Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie skąd? Czysta energia Energia Wiatrowa Energia Biomasy i Biogazu Energia Wodna Energia Pływowa Energia Geotermalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie skąd? Czysta energia Energia Wiatrowa Energia Biomasy i Biogazu Energia Wodna Energia Pływowa Energia Geotermalna."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie skąd? Czysta energia Energia Wiatrowa Energia Biomasy i Biogazu Energia Wodna Energia Pływowa Energia Geotermalna Energia Słoneczna Energia Maremotoryczna Energia Maremotermiczna Jak samodzielnie produkować energię?. Opracowanie i źródła informacji

2 Czysta energia Czysta energia to energia związana z czystymi źródłami energii odnawialnej, oznacza to, że jej zasoby odnawiają się w bardzo krótkim czasie, a instalacje do jej produkcji nie powodują szkód ekologicznych. Do tego typu energii należą: energia słoneczna energia wiatrowa energia geotermalna energia biomasy i biogazu energia wodna: o energia pływowa o energia maremotoryczna o energia maremotermiczna

3 Energia Słoneczna Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu, która zajmuje się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Jest to energia naturalna, nie powodująca zanieczyszczeń, jednak nie wszędzie można z niej korzystać z równym powodzeniem, ponieważ w znacznym stopniu jest uzależniona od warunków klimatycznych. Pobierana energia słoneczna, może być przetwarzana na energię cieplną, elektryczną lub mechaniczną. Energię tą możemy pozyskiwać dzięki: kolektorom słonecznym, systemom pasywnym i stawom słonecznym. Zalety Wady Galeria

4 Energia Wiatrowa Energia wiatru jest jedną z najstarszych energii wykorzystywanych przez człowieka; była wykorzystywana do napędzania wiatraków pompujących wodę czy też mielących zboże, do nawadniania pól, a także jako napęd statków żaglowych. Ilość wytwarzanej energii elektrycznej zależy od siły wiatru, w bezwietrzną pogodę, podobnie jak podczas wichury, siłownie wiatrowe nie działają. Lokalizacja elektrowni wiatrowej musi uwzględniać wpływ przeszkód terenowych na przepływ wiatru, należy unikać lokowania konstrukcji wirnika w strefie turbulentnej, gdzie zawirowania powietrza zmniejszają znacznie wydajność elektrowni oraz mogą naruszać jej konstrukcję. Zalety Wady Galeria

5 Energia Geotermalna Energetyka geotermiczna wykorzystuje wewnętrzne ciepło Ziemi. W niektórych miejscach gorąca woda wydostaje się szczelinami niższych warstw z Ziemi, tworząc na powierzchni gorące źródła. Energią tę można eksploatować przy zastosowaniu odwiertów i pomp. Wodę można wykorzystać do wytwarzania prądu elektrycznego, gdy osiąga temp. 150 o C. Poniżej tej wartości może służyć do ogrzewania lub do użytku sanitarnego. Zalety Wady Galeria

6 Energia Biomasy i Biogazu Biomasa jest najstarszym i najszerzej obecnie wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Biomasa jest to cała materia organiczna istniejąca na Ziemi, wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego ulegające biodegradacji. Biomasa występuje w różnych stanach skupienia, głównie mówi się o jej formach w stanie stałym, jednak warto również przedstawić jej właściwości i zastosowania w stanie ciekłym i gazowym. Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Można go wykorzystywać na różne sposoby m.in.. Do produkcji: - energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach - energii cieplnej w przystosowanych kotłach - energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych Zalety Wady Galeria

7 Energia Wodna Hydroenergetyka zajmuje się przekształcaniem energii wody, w energię elektryczną. Hydroelektrownie są zazwyczaj budowane poniżej zapór, w pobliżu dużych zbiorników wodnych. Sztuczne zbiorniki konieczne do spiętrzania wody stanowią dodatkowo zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Często służą też do celów rekreacyjnych. Energię pozyskuje się dzięki sile spadającej wody z poziomu wyższego na niższy. Zalety Wady Galeria

