Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii Andrzej Kutarski Piotr Ruciński Lublin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii Andrzej Kutarski Piotr Ruciński Lublin."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii Andrzej Kutarski Piotr Ruciński Lublin

2 Co to jest REJESTR ? (OGÓLNOPOLSKI) Krajowa baza danych Ośrodek A Ośrodek D Ośrodek E Ośrodek C Ośrodek F Ośrodek B = jednokierunkowo przesyłane INFORMACJE w USTANDARYZOWAYM formacie Analiza raporty Odbiorczy raportów Odbiorcy raportów = Informacje ustandaryzowane: - Forma papierowa lub elektroniczna - Protokoły jednostkowe lub - Zestawienia (tygodn, miesięczne, kwartalne, roczne) Zbiór ustandaryzowanych danych

3 Dlaczego Rejestry Elektroterapii...? Procedury elektroterapii: wysokospecjalistyczne wysokospecjalistyczne wymagające wykwalifikowanej kadry wymagające wykwalifikowanej kadry wymagające specjalistycznego sprzętu wymagające specjalistycznego sprzętu kosztowne kosztowne o ograniczonej dostępności o ograniczonej dostępności stała stymulacja sercastała stymulacja serca ICDICD badania elektrofizjologicznebadania elektrofizjologiczne przezskórne ablacjeprzezskórne ablacje

4 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Potrzeba istnienia rejestru ogólnopolskiego Brak jednolitego standarduBrak jednolitego standardu Trudności w pozyskaniu informacji od ośrodkówTrudności w pozyskaniu informacji od ośrodków Krajowa baza danych Kontrola jakości Standardy Raportowanie do MZ, ESC, EU Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Nauka Planowanie wydatków (NFZ) Wymiana informacji medycznych

5 Dlaczego NIE TYLKO Rejestry Elektroterapii... Potrzeba również istnienia lokalnej bazy danych Często brak elektronicznego gromadzenia danych w szpitalachCzęsto brak elektronicznego gromadzenia danych w szpitalach Lokalne bazy danych o różnym stopniu zaawansowaniaLokalne bazy danych o różnym stopniu zaawansowania Brak standardu gromadzenia danychBrak standardu gromadzenia danych Lokalna baza danych Ewidencjonowanie Raportowanie Szybki dostęp do informacji o pacjencie Kontrola jakości na poziomie oddziału Nauka

6 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Połączenie rejestru lokalnego i ogólnopolskiego Centralny Ośrodek Gromadzenia informacji Rejestr ogólnopolski Lokalna baza danych Lokalna baza danych Lokalna baza danych Lokalna baza danych Lokalna baza danych Każda z baz danych jest identyczna Każda z baz danych ma takie same możliwości opracowywania posiadanych informacji Rozproszona baza danych

7 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Kluczowe korzyści systemu połączonego: Kompatybilność Kompatybilność Standardy danych Standardy danych Oszczędność czasu Oszczędność czasu Niższy koszt Niższy koszt Raporty ogólnopolskie on-line Raporty ogólnopolskie on-line Łatwość obsługi technicznej Łatwość obsługi technicznej Łatwość uaktulaniania softwareu i standardów danych Łatwość uaktulaniania softwareu i standardów danych

8 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Kluczowe korzyści: Właściciele lokalnych baz danych : generowanie protokołów zabiegów (dla pacjenta, hist. choroby i dokumentacji Ośrodka)generowanie protokołów zabiegów (dla pacjenta, hist. choroby i dokumentacji Ośrodka) generowanie legitymacji pacjenta generowanie legitymacji pacjenta generowanie okresowych sprawozdań sprawozdań dla kierowników jednostek i dyrekcji szpitalagenerowanie okresowych sprawozdań sprawozdań dla kierowników jednostek i dyrekcji szpitala możliwości opracowań naukowychmożliwości opracowań naukowych uwolnienie od pracochłonnych sprawozdań dla EHRA !!!uwolnienie od pracochłonnych sprawozdań dla EHRA !!!

9 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Kluczowe korzyści Odbiorcy okresowych sprawozdań i raportów : Konsultanci WojewódzcyKonsultanci Wojewódzcy Krajowy Konsultant ds. KardiologiiKrajowy Konsultant ds. Kardiologii Ministerstwo ZdrowiaMinisterstwo Zdrowia NFZ ???NFZ ??? Sekcja Rytmu Serca PTK (wieloośrodkowe opracowania naukowe)Sekcja Rytmu Serca PTK (wieloośrodkowe opracowania naukowe) ESC, EHRA !!!ESC, EHRA !!!

