Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie ścieżki kariery Analityka Gospodarczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie ścieżki kariery Analityka Gospodarczego"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie ścieżki kariery Analityka Gospodarczego
Maciej Malaczewski Katedra Ekonometrii Analityka gospodarcza – studia z przyszłością projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dwa słowa o wykładowcy…
Adiunkt, Katedra Ekonometrii UŁ Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Modelowania Matematycznego w Ekonomii „Equilibrium” Opiekun II stopnia kierunku Analityka Gospodarcza Opiekun Naukowy Waszych koleżanek i kolegów Pokój B106, Konsultacje: poniedziałek, 15:10 – 16:40

3 A oprócz tego… Uwielbia piłkę ręczną, włoską kuchnię, szachy
Nałogowo ogląda football amerykański Czyta komiksy i ogląda fajne seriale Jest szczęśliwym mężem Kocha swoją pracę Skończył Informatykę i Ekonometrię

4 O czym będziemy mówić? 1. O tym, dlaczego przyszliście na ten kierunek, 2. O tym, co chcecie w życiu robić, 3. O tym, po co uczycie się tego, czego się uczycie 4. O tym, kim możecie być za 10 lat 5. O tym, co musicie zrobić, by to osiągnąć 6. O tym, co możecie robić już dziś, by się do tego zbliżać, 7. O tym, do czego przydadzą się Wam w tym Opiekunowie Naukowi

5 No właśnie, dlaczego przyszliście na ten kierunek?

6 Co chciałbym w życiu robić?
„Chciałbym mieć satysfakcjonującą pracę” „Chciałabym nie martwić się o pieniądze” „Chciałbym godnie żyć” „Chciałabym robić to co lubię i jeszcze na tym zarabiać” „Chciałbym być panem swojego losu” „Chciałabym nie być zależna od innych”

7 Podsumowując… Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, mieć fajną pracę, która jest dla niego radością, która sprawia mnóstwo przyjemności, zarabiać przy tym dużo pieniędzy i mieć wystarczająco czasu wolnego na inne małe radości. Kluczowe słowa brzmią „Chciałbym/Chciałabym być szczęśliwy/szczęśliwa”

8 No właśnie, tylko jak to zrobić?
(wrócimy do tego później)

9 Gdzie ja mogę pracować po tych studiach?
banki inne instytucje finansowe firmy doradcze i consultingowe duże i małe przedsiębiorstwa urzędy państwowe związane z gospodarką (NBP, Ministerstwo Finansów) we własnej firmie

10 Na pewno? Absolwenci kierunków ilościowych pracują jako*:
Analityk finansowy Główny specjalista, Wydział Zarządzania Relacjami z Klientami, Finansista (Corporate Control Supporting Officer) Projektowanie i optymalizacja procesów biznesowych, tzw. Biznes IT Market Strategy & Planning Category Manager Analityk Sprzedaży (Kontroler Handlowy) Główny specjalista w departamencie controllingu Kierownik Działu Zobowiązań Analityk Biznesowy (Księgowy) Analityk / specjalista data mining Analityk biznesowy w firmie z branży farmaceutycznej Audytor finansowy. *Przykłady zaczerpnięte ze strony

11

12 Ok, ale kto to jest Analityk Gospodarczy?
(jakieś pomysły?)

13 Analityk gospodarczy Analizuje dane ekonomiczne: Kursy walutowe
Inflację Wzrost gospodarczy Kursy giełdowe Dane rynkowe Ceny surowców Stopy procentowe Wymianę zagraniczną Itp… itd…

14 Co robi później z tymi „analizami”?
Prognozuje Podejmuje decyzje ekonomiczne lub Wspomaga podejmowanie decyzji ekonomicznych Inwestuje Optymalizuje Raportuje dla potrzeb polityki gospodarczej Występuje jako ekspert w dyskusjach ekonomicznych Itp… itd…

15 Prognozuje – próbuje przewidzieć jak dane zjawisko ekonomiczne będzie się kształtowało w przyszłości (po co?) Podejmuje decyzje ekonomiczne lub Wspomaga podejmowanie decyzji ekonomicznych – jego analiza pozwala decydentom uzyskać dodatkowe informacje by podjąć dobrą decyzję (w jaki sposób?) Inwestuje – samodzielnie podejmuje wybór projektów inwestycyjnych dających najwyższy zysk (jak to robi?)

