Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii
Andrzej Kutarski Piotr Ruciński Lublin

2 Co to jest REJESTR ? (OGÓLNOPOLSKI)
= Informacje ustandaryzowane: - Forma „papierowa” lub elektroniczna - Protokoły jednostkowe lub - Zestawienia (tygodn, miesięczne, kwartalne, roczne) Ośrodek A Ośrodek B Odbiorczy raportów Odbiorczy raportów Odbiorczy raportów Odbiorczy raportów Odbiorcy raportów Ośrodek C Krajowa baza danych Analiza raporty Ośrodek D Zbiór ustandaryzowanych danych Ośrodek E Ośrodek F = jednokierunkowo przesyłane INFORMACJE w USTANDARYZOWAYM formacie

3 Procedury elektroterapii:
Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...? Procedury elektroterapii: stała stymulacja serca ICD badania elektrofizjologiczne przezskórne ablacje wysokospecjalistyczne wymagające wykwalifikowanej kadry wymagające specjalistycznego sprzętu kosztowne o ograniczonej dostępności

4 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
Potrzeba istnienia rejestru ogólnopolskiego Brak jednolitego standardu  Trudności w pozyskaniu informacji od ośrodków  Kontrola jakości Standardy Wymiana informacji medycznych Raportowanie do MZ, ESC, EU Krajowa baza danych Nauka Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Planowanie wydatków (NFZ)

5 Dlaczego NIE TYLKO Rejestry Elektroterapii ...
Potrzeba również istnienia lokalnej bazy danych Ewidencjonowanie Raportowanie Często brak elektronicznego gromadzenia danych w szpitalach Lokalne bazy danych o różnym stopniu zaawansowania  Brak standardu gromadzenia danych  Lokalna baza danych Nauka Szybki dostęp do informacji o pacjencie Kontrola jakości na poziomie oddziału

6 Rozproszona baza danych
Dlaczego Rejestry Elektroterapii ... Połączenie rejestru lokalnego i ogólnopolskiego Rozproszona baza danych Lokalna baza danych Lokalna baza danych Centralny Ośrodek Gromadzenia informacji Lokalna baza danych Rejestr ogólnopolski Lokalna baza danych Każda z baz danych jest identyczna Każda z baz danych ma takie same możliwości opracowywania posiadanych informacji Lokalna baza danych

7 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
Kluczowe korzyści systemu połączonego: Kompatybilność Standardy danych Oszczędność czasu Niższy koszt Raporty ogólnopolskie on-line Łatwość obsługi technicznej Łatwość uaktulaniania software’u i standardów danych

8 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
Kluczowe korzyści: Właściciele lokalnych baz danych: generowanie protokołów zabiegów (dla pacjenta, hist. choroby i dokumentacji Ośrodka) generowanie „legitymacji” pacjenta generowanie okresowych sprawozdań sprawozdań dla kierowników jednostek i dyrekcji szpitala możliwości opracowań naukowych uwolnienie od pracochłonnych sprawozdań dla EHRA !!!

9 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
Kluczowe korzyści Odbiorcy okresowych sprawozdań i raportów: Konsultanci Wojewódzcy Krajowy Konsultant ds. Kardiologii Ministerstwo Zdrowia NFZ ??? Sekcja Rytmu Serca PTK (wieloośrodkowe opracowania naukowe) ESC, EHRA !!!

10 Dlaczego raportowanie do EHRA ?
Fragment dorocznego raportu EHRA z 2003 r Nadal funkcjonuje i obowiązuje Rejestr Europejski stworzony zgodnie ze standardem kodowania European Pacemaker Patient Identification Card

11 Dlaczego raportowanie do EHRA ?
Dear Colleague, I send you the contents of our European Registry, as we have it for your country. If I can receive your data in time I can include them for our report at the ESC meeting. Thank you for your contribution. I include some figures with an overview of the European data. Sincerely, Prof. Dr. Hugo Ector Secretary, European Heart Rhythm Association ESC Każdego roku Sekcja Rytmu Serca PTK otrzymuje taki sam druczek do wypełmienia przez poszczególne Ośrodki Ich zbiorcze opracowanie pozwala stworzyć doroczny raport dla EHRA

