowanych materiałów.  Poszczególne zadania zostały wykonane w części. Uczniowie zebrali wszystkie potrzebne informacje, stanowiące logiczną całość, materiały wyselekcjonowali i samodzielne opracowali, wszystkie są bardzo  przydatne. Trafnie dobrali grafikę. Niewielkie błędy przy rozwiązywaniu zadań tekstowych. Uczniowie zgromadzili wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni, twórczo wykorzystali źródła, uzupełniając je wyjątkowymi materiałami własnymi. Zaprezentowali własne opisy, opinie, wnioski. Zadania tekstowe rozwiązane bezbłędnie. SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI Prezentacja opracowana pobieżnie, nieczytelnie, rażący brak zaangażowania. Praca wykonana niedbale, mało czytelna dla odbiorcy, uboga graficznie. Niewyraźne, przypadkowe fotografie. Prezentacja wykonana estetycznie, tekst czytelny, napisany poprawnie, fotografie trafne i wyraźne. Prezentacja zawiera drobne błędy techniczne. Prezentacja wykonana ciekawie, przejrzyście i zrozumiale, przyciąga uwagę odbiorcy. Tekst poprawny, uporządkowany, dobrej jakości zdjęcia dobrane logicznie. Uczniowie dobrze posługują się programami prezentacyjnymi. Bardzo atrakcyjnie wykonana prezentacja: przejrzysta, czytelna, estetyczna, kompletna. Niekonwencjonalny  pomysł przedstawienia informacji wzbudza zachwyt i wielkie zainteresowanie odbiorców. PREZENTACJA USTNA WYKONANEJ PRACY Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy. Prezentacja nieatrakcyjna, niepełna. Brak pewności siebie, słaby kontakt z widownią. Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie komunikatywna. Pewność siebie, dobry kontakt z audytorium. Odpowiednia siła głosu. Dobra wymowa. Ciekawa prezentacja, przejrzysta i zrozumiała. Duża pewność siebie, dobry kontakt z widzami. Odpowiednia postawa, mimika, gestykulacja,  siła głosu. Dobra wymowa. Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, wysoko uporządkowana, przejrzysta, logiczna i łatwa w odbiorze. Ogromna pewność siebie, bardzo dobry kontakt z audytorium. Wzorowa postawa, mimika, gestykulacja. Odpowiednia siła głosu. Bardzo dobra wymowa. WSPÓŁPRACA W GRUPIE Całkowity brak współpracy w grupie. Brak współpracy w grupie, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania, kolejne kroki nie są wykonywane dokładnie i terminowo. Uczniowie w niepełny sposób współpracują w grupie, nie wszyscy uczestniczą w realizacji zadania, większość pracy indywidualnej, nie wszystkie kroki wykonywane w terminie. Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie, wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach zespołu, terminowo wywiązują się ze swoich zadań. Uczniowie wzorowo współpracują, pomagają sobie, czuwają nad całością zadania, wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w realizacji zadania, bez zastrzeżeń wywiązują się z ustalonych terminów.

34 Konkluzja Wasza matematyczna wędrówka po niektórych krajach Unii Europejskiej dobiegła już końca. W trakcie realizacji projektu zapewne zdobyliście wiedzę niezbędną dla młodego europejczyka XXI wieku. Wiecie już, że: UE stworzono w następstwie drugiej wojny światowej, aby zapewnić pokój, stabilność i dobrobyt w Europie. Euro to wspólna waluta unijna oraz które państwa unijne, posługują się wspólną walutą. Znacie: historię UE w dziesięciu odsłonach od deklaracji Schumana i UE . w składzie sześciu państw w latach 50, do rozszerzenia w 2007 r., w wyniku którego Unia liczy 27 państw. znaczenie UE na arenie międzynarodowej.

35 Konkluzja Wspaniale, z dużym zaangażowaniem wykonaliście zadania projektu, chociaż nie były one łatwe. Wymagały rzetelnej i systematycznej pracy od każdego z Was, wykazaliście się umiejętnościami: czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji wykorzystania wiedzy w praktyce i rozumowania. Efekty Waszej pracy są imponujące. Gratuluję. Czym zajmuje się Unia Europejska, po co została stworzona i w jaki sposób funkcjonuje? – to już wiemy, a Jaka czeka ją przyszłość?...

36 Podręcznik dla nauczyciela
WebQuest z zakresu edukacji europejskiej, matematycznej i informatycznej przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej do realizacji w formie pracy grupowej. Podczas pracy nad projektem uczniowie mają możliwość wzbogacenia dotychczasowej wiedzy na temat Unii Europejskiej i procesu integracji. Problemy i zadania matematyczne zostały tak sformułowane, aby wspomagać kształcenie umiejętności badanych na sprawdzianie po klasie szóstej. Dane liczbowe, wydarzenia historyczne są autentyczne, zostały zaczerpnięte z roczników statystycznych i Internetu.

37 Podręcznik dla nauczyciela
Realizacja kolejnych etapów projektu uczy nie tylko ukierunkowanego poszukiwania informacji, ale również ich przetwarzania, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, a przede wszystkim współpracy w zespole. Projekt przygotowuje uczniów do stosowania technologii informacyjnej w ich pracy własnej. Pracując nad projektem uczniowie wykorzystują bogactwo wirtualnej przestrzeni, dokonują selekcji wyszukanych informacji, przetworzenia ich na język zrozumiały dla przeciętnego 12-latka. Podczas pracy uczniów nad projektem nauczyciel powinien skupić się na udzielaniu im pomocy w dotarciu do źródeł informacji czy interpretacji. Ingerencja w działania uczniów powinna być minimalna, aby mieli oni poczucie samodzielnie wykonanego dzieła.


Pobierz ppt "WĘDRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google