16 Optymalizuje – wyznacza najlepsze możliwe rozwiązania, dające najwyższy zysk, najlepszą korzyść itp. (jak to robi?) Raportuje dla potrzeb polityki gospodarczej – na podstawie swoich analiz pisze raporty, by Ministerstwa, NBP, banki itp. wiedziały, jak jest najlepiej (po co?) Występuje jako ekspert w dyskusjach ekonomicznych – może zabierać głos na podstawie swojej wiedzy w rozmowach o gospodarce i doradzać innym (dlaczego może?)

17 A co to znaczy „analizuje”?
(pomysły?)

18 Analizować dane gospodarcze…
1. Obmyśleć problem – jak go wymodelować? Jaki jest cel analizy? Jakie są pułapki ekonomiczne? Jaka jest specyfika zjawiska – bez znajomości teorii ekonomii i wiedzy o zjawisku ani rusz… 2. Zdobyć dane – źródła, banki danych, umiejętność posługiwania się nimi, wybrania istotnych… (gdzie będziecie szukać „inflacji”? A „bezrobocia”?) 3. Przystosować dane – urealnić, doekstrapolować, przeliczyć na pożądane jednostki… (Excel lub inne arkusze kalkulacyjne)

19 Analizować dane gospodarcze… cd.
4. Wychwycić podstawowe cechy danych – policzyć średnie, odchylenie standardowe, medianę, kurtozę, trend, znaleźć wahania sezonowe, cykliczne itp. itd. (a to trzeba umieć liczyć i interpretować statystycznie i ekonomicznie) 5. Dobrać dobrą metodę do analizy – do prognozy, optymalizacji, wyceny, podejmowania decyzji (MNK? VAR? PL? ARMA? Panele? CGE? DSGE? – trzeba je znać, znać zalety i wady, umieć policzyć i zinterpretować statystycznie i ekonomicznie)

20 Analizować dane gospodarcze… cd.cd.
6. Dobrać dobre narzędzie do analizy – kartka i ołówek? Kalkulator? Excel? Matlab? SPSS? Statistica? SAS? R? Gauss? (jaki pakiet? Jaki program? Który jest najlepszy do naszego problemu – trzeba wiedzieć i umieć go używać) 7. Wykonać obliczenia – czy dobrze liczę? Czy dobrze zastosowałem wzory? Czy dobrze podałem dane? Czy metoda była dobra? Czemu wyniki wychodzą mi dziwne? (stosowanie wzorów – czysta matematyka!)

21 Analizować dane gospodarcze… cd.cd.
8. Zinterpretować wyniki – co mi wyszło? Jak to odpowiada na pytania, jakie miałem? Jak to się ma do sytuacji gospodarczej? Czy wyniki mają sens? (ekonomia, ekonomia, ekonomia…) 9. Przedstawić wyniki – napisać raport, przekonać czytelnika o słuszności swoich wyborów, podać konkluzje (czy szef będzie zadowolony z tego, co mu powiem i jak mu to powiem?)

22 O kurczę… Tyle muszę umieć…
- metody ilościowe (zaawansowana ekonometria, programowanie liniowe, analiza szeregów czasowych, prognozowanie i symulacja itp.) - analiza danych (bo bez niej nie ma co zabierać się do metod) - statystyka (bo bez niej w metodach ilościowych i w analizie danych nie macie szans) - matematyka (bo bez niej w statystyce, analizie danych i w metodach ilościowych nie macie szans)

23 O kurczę… Tyle muszę umieć… cd.
- pakiety komputerowe - wykorzystywanie sieci i systemów informatycznych - podstawy programowania (bo jak używać pakietów bez umiejętności algorytmicznych?) - podstawowe pakiety biurowe (bo jak pisać i liczyć proste rzeczy bez Worda i Excela?) - podstawy obsługi komputera (bo jak to wszystko zrobić, jak nie umiem komputera porządnie włączyć)