12 Dlaczego raportowanie do EHRA ?
Od 2001 r Polska znikła ...  Jako jedyny kraj nie nadsyłamy raportów od 2001 r  Od 3 lat zestawienia jak poniżej (nad „Poland” puste miejsce) są przedstawiane na kongresach i w materiałach ESC 

13 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
POLCARD MZ w ramach programu POLCARD ( ) ogłosiło konkurs na: PROGRAM WDRAŻANIA STANDARDU ELEKTROTERAPII W POLSCE (Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii)

14 Dlaczego Rejestry Elektroterapii ...
PROGRAM WDRAŻANIA STANDARDU ELEKTROTERAPII W POLSCE (Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii) Koordynator programu: Prof. dr hab. Teresa Widomska-Czekajska Realizatorzy: Dr hab. Andrzej Kutarski dr Piotr Ruciński ZETO Sp. z o.o

15 CARDS - Cardiology Audit and Registration Data Standards
9-11 maja w Cork w Irlandii odbyła się konferencja (CARDS), na której po raz pierwszy przedstawiono ujednolicone i wzajemnie kompatybilne standardy rejestracji: ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii. CARDS jest inicjatywą powstałą z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Celem CARDS było stworzenie standardów kodowania danych (zmienne, definicje, kody) dla kardiologicznych systemów informacji, w celu ich kompatybilności w różnych systemach gromadzenia informacji o pacjentach, chorobach i procedurach kardiologicznych w krajach członkowskich. Jako pierwsze powstały standardy dla ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii.

16 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii pierwotnie stworzony zgodnie ze standardem kodowania European Pacemaker Patient Identification Card został dostosowany do standardów CARDS = Cardiology Audit and Registration Data Standards (być może w tym standardzie będą wysyłane doroczne raporty do EHRA) jest obecnie kompatybilny z oboma systemami (w tym też z ACS, PCI) został NIEODPŁATNIE dostarczony do Ośrodków wykonujących procedury elektroterapii

17 Założenia merytoryczne:
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Założenia merytoryczne: Leczenie stałą stymulacją, ICD, EPS, ablacje informacja o pacjencie chorobie podstawowej wskazaniach do zastosowania procedury leczeniu przed zastosowaniem procedury informacje o zabiegu: jego rodzaju i zastosowanym sprzęcie wyniku zabiegu powikłaniach wczesnych

18 Rejestry Elektroterapii a follow-up ...
ŻADEN REJESTR procedur elektroterapii nie obejmuje szczegółowych danych uzyskiwanych podczas kontroli pacjenta !!! Rejestr Europejski (standard kodowania European Pacemaker Patient Identification Card) Planowany Rejesttr Europejski CARDS (Cardiology Audit and Registration Data Standards) Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii (ELEKTROTERAPIA 1.0) Ogólnopolski Rejestr ICD Obejmują one jednak: powikłania wczesne - protokół zabiegu powikłania późne – protokół kolejnego zabiegu dysfunkcje implantowanych urządzeń wymagające interwencji operacyjnej (protokół kolejnego zabiegu) zgon pacjenta (przyczyna zamknięcia dokumentacji) skuteczność ablacji oceniona po 6 miesiącach

19 Rejestry Elektroterapii a follow-up ... ocena dostępności usług
Odbiorcy informacji z rejestru ogólnopolskiego NIE potrzebują informacji o z FU pojedynczego pacjenta !!! Kontrola jakości Standardy Brak możliwości opracowania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnym Brak uzasadnienia opracowywania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnym Brak możliwości zdobycia bardzo szczegółowych informacji u większości pacjentów Wymiana informacji medycznych Raportowanie do MZ, ESC, EU Nauka ??? Krajowa baza danych Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Planowanie wydatków (NFZ)