10 Dlaczego raportowanie do EHRA ? Nadal funkcjonuje i obowiązuje Rejestr Europejski stworzony zgodnie ze standardem kodowania European Pacemaker Patient Identification Card Fragment dorocznego raportu EHRA z 2003 r

11 Dear Colleague, I send you the contents of our European Registry, as we have it for your country. If I can receive your data in time I can include them for our report at the ESC meeting. Thank you for your contribution. I include some figures with an overview of the European data. Sincerely, Prof. Dr. Hugo Ector Secretary, European Heart Rhythm Association ESC Dlaczego raportowanie do EHRA ? Każdego roku Sekcja Rytmu Serca PTK otrzymuje taki sam druczek do wypełmienia przez poszczególne Ośrodki Ich zbiorcze opracowanie pozwala stworzyć doroczny raport dla EHRA

12 Dlaczego raportowanie do EHRA ? Od 2001 r Polska znikła... Jako jedyny kraj nie nadsyłamy raportów od 2001 r.... Od 3 lat zestawienia jak poniżej (nad Poland puste miejsce) są przedstawiane na kongresach i w materiałach ESC

13 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... POLCARD MZ w ramach programu POLCARD (2003-2005) ogłosiło konkurs na: PROGRAM WDRAŻANIA STANDARDU ELEKTROTERAPII W POLSCE (Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii)

14 Dlaczego Rejestry Elektroterapii... Koordynator programu: Prof. dr hab. Teresa Widomska- Czekajska Realizatorzy: Dr hab. Andrzej Kutarski dr Piotr Ruciński ZETO Sp. z o.o PROGRAM WDRAŻANIA STANDARDU ELEKTROTERAPII W POLSCE (Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii)

15 CARDS - C ardiology A udit and R egistration D ata S tandards 9-11 maja w Cork w Irlandii odbyła się konferencja (CARDS), na której po raz pierwszy przedstawiono ujednolicone i wzajemnie kompatybilne standardy rejestracji:9-11 maja w Cork w Irlandii odbyła się konferencja (CARDS), na której po raz pierwszy przedstawiono ujednolicone i wzajemnie kompatybilne standardy rejestracji: –ostrych zespołów wieńcowych, –procedur PCI oraz –procedur elektroterapii. CARDS jest inicjatywą powstałą z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.CARDS jest inicjatywą powstałą z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Celem CARDS było stworzenie standardów kodowania danych (zmienne, definicje, kody) dla kardiologicznych systemów informacji, w celu ich kompatybilności w różnych systemach gromadzenia informacji o pacjentach, chorobach i procedurach kardiologicznych w krajach członkowskich.Celem CARDS było stworzenie standardów kodowania danych (zmienne, definicje, kody) dla kardiologicznych systemów informacji, w celu ich kompatybilności w różnych systemach gromadzenia informacji o pacjentach, chorobach i procedurach kardiologicznych w krajach członkowskich. Jako pierwsze powstały standardy dla ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii.Jako pierwsze powstały standardy dla ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii.

16 ELEKTROTERAPIA 1,0 pierwotnie stworzony zgodnie ze standardem kodowania European Pacemaker Patient Identification Cardpierwotnie stworzony zgodnie ze standardem kodowania European Pacemaker Patient Identification Card został dostosowany do standardów CARDS = Cardiology Audit and Registration Data Standards (być może w tym standardzie będą wysyłane doroczne raporty do EHRA)został dostosowany do standardów CARDS = Cardiology Audit and Registration Data Standards (być może w tym standardzie będą wysyłane doroczne raporty do EHRA) jest obecnie kompatybilny z oboma systemami (w tym też z ACS, PCI)jest obecnie kompatybilny z oboma systemami (w tym też z ACS, PCI) został NIEODPŁATNIE dostarczony do Ośrodków wykonujących procedury elektroterapiizostał NIEODPŁATNIE dostarczony do Ośrodków wykonujących procedury elektroterapii Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii

17 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Założenia merytoryczne: Leczenie stałą stymulacją, ICD, EPS, ablacje informacja o pacjencie chorobie podstawowej wskazaniach do zastosowania procedury leczeniu przed zastosowaniem procedury informacje o zabiegu: jego rodzaju i zastosowanym sprzęcie wyniku zabiegu powikłaniach wczesnych

18 Rejestry Elektroterapii a follow-up... ŻADEN REJESTR procedur elektroterapii nie obejmuje szczegółowych danych uzyskiwanych podczas kontroli pacjenta !!! Rejestr Europejski (standard kodowania European Pacemaker Patient Identification Card) Planowany Rejesttr Europejski CARDS (Cardiology Audit and Registration Data Standards) Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii (ELEKTROTERAPIA 1.0) Ogólnopolski Rejestr ICD Obejmują one jednak: powikłania wczesne - protokół zabiegu powikłania późne – protokół kolejnego zabiegu dysfunkcje implantowanych urządzeń wymagające interwencji operacyjnej (protokół kolejnego zabiegu) zgon pacjenta (przyczyna zamknięcia dokumentacji) skuteczność ablacji oceniona po 6 miesiącach

19 Rejestry Elektroterapii a follow-up... Odbiorcy informacji z rejestru ogólnopolskiego NIE potrzebują informacji o z FU pojedynczego pacjenta !!! Brak możliwości opracowania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnymBrak możliwości opracowania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnym Brak uzasadnienia opracowywania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnymBrak uzasadnienia opracowywania bardzo szczegółowych informacji na szczeblu centralnym Brak możliwości zdobycia bardzo szczegółowych informacji u większości pacjentówBrak możliwości zdobycia bardzo szczegółowych informacji u większości pacjentów Krajowa baza danych Kontrola jakości Standardy Raportowanie do MZ, ESC, EU Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Nauka ??? Planowanie wydatków (NFZ) Wymiana informacji medycznych