24 I to też?? - metody analizy rynków (walutowych, giełdowych, wymiany zagranicznej, innych) - jakaś specjalistyczna wiedza ekonomiczna (ubezpieczenia, giełda, finanse, giełdy surowcowe itp.) - makroekonomia (bo przecież trzeba wiedzieć jak sytuacja makroekonomiczna na to wszystko może wpłynąć) - mikroekonomia (bo przecież te rynki to mikroekonomia) - i najlepiej do tego wszystkiego perfect angielski (bo wszystko co najważniejsze, jest na stronach anglojęzycznych)

25 Hmm… Rzućmy okiem do siatki przedmiotów…

26 Semestr 1 Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Badania operacyjne, Informatyka ekonomiczna, Technologie informacyjne, Wprowadzenie do programowania komputerów Semestr 2 Statystyka opisowa i ekonomiczna, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Ekonomia, Finanse publiczne, Rachunki narodowe Semestr 3 Ekonometria, Podstawy zarządzania, Rachunkowość, Prawo gospodarcze, Ochrona własności intelektualnej, Finanse przedsiębiorstw, Analiza decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, Arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane, Zastosowania komputerowych pakietów matematycznych

27 Jest tu coś niepotrzebnego Analitykowi?
Semestr 4 Bazy danych, Projektowanie systemów informatycznych + moduły wybieralne Semestr 5 Modelowanie makroekonomiczne, Metody analiz sektorowych + moduły wybieralne Semestr 6 Projektowanie procesów informacyjnych, Systemy zintegrowane, Inwestycje na rynkach finansowych, Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Jest tu coś niepotrzebnego Analitykowi?

28 A z drugiej strony… Jakie jeszcze umiejętności powinien posiadać Analityk? Jakie jeszcze umiejętności chcę posiadać ja? Jak można je zdobyć? Jak do tego dojść?

29 No właśnie, czego jeszcze powinienem się uczyć i co robić?
Kontrpytanie – a co chciałbyś w życiu robić?

30 Po pierwsze, każdy z nas jest inny
Słowa „Mieć fajną pracę” dla każdego z nas oznaczają coś innego; „być szczęśliwym” też; Pora zatem sprecyzować te określenia; Dlaczego to jest ważne?

31 Krok 1. Określenie swojej misji życiowej
Misja, Cel, Powołanie, Kierunek Kariery, Marzenie Życiowe– nazwij to jak chcesz To zwięzła deklaracja tego, kim jesteś i kim i jaki chcesz być Koncentruje się na tym kim chcesz być (charakter ), co chcesz robić (wkład i osiągnięcia) oraz na tym, na jakich wartościach i zasadach chcesz oprzeć swoje życie.

32 Po co to? Gdy wiesz, w jakim kierunku zmierzasz, to wiesz, co masz robić już dziś. Wiesz co Cię zbliża do celu, co Cię od niego oddala Możesz podejmować prawidłowe decyzje i dokonywać właściwych wyborów Możesz organizować sobie czas właściwie Nie płyniesz z prądem – jesteś Panem swojego losu. Twoje życie ma cel i sens

33 A jeśli nie wiem, co chcę robić?
Spokojnie, nie wpadaj w panikę Często takie rzeczy odkrywa się latami Pewne rzeczy o sobie wiesz już teraz i możesz to wykorzystać Możesz wskazać przynajmniej generalny kierunek Możesz uszczegóławiać te kwestie z czasem Możesz nawet, jeśli odczujesz taką potrzebę, zmienić wszystko Ale faktem jest, że im szczegółowiej to opiszesz teraz, tym łatwiej Ci będzie w przyszłości

34 Kilka pytań pomocniczych
Co jest Twoim celem życiowym? Jakie są Twoje podstawowe wartości i przekonania? Co chcesz osiągnąć w życiu? Co Ci sprawia przyjemność? Co chcesz, by inni o Tobie powiedzieli? Jakich ludzi szanujesz i jakie cechy charakteru w nich podziwiasz? Jakie rzeczy są dla Ciebie naprawdę ważne?