20 Rejestry Elektroterapii a follow-up ... ocena dostępności usług
Dla celów NAUKI najlepszy rejestr nie zastąpi danych przez urządzenia – możliwych do uzyskania via programator i program „transmitujący” do PC Kontrola jakości Standardy Wymiana informacji medycznych w przypadku follow-up stymultorów i ICD gromadzenie danych z FU – bezcelowe wobec istniejących systemów gromadzenia FU proponowanych przez producentów stymulatorów / ICD np: Medtronic PACEART SYSTEM Medtronic, St.Jude, Guidant, współpracuje z Home Monitoring Raportowanie do MZ, ESC, EU Nauka ??? Krajowa baza danych Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Planowanie wydatków (NFZ)

21 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii
Organizacja: Gromadzenie danych lokalnie i przesyłanie wybranych informacji do systemu centralnego Lokalne wykorzystanie bazy danych w pełnym zakresie Centralnie - generowanie raportów i udostępnianie ich wybranym podmiotom konsultant krajowy, konsultanci woj., MZ, NFZ?, PTK, ESC, EHRA...)

22 Rozwiązanie techniczne:
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązanie techniczne: Software – baza danych – program „Elektroterapia” jest heterogenicznym bazodanowym systemem rozproszonym aplikacja centralna aplikacja lokalna Elektroterapia jest wykonana całkowicie w technologii Java 2 firmy Sun Microsystems

23 Rozwiązania techniczne:
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązania techniczne: APLIKACJA CENTRALNA: centralne repozytorium kartotek sprawozdań zabiegów ze wszystkich ośrodków korzystających z systemu, - wykonana w technologii J2EE z wykorzystaniem jako platformy systemowej systemu operacyjnego Linux, serwera aplikacji JBoss AS firmy JBoss Inc. oraz relacyjnej bazy danych PostgreSQL aplikacja centralna hostowana jest na specjalnie do tego celu przygotowanej farmie serwerów aplikacji i połączona szybkim światłowodowym łączem do sieci Internet poprzez podwójny system zabezpieczeń firewall.

24 Rozwiązania techniczne:
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązania techniczne: APLIKACJA LOKALNA : - instalowana jest na „końcówkach” w jednostkach upoważnionych do wprowadzania danych do systemu “Elektroterapia 1.0”, - wykonana w technologii Java 2 pracującej pod sysetmem Linux lub Windows 98/2000/XP, - wykorzystującej jako lokalne repozytorium dokumentów relacyjną bazę danych Firebird firmy Firebird Project w wersji 1.5. Aplikacja lokalna funkcjonuje niezależnie od aplikacji centralnej, a wymiana danych na żądanie odbywa się szyfrowanymi kanałami (SSL) za pomocą obiektowego protokołu RMI/IIOP.

25 Zalety sytemu „Elektroterapia”
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Zalety sytemu „Elektroterapia” Niski koszt - Open Source !!! Kompatybilność z x86 i Linux Prosta konstrukcja relacji (tree tables) Łatwość rozbudowy i uaktualniania definicji Wielojęzykowa (obecnie pol. i ang.) Zgodność z SQL i ODBC Automatyka przesyłania danych Automatyka uaktualnia aplikacji lokalnej NIEODPŁATNY dla Ośrodków !!!

26 Stan zaawansowania projektu
ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski Rejestr Leczenia za Pomocą Elektroterapii Stan zaawansowania projektu System funkcjonuje w Klinice Kardiologii AM w Lublinie 2004 Poprawki i ulepszenia 2004 Testowanie aplikacji centralnej 2004 Wieloośrodkowe testowanie systemu 2004 Wdrożenie do realizacji ogólnpolskiej 2005 System jest stale doskonalony; upgrading drogą elektroniczną

27 Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii
Zgodnie z założeniami Min. Zdrowia i oczekiwaniami Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii w styczniu 2006 roku oczekiwane jest sporządzenie zbiorczego raportu z zakresu elektroterapii w Polsce w oparciu o program ELEKTROTARAPIA 1.0 Planowane jest też opracowanie zbiorczego raportu dla EHRA


Pobierz ppt "Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google