8 Energia Pływowa Energia pływowa jest rodzajem energii wodnej. Energia pływów polega na wykorzystaniu energii fal morskich i oceanicznych do produkcji energii elektrycznej. Powstaje ona dzięki sile wody, która pojawia się w wyniku różnicy poziomów między przypływem, a odpływem. Obecnie na świecie istnieje niewiele takich elektrowni. Przyczyną jest przede wszystkim trudność znalezienia miejsca na wybrzeżu, gdzie różnica poziomów między przypływem, a odpływem byłaby właściwa. Zalety Wady Galeria

9 Energia Maremotoryczna Energia fal jest rodzajem energii wodnej, w odróżnieniu od pływów morskich, nie jest stała. Siła fal zależy bowiem od pogody. Fale morskie dostarczają sporej ilości energii, a wykorzystujące ich energię turbiny nie powodują zbytniego hałasu. Za minus wykorzystywania tej formy energii wody uznać należy nieestetyczny wygląd turbin. Zalety Wady Galeria

10 Energia Maremotermiczna Elektrownia maretermiczna zwana jest też elektrownią oceanotermiczną. Energię elektryczną otrzymuje się w wyniku uzyskiwania energii cieplnej. Samym źródłem uzyskiwania niezbędnego w tym przypadku ciepła są różnice temperatur wody. Z tej technologii można korzystać tylko w regionach równikowych, tam gdzie temperatury wody są stosunkowo stałe. Paliwem jest w tym przypadku amoniak, freon bądź propan, które są ogrzewane wodami powierzchniowymi i zmuszone do parowania. W dalszym ciągu tego procesu para napędza siłą mechaniczną turbiny, po czym trafią do specjalnych kotłów. Tam zostaje skroplona chłodem zimnych wód oceanicznych (pompowanych z głębokości od 300 do 500 metrów). Po skropleniu ponowie amoniak (freon lub propan) jest ogrzewany i cykl się powtarza. Zalety Wady Galeria

11 Nietypowe źródła energii… czyli jak samemu wytworzyć czystą energię Niekonwencjonalne źródła energii możemy sami stworzyć w domu. Żeby samemu wytworzyć energię wystarczy mieć: warzywa, np. cebulę, ziemniaki, czy ogórki oraz owoce, np. cytryny, arbuzy, banany lub jabłka. Do stworzenia modelu potrzeba jeszcze parę ocynkowanych gwoździ, miedziane monety, kable i urządzenie na baterie (np.kalkulator). Galeria Linki do stron o samodzielnym wytwarzaniu energii

12 Opracowanie Źródła informacji tekstowych Anna i Patrycja Lubowieckie Źródła obrazów http://www.heniek.org/haslo/elektrownia-wiatrowa/ http://cieplozziemi.pl/Odnawialne%C5%BAr%C3%B3d%C5%82aenergii/Energiageot ermalnaArtyku%C5%82y.aspx?CategoryId=35&ArticleId=357 http://cap.europe.bg/upload/photo/bioeconomy_biorefinery.gif http://www.seo.org.pl/f_edukacja_r.php?id_e=13&id_c=4 http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=18 1:roliny-energetyczne-&catid=53:biomasa&Itemid=218 http://www.vattenfall.pl/pl/index.htm http://www.prot.gda.pl/4szlaki/hydro/galeria.html http://wikipedia.pl/ http://www.czysta-energia.ovh.org/biomasa.html http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=62&art=59 http://badania.net/prad-z-ziemniakow-na-powaznie/ http://www.elektrownieswiata.pl/articles.php?article_id=32 http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-sloneczna.html http://www.miramare.pl/swind/zasady.html http://eco-zone.pl/elektrownia-wodna/ http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Ite mid=216 http://www.focus.pl/jak-to-dziala/zobacz/publikacje/elektrownia-wodna/

13 Zalety Energii Słonecznej Powszechny dostęp i brak problemów z przesyłaniem. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Brak negatywnych oddziaływań na środowisko. Nie wyczerpuje się. Bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od głównych linii energetycznych. Powrót Wady Galeria