35 Zadanie dla Ciebie (na zaliczenie!)
Usiądź wieczorem w domu, w swoim pokoju bądź innym odludnym miejscu. Poświęć cały wieczór tylko na to, by opisać cel, misję, marzenia, co chciałbyś/chciałabyś robić, co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć, jaki/jaka chciałbyś/chciałabyś być. Puść wodze fantazji – wszystko jest jeszcze do osiągnięcia (Oscar, Nobel, Copa America, Puchar Stanleya, fotel Prezydenta? )

36 Przykłady „Chcę zostać najlepszym na świecie sędzią siatkówki plażowej. Zawsze mnie to interesowało, kręci mnie, lubię to. Chcę, by mnie szanowano za rzetelność mojej pracy, by wybierano mnie do sędziowania najważniejszych meczów mistrzostw świata. Chcę uczyć innych sędziów sędziowania. Chcę, by za wiele lat inni brali kolejnych sędziów do sędziowania tylko dlatego, że szkolili się u mnie”.

37 Przykłady „Uwielbiam giełdę. Chciałabym być maklerem. Chciałabym być tak dobra, by wielkie biura maklerskie składały mi oferty, bym była w stanie pracować na Wall Street. Chciałabym znakomicie się na tym znać i pisać o tym książki, które inni będą kupować tylko dla mojego nazwiska. Wreszcie chciałabym pewnego dnia być dyrektorem biura maklerskiego w Nowym Jorku”.

38 Przykłady „Chciałbym zostać szanowanym profesorem ekonomii. Chciałbym, by moje artykuły były publikowane w najlepszych czasopismach na świecie i bym był kandydatem do Nagrody Nobla z ekonomii. Chciałbym, by studenci cenili sobie moje wykłady z ekonomii i bym wychował wielu cenionych ekonomistów. Chciałbym, by najwyższe instytucje państwowe chciały mnie mieć jako swojego doradcę”

39 Przykłady „Chciałabym mieć swoją firmę i osiągnąć sukces w biznesie. Chciałabym produkować materiały biurowe, których jakość będzie znana na całym świecie. Chciałabym przy tym osiągnąć sukces i duże pieniądze. Chciałabym też dojść do tego uczciwymi metodami, bez żadnych przekrętów, łapówek i nieuczciwych metod niszczenia konkurencji. Chciałabym wygrać jakością i zostać doceniona za nią. Chciałabym, by organizacje przedsiębiorców zapraszały mnie na wystąpienia i wykłady”.

40 Przykłady „Chciałbym prowadzić znaną działalność charytatywną. Chciałbym mieć sieć domów pomocy ubogim. Chciałbym jednak prowadzić je tak, by dawać im wędkę, a nie rybę, by ludzie po pobycie u mnie sami stawali na nogi. Chciałbym być tak znany, by ludzie chętnie wspierali moją działalność, by zbiórki były większe niż na WOŚP. Chciałbym zarażać dobroczynnością innych ludzi, by inni brali przykład i też zakładali takie działalności. Chciałbym też raz w swoim życiu pojechać na rok do Afryki, pracować na misji”.

41 Przykłady „Chciałabym zostać ministrem finansów. Chciałabym być tak dobra, by nawet opozycja mówiła o mnie z szacunkiem i podziwem. Chciałabym osiągnąć to uczciwie, ciężką pracą, a nie politycznymi przepychankami. Chciałabym wprowadzić nową jakość do polityki, naprawdę służyć obywatelom. Chciałabym zmniejszyć podatki, by ludzie mieli więcej funduszy do dyspozycji i by mogli wyjść z biedy”.

42 Szczegóły, szczegóły, szczegóły
To były tylko przykłady „ogólne”. Jeśli chcesz, możesz dodawać więcej szczegółów. Jaki chcesz być, na co chcesz mieć czas, gdzie i jak chcesz mieszkać, jak chcesz spędzać wakacje, jaką chcesz mieć relację z najbliższymi, w jakiej chcesz być kondycji zdrowotnej, jakie jeszcze chcesz mieć aktywności, jaki chcesz mieć wpływ na ludzi Każdy szczegół może tylko pomóc