20 Rejestry Elektroterapii a follow-up... Dla celów NAUKI najlepszy rejestr nie zastąpi danych przez urządzenia – możliwych do uzyskania via programator i program transmitujący do PC w przypadku follow-up stymultorów i ICD gromadzenie danych z FU – bezcelowe wobec istniejących systemów gromadzenia FU proponowanych przez producentów stymulatorów / ICD np: Medtronic PACEART SYSTEM Medtronic, St.Jude, Guidant, współpracuje z Home Monitoring Krajowa baza danych Kontrola jakości Standardy Raportowanie do MZ, ESC, EU Epidemiologia Polityka zdrowotna ocena dostępności usług Nauka ??? Planowanie wydatków (NFZ) Wymiana informacji medycznych

21 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Organizacja: Gromadzenie danych lokalnie i przesyłanie wybranych informacji do systemu centralnego Lokalne wykorzystanie bazy danych w pełnym zakresie Centralnie - generowanie raportów i udostępnianie ich wybranym podmiotom k onsultant krajowy, konsultanci woj., MZ, NFZ?, PTK, ESC, EHRA...)

22 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązanie techniczne: Software – baza danych – program Elektroterapia jest heterogenicznym bazodanowym systemem rozproszonym aplikacja centralna aplikacja lokalna Elektroterapia 1.0 jest wykonana całkowicie w technologii Java 2 firmy Sun Microsystems

23 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązania techniczne: APLIKACJA CENTRALNA: centralne repozytorium kartotek sprawozdań zabiegów ze wszystkich ośrodków korzystających z systemu, - wykonana w technologii J2EE z wykorzystaniem jako platformy systemowej systemu operacyjnego Linux, serwera aplikacji JBoss AS firmy JBoss Inc. oraz relacyjnej bazy danych PostgreSQL aplikacja centralna hostowana jest na specjalnie do tego celu przygotowanej farmie serwerów aplikacji i połączona szybkim światłowodowym łączem do sieci Internet poprzez podwójny system zabezpieczeń firewall.

24 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Rozwiązania techniczne: APLIKACJA LOKALNA : - instalowana jest na końcówkach w jednostkach upoważnionych do wprowadzania danych do systemu Elektroterapia 1.0, - wykonana w technologii Java 2 pracującej pod sysetmem Linux lub Windows 98/2000/XP, - wykorzystującej jako lokalne repozytorium dokumentów relacyjną bazę danych Firebird firmy Firebird Project w wersji 1.5. Aplikacja lokalna funkcjonuje niezależnie od aplikacji centralnej, a wymiana danych na żądanie odbywa się szyfrowanymi kanałami (SSL) za pomocą obiektowego protokołu RMI/IIOP.

25 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii Zalety sytemu Elektroterapia Niski koszt - Open Source !!!Niski koszt - Open Source !!! Kompatybilność z x86 i LinuxKompatybilność z x86 i Linux Prosta konstrukcja relacji (tree tables)Prosta konstrukcja relacji (tree tables) Łatwość rozbudowy i uaktualniania definicjiŁatwość rozbudowy i uaktualniania definicji Wielojęzykowa (obecnie pol. i ang.)Wielojęzykowa (obecnie pol. i ang.) Zgodność z SQL i ODBCZgodność z SQL i ODBC Automatyka przesyłania danychAutomatyka przesyłania danych Automatyka uaktualnia aplikacji lokalnejAutomatyka uaktualnia aplikacji lokalnej NIEODPŁATNY dla Ośrodków !!!NIEODPŁATNY dla Ośrodków !!!

26 ELEKTROTERAPIA 1,0 ELEKTROTERAPIA 1,0 Ogólnopolski Rejestr Leczenia za Pomocą Elektroterapii Stan zaawansowania projektu System funkcjonuje w Klinice Kardiologii AM w Lublinie 2004System funkcjonuje w Klinice Kardiologii AM w Lublinie 2004 Poprawki i ulepszenia 2004Poprawki i ulepszenia 2004 Testowanie aplikacji centralnej 2004Testowanie aplikacji centralnej 2004 Wieloośrodkowe testowanie systemu 2004 Wdrożenie do realizacji ogólnpolskiej 2005 System jest stale doskonalony; upgrading drogą elektroniczną

27 Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii Zgodnie z założeniami Min. Zdrowia i oczekiwaniami Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii w styczniu 2006 roku oczekiwane jest sporządzenie zbiorczego raportu z zakresu elektroterapii w Polsce w oparciu o program ELEKTROTARAPIA 1.0 Planowane jest też opracowanie zbiorczego raportu dla EHRA


Pobierz ppt "Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii Andrzej Kutarski Piotr Ruciński Lublin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google