14 Wady Energii Słonecznej Konieczność przetwarzania na inne formy energii. Duże koszty inwestycyjne. Niska średnioroczna sprawność i zmienna koncentracja oraz niskie natężenie. Instalacja baterii słonecznych i ogniw zajmuje rozległe obszary. Baterie słoneczne i ogniwa krótko magazynują energię. Powrót Zalety Galeria

15 Zalety Energii Wiatrowej Nie zanieczyszcza środowiska. Nie wyczerpuje się. Energia wiatru jest darmowa. Możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych. Zmniejszenie bezrobocia (stałe zatrudnienie dla ok. 5000 osób). Jest najtańszą za wszystkich znanych energii odnawialnych. Bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od głównych linii energetycznych. Powrót Wady Galeria

16 Wady Energii Wiatrowej Cykliczność pracy (z powodu zmiennej prędkości wiatru). Wysokie koszty inwestycji. Hałas Zagrożenie dla ptaków. Mogą szpecić naturalny krajobraz. Powrót Zalety Galeria

17 Zalety Energii Geotermalnej Jej zasoby są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych i wahań pogody. Zasoby energii geotermalnej występują, w każdym miejscu na Ziemi. Energia wnętrza Ziemi jest stale dostępnym źródłem energii. Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Powrót Wady Galeria

18 Wady Energii Geotermalnej Mimo tego, że jest szeroko rozpowszechniona, nie łatwo jest ją pozyskać. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji oraz naprawy. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą uciec z miejsca eksploatacji. Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały. Powrót Zalety Galeria

19 Wady Energii Geotermalnej Mimo tego, że jest szeroko rozpowszechniona, nie łatwo jest ją pozyskać. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji oraz naprawy. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą uciec z miejsca eksploatacji. Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały. Powrót Zalety Galeria

20 Zalety Energii Biomasy i Biogazu Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie zielonej energii. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady Galeria

21 Wady Energii Biomasy i Biogazu Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety Galeria

22 Zalety Energii Wodnej Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady Galeria

23 Wady Energii Wodnej Ingerencja w środowisko. 2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

24 Zalety Energii Pływowej Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady Galeria

25 Wady Energii Pływowej Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety Galeria

26 Zalety Energii Biomasy i Biogazu Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie zielonej energii. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady Galeria

27 Wady Energii Biomasy i Biogazu Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety Galeria

28 Zalety Energii Wodnej Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady Galeria

29 Wady Energii Wodnej Ingerencja w środowisko. 2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

30 Zalety Energii Pływowej Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady Galeria

31 Wady Energii Pływowej Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety Galeria

32 Zalety Energii Maremotorycznej Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady Galeria

33 Wady Energii Maremotorycznej Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

34 Zalety Energii Maremotermicznej Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady Galeria

35 Wady Energii Maremotermicznej Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

36 Zalety Energii Biomasy i Biogazu Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie zielonej energii. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady Galeria

37 Wady Energii Biomasy i Biogazu Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety Galeria

38 Zalety Energii Wodnej Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady Galeria

39 Wady Energii Wodnej Ingerencja w środowisko. 2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

40 Zalety Energii Pływowej Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady Galeria

41 Wady Energii Pływowej Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety Galeria

42 Zalety Energii Biomasy i Biogazu Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie zielonej energii. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady Galeria