43 Rola Opiekunów Naukowych
Opiekunowie Naukowi są po to, by Wam w tym pomóc Są starsi od Was, mają więcej doświadczenia, wiedzy, szersze horyzonty Pomogą Wam skonstruować Wasze misje, wskażą marzenia naprawdę nierealistyczne („chcę być prezydentem USA”) i niemożliwe („chciałabym rozmawiać ze zwierzętami”), wskażą części trudne i łatwe. Korzystajcie z ich pomocy

44 Krok 2. Cele długookresowe
Najważniejsze już za nami! Mamy już ogólną wizję tego, jakimi chcemy być (lub może nad nią pracujemy). Wraz z tą wizją wiążą się pewne role, które z kolei generują pewne cele długookresowe. To, co teraz musimy zrobić, to, w zgodzie z naszą ogólną wizją, wskazać kilka celów długookresowych.

45 Pewnie najlepiej na przykładach
Sędzia siatkówki plażowej. Rola: sędzia Cel długookresowy: doskonała znajomość przepisów gry i umiejętność ich aplikowania. Cel długookresowy: dobra kondycja fizyczna Rola: nauczyciel sędziowania Cel długookresowy: znajomość podstaw dydaktyki sędziowania Cel długookresowy: posiadanie umiejętności interpersonalnych przekazywania wiedzy

46 Przykłady Makler na Wall Street Rola: makler
Cel długookresowy: doskonała znajomość giełdy Cel długookresowy: umiejętność zarządzania funduszami Rola: dziennikarz/pisarz ekonomiczny Cel długookresowy: umiejętność formułowania myśli pisemnie Cel długookresowy: znajomość języka angielskiego

47 Po co to? Misja wskazała ogólny kierunek, wizję, do której chcemy dążyć. Role i cele są jej uszczegółowieniem, mającym konsekwencje w naszym dzisiejszym działaniu. Opiekunowie Naukowi tutaj także mogą Wam pomóc, wskazując role, które mogą wiązać się z Waszą misją, i cele, które z nich wypływają.

48 Krok 3. Cele krótkookresowe i tygodniowe
Motto: „Jedną z najważniejszych przyczyn, dla której ludzie nie potrafią zmobilizować się jest to, że próbują zbyt szybko osiągnąć wielkie rzeczy. Tymczasem większość wartościowych osiągnięć jest rezultatem wielu małych kroków uczynionych w jednym, tym samym kierunku”

49 Na nasze… Skoro już wiemy, gdzie chcemy dojść i jacy wtedy chcemy być, to dobrze by było powoli tam zmierzać Aby jednak tak się działo, to musimy mieć świadomość małych czynności, które możemy czynić już dziś Pora zatem pomyśleć co możemy robić już dziś, by dotrzeć tam, gdzie chcemy.

50 Cele krótkookresowe Są to konkretne działania, które możesz podejmować codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok, by osiągnąć odpowiednie cele długoterminowe. Regularność tych działań przyniesie duże efekty, niekoniecznie szybko.

51 Cele tygodniowe Wraz z celami krótkookresowymi przychodzą nam do głowy bardzo konkretne rzeczy, które możemy robić codziennie lub co tydzień. Możemy zatem zaplanować sobie tydzień i umieścić w nim aktywności, które nas zbliżają do naszych marzeń. Wypełnianie zamierzonych aktywności z tygodnia na tydzień będzie zbliżało nas do celu.

52 Planuj! Musisz przenieść swoje cele życiowe na konkretne zadania do realizacji w ciągu tygodnia. W każdej z ról i w każdym z celów długo- i krótkookresowych jakie jedno lub kilka działań przybliży Cię do sukcesu? Zapisz je!

53 I znowu przykłady… Sędzia siatkówki plażowej. Rola: sędzia
Cel długookresowy: doskonała znajomość przepisów gry i umiejętność ich aplikowania. Cel krótkookresowy: studiowanie przepisów gry, czytanie materiałów na ich temat Cel tygodniowy: raz w tygodniu przeczytać całość zasad gry (około 1,5 godziny) Cel tygodniowy: przeczytać jedną książkę na miesiąc o przepisach gry

54 Przykład cd. Cel krótkookresowy: częsta obserwacja pracy innych sędziów, oglądanie meczów Cel tygodniowy: obejrzeć w tygodniu przynajmniej 3 mecze w telewizji, internecie, przyglądać się sędziowaniu w każdej sytuacji Cel tygodniowy: raz w tygodniu pójść na mecz na żywo, obserwować sędziego przy pracy

55 Przykład cd. Cel krótkookresowy: nauka języka angielskiego
Cel tygodniowy: w ciągu tygodnia nauczyć się 30 nowych słówek. Cel tygodniowy: chodzić na kurs językowy i konwersacje, ok. 2 godziny w tygodniu Cel tygodniowy: raz w tygodniu przeczytać czasopismo anglojęzyczne o siatkówce plażowej.

56 Przykład cd. Cel długookresowy: dobra kondycja fizyczna
Cel krótkookresowy: ćwiczenia codzienne i cotygodniowe Cel tygodniowy: pięć razy w tygodniu jogging, około 2 kilometry za każdym razem Cel tygodniowy: raz w tygodniu siłownia Cel tygodniowy: raz w tygodniu grać ze znajomymi w siatkówkę lub piłkę nożną, lub koszykówkę lub piłkę ręczną

57 Przykład cd. Rola: nauczyciel sędziowania
Cel długookresowy: znajomość podstaw dydaktyki sędziowania Cel krótkookresowy: czytanie materiałów na ten temat Cel tygodniowy: przeczytać jedną książkę na miesiąc o dydaktyce sędziowania Cel tygodniowy: raz w tygodniu przeczytać materiały dla sędziów Polskiego Związku Siatkówki Plażowej

58 Przykład cd. Cel krótkookresowy: obserwowanie wykładowców na kursach sędziowskich Cel tygodniowy: raz w tygodniu posłuchać nagranych wykładów z kursu sędziowskiego Cel tygodniowy: raz na kwartał uczestniczyć w kursie sędziowskim

59 Przykład cd. Cel długookresowy: posiadanie umiejętności interpersonalnych przekazywania wiedzy Cel krótkookresowy: trening umiejętności interpersonalnych, lektura odpowiednich książek i materiałów Cel tygodniowy: uczestniczyć w kursie umiejętności interpersonalnych, raz tygodniu (ok. 2 godziny) Cel tygodniowy: przeczytać jedną książkę na miesiąc o umiejętnościach interpersonalnych

60 Przykład cd. Cel krótkookresowy: utrzymywanie relacji z innymi sędziami, wymiana doświadczeń Cel tygodniowy: raz w tygodniu umówić się z innymi sędziami na spotkanie towarzyskie Cel tygodniowy: raz w tygodniu umówić się z innymi sędziami na wspólne oglądanie meczu i wymianę opinii przy jego okazji.

61 Przykład Makler na Wall Street Rola: makler
Cel długookresowy: znajomość giełdy Cel krótkookresowy: studia ekonomiczne o specjalności związanej z giełdą Cel tygodniowy: aktywne uczestniczenie w zajęciach na studiach, ok. 25 godzin tygodniowo Cel tygodniowy: każdego dnia poświęcić przynajmniej 1,5 – 2 godziny na przygotowanie do zajęć

62 Przykład cd. Cel krótkookresowy: lektura czasopism i książek specjalistycznych Cel tygodniowy: codziennie kupować np. „Parkiet”, raz w tygodniu spędzić 3 godziny na przeglądaniu wydań z całego tygodnia Cel tygodniowy: raz w tygodniu przeczytać nowy numer tygodnika giełdowego (ok. 2 godzin) Cel tygodniowy: przeczytać jedną książkę w miesiącu o tematyce giełdowej

63 Przykład cd. Cel długookresowy: umiejętność zarządzania funduszami
Cel krótkookresowy: studia ekonomiczne z zarządzania kapitałem Cel tygodniowy: patrz wyżej Cel tygodniowy: raz w roku zrobić kurs giełdowy, zarządzania funduszami itp.

64 Przykład cd. Cel krótkookresowy: samodzielna gra na giełdzie
Cel tygodniowy: przynajmniej trzy razy w tygodniu przeanalizować sytuację własnego portfela inwestycyjnego i podjąć decyzje o ewentualnej zmianie. Cel tygodniowy: raz w roku wziąć udział w regularnym konkursie gry na giełdzie.