43 Wady Energii Biomasy i Biogazu Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety Galeria

44 Zalety Energii Wodnej Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady Galeria

45 Wady Energii Wodnej Ingerencja w środowisko. 2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

46 Zalety Energii Pływowej Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady Galeria

47 Wady Energii Pływowej Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety Galeria

48 Zalety Energii Maremotorycznej Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady Galeria

49 Wady Energii Maremotorycznej Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

50 Zalety Energii Maremotermicznej Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady Galeria

51 Wady Energii Maremotermicznej Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

52 Zalety Energii Maremotorycznej Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady Galeria

53 Wady Energii Maremotorycznej Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

54 Zalety Energii Maremotermicznej Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady Galeria

55 Wady Energii Maremotermicznej Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

56 Powrót Elektrownia słoneczna Nellis w Stanach Zjednoczonych. Galeria Energia Słoneczna

57 Powrót Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania budynku. Galeria Energia Słoneczna

58 Powrót Wieże słoneczne koło Seville w Hiszpanii. Galeria Energia Słoneczna

59 Powrót Zasada działania kolektorów słonecznych.

60 Galeria Energia Wiatrowa Powrót Morska farma wiatrowa u wybrzeża Wielkiej Brytanii.

61 Powrót Elektrownia wiatrowa na morzu, w cieśninie Sund, 3,5 km od Kopenhagi. Galeria Energia Wiatrowa

62 Powrót Elektrownia wiatrowa w Niemczech. Galeria Energia Wiatrowa

63 Powrót Porównanie hałasu turbiny wiatrowej względem innych jego źródeł Galeria Energia Wiatrowa

64 Powrót Budowa turbiny wiatrowej 1. Osłona piasty wirnika 2. Łopata wirnika 3. Łożysko wirnika 4. Piasta 5. Główne łożysko 6. Główny wał 7. Kadłub skrzyni przekładniowej 8. Tarcza hamulcowa 9. Sprzęgło 10. Żuraw serwisowy 11. Generator 12. Wiatromierz (przetwornik) 13. Skrzynia przekładniowa 14. Zębatka pierścieniowa zbieżna 15. Wieża (maszt) 16. Łoże maszyny 17. Gondola (obudowa silnika) 18. Filtr oleju 19. Wiatrak generatora 20. Chłodnica oleju Galeria Energia Wiatrowa

65 Galeria Energia Geotermalna Powrót Odwiert geotermalny w okolicach Reykjavíku.

66 Galeria Energia Geotermalna Powrót Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA.

67 Galeria Energia Geotermalna Powrót Elektrownia geotermalna.

68 Galeria Energia Biomasy i Biogazu Powrót Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA. 1. Baloty słomy 2. Transport balotów 3. Szarpacz słomy 4. Transporter pneumatyczny 5. Cyklon (urządzenie do usuwania pyłów) 6. Przenośnik słomy 7. Wentylator 8. Kocioł 9. Komora spalania 10. Przenośnik popiołu 11. Sieć ciepłownicza 12. Odprowadzenie spalin do komina

69 Galeria Energia Biomasy i Biogazu Powrót Miskant Olbrzymi – roślina energetyczna.

70 Galeria Energia Biomasy i Biogazu Powrót Schemat przetworzenia i wykorzystania biomasy.

71 Galeria Energia Wodna Powrót Schemat elektrowni wodnej.

72 Galeria Energia Wodna Powrót Działanie elektrowni wodnej. 1. Zbiorniki wodne Duże tamy zatrzymują wodę w zbiornikach, aby podnieść wysokość, z jakiej będzie spadała, oraz po to,by zmagazynować wodne zasoby na przyszłość. 2. Turbina Woda spada z dużą prędkością na niższy poziom i przepływa przez turbinę. Łopaty turbiny obracają się i zasilają generator. 3. Generator Generator przetwarza energię mechaniczną wody w energię elektryczną. 4. Transformator Transformator reguluje napięcie prądu tak, aby było odpowiednie dla sieci energetycznej.

73 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia wodna.

74 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia wodna Itaipu w Ameryce Południowej.

75 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia szczytowo - pompowa w Żarnowcu.

76 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia w Żydowie.

77 Galeria Energia Pływowa Powrót Zasada działania elektrowni pływowej.

78 Powrót Elektrownia pływowa we Włocławku. Galeria Energia Pływowa

79 Powrót Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. Galeria Energia Pływowa

80 Galeria Nietypowe źródła energii Powrót Energia wytwarzana z cytryn.

81 Powrót Budowa baterii oraz schemat budowy ziemniaczanego ogniwa Zn/Cu. Galeria Nietypowe źródła energii

82 Koniec Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.


Pobierz ppt "Pozyskiwanie czystej energii … no właśnie skąd? Czysta energia Energia Wiatrowa Energia Biomasy i Biogazu Energia Wodna Energia Pływowa Energia Geotermalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google