65 Przykład cd. Rola: pisarz
Cel długookresowy: umiejętność formułowania myśli pisemnie Cel krótkookresowy: samodzielne pisanie krótkich artykułów i esejów na tematy związane z giełdą, próba ich publikacji w czasopismach studenckich (Choice, Deal, Forward) Cel tygodniowy: raz w tygodniu spędzić 2 godziny na myśleniu nad szkicem artykułu Cel tygodniowy: raz w miesiącu napisać przynajmniej jeden artykuł i posłać go do gazetki Cel tygodniowy: raz w roku napisać e-booka o giełdzie

66 Przykład cd. Cel długookresowy: znajomość języka angielskiego
Cel krótkookresowy: nauka języka angielskiego Cel tygodniowy: w ciągu tygodnia nauczyć się 30 nowych słówek. Cel tygodniowy: chodzić na kurs językowy i konwersacje, ok. 2 godziny w tygodniu Cel tygodniowy: raz w tygodniu przeczytać czasopismo anglojęzyczne o giełdzie

67 Mało? Jak widzimy, czynności te, pojedynczo, nie są bardzo obciążające. Każda z nich jednak regularnie wykonywana da naprawdę duże rezultaty. Jeśli ktoś będzie je wykonywał regularnie i mimo to będzie miał jeszcze czas i chęci – może dodać kolejne albo zwiększyć tamte. Sztuka jednak tkwi w umiarze i systematyczności Tylko jak tą systematyczność osiągnąć?

68 Krok 4. Plan tygodnia Teraz, gdy już wiemy co mamy robić, pora wpisać te rzeczy w swój plan tygodnia, by je po prostu wykonać. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy te czynności odkładać, aż ostatecznie ich nie wykonamy. Musimy zatem sensownie zaplanować sobie tydzień Mamy do dyspozycji 7 dni, 24 godziny każdego dnia Będziemy to robić na ćwiczeniach

69 Dla tych co chcą sami: jak planować tydzień
1. Zaplanuj sobie 30 minut pod koniec tygodnia na zaplanowanie następnego tygodnia 2. Umieść w planie wszystkie stałe elementy – sen, czas na dojazdy, zajęcia na studiach, zajęcia pozauczelniane itp. 3. Umieść w planie wszystkie zaplanowane i umówione spotkania 4. Umieść w planie czynności związane ze swoimi celami tygodniowymi 5. Wypełnij puste przestrzenie różnymi rzeczami do zrobienia 6. Z resztą zrób co chcesz

70 Pamiętaj!! Jest jeszcze wiele aktywności, o których może nie pomyślałeś, ale o których warto pamiętać. Sen, posiłki, aktywność fizyczna, spotkania ze znajomymi, mecze, imprezy, randki, obiady z rodzicami, odpoczynek, czas na kino, ulubiony serial, poczytanie prasy, ulubionych portali, zakupy, wycieczki „Czas skupienia” – 15 minut dziennie oderwania od wszystkiego.

71 „Wszystko to fajnie, ale mam sobie sam wymyśleć kim chciałbym być
„Wszystko to fajnie, ale mam sobie sam wymyśleć kim chciałbym być? Jak mogę to zrobić, skoro nie znam żadnych realnych opcji?” No to zobaczmy, gdzie pracują analitycy…

72 Analityk ubezpieczeniowy / aktuariusz
Zajmuje się obliczaniem wysokości składki ubezpieczeniowej. Musi wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia i wszystkie czynniki, które mogą na nie wpłynąć Jeśli się pomyli - przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe poniesie straty i zbankrutuje

73 Analityk giełdowy Obserwuje, analizuje i prognozuje kursy akcji na giełdach papierów wartościowych Rekomenduje papiery do kupienia lub sprzedania Doradza domom inwestycyjnym lub pojedynczym inwestorom Jeśli się pomyli – straci klientów

74 Ekonomista/Główny ekonomista banku
Obserwuje sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie Tworzy raporty omawiające proponowane strategie działań banku Prognozuje efekty podjętych działań Jeśli pomyli się – bank straci na rzecz swoich konkurentów i może wypaść z rynku

75 Analityk funduszu inwestycyjnego
Analizuje rozmaite projekty inwestycyjne, ocenia je i rekomenduje do inwestycji Jest odpowiedzialny za wskazanie takich, których przyniosą największe zyski Zarządza pieniędzmi klientów, jeśli się pomyli – klienci poniosą straty, a fundusz zbankrutuje (bo wszyscy z niego uciekną)

76 Analityk ekonomiczny Pracuje w firmie wykonującej analizy ekonomiczne na zamówienie przedsiębiorstw, banków, jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz lokalnej Analizuje sytuację gospodarczą w kontekście zadanego problemu do rozwiązania Musi się wykazywać wszechstronnością rozwiązywania problemów Jeśli się pomyli – klienci się odwrócą od jego firmy.

77 Analityk kredytowy Pracuje w banku i zajmuje się kredytami dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Analizuje, czy ktoś, kto zgłasza się po kredyt, będzie w stanie go spłacić Wyznacza wysokość oprocentowania, które trzeba naliczyć za kredyt – wiarygodny klient = niższy procent. Jeśli pomyli się – bank poniesie stratę, a oszust dostanie kredyt

78 Prognostyk w przedsiębiorstwie
Zajmuje się obserwacją i analizą zachowań rynku, na jakim przedsiębiorstwo się znajduje Próbuje wyprognozować sytuację na nim i rekomenduje działania firmy Pomyli się – przedsiębiorstwo wyprodukuje za dużo/za mało towaru lub ustali złą cenę i poniesie stratę.

79 Analityk w NBP/MF/MG Analizuje sytuację całej gospodarki, próbuje ją prognozować i zrozumieć Prognozuje efekty działań w polityce gospodarczej Tworzy raporty o stanie gospodarki dla Ministra/Premiera/Prezesa NBP, uczestniczy w konstrukcji budżetu, pomaga ustalić stopy procentowe, Jeśli się pomyli – polityka gospodarcza zostanie źle skonstruowana, wszyscy poczujemy to na własnej skórze…

80 Analityk w administracji samorządowej/lokalnej
Zajmuje się analizą sytuacji mezo – na szczeblu np. województwa Oblicza efektywność projektów inwestycyjnych Prognozuje efekty działań z zakresu polityki gospodarczej Jeśli się pomyli – wszyscy wyprowadzą się do innego województwa.

81 Samodzielny przedsiębiorca
Prowadzi własną działalność gospodarczą Orientuje się w przepisach Potrafi podejmować samodzielne decyzje oparte na obserwacji sytuacji gospodarczej rynku Samodzielnie angażuje się w projekty inwestycyjne Jeśli się pomyli – sam zbankrutuje

82 Analityk bankowy Obserwuje sytuację gospodarczą i tworzy nowe produkty bankowe Wylicza ich opłacalność i prognozuje efekty ich wprowadzenia Pomyłka skutkuje pogorszeniem sytuacji banku wobec innych banków

83 Logistyk Zajmuje się organizacją działania przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji transportu i dostaw Oblicza najlepsze plany dostaw tak, by optymalnie zgrać wszystko ze wszystkim Jak się pomyli – będzie bałagan, opóźnienia i straty w firmie.

84 Inne? Makler? Audytor finansowy? Dziennikarz ekonomiczny? Polityk?
Samodzielny inwestor? Doradca finansowy? Księgowy? Statystyk? Prognostyk? I wiele innych?

85 Co jeszcze? Ostatecznie wszystko zależy od Was – nikt za Was tego wszystkiego robić nie będzie. Opiekunowie Naukowi będą Was zachęcać do realizacji Waszego planu i pytać, jak Wam idzie, ale nie będą Was pilnować o każdej porze dnia i nocy. To od Was zależy, czy osiągnięcie Wasz cel. A będziecie chcieli to zrobić, jeśli naprawdę będzie to WASZ cel.

86 Dziękuję za uwagę!! Maciej Malaczewski, Katedra Ekonometrii UŁ,
Dziękuję za uwagę!!


Pobierz ppt "Planowanie ścieżki kariery Analityka Gospodarczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google